Kenniscentrum voor fietsbeleid

Politiek draagvlak

Gemeenten geven aan bij fietsveiligheid te maken te hebben met een spanningsveld tussen de politieke werkelijkheid enerzijds en een duurzame aanpak anderzijds. Ze gaan hiermee om door werk met werk te maken, slim te framen, bestaande successen te benutten en laaghangend fruit te plukken.

Gemeenten geven aan bij fietsveiligheid te maken te hebben met een spanningsveld tussen de politieke werkelijkheid enerzijds en een duurzame aanpak anderzijds. De politieke werkelijkheid is vaak technocratisch, ad hoc en op snelle resultaten gericht. Een duurzame aanpak is een kwestie van de lange adem: minder direct zichtbare resultaten, maar resultaten die zich op de langere termijn manifesteren (zoals Duurzaam Veilig). Gemeenten gaan bij effectief uitgevoerde maatregelen met dit spanningsveld om door:

  • ‘Werk met werk’ te maken. Fietsveiligheidprojecten haken bijvoorbeeld aan op projecten die op automobiliteit gericht zijn (gemeente Eindhoven), of juist op fiets- (of OV-) stimuleringsprojecten. Gemeenten koppelen langetermijninvesteringen aan al geplande ingrepen (zeker als het gaat om complexe infrastructurele maatregelen als ontvlechten) en combineren deze eventueel met resultaten op korte termijn door eenvoudige infrastructurele maatregelen.
  • Slim te framen. Daar waar bij complexe infrastructurele maatregelen gemeenten vooral het belang van fietsveiligheid zo expliciet mogelijk naar voren brengen, kan een indirectere wijze ook helpen. Zeker bij eenvoudige infrastructurele maatregelen. Door het probleem expliciet als onderdeel van de bestaande politieke speerpunten te zien en daar de koppeling mee te leggen (framen) wordt het door bestuurders niet als een extra/nieuw onderwerp gezien dat mogelijk niet in de eigen politieke agenda past. Dit helpt bij het creëren van politiek draagvlak (gemeente Bunnik).
  • Bestaande successen te benutten. Een andere manier om in de politieke discussie aandacht en urgentie te creëren is door enthousiasme en succesverhalen te benutten. Zichtbare resultaten in andere gemeenten kunnen een zwaan-kleef-aan-effect hebben, waarbij politici de eigen gemeente willen laten meeprofiteren. Daar kunnen best practices een rol bij spelen, beeldmateriaal helpt daarbij overtuigen. Voorbeeld is ook het Fietsactieplan van de provincie Noord-Brabant, dat vooral op basis van enthousiasme tot stand is gekomen. Ambassadeurs hielpen het succes verder uit te dragen (gemeente Nijmegen).
  • Laag hangend fruit te plukken. Snel (zichtbaar) resultaat van maatregelen sluit aan bij de dynamiek van de politieke arena. Gemeenten combineren daarom bij met name eenvoudige infrastructurele maatregelen een probleemanalyse met een haalbaarheidsanalyse. Zo is meteen inzichtelijk waar snel resultaat te halen valt (gemeente Bronckhorst).

Best Practices:

2. Gemeente Eindhoven
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechten van de rotonde Hovenring in gemeente Eindhoven krijgt een belangrijke positie binnen fietsbeleidsplan door mee te liften op bestaande plannen.

3. Gemeente Hengelo
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van fietssnelweg d.m.v. voor langere tijd vrijmaken én behouden van financiele middelen.

5. Gemeente Leiden
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Goede regionale samenwerking én regionale agenda zorgt voor Regionaal Fietsnetwerk Holland Rijnland.

6. Gemeente Nijmegen
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Realisatie van een Nijmeegs ontvlochten fietsroutenetwerk door creëren van regionaal draagvlak en continuiteit van beleid en uitvoering.

7. Gemeente Peel en Maas
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Komst van nieuwe technieken zorgen voor een snellere realisatie van verlichting op thuis-school routes.

8. Gemeente Rijssen Holten
Categorie: Complexe infrastructurele maatregelen

Ontvlechting van verkeersstromen in centrum Rijssen en ring Holten d.m.v. integrale aanpak (proces), bestuurlijke én ambtelijke prioriteit en actieve communicatie.

16. Gemeente Bronckhorst
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Realiseren van nieuwe oversteek door opstellen van sterke probleem - en haalbaarheidsanalyse en structurele samenwerking met de Provincie.

17. Gemeente Bunnik
Categorie: Eenvoudige infrastructurele maatregelen

Realisatie van maatregelen door zoeken van draagvlak en aansluiten op bestaande beleidsspeerpunten zoals duurzaamheid.

26. Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Categorie: Maatregelen gericht op gedrag/fietsvaardigheden

Realiseren van door de doelgroep (kinderen) ontwikkelde veilige looproutes door een positieve benadering van ouders en leerlingen en door mee te liften op andere projecten .

32. Gemeente Enschede
Categorie: Overige maatregelen

Vaststellen van een fietsvisie met fietsveiligheid als prominent onderwerp door politieke prioriteit, het betrekken van stakeholders, regionale subsidie en inzetten op synergie.