Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Brabant

Op dinsdagmiddag 28 maart a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Wat werkt wel, wat werkt niet? Daarom heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad.

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. Daarom roept CROW-Fietsberaad gemeenten op zelf een case in te brengen. Wilt u ook een case inbrengen, dan kunt u dit tot uiterlijk 17 maart a.s. kenbaar maken via deze link.

In de week voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.

Locatie?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 maart a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • Jan Beekman (Gemeente Boxmeer)
 • Joost de Best (Gemeente Boxmeer)
 • Ralph van den Boom (Gemeente Haaren)
 • A.C. Boonman (Gemeente Moerdijk)
 • Roger Buurstee (Gemeente Dordrecht)
 • Chiel Cornelissen (Gemeente Tilburg)
 • M. (Marco) Cruijssen (Gemeente Vught)
 • Tijs van Erve (Gemeente Loon op Zand)
 • Rob van der Geld (Gemeente Vught)
 • Richard Gielen (Gemeente Eindhoven)
 • Jan d' Haens (Juust)
 • Roger Heijltjes (Provincie Noord-Brabant)
 • Paul Konings (Gemeente Veldhoven)
 • Gerard Korsten (Gemeente Eersel)
 • Ard Kuijpers (Gemeente Eindhoven)
 • Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners)
 • Anke Luckman (Gemeente Goirle)
 • Niek Luijten (Gemeente Helmond)
 • M Paulissen (Gemeente Oosterhout)
 • Kevin Penninx (Gemeente Bergeijk)
 • Mathijs Ransijn (Provincie Noord-Brabant)
 • Hans Rompen (Gemeente Heusden)
 • Koen Rubie (Gemeente Tilburg)
 • Jan Sier (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Melissa Simons (Gemeente Drimmelen)
 • Gertjan Smit (Gemeente Gilze en Rijen)
 • Henk Vugts (Gemeente Oss)
 • Judith van de Wel (Gemeente Bernheze)
 • Veronique de Wit (Gemeente Meierijstad)