Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Limburg

Op dinsdagmiddag 23 april a.s. organiseert de provincie Limburg in samenwerking met CROW-Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Wat werkt wel, wat werkt niet? Daarom heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad.

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. Daarom roept CROW-Fietsberaad gemeenten op zelf een case in te brengen. Wilt u ook een case inbrengen, dan kunt u dit tot uiterlijk 15 mei a.s. kenbaar maken via deze link.

Locatie?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 mei a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis in Maastricht. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • Ernst Adriaanse (Gemeente heerlen)
 • Paul Alzer (Parkstad Limburg)
 • Jules Berkers (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
 • Marcel Coppers (Gemeente Venlo)
 • Wim Dirks (Provincie Limburg)
 • Steven Duerink (Gemeente Peel en Maas)
 • Rina Engelen (Provincie Limburg)
 • Rob Gremmen (ANWB)
 • Viviane de Groot (Gemeente Maastricht)
 • Cecile van Herten (Gemeente Venlo)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Ulrich Kalle (Stadt Brühl)
 • Karst Keijzers (Maastricht Bereikbaar)
 • Bart Klinkien (Gemeente Valkenburg aan de Geul)
 • Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners)
 • Nedo Oroz (Provincie Limburg)
 • Robert Rosenboom (Gemeente Roermond)
 • Ruud Schmeitz (Gemeente Heerlen)
 • Fer Schutgens (Gemeente Peel en Maas)
 • Charlotte Seelen (Gemeente Venlo)
 • Roland Slangen (Gemeente Roermond)
 • Peter Stevens (gemeente Leudal)
 • Laurent Theunissen (Laurent Theunissen fiets en ruimte)
 • Ricardo Toffolo (Gemeente Nuth)
 • Bert Vries (Gemeenten Maasgouw)
 • Ronny Wolfs (Gemeente Heerlen)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Rieneke van Zutphen (Fietsersbond)