Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tour de Force: Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes

In deze kennissessie staan de volgende thema's centraal: - Uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes - MKBA Fiets en toepassing van het instrument

Binnen het thema ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes’ (Doel 3) wordt gewerkt aan de aanleg van fietsroutes en bijbehorende voorzieningen, maar ook het ontwikkelen, delen en koppelen van kennis van kwalitatief hoogwaardige fietsroutes. Om de kennis die we ontwikkelen te delen en hier het gesprek over aan te gaan, organiseren we 5x per jaar een kennissessie.

Eén van de belangrijke vraagstukken waar wij ons vanuit doel 3 mee bezig houden is de effectiviteit van maatregelen en de onderbouwing van financiering. Op dinsdag 3 april a.s. organiseren we een kennissessie, waarin we de uitkomsten uit een tweetal onderzoeken presenteren:
 

 1. Bart Christiaens van Tibs heeft in opdracht van het ministerie van IenW gekeken naar de opbrengst van de evaluaties van snelfietsroutes die met cofinanciering van het ministerie gerealiseerd zijn. De 1-metingen van tien tot twaalf snelfietsroutes zijn met elkaar (en met gegevens uit 0-metingen) vergeleken en geanalyseerd. Bart presenteert de resultaten en gaat het gesprek aan met alle aanwezigen over de opbrengsten.
 2. Er is veel behoefte om de maatschappelijke baten van investeringen voor fiets in beeld te brengen, ook voor snelle en hoogwaardige fietsroutes. Hiermee kunnen investeringen beter onderbouwd worden. In opdracht van het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat heeft Decisio een ‘state-of-the-art’ gemaakt van de belangrijkste kentallen voor het uitvoeren van een MKBA voor fietsprojecten. Recent is voor de snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch een MKBA opgesteld, op initiatief van de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Vanuit ons doel is daar bovenop de vraag aan Decisio gesteld om kritisch te kijken naar het instrument, de werkzaamheid en vooral ook (verrassende) uitkomsten. Tijdens de bijeenkomst zullen Kees van Ommeren en Martijn Lelieveld een toelichting geven op het instrument, de wijze waarop het ingezet is voor de snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch en de reflectie hierop.

 

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, maar vol = vol!

print programmaPrint programma

 • Kees Helderman (Kees Helderman consultancy)
 • Peter van Doremalen ()
 • Bas Hendriksen (Loendersloot Groep)
 • Jeanette van 't Zelfde (ANWB)
 • Gerrit Faber (Gemeente Heerhugowaard)
 • Jan Helmer (Fietsersbond)
 • Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)
 • Reindert Augustijn (Provincie Gelderland)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Benjamin Schaipp (TRID√ČE, adviseurs in duurzame mobiliteit)
 • Joost de Kruijf (NHTV / Universiteit Utrecht)
 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Wietse Bruggink (provincie Gelderland)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Frans Jan van Rossem (Gemeente Utrecht)
Presentatie
Bart Cristiaens , Tibs Advies
2018
Presentatie gehouden door Bart Cristiaens op 3 april 2018 tijdens de Tour de Force Kennissessies in het kader van doelstelling 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'.
Presentatie
Martijn Lelieveld , Decicio
2018
Presentatie gehouden door Martijn Lelieveld op 3 april 2018 tijdens de Tour de Force Kennissessies in het kader van doelstelling 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'.