Kenniscentrum voor fietsbeleid

Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid

Als vervolg op de succesvolle Automotive Week 2011, wordt eind maart de Automotive Week 2015 georganiseerd. Tijdens deze week organiseert de gemeente Helmond in samenwerking met CROW-Fietsberaad een symposium met als thema Fietsveiligheid en ITS.

Het totaal aantal deelnemers was ca. 95. 71 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 16 deelnemers vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 49 deelnemers redelijk nuttig en 6  deelnemers weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,1.

Als vervolg op de succesvolle Automotive Week 2011, wordt eind maart de Automotive Week 2015 georganiseerd. De Automotive Campus in Helmond is gedurende een week hét internationale podium voor innovatieve ontwikkelingen die verkeer nog schoner, veiliger en betrouwbaarder maken. Tijdens deze week organiseert de gemeente Helmond in samenwerking met CROW-Fietsberaad een symposium met als thema Fietsveiligheid en ITS. Tijdens dit symposium wil de gemeente ook aandacht vragen voor de aanpak van fietsveiligheid hier en nu. De burgemeester, mevr. Blanksma, die door de minister van I&M is aangesteld als regionaal Ambassadrice Fietsveiligheid, zal hiervoor bijzondere aandacht vragen.

In het tweede blok krijgt u de meest actuele informatie aangereikt over de grote kansen die de nu al beschikbare informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt voor toepassingen in intelligente transportsystemen (ITS). Dit zal het verkeer in de nabije toekomst veel veiliger maken, in het bijzonder voor fietsers. Na de lunch demonstreert TNO buiten op de openbare weg hoe auto’s en fietsers die elkaar naderen op een kruispunt, elkaar waarschuwen met behulp van sensoren.  Voor de deelnemers is er dan alle gelegenheid om de werking hiervan te aanschouwen en te ervaren en er vragen over te stellen.

Het programma luidt als volgt:

09.30 uur    Zaal open, inloop met koffie en thee

10.00 uur    Opening
                    Koos Louwerse, Ligtermoet & Partners, gespreksleider.

10.03 uur    Welkom
                    Elly Blanksma, burgemeester van Helmond en Ambassadrice Fietsveiligheid.

10.10 uur    Helmond maakt werk van fietsveiligheid
                    
Elly Blanksma, burgemeester van Helmond.
                    
Helmond heeft gekozen voor een hele concrete en pragmatische aanpak 
                    
van de verbetering van de veiligheid voor fietsers in de gemeente.
                    Samen
 met de partners die samenwerken in het Platform
                    Verkeersveiligheid 
Helmond zijn knelpunten geïnventariseerd, die
                    ook echt worden 
aangepakt.
                    Helmond maakt er werk van!

10.30 uur    Goes maakt van de nul een punt
                    
Loes Meeuwisse, wethouder gemeente Goes.
                    Goes heeft gekozen voor een integrale aanpak van fietsveiligheid. In het
                    verkeersveiligheidsplan ‘Maak van de nul een punt’ is veel aandacht voor
                    noodzakelijke infrastructurele verbeteringen, maar ook voor voorlichting,
                    educatie, handhaving en gedragsbeïnvloeding. Mevrouw Meeuwisse is nu
                    5 jaar verkeerswethouder van Goes en maakt van de nul een echt punt!

10.50 uur    Wat betekent ITS voor de toekomstige stad?
                    Ferry Smith, directeur belangenbehartiging en public affairs ANWB.
                    
De ANWB constateert dat door de groei van het verkeer en de opkomst
                    van de elektrische fiets de fietsers in de stad in het gedrang komen. Het
                    leidt tot ongemakken en verkeersonveiligheid. Daarom is het tijd voor een
                    meer fundamentele heroriëntatie op stedelijk verkeer. Wat kan ITS
                    betekenen voor de verkeersveiligheid van fietsers in de toekomstige stad?

11.10 uur    Korte pauze

11.40 uur    ITS en fietsveiligheid: een tour d’horizon
                   
Martijn van der Leur, teamleider Fiets & Gedrag, Mobycon.
                   Mobycon voerde samen met enkele andere internationale bureaus voor
                   de Europese Commissie een studie uit naar ‘e-safety applications for
                   cyclists’. Het bureau inventariseerde Europabreed alle in ontwikkeling
                   zijnde toepassingen van ICT voor verbetering van de fietsveiligheid.
                  Martijn van de Leur geeft ons een Tour d’ horizon van nabije en verder
                  weg gelegen toepassingen.

12.00 uur    De intelligente fiets en het intelligente kruispunt
                   
Stefanie de Hair - Buijssen, projectleider TNO
                   TNO, Roessingh en de Fietsersbond hebben in opdracht van het
                   Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een intelligente fiets 
                   
ontwikkeld die de fietser voorziet van informatie over achteropkomend
                   verkeer en mogelijk gevaar van voren, via trillingen in stuur en zadel,
                   feedback in de aandrijving en een display. Verder werkt TNO werkt aan 
                   
het intelligente kruispunt, waarbij sensoren in voertuigen en systemen
                   langs de weg het gedrag van fietsers registreren en doorgeven aan
                   naderende voertuigen. Stefanie de Hair laat ons aan de hand van beelden
                   en videos’ zien hoe het werkt.

12.20 uur    Slotdebat met de sprekers onder leiding van Koos Louwerse

12.45 uur    Lunch

13.30 uur    Demonstratie innovatieve kruispunt en slimme fiets
                   Olaf op den Camp, projectleider TNO
                   Op het innovatieve kruispunt zal het concept van ‘cooperative safety’
                   worden gedemonstreerd. Het innovatieve kruispunt bevat sensoren
                   die continu en nauwkeurig de verkeersbewegingen van individuele
                   gemotoriseerde voertuigen, fietsers en voetgangers in kaart
                   brengen. Deze informatie wordt draadloos aangeboden aan
                   voertuigen en fietsers die het innovatieve kruispunt naderen. TNO
                   demonstreert hoe een auto met deze informatie ‘om de hoek’ kan
                   kijken. Ook laat TNO zien hoe de slimme fiets  van deze informatie
                   gebruik maakt om de fietser te waarschuwen voor een naderende
                   auto. 

print programmaPrint programma

 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Martijn van de Leur (Mobycon)
 • Dick Oort (Heijmans Wegen B.V.)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Rick Baggermans (Maverick Consultancy)
 • Danny van der Roest (Maverick)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • W. Wullaert (Gemeente Hulst)
 • Robbin Lankhuijzen (XTNT)
 • Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Tom Godefrooij (nvt)
 • Richard van der Ark (Gemeente Den Haag)
 • Minke Pronker (Provincie Gelderland)
 • Michael Houtman (HIG Traffic Systems)
 • Louis van Ameijde (particulier)
 • Nedo Oroz (Provincie Limburg)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Ineke Spapé (NHTV)
 • Steven Schepel (Childstreet)
 • Jan Vellekoop (ERDI)
 • Wim Kramer (Cement&BetonCentrum)
 • Joep Stortelder (Gemeente Goes)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Dennis van Wieren (Sweco Nederland)
 • Jan Goverde (Heijmans)
 • Paul Kloet (Fietsersbond)
 • Erik Donkers (VIA.nl)
 • Ralph van den Boom (Juust Daarom)
 • Richard Termeer (Fietsersbond Boxtel)
 • Niek Verhoeff (Gemeente Kampen)
 • Carola Engbers (Roessingh Research & Development)
 • Rosemary Dubbeldam (Roessingh Research and Development, Universiteit Twente)
 • Ivo Bastiaansen (Movares)
 • Elice Steijaert (Gemeente Gemert-Bakel)
 • Eline Swinkels (Gemeente Asten)
 • Bart Vuijk (TNO)
 • Lotte Bekendam (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Jaap Kamminga (Fietsersbond)
 • Wim Rechmann (Provincie Noord-Brabant)
 • Jolijn Donkers (VIA)
 • Paul van den Avoort (TNO)
 • Jacques Weterings (Veilig Verkeer Nederland)
 • ()
 • Maria Salomons (Fietsersbond en Technische Universiteit Delft)
 • Marc Schenk (ARCADIS)
 • Charles van der Mark (Fietsersbond)
 • Stefan van Oudijk (Fietsersbond)
 • Jan Pelckmans (Vlaamse overheid Departement MOW)
 • Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
 • V. (Veronique) de Wit (Gemeente Veghel)
 • Gert Sanders (DTV Consultants)
 • AlbertTaco Molenaar (ATMwegwijs)
 • Joris van Loon (Gemeente Assen)
 • Edgar Siemerink (Keypoint Consultancy)
 • Antoon Hermsen (Meerhoven 55++)
 • Annemie Driessen (Fietsersbond)
 • William van Genugten (RHDHV)
 • Martin Kroon (Leidse Milieuraad)
 • Louis Teunissen (Particulier)
 • H.P.M. van Lieshout (gemeente Helmond)
 • Ruud van Dam (Accent adviseurs)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • Kees van der Neut (Gemeente Enschede)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Huib Raijmakers (Gemeente Helmond)
 • Antonio Baglieto (Gemeente Schiedam)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Marten Sikkens (Fietsersbond)
 • J. van der Borgh (Gemeente Heusden)
 • Jan van der Zanden (VVN)
 • B. Derksema (VVN)
 • W.S.R. Ruiter (Gemeente Someren)
 • Leon van de Moosdijk (Gemeente Someren)
 • Lennert Kuip (Mobycon/NHTV)
 • Gert Blom (gemeente Helmond)
 • Hans Bomers (Gemeente Vianen)
 • Frank Westerhuis (Rijksuniveriteit Groningen)
 • Slutter (Fietsersbond)
Presentatie
Ferry Smith , ANWB
2015
Presentatie van de ANWB op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Presentatie
Loes Meeuwisse , gemeente Goes
2015
Presentatie van de gemeente Goes op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Presentatie
Elly Blanksma , gemeente Helmond
2015
Presentatie van de gemeente Helmond op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Presentatie
Martijn van der Leur , Mobycon
2015
Presentatie van Mobycon op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Presentatie
Stephanie de Hair , TNO
2015
Presentatie 'Innovatie Fietsveiligheid' door Stephanie de Hair (TNO) op symposium Fiets en ITS in Helmond op 27 maart 2015.