Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Limburg

Op donderdagmiddag 19 november a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met ROV Limburg een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Het totaal aantal deelnemers was 35. 27 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 18 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 8 mensen redelijk nuttig en 1 persoon vond het weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,9.

In februari 2014 heeft CROW-Fietsberaad een discussienotitie uitgebracht over fietsstroken, met voorlopige aanbevelingen over de toepassing van fietsstroken bij verschillende wegtypen en wegprofielen. In de periode najaar 2014 - zomer 2015 zijn deze aanbevelingen getoetst met behulp van (camera)onderzoek. Op basis daarvan is nu een definitieve publicatie verschenen, incl. een webtool. Op deze bijeenkomst worden deze publicatie en webtool gepresenteerd en toegelicht met fotomateriaal aan de hand van concrete cases. Ook is er gelegenheid voor wegbeheerders om eigen cases op tafel te leggen en te bespreken met de opstellers en collega’s.

Fietsstroken en suggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm: 
- zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen
- in verschillende breedtes
- in combinatie met verschillende breedtes van de rijloper voor de auto
- bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer

De reden om fietsstroken aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval en werken ze regelmatig zelfs averechts. Dat geldt trouwens ook voor te brede kantstroken, die door fietsers en automobilisten soms worden opgevat als suggestiestroken ...

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden, aan de hand van foto’s van wegen binnen de kom en buiten de kom, voor verschillende profielbreedtes praktische aanbevelingen gepresenteerd: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels waar concrete cases besproken worden. Wilt u zelf ook een case inbrengen, dan kunt u dit kenbaar maken via deze link

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 november a.s. van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Provinciehuis in Maastricht. Deelnemers worden verwacht tussen 12.30 en 13.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, wegbeherende waterschappen, provincies, ROV’s, politie, VVN, Fietsersbond, LTO en CUMELA. 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. U komt dan op de aanmeldpagina van CROW-Fietsberaad. Als u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om zich eerst even te registreren (kost 1 minuut), tenzij u dit al eens eerder heeft gedaan. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u dan een bevestiging van uw aanmelding. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

 

print programmaPrint programma

 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Wim Dirks (Provincie Limburg)
 • Bart Klinkien (Gemeente Schinnen)
 • I. Brabants (Gemeente Landgraaf)
 • Fer Schutgens (Gemeente Peel en Maas)
 • Hans Driessen (Gemeente Bergen (L.))
 • Goossens (gemeente)
 • Jorn Willems (Gemeente Sittard-Geleen)
 • Rob Jansen (Gemeente Sittard-Geleen)
 • Laurent Theunissen (Laurent Theunissen fiets en ruimte)
 • J. Hoofs (Politie)
 • Ed Moonen (Gemeente Meerssen)
 • Pierre Geurts ()
 • Siem van Dijk (Fietsersbond)
 • Valère Donné (vlaamse overheid)
 • Remi Kok (Gemeente Roermond)
 • Theo Zeegers (-)
 • Theo van der Leek (Gemeente Beek)
 • P.J.H.G. Pisters (Gemeente Eijsden-Margraten)
 • Toine Wetzelaer (Gemeente Landgraaf)
 • Gerard Korsten (Gemeente Eersel)
 • Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
 • Sebastiaan van Alphen (Heijmans)
 • Nedo Oroz (Provincie Limburg)
 • Roel Beunen ()
 • Babette Lemmer (Gemeente Vaals)
 • Will Zeedzen (Fietsersbond)
 • Viviane de Groot (Gemeente Maastricht)
 • Bert Vries (Gemeenten Maasgouw)
 • Raymond Oostwegel ()
 • Rina Engelen (Provincie Limburg)
 • Nelleke Verschoor-van der Poel (Fietsersbond)
 • P.J. Plantinga (Fietsersbond)
 • F.C.J. Janssens (Kragten b.v.)
 • Leo Maathuis (Fietsersbond)
 • Marcel van den Elzen (Gemeente Helmond)
 • Hans Driessen (Gemeente Bergen)
 • Guus Faes (Bike-Intel)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Presentatie
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe?