Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe

Op woensdag 16 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio Noord-Veluwe een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 17. 13 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 12 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 1 persoon redelijk nuttig. Als waardering voor de bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 8,0.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de regio Noord-Veluwe deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

 • Tiny Limbeek (VVN)
 • Martin Veenstra (VVN)
 • Christian de Ruiter (Gemeente Heerde)
 • Brenda Vierhout (Gemeente Nunspeet)
 • Harm Willem Prins (gemeente Nunspeet)
 • Jan Langevoord (Gemeente Harderwijk)
 • N. Krol (Gemeente Putten)
 • Geert Geerts (Gemeente Putten)
 • Hans vd Veen (gemeente Harderwijk)
 • Frank Hoogenraad (Gemeente Oldebroek)
 • Henk Walma (ROV Oost-Nederland)
 • John Boender (CROW)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Femke van Goor (Gemeente Harderwijk)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2015
Op woensdag 16 september organiseerde CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio Noord-Veluwe een ontwerperscafé fietsvoorzieningen. Dit betreft het verslag.