Kenniscentrum voor fietsbeleid

Expertbijeenkomst Kruispunten hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen

Op dinsdagmiddag 21 november presenteren wij voor een beperkte groep deelnemers een eerste concept van de Discussienotitie Fietsoversteken. In deze notitie doen wij een voorzet voor voorlopige aanbevelingen voor kruispunten tussen hoofdfietsroutes en GOW’s (bibeko). De discussienotitie richt zich in eerste instantie op kruispunten met fietsers uit de voorrang. Volgend jaar verwachten we met ‘fietsers in de voorrang’ aan de slag te gaan. 

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook andere relevante professionals kunnen zich aanmelden, maar bij te veel aanmeldingen hebben medewerkers van overheden voorrang.

print programmaPrint programma