Kenniscentrum voor fietsbeleid

OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?

DOVA* en CROW-Fietsberaad organiseren op 5 juni een verkennende bijeenkomst over de combinatie van openbaar vervoer en deelfietsen. De bijeenkomst is alleen bedoeld voor overheidsmedewerkers, met name van provinciale en regionale overheden.

Directe aanleiding zijn allerlei actuele ontwikkelingen op het gebied van deelfietsen en openbaar vervoer. Dankzij de introductie van het slimme fietsslot (dat met een app geopend kan worden) verschijnen er allerlei nieuwe huur- en deelfietsconcepten op de markt. Daarnaast nemen OV-bedrijven steeds vaker huur- en deelfietsen op in hun biedingen voor concessies. En soms besluiten provincies om zelf opdracht te geven aan een aanbieder van huurfietsen.

Tijdens de bijeenkomst willen we ervaringen uitwisselen. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn de kansen voor de combinatie ov en deelfietsen?
  • Welke rol hebben provincies en stadsregio's als het gaat om deelfietsen? Stimuleren, coördineren of opdrachtverlenen?
  • Moeten deel- en huurfietsen onderdeel uitmaken van een ov-concessies? Of is het beter om dit op te nemen in aparte opdrachten?
  • Welke eisen kunnen of moeten gesteld worden aan huur- en deelfietsen?
  • Hoe ziet de afstemming met gemeenten er uit?

Op de agenda staan onder andere presentaties over de Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid, de rol van data en de aanpak van een tweetal provincies/regio's.

*) DOVA is een samenwerkingsverband van de veertien decentrale OV-autoriteiten

print programmaPrint programma

Presentatie
Otto van Boggelen , CROW/DOVA
2018
Presentatie gehouden door Otto van Boggelen op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Presentatie
Martijn Bruil , Provincie Gelderland
2018
Presentatie gehouden door Martijn Bruil op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Presentatie
DOVA , DOVA/CROW
2018
Presentatie gehouden op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Presentatie
Bram Nieuwstraten , Vervoerregio Amsterdam
2018
Presentatie gehouden door Bram Nieuwstraten op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?