Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstraten Oost-Nederland

Op dinsdagmiddag 18 april a.s. organiseert het ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Daarom heeft CROW-Fietsberaad een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad.

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. CROW-Fietsberaad roept gemeenten op zelf een case in te brengen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan kunt u dit tot uiterlijk 10 april a.s. kenbaar maken via deze link.

Als derde onderdeel van het programma zullen we gezamenlijk een praktijkbezoek brengen aan een fietsstraat in Zwolle (op loopafstand van het Provinciehuis).

In het vierde onderdeel koppelen we plenair de workshoprondes terug en ronden we de bijeenkomst om uiterlijk 17.00 uur af.

Locatie?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 april a.s. van 12.30 uur tot 17.00 uur in het Provinciehuis in Zwolle. Vanaf 12.00 uur wordt u een inlooplunch aangeboden.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij decentrale overheden en/of partners van ROV Oost-Nederland. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • Gertjan Sikking (Gemeente Aalten)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Harm Willem Prins (gemeente Nunspeet)
 • Kees Lems (Gemeente Enschede)
 • Tom Mulder (Gemeente Apeldoorn)
 • Evert Schiphorst (Gemeente Arnhem)
 • Marjolijn Renne (Gemeente Arnhem)
 • Anita Stienstra (Provincie Gelderland)
 • Willem Bosch (Gemeente Zwolle)
 • P.R. Akkerman (Provincie Gelderland)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Monique de Jong (Gemeente Winterswijk)
 • Ronald van Witzenburg (Provincie Overijssel)
 • Niek Verhoeff (Gemeente Kampen)
 • Edwin Elgersma (Gemeente Apeldoorn)
 • Rob Heuvelink (Politie | Oost Nederland | DROS)
 • Jan Langevoord (Gemeente Harderwijk)
 • Saskia Wolleghem (Gemeente Renkum)
 • Antonio de Boer (Gemeente Zwartewaterland)
 • Frank van Gent (Gemeente Druten)
 • Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL)
 • Rik Hartgers (Gemeente Epe)
 • Esther Bernards (gemeente Brummen)
 • André René van Bennekom (VVN)
 • Marieke van Brussel (Gemeente Zwolle)
 • Gertjan Gerards (Gemeente Montferland)
 • Kees Fijnaut (Gemeente Montferland)
 • Dick Brethouwer (ROV Oost-Nederland)
 • Erwin Plasman (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)
 • R. Koetsier (Noaberkracht)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Albert-Jan Grolleman (Gemeente Hellendoorn)
 • Ralph List (Gemeente Dalfsen)
 • Peter te Velde (Gemeente Enschede)
 • D. Willems (gemeente Ede)
 • Marcel Scheffer (Politie Oost-Nederland)
 • Herman Horsthuis (Gemeente Borne)
 • Tjerry Kuster (Gemeente Nijmegen)
 • Paul Oomen (Gemeente Nijmegen)
 • Henk Walma (ROV Oost-Nederland)
 • Marieke Crezee (Gemeente Brummen)