Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen regio Arnhem Nijmegen

Op maandag 8 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de regio Arnhem-Nijmegen een Regionaal Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Het totaal aantal deelnemers was 19. 16 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 12 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 4 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,8.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de regio Arnhem-Nijmegen deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma

Presentatie
CROW-Fietsberaad
2015
Het ontwerperscafé fietsvoorzieningen in de Regio Arnhem-Nijmegen stond voor een deel in het teken van paaltjes op fietspaden.  
Bestand
CROW-Fietsberaad
2015
Verslag van het Ontwerperscafé in de Regio Arnhem-Nijmegen van 8 juni 2015.