Kenniscentrum voor fietsbeleid

Excursie 's-Hertogenbosch

Wederom organiseert het Fietsberaad vlak voor de zomervakantie een fiets-excursie. De nadruk ligt op bekijken en ervaren. Dit jaar is 's-Hertogenbosch aan de beurt.

Aan de bijeenkomst hebben 49 mensen deelgenomen. 40 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vonden hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor de bijeenkomst.

De gemeente 's-Hertogenbosch werkt hard aan een fietsvriendelijke stad.  Dit doet ze niet alleen, maar samen met de Fietsersbond, provincie, ondernemers en alle Bosschenaren. In maart 2009 is door het college van B&W het plan "Lekker Fietsen" vastgesteld waarin de fietsambities van de gemeente zijn verwoord.  Het plan is ambitieus. Tot 2015 is € 16,5 miljoen beschikbaar voor fietsmaatregelen in 's-Hertogenbosch, inclusief langdurige integrale communicatie. 

Op 1 juli starten we met een korte presentatie van het plan "Lekker Fietsen". Vervolgens krijgen we een uitleg over de route die we gaan fietsen en wat we dan gaan zien, waaronder:

Programma Fietstocht ’s-Hertogenbosch donderdag 1 juli 2010

12.30 uur      Ontvangst in Oranjegalerij Oude Stadhuis ’s-Hertogenbosch

13.00 uur      Welkom door Fietsberaad

13.05 uur      Presentatie ‘Lekker Fietsen’ in ’s-Hertogenbosch

De ambities - Bert Pauli - wethouder verkeer.
Het fietsbeleid - Koen van Waes en Arnold Bongers - verkeersambtenaren. Toelichting op de fietstocht.

13.50 uur      Vragen, reflectie, discussie over het fietsbeleid en wat we gaan zien

14.20 uur      Naar de fietsen

14.30 uur      Fietstocht (zie kaartje)

A. De binnenstad, waar fietsers overal mogen fietsen.
B. Fietsdiefstalaanpak en diverse (gratis) bewaakte stallingen.
C. Transferia, prima ontsloten per fiets en voorzien van fietsenstallingen.
D. Fietsstraten, karakteristiek voor 's-Hertogenbosch.
E. Rotondes met fietspaden in twee richtingen in de voorrang.
F. De combinatie van recreatieve en utilitaire fietsverbindingen.

16.30 uur Borrel in binnenstad

print programmaPrint programma

 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Shirley Agudo (The Dutch & Their Bikes)
 • Corinne Jaspers (Wheelylift.com)
 • Mirjam Driessen (Milieu organisatie)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Rick Schulz (Gemeente Amstelveen)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Dick Wetzels (Gemeente Amsterdam)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Rianne van Lomm (Gemeente Eindhoven)
 • Peter H. Smit (Rover)
 • Hans Feij (Gemeente Goes)
 • Oscar Verplak (Gemeente Eindhoven)
 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Reijnoud de Haan (Fietsersbond)
 • Jan Waalen (Gemeente Roermond)
 • Bert van de Bool (Gemeente Roermond)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
 • Henk Kok (Active eConcept)
 • Paul Horsmans ()
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Wouter Jorritsma (MRDH Vervoersautoriteit)
 • Daniel Sparing (Daniel Sparing)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Tino Petradakis (Gemeente Gouda)
 • Peter van Halteren (Vervoerregio Amsterdam)
 • Willemijn Peeters (COS Brabant)
 • Fred de Ruijter (Gemeente Eindhoven)
 • Arjen Zijlstra (niet meer werkzaam bij CGM)
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Job van Roekel (Easypath Nederland BV)
 • Jacob Beens (Mijnsen Dynamische Mobiliteit)
 • Michel Hagoort (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Ewoud Vink (Provincie Noord-Brabant)
 • Jos van der Graaf (Gemeente Amstelveen)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Bas van Viegen (Gemeente Amstelveen)
 • Niel Klijn (Gemeente Alkmaar)
Campagne
Fietsberaad , Fietsberaad
2010
Het fietsplan Lekker Fietsen! van 's-Hertogensbosch bestaat uit 4 pijlers: fietsroutes, fietsparkeren, fietscommunicatie en innovatie. Een structurele promotiecampagne maakt integraal onderdeel uit van het fietsbeleid.
URL
2009
Foto's van de fietsexcursie in Nijmegen op 25 juni 2009.
Nieuws
2009
De begin dit jaar aangenomen Fietsnota 's-Hertogenbosch krijgt handen en voeten met de start van de campagne 'Lekker fietsen' . De campagne belicht de voordelen van de fiets en laat de inwoners zien wat de gemeente doet om fietsen nog aantrekkelijker te maken.
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009
Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.
Presentatie
Arnold Bongers en Koen van Waes , Gemeente 's-Hertogenbosch
2010
Presentatie - Lekker Fietsen in 's-Hertogenbosch gehouden op Fietsberaad Excursie 1 juli 2010. Door Arnold Bongers en Koen van Waes.