Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomst kopgroep E-kluizen

Kopgroepbijeenkomst omtrent E-kluizen. De bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al E-kluizen hebben of een serieuze interesse in E-kluizen hebben.

In 2017 zijn de eerste kluizen geplaatst in Fryslân en Utrecht die geopend kunnen worden met de OV-chipkaart of een app, de zogenoemde E-kluizen. Ook is er een programma van eisen ontwikkeld voor toekomstige kluizen en heeft de eerste aanbesteding plaatsgevonden op basis van dit PvE.

Tijdens de bijeenkomst zullen de ervaringen tot nu toe met de E-kluizen en het PvE worden uitgewisseld. Doel van de bijeenkomst is te kijken waar eventuele verbeterpunten liggen en overheden met concrete plannen voor E-kluizen (verder) op weg te helpen.

 

print programmaPrint programma

Rapport
Fred van der Blij en Maarten de Keijzer (Transtec) Linda Heilmann (LinLink) , Tour de Force, ketenploeg / CROW-Fietsberaad
2017
Dit Standaard PvE is bestemd voor overheden en (vervoer)bedrijven die E-kluizen willen plaatsen. Het Standaard PvE is geen keurslijf. De aanbestedende overheid kan delen uit dit PvE gebruiken en elementen zelf invullen.