Kenniscentrum voor fietsbeleid

Geplande bijeenkomsten

LEF-sessie: Toekomst van Fietsdata

26 oktober 2017
Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor genodigden.

Symposium Fiets- en Voetbruggen

02 november 2017
Donderdag 2 november vindt voor de derde keer het symposium Fiets- en Voetbruggen plaats in Amersfoort. Het symposium wordt georganiseerd door het Platform Fiets- en Voetbruggen.

Werksessies 'Verder met de deelfiets'

02 november 2017
Deze werksessies zijn bedoeld voor overheden en marktpartijen die op korte termijn aan de slag willen met deelfietsen. Enerzijds door het ontwikkelen van gemeentelijk deelfietsenbeleid, anderzijds door het opzetten van een open standaard.

PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

07 november 2017
Op dinsdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.

Expertbijeenkomst Kruispunten hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen

21 november 2017

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen Regio Noord-Veluwe en Vallei

28 november 2017
Op dinsdag 28 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio's Noord-Veluwe en Vallei een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.