Kenniscentrum voor fietsbeleid

Presentatie oogst ketenploeg TdF

Op donderdagmiddag 11 mei wil de Ketenploeg van de Tour de Force de oogst van de afgelopen periode presenteren. Het delen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende kopgroepen staat voorop.

Deelname niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Stan Wolters (stan.wolters@crow.nl)

Ketenmobiliteit is steeds vaker een antwoord op mobiliteitsvraagstukken. De fiets wordt door allerlei actuele ontwikkelingen een steeds belangrijkere schakel in deze ketenverplaatsingen. Zo kan de fiets snel en efficiënt worden gebruikt in het voor- en natransport bij het openbaar vervoer. Dankzij de elektrische fietsen komen bovendien meer haltes en stations binnen bereik van fietsers. En de moderne internettechnologie maakt allerlei nieuwe concepten voor het verhuren en bewaken van fietsen mogelijk.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de ketenploeg van de Tour de Force onderzocht wat er nodig is om de kansen voor de fiets in ketenreizen te benutten. De Tour de Force nodigt u uit voor de presentatie van de resultaten tijdens een bijeenkomst op 11 mei 2017. Ploegleider Floor Vermeulen heet u van harte welkom op het Provinciehuis van de provincie Zuid-Holland.

De bijeenkomst start met een welkomstwoord door Floor Vermeulen. Hierna volgen korte pitches over de resultaten uit de vijf kopgroepen van de Ketenploeg. Zo krijgt u in sneltreinvaart een beeld van de oogst.

Aansluitend komen in een paneldiscussie onder leiding van middagvoorzitter Marc Maartens de governance-vragen aan de orde. Hoe financieren we de aanleg en exploitatie van fietsvoorzieningen in de keten? Kan daar OV-geld voor ingezet worden? Moet het integraal onderdeel zijn van OV-concessies? En wie houdt de regie? Aan het panel zullen onder andere deelnemen:

 • Ingrid de Bruijn, strategisch projectleider openbaar vervoer van de vervoerregio Amsterdam, betrokken bij de MaaS-concessie Amstelland-Meerlanden;
 • Francesca Kirby Petruccio, Business Development Manager Next Bike. Gaat een deelfietsensysteem in Maastricht aanbieden als onderdeel van Arriva-concessie;
 • Rob Plooy, projectmanager flexibele mobiliteit bij Syntus BV.

Vervolgens kunt u in parallelsessies nader kennismaken met het werk van twee van de vijf kopgroepen naar keuze. Het gaat om de volgende kopgroepen:

1. Inspirerende ketenplannen - Otto Cazemier (Mobycon)
Voor twee regio's zijn inspirerende regionale ketenplannen gemaakt. Het gaat om de regio Groningen/Drenthe en de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). Wat zijn de ambities? Hoe worden overstapvoorzieningen structureel gefinancierd? Hoe worden ketenvoorzieningen goed verankerd in de provinciale organisatie? 

2. Huur- en deelfietsinitiatieven - Sven Huysmans (The New Drive)
Directe aanleiding voor de kopgroep Fietsverhuur-initiatieven is, dat op tal van plekken uiteenlopende initiatieven voor fietsverhuursystemen opkomen. Decentrale overheden ervaren het als een belemmering dat zij geen overzicht hebben van de mogelijkheden en van de mogelijke rollen die overheden kunnen vervullen. Deze kopgroep biedt handvatten voor overheden die met huur- en deelfietsen aan de slag willen.

3. Open standaard deelfietsen - Ronald Haverman (Haverman Innovatie)
Deze kopgroep bestaat vooral uit marktpartijen die als doel hebben dat de consument met één pas of account zonder rompslomp een fiets kan huren bij verschillende verhuurders. Met een Living Lab tijdens Velocity 2017 wil de kopgroep aantonen dat dit nu al kan. De deelnemers aan dit internationale fietscongres kunnen dit zelf ervaren.

4. P+Fiets - Hans Voerknecht (CROW-Fietsberaad)
In deze kopgroep hebben decentrale overheden samen gewerkt die aan de slag willen met P+Fiets: het parkeren van de auto (bijvoorbeeld aan de rand van de stad) en verder op een fiets. Wat zijn de belemmeringen om bedrijven hierbij te betrekken?

5. E-kluizen op haltes en kleine stations - Maarten de Keizer en Fred van der Blij (TransTec Adviseurs)
Deze kopgroep heeft een standaard programma van eisen ontwikkeld voor de hard- en software van e-kluizen. Met deze fietskluizen kan de consument op elk gewenst moment zijn (elektrische) fiets veilig stallen. Met zijn eigen OV-chipkaart of smartphone, zonder abonnement.

We sluiten de middag af met Conny Broeyer (programmamanager OV-keten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), die vertelt over het vervolg van de Ketenploeg.

Tijdens de afsluitende borrel en tussen de parallelsessies door kunt u kennismaken met verschillende aanbieders van huur- en deelfietssystemen, die de mogelijkheid krijgen hun producten te tonen.

De bijeenkomst is in principe bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de ketenploeg, maar mensen die een actieve rol hebben vervuld in de kopgroepen hebben natuurlijk voorrang.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening door leider Ketenploeg, Floor Vermeulen (gedep. Zuid-Holland)
13:15 uur Pitches kopgroepen
13:40 uur Paneldiscussie over governance-vraagstukken
14:00 uur Wissel + Meet-the-Market
14:15 uur Ronde 1: presentatie & discussie kopgroepen
Koffiekamer: Huur- en Deelfietsen (nadruk op open standaard)
Polderzaal: Inspirerende ketenplannen
Weidezaal: P+Fiets
15:00 uur Wissel + Meet-the-Market
15:15 uur Ronde 2: presentatie & discussie kopgroepen
Koffiekamer: Huur- en Deelfietsen (nadruk op rollen van overheden)
Polderzaal: Inspirerende ketenplannen
Weidezaal: E-kluizen
16:05 uur Afsluiting door Conny Broeyer (ministerie IenM), wegkapitein Keten in de
volgende fase van de Tour de Force
16:30 uur Meet-the-Market met borrel

 

Graag tot ziens op 11 mei! Het belooft een interessante bijeenkomst te worden.

print programmaPrint programma

 • Hetty Gerritsen (provincie Gelderland)
 • Marcel Swaak (Mobilys BV)
 • Rolf Dijkstra (Provincie Groningen)
 • B. Nieuwstraten (Vervoerregio Amsterdam)
 • Michael Myles (Groningen Bereikbaar)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Sjoerd Bijleveld (Provincie Drenthe)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • A. Koperberg (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Ricardo Heijne (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Albert Hauber (leiden university)
 • Wim Bot (Fietsersbond)
 • Martin van Bredero (Jan Kuipers Nunspeet BV)
 • Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen)
 • Filip van As (Gemeente Zwolle)
 • Pieter Bakker (Provincie Fryslân)
 • Ronald Haverman (Connect & Share + Mobike)
 • Willem van Driel (Fietsersbond Drechtsteden)
 • Ingrid de Bruijn de Bruijn (Vervoerregio Amsterdam)
 • Marc Maartens (MMa)
 • Conny Broeyer (Ministerie van IenM)
 • Otto Cazemier (Mobycon)
 • Hans Voerknecht (CE)
 • Fred van der Blij (TransTec Adviseurs)
 • Sven Huysmans (The New Drive)
 • Maarten de Keijzer (Fietsersbond)
 • Jeroen Bolland (HR Groep)
 • Hans van der Zijden (Du Nord Rijwielen BV)
 • Gerrit Littouw (Mobilock BV)
 • William Nederpelt (Fietsersbond / ECF / EuroVelo)
 • Maurice van der Meche (Uw Deelfiets BV)
 • Marc Buma (Bumos BV)
 • Dario Buma (Bumos BV)
 • Rob Plooy (Syntus)
 • Michel Willems (BimBimBikes)
 • Pieter Mosterd (U-Stal)
 • Ronald Crombag (De Boom en Het Meer)
 • Sidney Huddleston Slater (RET)
 • Eun-Mi Ypma (Provincie Noord-Holland)
 • Roland Mijnans (DOVA)
 • Niels van Leeuwen (Gemeente Gorinchem)
 • Shurdon Faneyte (BMX-Fietsschool)
 • Arjan Minck (Lo Minck Systemen BV)
 • Martin Wink (Movares)
 • Christien Rodenburg (Gemeente Utrecht)
 • Sebastiaan Dommeck (Empaction)
 • Willem Scheper (Sweco)
 • Teko Salverda (Fietsersbond)
 • W.J. de Gelder (Politie)
 • Kees Jonkergouw (Gemeente Rotterdam)
 • John Akkerhuis (Gemeente Rotterdam)
 • André Klomp (ROCOV)
 • Pascal van den Noort (Velo Mondial)
 • Elke Kroft (Advier B.V.)
 • Edward Dees (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
 • Brian de Waal (Lynxx)
 • Gijs Spil (FietsNED)
 • Dirk-Jan de Haan (Enigma)
 • Wouter Haver (Gemeente Leiden)
 • Joost Legtenberg (Axa Bike Security)
 • Jeanette van 't Zelfde (ANWB)
 • Robbert Volker (Bureau de Groot Volker)
 • Henk Nanninga (Inno-V)
 • Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
 • Eduard Röntgen (inno-V)
 • Adriaan van Hoogstraten (inno-V)
 • Alfons Heijmen (Gemeente Den Haag)
 • Rob de Lugt (Fietsersbond.nl)
 • Cees van der Zijl (Velopa)
 • Pauline Wortel (Connexxion)
 • Gerrit Faber (Gemeente Heerhugowaard)
 • Maartje Stokkermans (Provincie Noord-Brabant)
 • Frank Eggen (Provincie Gelderland)
 • Jan Ploeger (Provincie Zuid Holland)
 • Rick Lindeman (Rijkswaterstaat)
 • Gerton Pieters (Provincie Noord-Holland)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Rienk Warmoltz (Urban Mobility)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • Coen Vermeulen (Hopperpoint)
 • Sjo Smeets (GroenLinks)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Martijn Lelieveld (Decisio)
 • Wouter van Minderhout (ProRail)
 • Frans van der Woerd (Fietsersbond)
 • Erik de Winter (Urbee (e-bike network))
 • Rick Baggermans (Maverick Consultancy)
 • Ralph Seesing (Provincie Brabant)
 • Chiel Grevers (Klaver Fietsparkeersystemen)
 • Myriam Corzilius (AmsterdamFietsmuseum)
 • Sebastiaan van der Vliet (Provincie Zuid-Holland)
 • Martijn de Graaf (Provincie Zuid-Holland)
 • Birgit Cannegieter (APPM)
 • Valentijn Kol (we-all-wheel.com)
 • Jos Smulders (Goed Verzet)
 • Koen Idzenga (TravelClear)
 • Peter Vissers (Gemeente Dordrecht)
 • Monique Harmsen (Lumiquide)
 • Robin Kleine (Mobycon)
 • Hans Vergeer ()
 • Willem Goedhart (Decisio)
 • Fleur Schraven (Urbee)
 • Remi Kok (Gemeente Roermond)
 • Jeroen Van Houtte (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel)
 • Jack de Kraaij (Simplexus)
 • Astrid van den Haak (Omgevingsdienst IJmond)
 • Dirk Jan Brakel (O.J. Dahl)
 • Jacco Lammers (Go About)
 • Jennifer Eudoxie Rieskin (Gemeente Amsterdam)
 • Bas van Bekkum (HR Groep)
 • Kees Miedema (NS Stations)
 • Francesca Kirby-Petruccio (NextBike)
 • Niels Renne (Armada Mobility)
 • Maarten de Keizer (TransTec adviseurs BV)
 • A. Pannekoek (Provincie Zuid-Holland)
 • Joep van Ewijk (Terberg Leasing B.V.)
 • Jochem Reintjes (Terberg Leasing B.V.)
 • Monique Verweij (Provincie Zuid-Holland)
 • Floor Vermeulen (Provincie Zuid-Holland)
 • Auke Adema (Gemeente Amsterdam)
 • Cees van der Zijl (Velopa)
 • Christien Rodenburg (Gemeente Utrecht)
 • Erik Tetteroo (APPM)
 • Rosa Stapel (College van Rijksadviseurs)
 • H. (Herman) Groenewegen (HPG advies)
Presentatie
Fred van der Blij (TransTec Adviseurs) , Tour de Force
2017
Presentatie over E-kluizen op haltes en kleine stations door Fred van der Blij op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie
Sven Huysmans (The New Drive) , Tour de Force
2017
Presentatie over Huur- en deelfietsinitiatieven door Sven Huysmans op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie
Ronald Haverman (Haverman Innovatie) , Tour de Force
2017
Presentatie over Open standaard deelfietsen door Ronald Haverman op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie
Hans Voerknecht (CROW-Fietsberaad) , Tour de Force
2017
Presentatie over P+Fiets door Hans Voerknecht op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie
Otto van Boggelen , Tour de Force
2017
Presentatie van het plenaire gedeelte en afsluiting van de Oogstbijeenkomst Ketenploeg van de Tour de Force van 12 mei 2017 - Dagvoorzitter Marc Maartens