Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 5 september 2017

Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations
registerAanmelden voor deze bijeenkomst

Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden via Mijn Fietsberaad

Agenda volgt over een tijdje.

Waarschijnlijk aandacht voor:

 • Uitvoeringsprogramma van de ketendoelstelling uit de Nationale Agenda Fiets (Tour de Force)
 • Terugkoppelig over het bestuursakkoord:
  • Stuurgroep opdrachtgevers/nemers
  • Provinciale/Regionale Plannen van aanpak
  • Innovatieprogramma
  • Subgroep besparingen en financiering
 • Een case uit het gemeente/provincie. Wie?

print programmaPrint programma