Kenniscentrum voor fietsbeleid

Juridische aspecten bouw en exploitatie van fietsenstallingen

Aan de orde komen zaken als ongeoorloofde staatssteun en BTW-teruggave. Hoe hangt dit samen met opdrachtgeversschap en eigendom? Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden. Er zijn enkele plekken beschikbaar voor exploitanten.

Tijdens deze bijeenkomst willen we een aantal actuele juridische kwesties behandelen die te maken hebben met de bouw en exploitatie van fietsenstallingen bij stations en in stadscentra. We denken aan de volgende aspecten:

 • Onder welke voorwaarden mag een gemeente subsidie geven aan derden voor de exploitatie van een fietsenstalling? En wanneer mag dat niet vanwege ongeoorlooofde staatssteun? Het kan bijvoorbeeld gaan om subsidie aan de NS ivm de eerste dag gratis. Of aan een non-profit stichting die stallingen exploiteert met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor dit onderwerp hebben we Merit van Veen uitgenodigd, die als juridisch adviseur werkzaam is bij Europa Decentraal. Zie ook dit artikel.
 • Onder welke voorwaarden mag de BTW op de bouw- en exploitatiekosten afgetrokken of gecompenseerd worden? Dit onderwerp is actueel geworden doordat verschillende belastinginpecteurs bepaald hebben dat de BTW op de bouw niet volledig afgetrokken mag worden bij het regime van de eerste dag gratis. Hetzlefde geldt mogelijk voor gratis stalligen in het centrum. Voor dit onderwerp hebben we Peter Rijberg, fiscaal expert bij de gemeente Den Haag uitgenodigd.
 • Hoe verhouden beide bovenstaande kwesties zich tot het opdrachtgeversschap  voor bouw en exploitatie en het eigendom van de stalling?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de bouw en exploitatie van stallingen en hun juridische collega's.

De agenda ziet er als volgt uit:

10:00 uur Otto van Boggelen, programmamanager CROW-Fietsberaad

 • opening en kennismaking
 • toelichting op onderstaande tabellen, die als rode draad door de bijeenkomst lopen

10:20 uur Merit van Veen, adviseur Europa Decentraal

 • Algemene inleiding over geoorloofde staatssteun
 • Globale toepassing op de tabellen
 • Vragen en discussie

11: 20 pauze

11:30 Peter Rijnberg, fiscaal expert bij gemeente Den Haag

 • Algemene inleiding op BTW-aftrek en BTW-compensatie
 • Globale toepassing op de tabellen
 • Vragen en discussie

12:30 Vervolgstappen

13:00 Einde

Onderstaande tabellen geeft een overzicht van mogelijke rollen van verschillende partijen bij de bouw en exploitatie van stallingen. Het betreft een eerste aanzet.

Bouw Exploitatie Betaald Gratis Mix
* Gemeente is eigenaar en geeft opdracht.
* Evt: gemeente krijgt subsidie van ProRail, provincie
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)

of

* Gemeente is eigenaar en co-financier
* ProRail is bouwheer (?) en financier
* Evt: gemeente krijgt subsidie van provincie, regio
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)

 
* Gemeente exploiteert als openbare voorziening en koopt diensten in (bemensen, schoonmaak).
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)
     
* Gemeente exploiteert als BTW-ondernemer en koopt diensten in (bemensen, schoonmaak).
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)
     
* Gemeente verhuurt aan een private exploitant (bv U-stal, NS-stations)
* Evt: gemeente koopt 'gratis' transacties in
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)
     
* Gemeente draagt economisch eigendom over aan een private exploitant (bv U-stal, NS-stations)
* Evt: gemeente subisieert gratis stallen in en/of koopt gratis transacties
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
     

 

Bouw Exploitatie Betaald Gratis Mix
* NS-stations is eigenaar
* ProRail is bouwheer (?) en financier
* Gemeente is co-financier
* Evt: gemeente krijgt subsidie van provincie, regio
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)
* Economisch eigendom van private exploitant (NS-stations)
* Evt: gemeente subisieert gratis stalllen en/of koopt gratis transacties in
* Evt: gemeente koopt 'gratis' transacties in
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
     
* Private-partij is eigenaar en opdrachtgever
* Evt: gemeente of prorail subsidieren de bouw
* Evt: gemeente krijgt subsidie van provincie, regio
* Evt: heffing voor 'veroorzaker' (vervoerder, detailhandel, kantoren)
* Eigendom van private exploitant
* Evt: gemeente subisieert gratis stalllen en/of koopt gratis tranacties in
* Evt: gemeente koopt 'gratis' transacties in
* Evt: gemeente krijgt subsidie van regio, provincie
     

 

print programmaPrint programma

 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Anton van der Beek (Gemeente Amersfoort)
 • G. Meijer (gemeente Utrecht)
 • E.C.B. van de Poel (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Willem van Spaendonck (UB Groep)
 • Maya Weirauch (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Philip Kroon (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
 • Wim Reckers (WerkPro)
 • Kees Miedema (NS Stations)
 • Maryl Veldkamp (Gemeente Zwolle)
 • Jasper 't Hoen (Gemeente Zwolle)
 • Tico Hernandez (Gemeente Rotterdam)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
 • Peter Rijnberg (Gemeente Den Haag)
 • Lisanne Vis-Boer (Europa Decentraal)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Jan Votel (gemeente den haag)
 • Frans Bekhuis (CROW)
URL
2015
De website Europa Decentraal geeft antwoord op de vraag wanneer subsidie voor de exploitatie van een fietsenstalling geoorloofde staatssteun is.