Kenniscentrum voor fietsbeleid

Presentatie oogst ketenploeg TdF

Op donderdagmiddag 11 mei wil de Ketenploeg van de Tour de Force de oogst van de afgelopen periode presenteren. Het delen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende kopgroepen staat voorop.
registerAanmelden voor deze bijeenkomst

Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden via Mijn Fietsberaad

Ketenmobiliteit is steeds vaker een antwoord op mobiliteitsvraagstukken. De fiets wordt door allerlei actuele ontwikkelingen een steeds belangrijker schakel in deze ketenverplaatsingen.Zo kan de fiets snel en efficiënt worden gebruikt in het voor- en natransport bij Openbaar Vervoer. Dankzij de elektrische fietsen komen bovendien meer haltes en stations binnen bereik van fietsers. En de moderne internettechnologie maakt allerlei nieuwe concepten voor het verhuren en bewaken van fietsen mogelijk.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de ketenploeg van de Tour de Force onderzocht wat er nodig is om de kansen voor de fiets in ketenreizen te benutten. De Tour de Force nodigt u uit voor de presentatie van de resultaten tijdens een bijeenkomst op 11 mei 2017. Ploegleider Floor Vermeulen heet u van harte welkom op het Provinciehuis van de provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomt start met een welkomstwoord door Floor Vermeulen. Hierna volgen korte pitches over de resultaten uit de vijf kopgroepen van de Ketenploeg. Zo krijgt u in sneltreinvaart een beeld van de oogst.

Aansluitend komen in een paneldiscussie onder leiding van middagvoorzitter Marc Maartens de governance-vragen aan de orde. Hoe financieren we de aanleg en exploitatie van fietsvoorzieningen in de keten? Kan daar OV-geld voor ingezet worden? Moet het integraal onderdeel zijn van OV-concessies? En wie houdt de regie?  Aan het panel zullen  onder andere deelnemen:

 • Ingrid de Bruijn, strategisch projectleider openbaar vervoer van de vervoerregio Amsterdam, betrokken bij de MaaS-concessie Amstelland-Meerlanden;
 • Francesca Kirby Petruccio,  Business Development Manager Next Bike. Gaat een deelfietsensysteem in Maastricht aanbieden als onderdeel van Arriva-concessie;
 • Rob Plooy, projectmanager flexibele mobiliteit bij Syntus BV.

Vervolgens kunt u in parallelsessies nader kennismaken met het werk van twee van de vijf kopgroepen naar keuze. Het gaat om de volgende kopgroepen:

1. Inspirerende ketenplannen - Otto Cazemier (Mobycon)
Voor twee regio's zijn inspirerende regionale ketenplannen gemaakt. Het gaat om de regio Groningen/Drenthe en de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). Wat zijn de ambities? Hoe worden overstapvoorzieningen structureel gefinancierd? Hoe worden ketenvoorzieningen goed verankerd in de provinciale organisatie? 

2. Huur- en deelfietsinitiatieven - Sven Huysmans (The New Drive)
Directe aanleiding voor de kopgroep Fietsverhuur-initiatieven is, dat op tal van plekken uiteenlopende initiatieven voor fietsverhuursystemen opkomen. Decentrale overheden ervaren het als een belemmering dat zij geen overzicht hebben van de mogelijkheden en van de mogelijke rollen die overheden kunnen vervullen. Deze kopgroep biedt handvatten voor overheden die met huur- en deelfietsen aan de slag willen.

3. Open standaard deelfietsen - Ronald Haverman (Haverman Innovatie)
Deze kopgroep bestaat vooral uit marktpartijen die als doel hebben dat de consument met één pas of account zonder rompslomp een fiets kan huren bij verschillende verhuurders. Met een Living Lab tijdens Velocity 2017 wil de kopgroep aantonen dat dit nu al kan. De deelnemers aan dit internationale fietscongres kunnen dit zelf ervaren.

4. P+Fiets - Hans Voerknecht (CROW-Fietsberaad)
In deze kopgroep hebben decentrale overheden samen gewerkt die aan de slag willen met P+Fiets: het parkeren van de auto (bijvoorbeeld aan de rand van de stad) en verder op een fiets. Wat zijn de belemmeringen om bedrijven hierbij te betrekken?

5. E-kluizen op haltes en kleine stations - Maarten de Keizer en Fred van der Blij (TransTec Adviseurs)
Deze kopgroep heeft een standaard programma van eisen ontwikkeld voor de hard- en software van e-kluizen. Met deze fietskluizen kan de consument op elk gewenst moment zijn (elektrische) fiets veilig stallen. Met zijn eigen OV-chipkaart of smartphone, zonder abonnement.

We sluiten de middag af met Conny Broeyer (programmamanager OV-keten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), die vertelt over het vervolg van de Ketenploeg.

Tijdens de afsluitende borrel en tussen de parallelsessies door kunt u kennismaken met verschillende aanbieders van huur- en deelfietssystemen, die de mogelijkheid krijgen hun producten te tonen.

De bijeenkomst is in principe bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de ketenploeg, maar mensen die een actieve rol hebben vervuld in de kopgroepen hebben natuurlijk voorrang

Graag tot ziens op 11 mei

Voorlopige planning

13:00 uur Opening door leider Ketenploeg, Floor Vermeulen (gedep. Zuid-Holland)

13:15 uur Pitches kopgroepen

13:40 uur Paneldiscussie over governance-vraagstukken

    

14:00 uur Wissel + Meet-the-Market

14:15 uur Ronde 1: presentatie & discussie kopgroepen

15:00 uur Wissel + Meet-the-Market

15:15 uur Ronde 2: presentatie & discussie kopgroep

16:00 uur Afsluiting door Conny Broeyer (ministerie IenM). Zij is wegkapitein Keten in de volgende fase van de Tour de Force.

16:15 uur Meet-the-Market met borrel

print programmaPrint programma

 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • Rijk-Jan van Alfen (Gemeente Utrecht)
 • Filip van As (Gemeente Zwolle)
 • Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen)
 • Rick Baggermans (Maverick Consultancy)
 • Pieter Bakker (Provincie Fryslân)
 • Sjoerd Bijleveld (Provincie Drenthe)
 • Fred van der Blij (TransTec Adviseurs)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Jeroen Bolland (HR Groep)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Martin van Bredero (Jan Kuipers Nunspeet BV)
 • Conny Broeyer (Ministerie van IenM)
 • Ingrid de Bruijn de Bruijn (Vervoerregio Amsterdam)
 • Dario Buma (Bumos BV)
 • Marc Buma ()
 • Birgit Cannegieter (Ministerie IenM)
 • Otto Cazemier (Mobycon)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Ronald Crombag (De Boom en Het Meer)
 • Edward Dees (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • Roel Dobbelsteijn (Gemeente Veenendaal)
 • Sebastiaan Dommeck (Empaction)
 • W. van Driel (Fietsersbond Drechtsteden)
 • Frank Eggen (Provincie Gelderland)
 • Gerrit Faber ()
 • Shurdon Faneyte (BMX-Fietsschool)
 • Stijn C.R.E.C. Gabeler (http://www.PraatNederlands.nl)
 • W.J. de Gelder (Politie)
 • Hetty Gerritsen (provincie Gelderland)
 • Martijn de Graaf (Provincie Zuid-Holland)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Dirk-Jan de Haan (Enigma)
 • Monique Harmsen ()
 • Albert Hauber (leiden university)
 • Wouter Haver (Gemeente Leiden)
 • Ronald Haverman (Connect & Share)
 • Alfons Heijmen (Gemeente Den Haag)
 • Ricardo Heijne ()
 • John Herik (Jan Kuipers Nunspeet)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Adriaan van Hoogstraten (inno-V)
 • Sidney Huddleston Slater (RET)
 • Sven Huysmans (The New Drive)
 • Koen Idzenga ()
 • Arjen Jaarsma (Modasti Consulting)
 • Kees Jonkergouw (Gemeente Rotterdam)
 • Maarten de Keijzer (Fietsersbond)
 • Robin Kleine (Mobycon)
 • André Klomp (ROCOV)
 • Valentijn Kol (we-all-wheel.com)
 • A. Koperberg (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Elke Kroft (Advier B.V.)
 • Martin Leemans (FietsNED)
 • Niels van Leeuwen (Gemeente Gorinchem)
 • Tessa Leferink (TU Delft)
 • Joost Legtenberg (Axa Bike Security)
 • Martijn Lelieveld (Decisio)
 • Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)
 • Gerrit Littouw (Mobilock BV)
 • rob de lugt (Fietsersbond.nl)
 • Marc Maartens (MMa)
 • Maurice van der Meche (Uw Deelfiets BV)
 • Roland Mijnans (DOVA)
 • Arjan Minck (Lo Minck Systemen BV)
 • Wouter van Minderhout (ProRail)
 • Pieter Mosterd (U-Stal)
 • Kees Mourits (Fietsersbond Fryslân)
 • Michael Myles (Groningen Bereikbaar)
 • Henk Nanninga (Inno-V)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • Henk Nienhuis (Trek Bikes)
 • B. Nieuwstraten (Vervoerregio Amsterdam)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Gerton Pieters (Provincie Noord-Holland)
 • Jan Ploeger (Provincie Zuid Holland)
 • Rob Plooy (Syntus)
 • Christien Rodenburg (Gemeente Utrecht)
 • Eduard Röntgen (inno-V)
 • Teko Salverda (Fietsersbond)
 • Willem Scheper (Keypoint Consultancy)
 • Fleur Schraven (Ebike Network B.V. / Urbee)
 • Ralph Seesing (Provincie Brabant)
 • Marcel Sloot (CROW-KpVV)
 • Sjo Smeets (GroenLinks)
 • Jos Smulders (Goed Verzet)
 • Maartje Stokkermans (Provincie Noord-Brabant)
 • Leon van Strien (Trek Bikes)
 • Marcel Swaak (Mobilys BV)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Mathijs Trum (Armada Mobility)
 • Peter van der Veer ()
 • Hans Vergeer ()
 • Coen Vermeulen ()
 • Peter Vissers (Gemeente Dordrecht)
 • Sebastiaan van der Vliet (Provincie Zuid-Holland)
 • Hans Voerknecht (CROW-KpVV)
 • Jelmer Vogd (MinBZK - RIjksvastgoedbedrijf)
 • Robbert Volker (Bureau de Groot Volker)
 • Brian de Waal (Lynxx)
 • Rienk Warmoltz (Urban Mobility)
 • Michel Willems (BimBimBikes)
 • Martin Wink (Movares)
 • Erik de Winter (Urbee (e-bike network))
 • Frans van der Woerd (Fietsersbond)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Pauline Wortel (Connexxion)
 • Eun-Mi Ypma (Provincie Noord-Holland)
 • Jeanette van 't Zelfde (ANWB)
 • Hans van der Zijden (Du Nord Rijwielen BV)
 • Cees van der Zijl (Velopa)