Kenniscentrum voor fietsbeleid

Expertbijeenkomst Fiets & Data

Op donderdag 25 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met Prov. Utrecht, BRU, de Fietsersbond en Keypoint een bijeenkomst over fietsdata.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 100. 31 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 deelnemers vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 15 deelnemers redelijk nuttig en 2 deelnemers weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,4.

Studenten van de opleiding Mobiliteit van Windesheim Flevoland hebben een samenvatting gemaakt van de sessies tijdens de bijeenkomst. Daarnaast hebben ze deelnemers aan de bijeenkomst geinterviewd. Het verslag en het filmpje vindt u hier.

Tijdens de bijeenkomst is gevraagd inzichten vooral te delen via Twitter. Het resultaat vindt u hier

Onder de noemer Big Data vindt er een omslag plaats in het denken over verkeer en vervoer. Er wordt namelijk een grote hoeveelheid mobiliteitsdata verzameld met behulp van allerlei verschillende technieken. Voor de auto en het openbaar vervoer verzamelt en gebruikt men al veel van deze data.

De dataverzameling op het gebied van fiets- en voetgangersverplaatsingen is nog beperkt. Bovendien is deze verzamelde data van zeer verschillende kwaliteit en vaak niet openbaar. En dat terwijl we veel van onze verplaatsingen te voet of per fiets afleggen! Betere data over zowel het gebruik als het verplaatsingsgedrag draagt bij aan het inzicht in de effecten van fietsmaatregelen, met name wat betreft fietsgebruik, verkeersveiligheid en de economische waarde van fietsverkeer.

Welke data rondom fiets is er (nu al) beschikbaar? Hoe kunnen we die data met elkaar delen? Hoe verkrijgen we meer zicht op het verplaatsingsgedrag van de fietser en de effecten van infrastructurele maatregelen? Wat zijn andere toepassingsmogelijkheden?

Dit is het centrale thema van een expertbijeenkomst die de Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, kenniscentrum CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond en Keypoint gezamenlijk organiseren op 25 september 2014.

Programma

12.30 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
13.00 uur Opening en toelichting op het programma door dagvoorzitter: Willem Scheper
13.10 uur Inleiding thema Fiets & Data
•    Jacco Lammers (Go About): Presentatie over ervaringen vanuit Big Data Auto en OV. Wat zijn ervaringen voor deze modaliteiten en wat zijn aandachtspunten voor Big Data Fiets?
•    Brian de Waal en Maaike de Groot (Lynxx): inspirerende voorbeelden, wat kun je met data?
14.00 uur Themasessies ronde 1 – 3 parallelsessies
1.    Data & routetracking: inleider Joost de Kruijff (NHTV / BikePrint) over het verzamelen van fietsroutedata en de toepassing hiervan.
2.    Data & verkeersveiligheid: inleiders Paul van de Haak (TNO) en Erik Donkers (Via) over het verzamelen en delen van ongevalsdata.
3.    Data & burger: inleider Janine Hoogendoorn (RingRing) over dataverzameling in een fietscommunity op lokaal niveau.
14.45 uur Pauze
15.15 uur Themasessies ronde 2 – 3 parallelsessies
1.    Data & fietsstimulering: inleider Henk Hendriks (Fietsersbond / BtrackB) over het stimuleren van fietsers door beloning.
2.    Data & inwintechnieken: inleiders Patrick Duwel (Keypoint) en Marcel Bijlsma (Mobidot) over de ervaringen met slimme inwintechnieken van fietsdata.
3.    Data & fietsparkeren: inleider Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) over ervaringen met datastromen over fietsparkeren.
16.00 uur Plenaire afsluiting
Ilse Lenders (Leisureport): Bekijk de fiets door een andere bril - ervaringen van de eerste pilot in Limburg Noord met Google Glass
16.30 uur Vragen en discussie:
Dagvoorzitter Willem Scheper bespreekt resultaten en stellingen uit themasessies die via Twitter zijn aangedragen. 
16.45 uur Napraten met hapje en drankje
17.30 uur Einde

Een uitgebreide toelichting op elk van de sessies vindt u hier.

Bereikbaarheid

De expertbijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis van de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht. U kunt gebruikmaken van de rechter ingang, richting de Statenzaal (en niet de hoofdingang). Hier is tevens voldoende ruimte om uw fiets te stallen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Willem Scheper van Keypoint Consultancy: tel. 030-6778713 of willem@keypoint.eu.

print programmaPrint programma

 • Gijs Dayers (Vlaamse Overheid)
 • Peter van Bekkum (MuConsult)
 • André Vos (Gemeente Den Haag)
 • Eline Scheepers (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)
 • Robert Jansen (Marble Research)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Roland Kager (Universiteit van Amsterdam)
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam)
 • Simon Morriën (Gemeente Almere)
 • M. van Schaik (BOVAG)
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • André Botermans (Gemeente Houten)
 • Joost Beenker (Goudappel Coffeng)
 • Klaartje Arntzen (Rijkswaterstaat, Verkeer en Leefomgeving)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Johan de Jong (Gemeente Tilburg)
 • Paul van den Bosch (DTV Consultants)
 • Antoinette Wieman (Mobilae)
 • A. Smits (Gemeente Haaksbergen)
 • Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Benedicte Swennen (European Cyclists' Federation)
 • F.J. Wildenburg (Gemeente Heerhugowaard)
 • Minke Pronker (Provincie Gelderland)
 • Tanja Steenhorst (DTV Consultants)
 • Janine Hogendoorn (www.Ring-Ring.nu)
 • Tymon de Weger (CROW-Fietsberaad)
 • Sjoerd Bijleveld (Provincie Drenthe)
 • Elias de Vos (Stad Gent)
 • Erna Jansen (Acquire Publishing bv)
 • Tom Zee (Rijkswaterstaat Midden Nederland)
 • Joost de Kruijf (NHTV / Universiteit Utrecht)
 • Ron Bissels (Advier B.V.)
 • Wouter Sanders (Gemeente Amsterdam Nieuw-West)
 • Ida Keemink (Gemeente Almere)
 • Paul den Hertog (VeilgheidNL)
 • Ewoud Vink (Provincie Noord-Brabant)
 • Raoul Teekamp (Windesheim Flevoland)
 • John Ekkel (Gemeente Almere)
 • Jos Hengeveld (Royal HaskoningDHV)
 • Hans Nijland (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
 • Natascha Agricola (TNO)
 • Rik Verhoeven (Gemeente Leiderdorp)
 • Michael Houtman (HIG Traffic Systems)
 • Frans Bekhuis (CROW)
 • Christiaan Vos (Vervoerregio Amsterdam)
 • Stefan Bollars (iRoutes)
 • Nedo Oroz (Provincie Limburg)
 • Tina Caers (Provincie Antwerpen)
 • Paul van den Haak (TNO)
 • Erik Donkers (VIA.nl)
 • Marloes de Bruin-Verhoeven (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • Lenny van Oort (Gemeente Gouda)
 • Dirk Bussche (NHTV)
 • Albert Hauber (leiden university)
 • Stijn Dhondt (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
 • Jeanette van 't Zelfde (ANWB)
 • P. Stumpel (Gemeente Utrecht)
 • Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht)
 • Wieland Claes (Gemeente Schoten)
 • Paul Teeuwen (NHTV Hogeschool)
 • Ronald de Haan (Provincie Zuid-Holland)
 • Willem Scheper (Sweco)
 • Cees Bakker (Keypoint Consultancy)
 • Patrick Duwel (Keypoint Consultancy)
 • Jaap Kamminga (Fietsersbond)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • brigit Valentijn (provincie Utrecht)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Henk Hendriks (Fietsersbond Landelijk)
 • Marcel Bijlsma (Mobidot)
 • Jacco Lammers (Go About)
 • Michelle Dalmulder (Windesheim)
 • Wouter Derks (Windesheim)
 • Dennis Dieleman (Windesheim)
 • Roel Huisman (Windesheim)
 • Ward Rothuijsen (Windesheim)
 • Falko Voet (Windesheim)
 • Eduard Vriens (Windesheim)
 • Roeland de Korte (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Dimitry Melchiors (HR-Groep)
 • R.A. van de Werken (Verkeer en Vorm)
 • Brian de Waal (Lynxx)
 • Maaike de Groot (Lynxx)
 • Leo de Jong (Keypoint Consultancy)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Regina Horbach (Provincie Utrecht)
Bestand
2014
Op 25 september 2014 organiseerde CROW-Fietsberaad in samenwerking met provincie Utrecht, BRU, Fietsersbond en Keypoint de expertbijeenkomst Fiets & Data. Studenten van de opleiding Mobiliteit van Windesheim Flevoland hebben een samenvatting gemaakt van de sessies en deelnemers geinterviewd.
Bestand
CROW-Fietsberaad
2014
Op donderdag 25 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met Prov. Utrecht, BRU, de Fietsersbond en Keypoint een bijeenkomst over fietsdata. Dit bestand geeft een toelichting op de verschillende deelsessies.
Presentatie
2014
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data over het Google glass project van Leisure Port.
Presentatie
Patrick Duwel / Marcel Bijlsma , Keypoint / Mobidot
2014
Presentatie -gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over inwintechnieken voor fietsverplaatsingen.
Presentatie
Henk Hendriks , B-Track-B
2014
Presentatie over B-track-B, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Presentatie
Janine Hogendoorn , Ring-Ring
2014
Presentatie over Ring-Ring gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Presentatie
Erik Donkers , Via.nl
2014
Presentatie van Via.nl -gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over de ontwikkelingen in ongevallendata.
Presentatie
Paul van de Haak , TNO
2014
Presentatie - gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over het Smart & Open Cycling Platform van TNO.
Presentatie
Joost de Kruijff , NHTV
2014
Persentatie over BikePRINT, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Presentatie
Jacco Lammers , Go About
2014
Presentatie over Go About, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Presentatie
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2014
Presentatie - gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data -over data-verzameling ten behoeve van het fietsparkeren.
Presentatie
Keypoint
2014
Inleidende plenaire presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data op 25 september 2014.
Presentatie
Lynxx
2014
Presentatie van Lynxx gehouden tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst Fiets & Data.