Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomst kopgroep Gemeentelijk Deelfietsenbeleid

Tweede bijeenkomst in het kader van het project 'Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid (incl P+Fiets). Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten.

De markt rond deelfietsen is sterk in beweging. Dankzij de ontwikkeling van het "slimme app-slot" bieden steeds meer bedrijven deelfietsconcepten aan. Veel gemeenten krijgen hiermee te maken. Soms worden de deelfietsen gewoon op straat gezet, zoals afgelopen zomer in Amsterdam. Soms worden gemeenten benaderd met voorstellen voor samenwerkingen. Voor deze gemeenten is de vraag actueel, hoe zij moeten reageren op deze ontwikkelingen:

 • Hoe kan een gemeente voorkomen dat de openbare ruimte dichtslibt met deelfietsen die weinig gebruikt worden?
 • Hoe wordt voorkomen dat bestaande fietsverhuurders oneerlijke concurrentie krijgen?
 • Maar vooral: hoe kan een gemeente de kansen van de deelfietsen benutten? Hoe kan de deelfiets bijdragen aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en vitaliteit van de stad?

Om antwoord te geven op deze vragen, heeft adviesbureau APPM de opdracht gekregen een Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid te ontwikkelen. Ook de kennis en ervaringen die adviesbureau &Morgen heeft opgedaan rond P+Fiets wordt daarin verwerkt. Deze opdrachten maken onderdeel uit van de Tour de Force 2020, de nationale agenda Fiets.

Tijdens de bijeenkomst op 1 februari willen het eerste concept van de Leidraad bespreken met gemeenten die aan de slag willen of moeten met deelfietsen. De inbreng van gemeenten vinden we erg belangrijk, omdat we alleen zo ervoor kunnen zorgen dat de Leidraad aansluit bij de praktijk.

Opzet programma

10.45 uur: Inloop

11.00 uur: Welkom

 • Toelichting op doel van de dag
 • Korte voorstelronde: wie zitten er aan tafel?

11.15 uur: Opfrissen kennis over deelfietsen (door APPM)

 • Basisprincipes
 • Waar hebben we het over?
 • Welke kenmerken?
 • De wereld van deelfietsen verandert:
  • Aanbieders
  • Rol van de markt
  • Rol van de gemeente
  • Urgentie

11.45 uur: Ophalen P+Fiets: basisprincipes en werkwijze (door &Morgen)

12.10 uur: Hoe om te gaan met deelfietsen/P+Fiets

 • Wat kun je wel, wat kun je niet (juridisch kader en beperkingen)?
 • Wat wil je wel, wat wil je niet (keuzes die je kunt maken)?
 • In gesprek met de gemeenten

13.00 uur: Lunch

13.45 uur: Doorlopen ‘Flow’ met keuzes en werkwijze rondom deelfietsen (en P+Fiets)

We doorlopen op een interactieve manier met elkaar de ‘Flow’ om tot een keuze voor een model (toestaan, (schaarse) vergunning verlenen, concessie) te komen, waarmee je als stad invulling of ‘toestemming’ wilt geven voor deelfietsen. Daarbij bespreken we welke vragen er leven in de gemeenten, welke informatie (qua proces of product) terug moet komen in het eindproduct en welke handvatten gemeenten nodig hebben om hiermee aan de slag te gaan.

We staan eveneens stil bij ‘typen’ steden en de wisselende houding tav deelfiets (bv. reguleren vs uitnodigen)

15.45 uur: Schetsen vervolgproces

16.00 uur: Einde bijeenkomst

print programmaPrint programma

 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Dimitri van Veen (Gemeente Zeist)
 • B. Nieuwstraten (Vervoerregio Amsterdam)
 • Alex Mink (VNG)
 • Rijk-Jan van Alfen (Gemeente Utrecht)
 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • Conny Broeyer (Ministerie van IenM)
 • Tom Mulder (Gemeente Apeldoorn)
 • Sven Huysmans (The New Drive)
 • Birgit Cannegieter (APPM)
 • Marcel van den Elzen (Gemeente Helmond)
 • Jaap Ridder (Gemeente Leeuwarden)
 • AndrĂ© Botermans (Gemeente Houten)
 • Peter Post (Gemeente Leeuwarden)
 • Jeroen Quee (Gemeente Zwolle)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Johan Overvest (Gemeente Bunnik)
 • Florian de Ligt (Gemeente Amersfoort)