Kenniscentrum voor fietsbeleid

Ontwerperscafé Fietsers over plattelandswegen

Op donderdag 18 oktober organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland een ontwerperscafé met het thema Fietsers over plattelandswegen.

Tijdens deze middag leggen verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de provincie Zuid-Holland deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

print programmaPrint programma