Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
17-07-2017
Roland Haffmans, -

"dynamische routeinformatie" oogt heel modern, maar hoe bruikbaar is die info, is het alleen een weetje - zoals in Utrecht het volgende groene licht haal je niet of in Amsterdam de volgende pont is al vertrokken als je aankomt! - of kun je met die info beter (je fietsroute of je fietssnelheid) kiezen? Zoals vaker is niet altijd vanuit de gebruiker gedacht, geldverspilling voor een beter imago. 

DRIPs voor fietser in Kopenhagen
13-07-2017
Roland Haffmans, -

"..  kwam ik een sportieve fietser tegen die twijfelden om over te stappen naar een S-Pedelec."  Dank voor de steun, want bij de meesten blijft dat niet enkel bij guur weer.

Uiteraard ontbreken bruikbare statistieken voor nieuwe voertuigen die nog weinig benut worden. Het grote relatieve aantal ongevallen bij motoren, scooter e.d. zijn niet te ontkennen. Vooral op file gevoelige trajecten zullen zeker automobilisten overstappen op gemotoriseerde tweewielers, zeker als gemakkelijker geparkeerd kan worden.   

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
13-07-2017
Robert van der Sluiszen,
Ik ben ook benieuwd naar het rapport waaruit zou moeten blijken dat speed pedelecs op het fietspad voor meer ongevallen zou zorgen. Feiten graag. In ieder geval roepen nieuwe vervoermiddelen, in dit geval de elektrische fiets en met name de snelle variant daarvan, bij sommige mensen grote gevoelens van angst op. Het doet me denken aan mijn bezoek aan het fietsmuseum in Nijmegen. Heel lang geleden moesten fietsers bij het zien van paard en wagen, van hun fiets afstappen, hun jas uittrekken en het stuur bedekken met hun jas, zodat het paard niet zou schrikken. Daar waren zelfs "verkeersborden" voor. Prachtig om te zien dat de geschiedenis zich herhaalt.
Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
12-07-2017
Wilbert Dekker, Fietsersbond

Bij eerder onderzoek van de Fietsersbond bleek dat in Roermond meer mensen te voet naar de binnenstad komen. Als je die optelt bij de fietsers kom je wel boven de 50%!

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden
12-07-2017
Wilbert Dekker, Fietsersbond

Waarom is dit alleen naar twitter over te zetten? graag ook voor Facebook. Goed nieuws verdient verspreiding.

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden
12-07-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Roland Haffmans

Welke duidelijke statistieken? Het is veilig en het is wel degelijk milieuverbeterend.

De doelgroep zijn ook chauffeurs, zoals ik destijds, ik had 10 jaar niet gefietst, op kleine afstandjes na. Zo kan zo'n doelgroep 20 à 30 km heen overbruggen o.a. omdat ze de conditie niet (meer) hebben van een sportieve fietser. Ik heb dat ca. 2,5 jr gedaan, ik ging bijna overstappen op een cyclocross omwille van het terrein, omdat mijn gezondheid en presatie dankzij de S-Pedelec er danig op vooruit gingen. Goed voor mijn gezondheid, goed voor het milieu.

Hier en daar kwam ik een sportieve fietser tegen die me toevertrouwden dat ze twijfelden om over te stappen naar een S-Pedelec. Dit omdat de weersomstandigheden soms zo hevig waren dat ze soms geen moed of goesting hadden om het woon-werk traject per fiets te doen. M.a.w. ze gingen combineren: koersfiets en S-Pedelec. Ook hier milieu-voordeel, want als ze hun koersfiets lieten staan, zou het per auto geweest zijn. Men zal dat met de nieuwe wetgeving niet gauw doen, gezien de status 'bromfiets' met alle administratieve en juridische gevolgen vandien.

Het blijft verbazen hoe je zo negatief tegenover S-Pedelecs staat. Heb je zelf al een paar maanden eens gereden op een S-Pedelec, niet zo recreatief in het zonnetje he, maar dag in dag uit in alle weersomstandigheden.

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
12-07-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Robert van der Sluizen

Het is i.d.d. een heel eigenaardig verschijnsel. Dagelijks vlammen duizenden auto's boven de snelheidslimieten, met rijdt met bescheiden karretjes tot de meest sportieve bolides en het autoverkeer zorgt voor de meeste slachtoffers.  Ondanks dit zegt geen mens: al die snelheidsmonsters moeten van de baan, of moeten op een racecircuit of op een vliegveld rijden? En dit terwijl niet enkel de potentiële maar ook reële snelheidsverschillen tussen auto's enorm zijn. Dit alles is bij een S-Pedelec helemaal niet van toepassing.

Ik vermoed dat er heel wat angst leeft. Dat heb je omschreven als het 'onderbuik'gevoel. Niet dat men dat langs de kant moet schuiven, maar het neemt toch abnormale proporties aan. Velen die tegen S-Pedelecs zijn hebben er zelfs niet op gefietst, hooguit een dagje. Dat is toch heel wat anders dan bijna dag in dag uit zoals ik deed en zoals jij doet. Wij ervaren dat gans anders. Er is dus een perceptieprobleem. In dat verband herinner ik me goed dat in Vlaanderen gedurende twee jaar vóór de invoering van EU 168/2013 verordening in de verschillende lidstaten, de media een ganse hetze aan het voeren was te nadele van de S-Pedelecs. Dit gebeurde ook subtiel, bvb. zo: de auto-industrie showde véél S-Pedelec prototypes met enorme vermogens en snelheden, en de media smeerden dit gretig uit in onze hoofden. Het zou me niet verwonderen dat veel van die prototypes niet werkten, velen waren zelfs niet 'street-legal'. Fietsersbonden - op uitzonderingen na, zoals Mobiel21 - gingen hier mee in het verhaal, zelfs over de gewone elektr. fietsen kwamen ze in het nieuws, zeggende dat men 'toch voorzichtig moet zijn met die elektrische fietsen', omdat er hier en daar een senior mee zou gevallen zijn (?). Hoort iemand nu nog iets van een S-Pedelec door een autofabrikant? Geen één rijdt daarvan rond. M.a.w. de auto-industrie, met wellicht DL op kop, hebben hand in hand met de media gezorgd voor een panieksituatie, men voerde S-Pedelecs op als niets ontziende snelheidsmonsters - zonder dit zelfs te moeten expliciteren! Dat is blijven hangen in de hoofden van de mensen. En af en toe duikt er nog zo'n bericht op, veel valse berichten. Men zou kunnen zeggen: 'mission accomplished' door de autolobby (en de media en bepaalde beleidsactoren die de auto-industrie ter wille zijn). Deze mediacampagne was een twééde zet, in sync met de eerste zet dat een S-Pedelec alover de typegoedkeuring (EU 168/2013) 'overkillde' tot bromfietser. Dat dit de facto niet klopt bewijst de EU zélf door een ganse waslijst aan uitzonderingen te formuleren vis à vis de bromfietsregelgeving. M.a.w. men heeft op meesterlijke wijze de bevolking, maar ook milieu- en fietsbewegingen in slaap gewiegd én tegelijk doen panikeren. Angst is nog steeds een der beste manieren om ganse bevolkingsgroepen te manipuleren.

Ten slotte, niet onbelangrijk: de EU 168/2013 verordening laat de verkeerswetgevingen van de lidstaten ongemoeid, m.a.w. mag zich daarover niet uitspreken. Dat is een heel klein lichtpuntje in gans de zaak, omdat ondanks de typering als bromfiets de lidstaten qua verkeerswetgeving kunnen beslissen en daarin moet ik Gelderland feliciteren. België heeft ook een soort compromis uitgedokterd. Toch blijft het lastig omdat het de rijwielcategorie 'bromfiets' krijgt opgeplakt vanuit de EU. Het grootste kwaad dus, waar blijkbaar niemand over valt, is de slechte EU 168/2013 verordening. In mijn ogen hadden zowel Pedelecs als S-Pedelecs moeten opgenomen geweest zijn als een specifieke e-categorie met trapondersteuning. Dan zouden bvb. max. 30 km/h fietsen levensvatbaar zijn geweest, nu niet. Snelheid zou ik persoonlijk eerder op de baan regelen, niet op het voertuig, dat gebeurt ook bij het overgrote deel gemotoriseerd verkeer. Daarnaast had men e-bikes (i.e. gashendel) bij de snor-/bromfietscategorie moeten indelen, nu heeft de EU alles dooreengehaspeld. Ik vermoed doelbewust, zo geraakt geen mens er juridisch nog aan uit. Dat schept ook verwarring bij de mensen, die de verschillende rijwielsoorten dooreenhaspelen. We zien dus juridische, economische en gedachtenscheppende aspecten die uiteindelijk sociale ellende veroorzaken. Helaas voor de big lobbyladyboys achterhaalt de realiteit wel de maskerade en zo ziet men dat hier en daar pogingen worden gedaan om S-Pedelecs toch een rechtmatige plek te geven o.b.v. observatie en gezonde verstand, zoals bij Gelderland of in BE. Ooit komt het uit dat men op EU-niveau heeft gesjoemeld. Maar of dààr iemand zal van wakker liggen...

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
12-07-2017
Roland Haffmans, -

Verbazend dat de onveiligheid van snelle tweewielers ontkend wordt, de duidelijke statistieken daarover worden zeker als kwaadaardige verzindsel gezien. Hoe de overstap van fiets naar e-fiets als milieuverbetering gezien moet worden, is ook een raadsel.

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
12-07-2017
Robert van der Sluiszen,
Wat mij altijd weer verbaast in de hele speed pedelec discussie, is dat de aversie tegen dit nieuwe milieuvriendelijke vervoermiddel komt uit een hoek waar je het niet zou verwachten, namelijk de conservatieve Groen Links aanhang, vaak van 55 jaar of ouder. Je zou verwachten dat deze groep juist de speed pedelec zou ontarmen in verband met de voordelen voor milieu, klimaat en verbetering leefomgeving. Niets is minder waar. Men vindt trapondersteunend fietsen weerzinwekkend, maar omdat dat geen argument is komen ze met het zogenaamde verkeersveiligheidsprobleem. Deze groep mensen is dus voor een beter milieu, maar dan alleen als ze het uitkomt. De hele olieindustrie schijnt blij te zijn met deze groep mensen.
Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
11-07-2017
Chris Scurbecq, OCMW

De keerzijde van de medaille in China is i.d.d. de wildgroei en onachtzaamheid t.o.v. het materiaal. https://youtu.be/kdsb2wwn-7g

Vanuit financieel oogpunt roept het ook vragen op. http://fortune.com/2017/03/21/chinese-bike-sharing/  Zal dit als een bubbel uiteenspatten? Deelfietsen hier (VL) kunnen niet bestaan zonder vrij zware subsidie. Ik vermoed in NL ook niet.

Evenwel is het technologisch 'on-demand' aspect interessant: via een app een vervoermiddel bestellen, hetgeen Über voorgedaan heeft.  Bij Über rendeert het, met fietsen lijkt dat een ander verhaal.

Dit 'on-demand en op maat' aspect lijkt me trouwens de toekomst voor het openbaar vervoer die m.i. nu te rigide en inefficiënt is.

Persoonlijk ben ik minder voor een deelfietsensysteem. Ik verkies mijn eigen fiets (want naar mijn behoeften gemaakt) die ik alover verscheidene vervoersystemen makkelijk kan meenemen en die ik veilig kan stallen. Ik vind dit flexibeler en efficiënter. Dat is uiteraard een maatschappelijke vraag: wat verkiest een samenleving?

Kunnen we wat leren van de Chinese deelfietsexplosie?
10-07-2017
Otto van Boggelen, CROW-Fietsberaad
Kunnen we wat leren van de Chinese deelfietsexplosie?
09-07-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Gerard van Esch

Een S-Pedelec is de facto geen e-bike, laat staan een bromfiets. Dit zijn foute vergelijkingen, en stop met dat doemdenken over verkeersslachtoffers als het over S-Pedelecs gaat. Men moet de zaak niet op één hoop gooien, zoals Europa heeft gedaan bij de typegoedkeuring - verordening 168/2013/EG - met alle gevolgen vandien voor alle EU-landen. Toch staat daar in een degelegeerde verordening gestipuleerd dat de ondersteunende trapkracht max. 4x de eigen spierkracht mag zijn, gevolg: men kan nooit supersnelheden halen, wat voor elektrisch vermogen men ook moge hebben. Op rijbanen halen bromfietsers gemiddeld 45 km/h (!). Zo'n gemiddelden halen S-Pedeleccers nooit, men moet eens ophouden met de valse analogie bromfiets - S-Pedelec.

In VL zijn de jaagpaden vaak het enige traject waar fietsers relatief veilig over vrij grote afstanden vrij snel van A - B kunnen, ideaal voor woon-werk. Bovendien zijn of worden delen van jaagpaden soms onderdeel van fietssnelwegen - gewoonweg omdat men geen alternatief heeft in Vlaanderen. Veel wielrenners rijden trouwens sowieso +30km/h op jaagpaden, om sportieve redenen of omdat ze gewoon op tijd op het werk moeten zijn. Geen zinnig mens heeft daar problemen mee. Dus ja, laat ze maar komen die sportieve fietsers, die S-Pedeleccers, die ligfietsen en velomobielen op fietssnelwegen en jaagpaden. Trouwens, de dienstvoertuigen rijden er zélf regelmatig à +30 km/h.

I.t.t. andere landen waar men comfortabel kilometerslang kan fietsen langs waterwegen of door bossen, is het onderhoud van VL jaagpaden vaak niet aangepast aan fietsers. Vandaar dat ik schreef "relatief veilig": men moet er de bulten, spleten, scheuren, vuil, enz. erbij nemen. In VL vertragen fietsers dus op veel plaatsen als vanzélve door de prachtige infrastructuur. (grijns)

En voor S-Pedelecs: zéker toelating op fietspaden. Tenzij een fietser de rijbaan verkiest omdat hij heel snel wil fietsen - een flexibele regeling dus. Dan zal die S-Pedeleccer de risico's met echte bromfietsen, motorfietsen en zwaarder motorverkeer maar persoonlijk moeten trotseren. Velomobielers doen dat ook. Dat men échte bromfietsers en snelle e-bikes zoveel als mogelijk weert uit het fietsverkeer is m.i. wél logisch, het is de facto een andere categorie - én bromfietsers stinken.

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
09-07-2017
Gerard van Esch, Federatie Beh. de Langstraatspoorbruggen

Hopelijk komen deze veel te snelle fietsen ( met straks een gele kentekenplaat) NIET op fietspaden en snelfietspaden. Op dat moment komt het hele leger (  veelal opgevoerde) bromfietsen eveneens met geel kentekenplaatje het fietsverkeer nóg onveiliger maken. Er wordt bijna niet meer gehandhaafd ( "Andere prioriteiten") dus het aantal verkeersdoden en ( zwaar-)gewonden zal ieder jaar toenemen i.p.v. afnemen.( na twee jaar van nog meer doden en zwaargewonden) 

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden
08-07-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Robert van der Sluiszen

Er is i.d.d. een bepaalde aversie tegen S-Pedelecs, zelfs soms tegen gewone Pedelecs en dan nog vaak vanuit fietsersbonden & co. In VL begint men vanuit die hoek een beetje positiever tegen S-Pedelecs aan te kijken, al lijken er binnen fietsersbonden twee kampen te zijn waarbij de tegenstanders het luidst blijven roepen zonder degelijke argumenten.

Er is i.d.d. weinig onderzoek. Maar men heeft toch in Zwitserland waar zwaardere Pedelecs al langer rijden, ook vastgesteld dat er niet meer ongevallen gebeuren en dat er dus voor het verkeer géén hoger risico is. Als er (meestal eenzijdige) ongevallen gebeuren zijn de verwondingen doorgaans erger dan met een gewone fiets. Dit door de snelheid - dat is vrij logisch. Dat is dan ook het enige dat men in de toekomst ooit onderzoeksmatig zal vinden, zo voorspel ik.

De gemiddelde snelheid ligt echter altijd significant lager dan 45 km/h, men vergeet steeds dat men moet ... trappen en dat het max. vermogen veel energie vreet. En dat er een mens met verstand op die fiets zit die ook risico's kan inschatten en trager zal rijden wanneer nodig.

Maar dat alles geldt ook voor wielertoeristen e.d. (racefietsen) die ook snelheden van 35 à 45 km/h halen of meer. Tegenstanders van S-Pedeleccers zwijgen als vermoord over die sportieve fietsers, terwijl men toch steeds de correlatie snelheid - veiligheid opwerpt. Zouden over die sportieve fietsers ooit veiligheidsonderzoeken zijn gedaan? (voor mij niet gelaten trouwens)

Het blijft vreemd, al dat paniekerig gedrag.

Zes minder bekende feiten over fietsveiligheid
06-07-2017
Robert van der Sluiszen,

Dit bericht van CROW Fietsberaad lijkt een reactie te zijn op de eerdere discussie tussen mij en een aantal andere personen, met betrekking tot het toestaan van speed pedelecs op een aantal geselecteerde fietspaden in de Provincie Gelderland.

Tja, en het staat er toch echt. Het is helemaal niet bekend of de speed pedelec, die de afgelopen 3 tot 4 jaar op de Nederlandse fietspaden heeft gereden, heeft gezorgd voor meer ongelukken. Wel is - precies zoals ik al aangaf - het gedrag van fietsers debet aan veel ongelukken, zoals het zonder verlichting rijden in het donker.  Wat ik mis in deze factsheet is het gevaar van smartphonegebruik, maar volgens informatie op de website van de Rijksoverheid is 20% van de ongelukken onder jongeren te wijten aan het smartphonegebruik. En - precies zoals ik al aangaf - zal een fietshelm het risico op ernstig hoofdletsel flink doen verminderen, vooal onder ouderen en kinderen. Voortdurend op de smartphone kijken en zonder verlichting in het donker rijden, zijn zaken die de speed pedeleccers niet doen. Wel moeten ze (en velen deden dat al eerder) nu een fietshelm dragen, een speciale nog wel (NTA8776), die meer bescherming biedt. De aversie tegen de speed pedelec lijkt dus ingegeven te zijn door onderbuikgevoelens. Met feiten heeft het niets te maken en - bij een gebrek aan feiten - blijft men refereren aan de brommerproblematiek uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw (nb: kinderen van 16 en 17 jaar, zonder enig rijbewijs, die op opgevoerde brommers over het fietspad reden en zich niet bewust waren van het gevaar van een afslaande auto).

Zes minder bekende feiten over fietsveiligheid
06-07-2017
Roland Haffmans, -

"Uitgedrukt in het aantal verkeersdoden per afgelegde kilometer, is het risico om als fietser in het verkeer te overlijden zeven keer zo hoog als het risico voor auto-inzittenden"    Per reisuur waarschijnlijk twee keer zo hoog. Tijd is belangrijker dan afstand.

-  "slachtoffer te worden van een ongeval" Gezien de gebrekkige registratie lijkt me dit getal en vooral de nauwkeurigheid hoogst twijfelachtig.

-  "niet precies bekend" = onbekend of onnauwkeurig bekend?

Zes minder bekende feiten over fietsveiligheid
06-07-2017
anneloes groenewolt, Fietsersbond

Iik begrijp nog niet hoe je dit apparaat ontgrendelt. Moet dat met een speciaal pasje?

Onkraakbaar fietsenrek
06-07-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Roland Haffmans,

Op mijn vele argumenten dat een fietstpadverbod voor de speed pedelec te kort door de bocht is gaat u niet in. U blijft komen met problematiek uit de vorige eeuw (!) mbt brommers en dat SWOV onderzoek uit 2001, waarvan ik het netto resultaat van 15% teleurstellend vindt. In de stad Utrecht was het resultaat nihil. U vergelijkt appels (brommers) met peren (speed pedelecs). Desalnietin zullen alle weggebruikers van het fietspad zich aan de verkeersregels moeten houden.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
05-07-2017
Elenna Dugundji, CWI

Komt Presentatie Fietsparkeren 2.0 in Amsterdam - Aanzet tot een landelijke standaard on-line? Dank!

Presentatie Fietsparkeren 2.0 in Amsterdam - Aanzet tot een landelijke standaard
05-07-2017
Roland Haffmans, -

@Robert van der Sluiszen,

@: "waarom gewone fietsers moeite hebben met een speed pedeleccer op het fietspad"

Zoals ik al eerder aangaf zijn de snelheidsverschillen tussen fiets en (snor)brommer op het fietspad groter dan tussen auto en (snor)brommer op de weg en onderzoek heeft laten zien dat (snor)brommer van het fietspad naar de weg veiliger is zowel voor fietsers als voor (snor)brommer.

Dat (snor)brommer vooral of alleen aan zichzelf denken maakt dat niet anders, veel woorden maakt het punt niet sterker, het verhult het gebrek aan goede argumenten. Klagen over fietsgedrag en toch zonodig op het fietspad wilen blijven, is vreemd. 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
04-07-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Cl.C.A.M. van der Made

Citaat: “Wordt het tijd om de Actiegroep Stop de Kindermoord opnieuw op te richten?” 

Hiermee wordt – op indirecte en subtiele wijze – gesuggereerd dat speed pedeleccers “kindermoordenaars” zijn. @ CROW, dit vind ik ook niet kunnen. Het lijkt hier wel het weblog van Geenstijl.

Ik concentreer mij liever op de inhoud:

Citaat “Maar op het fietspad is de s-fietser de sterkste partij”.

Dit klopt niet. De – heel vaak tot 40 km/h opgevoerde – snorcooter is natuurlijk de sterkste partij op het fietspad. Een moderne snorscooter is in wezen een lichte variant van de motor en heeft al gauw een massa van 90 tot 100 kg, terwijl een speed pedelec een snellere variant is van de razend populaire ebike (25 km/h) en dus ongeveer net zo veel weegt (25 kg).

Als we in Nederland het aantal ongelukken op de fietspaden daadwerkelijk willen terugbrengen, lijken mij maatregelen als een fietshelmplicht en een smartphoneverbod een heel stuk effectiever dan het fietspadverbod voor de speed pedelec. Trauma-artsen worden geconfronteerd met de dagelijkse praktijk en roepen dit al jaren. Ook het SWOV is voorstander van deze maatregel, want het risico op hoofdletsel neemt volgens SWOV af met 65%, ook onder de kinderen, gehandicapten en ouderen . Maar dezelfde achterban van de Fietsersbond die niets moet hebben van de speed pedelec, is altijd tegenstander geweest van dit soort effectieve maatregelen om het aantal (zwaar)gewonden en doden te reduceren.

Toen ik 3 jaar geleden overstapte van de auto naar de snelle fiets, wist ik niet wat mij overkwam. En dan doel ik op het rijgedrag van Fietsers ! Door rood verkeerslicht rijden (ook bij kruisend autoverkeer), voortdurend met een koptelefoon appen op de smartphone, geen fietslicht voeren in het donker en – last but not least - plots linksaf slaan zonder om te kijken, is – in tegenstelling tot de automobilisten – echt de gewoonste zaak onder fietsers. Dit is geen “fietspad”, maar een “anarchie-pad”, dacht en denk ik regelmatig. Veel fietsers – niet alleen pubers, maar ook de volwassenen – begrijpen nog steeds niet dat een fietspad een verkeersweg is, waarbij men moet op letten en zich aan de verkeersregels moeten houden. En ik denk dat dat de basisschoolkinderen in Groep 6 tijdens hun eerste fietsles op school nog de meeste zorgen baart.

@ Roland Haffmans,

Nu geeft u het zelf toe. Het omvormen van het (brom)fietspad G12a naar fietspad G11 is tot stand gekomen door de eindeloze politiek lobby van de plaatselijke Fietsersbond, die de brommer liefs geheel ziet verdwijnen. En dat heeft gezorgd voor fietspaden G11, ook langs de drukke doorgaande stadswegen. Daar is de BOR maatregel nooit voor bedoeld geweest. En dat blijkt ook wel uit het SWOV onderzoeksrapport voor de situatie in de gemeente Tilburg. Het SWOV stelde de Fietsersbond in het ongelijk, toen zij van mening waren dat de gemeente Tilburg de bromfietsen op teveel fietspaden toelieten (met bord G12a).

 

Tenslotte: Een interessante vraag is dan ook waarom een deel van de gewone fietsers zoveel moeite heeft met het gebruik door een speed pedeleccer. “Jullie rijden toch wel te hard en dat is gevaarlijk voor de kwetsbare kinderen”, hoor ik dan vaak.  Maar misschien is het juiste antwoord wel “wij willen door blijven gaan met: door rood verkeerslicht rijden, met voortdurend op onze smartphone kijken, met fietsen zonder verlichting in het donker en met plotseling linksaf slaan zonder om te kijken; en met die speed pedeleccers op het fietspad hebben we vervolgens nog meer kans dat dat verkeerd afloopt”. Tja, maar dan is mijn reactie: Misschien dat het eens tijd worden dat “jullie” niet meer als een “totale zombie” op het fietspad (=verkeersweg) blijven rijden. Dan komt het – zelfs met speed pedeleccers op het fietspad – toch nog goed met de verkeersveiligheid.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
04-07-2017
Roland Haffmans, -

@Cl.C.A.M. van der Made,

"De opstelling van de Fietsersbond in deze stuit me als lid echt tegen de borst"

De Fietsersbond is inderdaad gedraaid en ijvert nu voor "maatwerk" om deze e-brommer zomogelijk op het fietspad te houden. Bij de invoering van het bromfietspad zo'n 20 jaar geleden waren er wegbeheerders die zoveel mogelijk fietspaden in bromfietspaden omzetten en daarmee de regel "bromfiets van het fietspad" ontweken. Toen heeft de Fietsersbond jarenlang gestreden om het aantal bromfietspaden te verminderen. Nog onlangs heeft de gemeente Utrecht het drukke smalle bromfietspad tussen Uithof en CS in een fietspad omgezet. 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
04-07-2017
Cl.C.A.M. van der Made, Fietsersbond

Hier lijkt de speed-pedeleclobby wel aan de gang. Steeds gaat het over het gevaar dat de s-fietser loopt wanneer hij van het fietspad is verbannen. Het snelheidsverschil met het snelverkeer zou te groot zijn. Het snelheidsverschil tusen de s-fietser en de gewone fietser is kleiner. Daar valt heel wat op af te dingen. In de spits, wanneer het het drukst is rijdt er hier in Malden geen enkele auto 50km/h in de dorpskom. Maar het belangijkst is niet zozeer het absolute snelheidsverschil. De s-fietser wil, als zwakste partij, tussen de auto's uit. Maar op het fietspad is de s-fietser de sterkste partij. Op het fietspad fietsen o.a. ook kleine kinderen en brugpiepertjes met iets te grote fietsen en zware tassen. Zij zouden in dezelfde positie komen op het fietspad als de s-fietsers tussen de auto's. Deelnemers aan het snelverkeer zijn meerderjarige mensen. Weerbare mensen. Niet alle fietsers zijn zo weerbaar. Het gaat op de fietspaden niet alleen om kinderen maar ook om bv ouderen, fietsers met kinderen en gehandicapten. Die hebben geen keus, ze moeten gebruik maken van de gewone fietspaden. Laat de fietspaden aan hen over, verkwansel hun veiligheid niet. De opstelling van de Fietsersbond in deze stuit me als lid, ongeveer 40 jaar, echt tegen de borst. Wordt het tijd om de Actiegroep Stop de Kindermoord opnieuw op te richten? 

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
03-07-2017
Michael Plas,

Aan deze discussie zou ik willen toevoegen dat nog afgezien van gehoorverlies op hogere leeftijd het voor gewone fietsers altijd moeilijk is om (zwak) geluid van achteren in een lawaaierige omgeving (straatlawaai) waar te nemen.

Ik zou wel onderzoek willen zien op welke afstand achter een gezonde  fietser deze een 45km per uur rijdende pedelec kan waarnemen en dan met reactiesnelheid en de tijd totdat de pedelec naast hem is de situatie op risico's beoordelen.

als ik als fietser linksaf wil slaan, kijk ik over linker schouder en maak onbewust een kleine slinger beweging, mogelijk voldoende om op smal fietspad de pedelec of e-bike in de problemen te brengen mocht deze op fietspad rijden.

Mogelijk een oplossing is het verplicht uitzenden met speaker van een geruis (geen vèr dragende piep maar een geluid zoals  autobanden maken) dat niet storend is voor omwonenden.

Ook een algemeen verbod om sneller dan 20 of 25km te rijden op gewone fietspaden -en zeker ook rotondes-  binnen de bebouwde kom lijkt mij het probleem  beheersbaar te maken

Ook lijkt het mij wijs dat Pedelecs aan de voorzijde herkenbaar zijn voor tegemoetkomend verkeer opdat zij makkelijker kunnen inschatten dat zij mogelijk met een hoge snelheid genaderd worden, zodat er bij links-af slaan hiermee rekening gehouden kan worden.

Ik zie de huidige regelgeving rond e-bikes en pedelecs als een extreem experiment waarbij milieu en verkeers veiligheid zonder voldoende onderzoek maken dat dit een flink aantal ongevallen zal veroorzaken voordat er een evenwichtige situatie tussen gebruik, wet , risico en milieu ontstaat

ouderen moeten langer thuis wonen, zich per e-bike of pedelec, canta scootmobiel of rollator in het verkeer bewegen, de risico's worden steeds groter op gebroken heup etc door deze snelheidsverschillen

Wat is de remweg voor een pedelec als een voetganger op de stoep een kwart slag draait en de zebra opstapt of om een hoek loopt en via de stoep de zebra neemt over fiestpad en rijbaan, nul reactietijd voor gewone fiets al, laat staan pedelec.

Wat is de optreksnelheid van een pedelec, is die gelijkwaardig aan die van een auto of bromfiets want anders onstaan ook gevaarlijke situatie door inhalen in de bebouwde kom

Ik wens de beleidsmakers veel wijsheid to en hoop dat zij ook zelf ervaring opdoen met deze verkeersmiddelen voordat zij wet en regelgeving maken, het moet uitvoerbaar zijn

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
03-07-2017
Peter H. Smit, Rover

Wat werd aangetroffen in die ene kluis waaruit een week lang niets werd opgehaald...

Je kunt er een boek over schrijven.

Fietstoren biedt fietsers veilige stallingsplek
03-07-2017
Peter H. Smit, Rover

Geen hoog-laag rek, dus neemt wat meer ruimte per fiets.

Lijkt me ook wat duurder, tenzij reclameboodschappen erop passen en wat op kunnen leveren.

Ben benieuwd hoe je een verweesde fiets eruit krijgt.

Onkraakbaar fietsenrek
03-07-2017
Roland Kager, Studio Bereikbaar

Dit onderzoek en de conclusies slaat de plank echt finaal mis. Ik hoop dat beleidsmakers en anderen zich wat beter informeren dan zich door dit soort simplistische riedels te laten leiden. De deelfiets is de aanstaande game changer voor stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer gebruik, zowel buiten NL als hier te lande. Wie die trend zo weet te missen als hierboven weergegeven, is ver van huis. Maar misschien levert juist dat enige hoop. Want als je dan zo ver van huis bent, valt misschien tevens op dat ondanks het feit dat je 'genoeg fietsen' hebt, die gek genoeg opvallend vaak juist niet daar zijn waar je ze nodig hebt op het moment dat je van huis bent... Ook op andere vlakken klinkt de scope van dit onderzoek als iets waar we later op terugkijken als die beroemde filmpjes van mensen van 15 jaar geleden die stelden dat een 'smartphone' toch echt ongelofelijke onzin was. Er zijn toch genoeg praatpalen voor als er echt iets aan de hand is?

Invloed deelfiets blijft voorlopig beperkt
30-06-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Robert Hulshof (CROW) 

U heeft gelijk. U mag 'en maar wat onzin uitkramen' schrappen uit mijn zin. Ik kan mijn item zelf niet meer wijzigen. Het blijft me anderzijds verbazen dat mensen uit de professionele sector (fietsersbonden) valse argumenten blijven aandragen tégen S-Pedelecs en dit vind ik op zich geen professionele houding. Al is dit ook weer geen excuus om te schrijven wat ik schreef, dus schrap gerust. ;-)

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
30-06-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Roland Haffmans,

Volgens mij staan er in mijn uitgebreide reacties juist heel veel inhoudelijke argumenten. Ik schrijf ook in reactie (citaat) “maar goed, laat ik het even uitleggen”. Ik heb onderbouwd waarom het juridisch gelijk stellen van de speed pedelec met de brommer, te kort door de bocht is. De speed pedelec zit namelijk precies tussen de gewone elektrische fiets en de brommer in (NRC: "te snel voor het fietspad, te traag voor de weg"). En als je naar de massa van het voertuig kijkt, gaat de vergelijking met de moderne bromscooter al helemaal niet op.
Dit standpunt wordt nu uitgebreid gesteund door zo'n beetje alle betrokken organisaties. 

Ik mis juist bij u de inhoudelijke argumenten. Het enige argument van uw zijde is het “succes” van de BOR-maatregel van bijna 20 jaar geleden (netto 15% minder ongelukken, bron SWOV, onderzoek uit 2001). De problematiek van de brommers op het fietspad in de vorige eeuw (nb: 16 en 17 jarige kinderen zonder rijbewijs op opgevoerde brommers op het fietspad bibeko), is echter niet zonder meer te kopiëren naar de problematiek rond de snelle elektrische fiets in 2017.
Verder wil ik opmerken dat in de stad Utrecht de BOR-maatregel uit 1999 netto een te verwaarlozen effect heeft gehad. Aan dit onderzoeksrapport heeft de gemeente Utrecht echter nooit veel ruchtbaarheid willen geven (…). Ook heeft de BOR-maatregel mede geleid tot het succes van de (opgevoerde) snorscooter en de daaraan verbonden problematiek.

U heeft m.i. enkel oog voor de veiligheid van de (kwetsbare?) fietsers en geen oog voor de veiligheid van de speed pedeleccers (= trapondersteunende fietsers).

Dat de max. snelheid op het (brom)fietspad bibeko landelijk 30 km/h is, is mij bekend. Ik wil daarmee enkel aangeven dat de speed pedeleccer zijn / haar snelheid op de door de Provincie Gelderland specifiek aangewezen fietspaden, wel degelijk moet matigen. Dat is – ook bij de bezoekers op dit forum - niet bij iedereen bekend.

Verder heb ik ook - tot op het hoogste niveau - gesproken met de gemeente Utrecht over de beweegredenen om vanaf maart 2016 ook langs de drukke doorgaande stadswegen de brommer van het fietspad te weren. Ik ben goed op de hoogte. Nogmaals: de gemeente Utrecht is ongelukkig met de situatie na 1 juli 2017. Dat geldt voor alle betrokken instanties, betreffende drukke doorgaande stadswegen, buitenwegen met snelheid 60 km/h en Fietssnelwegen. Uw standpunt wordt dus niet (volledig) gedeeld door Ministerie I&M (!!!), CROW Fietsberaad, ANWB, Bovag, Fietsersbond, VNG, G4, RAI-vereniging, IPO, voormalig verkeersofficier K. Spee, etc etc.

Uw citaat: "De meeste gebruikers blijken voormalige fietsers te zijn". Dit is onjuist. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid, namelijk 66%, voorheen de auto als vervoermiddel gebruikte. Niet zo gek aangezien speed pedeleccers gemiddeld vier tot vijf dagen in een week, elke dag 2 x 21 km = 42 km afleggen (woon-werk en terug), binnen de leeftijdscategorie 35 tot 60 jaar.

Voorgaande neemt niet weg dat de meeste autorijbanen bibeko voor speed pedelecs inderdaad de meest logische plek is om op te rijden. Maar een algemeen fietspadverbod in NL (bord G11) is echt een brug te ver.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
30-06-2017
Roland Haffmans, -

@Robert van der Sluiszen,

"overduidelijk dat uw kennis ten aanzien van de problematiek rond de speed pedelec ernstig te kort schiet" zo'n begin duidt vaak op gebrek aan inhoudelijke argumenten.

"de Provincie Gelderland ... waar het speed pedelecs met aangepaste snelheid (max 30 km/h) op het fietspad MOGEN" In de bebouwde kom is de max snelheid op fietspaen 30 km volgens landelijke wetgeving waaraan ook de provincie gehouden is.

"De speed pedelec heeft een enorm potentieel om het autogebruik significant te reduceren" Dat werd voorheen ook over de bromfiets, de e-fiets ..  beweert, doch nooit aangetoond. De meeste gebruikers blijken voormalige gewone fietsers te zijn. 

Pas onlangs heeft de gemeente Utrecht brommers van het drukke, smalle fietspad tussen Uithof en CS geweerd, dat werd tijd en met "ontmoediging" heeft dat niets te maken, wel met veiligheid.

en zo verder, waarom geen inhoudelijk argument? 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
30-06-2017
Robert Hulshof, CROW

Beste allen,

Prima om met elkaar een inhoudelijke discussie te voeren, maar we zijn niet helemaal gelukkig met de aard en toonzetting in sommige reacties. Deze website is in eerste plaats bedoeld voor mensen die vanuit hun professie betrokken zijn bij het fietsbeleid. Natuurlijk zijn ook reacties van particulieren (fietsers) welkom, maar dan graag opbouwend en niet op de persoon gericht. Teksten als “…en maar wat onzin uitkramen” scharen wij daar niet onder. Het is hier geen Facebook.  

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
29-06-2017
Chris Scurbecq, OCMW

Chapeau voor Gelderland. Men begint in te zien dat een S-Pedelec een tussenvorm is (net als een gewone Pedelec die wél wettelijk een fiets blijft maar het de facto niet is) en geen echte bromfietser.

Jammer dat een aantal heren uit Fietsersbonden deze e-tussenvormen het daglicht niet gunnen en maar wat onzin uitkramen.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
28-06-2017
P. Lomito,
Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
28-06-2017
P. Lomito,

Kalm kalm heren, het was GEEN speed pedelec maar een elektrische mountainbike, ofwel een gewone e-bike die ondersteund tot 25 km/uur. Snelheid had er ook weinig mee te maken, de ene fietser haalt de andere in op de verkeerde plek (wegversmalling), komen in aanraking met elkaar en komen beide ten val. Het was de fietser op de e-bike die de pech had een stalen baluster te raken en daardoor dodelijk verwond te raken. Helaas had de man deze dag geen helm op...

 

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
28-06-2017
Robert van der Sluiszen,

Op 27 juni j.l. hebben diverse media in buurland België melding gemaakt van een verongelukte speed pedeleccer op  een fietspad in Antwerpen. Op dezelfde dag maakte dagblad Tubantia melding van een dodelijk (eenzijdig) ongeluk van een speed pedeleccer (68 jaar) in het Duitse Heek. In Antwerpen zou sprake zijn geweest van een botsing tussen een speed pedeleccer en een fietser. De vele reacties op internet (o.a Facebook) waren niet van de lucht. Velen zagen hierin een bevestiging dat een speed pedelec een zeer gevaarlijk voertuig is dat gelijk verboden dient te worden.  Als vervoermiddel werd de speed pedelec zo’n beetje met de grond gelijk gemaakt. Helaas moet ik constateren dat het vreselijke ongeluk in Antwerpen voor sommigen ook op dit forum aanleiding heeft gegeven om het – voor speed pedeleccers gunstige - verkeersbesluit van de Provincie Gelderland ter discussie te stellen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat bij beide dodelijke ongelukken er geen sprake was van een speed pedelec, maar van een gewone sportief uitziende elektrische fiets (25 km/h). En daar rijden er in Nederland, Duitsland en België ontzettend veel van rond. Beide nieuwsberichten zijn inmiddels ook gerectificeerd.
In Antwerpen was sprake van een inhaalmanoeuvre die – waarschijnlijk door een versmalling ter plaatse - verkeerd afliep. De ebiker kwam zeer ongelukkig ten val en droeg dit keer geen helm (vergeten).  Volgens de politiewoordvoerder is nog helemaal niet duidelijk of er wel of niet (te) hard is gereden.
Het vorige bericht van Etienne Bral klopt dus van geen kanten.

Ook het overige verhaal van Etienne Bral vind ik niet erg sterk. De suggestie wordt gewekt dat speed pedeleccers bij het eerste de beste regenbui weer gewoon met de auto naar het werk gaan. Moet ik daaruit afleiden dat het milieuvoordeel  van de speed pedelec te verwaarlozen is ? Ook wordt aangegeven dat de motivatie van de provincie Gelderland een beetje rammelt. Nou, deze vind ik juist erg sterk.  Ik krijg een beetje de indruk dat de tegenstanders van de speed pedelec het liefs willen dat het gecombineerd fiets / bromfietspad in NL wordt afgeschaft. Dus ligt er een gecombineerd fiets/ bromfietspad langs de snelweg A2, dan moet dat worden veranderd in een G11 fietspad. En dan moeten de speed pedeleccers maar op (de vluchtstrook van) de snelweg A2 gaan rijden, om de oh zo zwakke gewone fietser maximaal te beschermen. Tja, …..

Het aantal ongelukken op het fietspad neemt toe. Maar ik denk niet dat dat te maken heeft aan het relatief gering aantal speed pedeleccers. Toen ik een paar jaar geleden van de auto overstapte op de fiets (ja, een speed pedelec), ben ik mij rot geschrokken. In het donker geen licht voeren, voortdurend op de smartphone kijken, plotseling – zonder te kijken – naar links afslaan, etc. etc.
Misschien is het fietspadverbod voor de speed pedeleccers toch wel een goed idee. Maar niet om de gewone (kwetsbare ?) fietser te beschermen tegen de speed pedeleccer, maar juist andersom. Ik heb alleen wel moeite met het enorme verschil in massa tussen mijn speed pedelec (25 kg) en een auto, vrachtwagen of stadsbus. Ik prefereer toch liever een frontale botsing met een facebookende scholier op het fietspad, dan met een truck met oplegger op de autorijbaan (…..)

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
27-06-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Dit bericht over een ongeluk tussen fietser en speed pedelec zegt hopelijk iets: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.3011068. Dit was een tangentiale botsing (geen kop-staart- of kop-kopbotsing) waarbij twee voertuigen elkaar zijdelings raken. Hierbij is vooral de snelheid belangrijk. Uit de vele snelheidsboetes, opgevoerde voertuigen (snorfietsen , speed pedelecs e.a.) weten we dat het zich houden aan snelheidslimieten of de snelheid aanpassen aan de omstandigheden: oudere fietsers die slechthorend c.q. slechtziend zijn of speciale manoeuvres maken, jongeren die de verkeerswetten niet kennen en minder met veiligheid bezig zijn, vaak niet wordt gerespecteerd. Ik zie dan die Gelderse maatregel als een proeftuin zoals dat ook was met de bromfiets die de weg op moest, omdat bij het afslaan door automobilisten de bromfietsen over het hoofd werden gezien. De motivatie rammelt wel een beetje: de gemiddelde kruisssnelheid is 32 km/u,  hmm gemiddelde wat waren de maxima (5 percentiel) en was dit bij onwetende speed pedelecers? Ik heb regelmatig met de ligfiets achter speed pedelecers gereden en die gingen binnen de bebouwde kom en ook op schoolroutes harder dan 40 km/u. "Gezondheidswinst" bij een ondersteunde kruissnelheid van 32 km/u? Dat zal nog eens bewezen moeten worden, want daarover is helemaal geen literatuur!  "Ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers laat hiervoor de auto staan", hoelang laten ze de auto staan? Het zijn en blijven automobilisten en als het teveel regent, waait of koud weer wordt zie ik bij meer fietsende (woon-werkverkeer) automobilisten dat ze juist de fiets laten staan. En dan lopen de wegen vol met files. En wat gaan die bromfietsers die wel op de rijbaan moeten blijven met 45 km/u (net als motoren, brommobielen, paard(Gelderlander) en wagen en velomobielen die hier vrijwillig voor kiezen) denken als ze gele plaatjes op het fietspad zien, dat kan ik ook. Velomobilisten weten dat de politie vaak de wet niet voldoende kennen en moeten vaak uitleggen dat zij wel degelijk op de rijbaan (50, 60 km/u of zelfs soms 80 km/u wegen) mogen rijden.  Daarentegen heb ik politie te paard op smalle fietspaden gezien (niet voor het uitoefenen van een taak btw), tja de wetten van Caesar, gelden voor iedereen behalve... Er zal enorm veel gehandhaafd moeten worden door de politie en hier merken we dat het controleren op fietspaden (voorrangsituaties voor de fietsers die niet gerespecteerd worden) en onverplichte fietspaden (vuile snorfietsen equivalent ven 200 auto's van EURO1-categorie  per snorfiets, en vuile bromfietsen) geen prioriteit hebben. 

Gelderland is een provincie waar je fantastisch kunt fietsen: de tijd gaat er langzaam en de afstanden lijken er groter (anti-Einstein), prachtige fietstunnels, heide, bos, maar ga voorzichtig om met dit alles en de zwakkere fietser.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
25-06-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Rolland Haffmans,

Het is overduidelijk dat uw kennis ten aanzien van de problematiek rond de speed pedelec ernstig te kort schiet. Maar goed, laat ik het even uitleggen. Ten eerste geeft u aan dat in de stad langs de doorgaande stadsverbindingswegen, gewoon sprake is van gecombineerde fiets/ bromfietspaden (bord G12a). Als we nu in 2002 hadden geleefd, had ik u gelijk gegeven. Maar het is al weer 2017. Heel veel grote steden zijn – onder druk van bijv. de luchtkwaliteitsproblematiek - overgegaan tot het bijna volledig afschaffen van de G12a (brom)fietspaden. Voorbeeld: Utrecht en Rotterdam, waar de G12a (brom)fietspaden een paar jaar geleden vrijwel overal zijn vervangen door G11 fietspaden en je dus bijv. ook op de Maasboulevard (R’dam), Europalaan (Utr), S103 / Veluwedreef (Almere) etc. etc., op de autoweg moet rijden Dit alles is nooit de bedoeling geweest van de oorspronkelijke BOR-maatregel en heeft dus niets met de veiligheid op het fietspad te maken. De gemeenten willen gewoon het gebruik van de bromscooter ontmoedigen en dat heeft gem. Utrecht ook aan mij toegegeven.  Nu heb ik echt helemaal niets met bromscooters, maar de speed pedelec, die niet de snelheid en de massa van een bromfiets haalt, is daar de dupe van. In Almere worden Speed pedeleccers zelfs met loeiende sirene door de politie van de autowegen gehaald (te gevaarlijk volgens agenten). En dat vanwege het feit dat onze minister – in tegenstelling tot de Belgische overheid – in haar oneindige wijsheid heeft besloten geen aparte voertuigcategorie van de speed pedelec te willen maken. En dus mogen ze ook niet meer op de Fietssnelwegen (humor: zelfs niet met uitgeschakelde ondersteuning !, max. 20 km/h).
Zowel de G4, de VNG, De Rai, de BOVAG, de ANWB, het CROW Fietsberaad en – inmiddels – ook de Fietsersbond (!), zijn daar heel ongelukkig mee. De grap is nu wel dat de verantwoordelijk projectleider van het ministerie (directe adviseur van de minister) OOK van mening is dat de speed pedelec niets te zoeken heeft op dit soort drukke stadsverbindingswegen. Maar zij legt het probleem weer op het bordje van de wegbeheerders: moeten “ze” de G11 fietspaden, maar weer wijzigen in G12a (brom)fietspaden. Tja, de reactie van de gemeenten/ provincies laat zich raden: “droom lekker verder”.

Verder heeft de Provincie Gelderland duidelijke eisen gesteld aan verkeerswegen waar het speed pedelecs met aangepaste snelheid (max 30 km/h) op het fietspad MOGEN. Wil je sneller: dan MOET je toch de rijbaan op. Denk bijvoorbeeld aan wegen waar in de praktijk beduidend harder wordt gereden dan 50 km/h of op de zeer drukke N-wegen met een flink aandeel in vrachtverkeer. Lees het verkeersbesluit er eerst maar op na, want dat heeft u kennelijk nagelaten.

De speed pedelec heeft een enorm potentieel om het autogebruik (vooral woon-werkverkeer) significant te reduceren. Het is de fiets voor de middellange afstand. Dat is de velomobiel ook, maar die is - door allerlei praktische bezwaren (waar parkeer je zo’n lange gele banaan ?) - nooit een succes geworden. Overigens: voor die gele bananen (tot 50 km/h) geldt de keuzevrijheid fietspad / autorijbaan om andere redenen al wel !

De speed pedelec zorgt voor minder autofiles, verbetering luchtkwaliteit, minder geluidshinder, minder parkeerproblemen in de stad en een betere gezondheid (ja, op een speed pedelec kun je bezweet raken). Helaas zien mensen zoals u alleen de nadelen en niet de (enorme) voordelen. En dat is echt heel jammer, maar ja “Onbekend maakt onbemind”.

Natuurlijk is het ronduit gevaarlijk als een speed pedeleccer met 40 km/h + op een druk fietspad tussen de overige fietsers gaat slalommen. Daarom: op het fietspad met de speed pedelec? Ok, maar dan met aangepaste snelheid. Wil je sneller ? dan op de rijbaan. En dat zou ook moeten gelden voor die andere snelle fietsen, zoals de racefiets, de ligfiets en de velomobiel. Een auto ga je toch ook de toegang tot de stad niet verbieden omdat deze sneller kan dan 70 km/h en de pakkans door politie relatief klein is (we weten echt wel waar de camera’s hangen) ?

Aldus: jammer dat u de speed pedelec (als auto-killer) min of meer wilt verbieden. U zou zich juist sterk moeten maken voor meer en bredere fietspaden, want dat verhoogt – samen met een aantal andere maatregelen (smartphoneverbod, verplichting spiegel en meer toezicht) pas echt de veiligheid.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
24-06-2017
Roland Haffmans, -

@Robert van der Sluiszen,

Uit onderzoek blijkt dat het weren van bromfietsen van fietspaden de verkeersveiligheid verbeterde. Blijkbaar wil Gelderland die verbetering weer terugdraaien. Drukke stadswegen hebben bromfietspaden, daar verandert niets. Op gewone fietspaden is het snelheidsverschil tussen kwetbare fietsers en bromfiets/flitsfiets groter dan op de weg tussen auto en bromfiets. Daar komt bij dat fietspaden vaak een slechter wekdek hebben en smal zijn, dat vergroot de onveiligheid.

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
23-06-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Roland Haffmans, ja goede afwegingen van die wegbeheerders. Bromfietsen 2 jaar geleden ook al verplicht op drukke doorgaande stadsverbindingswegen als de Maasboulevard in Rotterdam en de Europalaan in Utrecht Dat verklaart ook het succes van de (opgevoerde) snorscooter. En nu wil je de snellere elektrische fietsen (25 kg) ook al verplicht op dit soort wegen laten rijden ?Als je dan ook nog spitstijd + donker + regen in ogenschouw neemt dan is het een kwestie van uren voordat de ambulancebroeders de speed pedeleccers van het wegdek af moeten schrapen.  En dan kan je pas echt spreken over de "kwetsbare fietser met trapondersteuning".

 

 

 

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
23-06-2017
P. Lomito,

De Fietserbond heeft zich aanvankelijk sterk gemaakt om die rare snelle fietsers van het fietspad te weren, met het argument vooral de kwetsbare fietsers zoals kinderen en senioren in bescherming te nemen. Daarbij is men steeds uitgegaan van het feit dat speed pedelecs 45 km/uur kunnen bereiken, dus met een snelheidsverschil van zo'n 25-30 km/uur.

Inmiddels is (Grontmij) en wordt (SWOV) onderzoek gedaan naar het gedrag van snelle fietsers en dat geeft toch een ander beeld dan een snelheid beluste fietser met een waas voor de ogen die zich als een wild beest door het verkeer begeeft. De snelle fietser blijkt vooral een man van middelbare leeftijd die 3 dagen per week de speed pedelec gebruikt voor woon-werkverkeer, dus als alternatief voor de auto. Meestal vanwege de verkeersdrukte/files (onbetrouwbare reistijden) en parkeerproblemen in de stad. En dat is precies de reden dat de overheid nu investeert in een landelijk netwerk van fietssnelwegen... met deze nieuwe infrastructuur wordt de forens een veilige, snelle, gezonde en milieuvriendelijk alternatief geboden voor de auto, meer mensen op de fiets draagt bij aan vermindering van de fileproblemen.

 

De Fietsersbond heeft dan ook op het verkeerde paard gegokt en ziet nu ook in dat de speed pedelec een grote vlucht gaat maken, niet valt weg te pesten met onredelijke wetgeving. Provincie Gelderland heeft nu terecht een bres geslagen in de nieuwe wetgeving door te zorgen dat speed pedelecs veilig over fietspaden kunnen rijden waar dat echt noodzakelijk is (N-wegen door de bebouwde kom) en dat deze fietsers sowieso terecht kunnen op de fietssnelwegen zoals het prachtige Rijnwaalpad van Arnhem naar Nijmegen. Op die plek wordt deze dagen regelmatig gecontroleerd door de politie op speed pedelecs, waarmee zij nogmaals duidelijk maakt dat het niet om veiligheid maar om de poen gaat.

 

Dus chapeau voor onze provincie Gelderland en ook voor de Fietsersbond die het belang inzien van de speed pedelec en eindelijk oog hebben voor de veiligheid van deze fietsers.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
23-06-2017
Roland Haffmans, -

"gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur"

Dus gemiddeld boven de 30 km/uur toegestaan op fietspaden binnen de bebouwde kom. Eerder heeft de wegbeheerder al een afweging gedaan met de verdeling in fietspaden en bromfietspaden. De uitzondering ”Speed-pedelecs toegestaan” komt in het nadeel van de gewone en vooral de kwetsbare fietser, die dit voertuig nauwelijks hoort aankomen. Die moeten opdraaien om de beweerde "maatschappelijke baten". Waarom blijft de Fietsersbond onzichtbaar in deze?

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
22-06-2017
Richard ter Avest, Goudappel Coffeng

Jazeker Jan-Albert

Wij hebben als oorspronkelijke bron de OVIN 2010-2015 genomen. Maar de bewerking voor de verplaatsingen, afstanden en gemeenteomvang willen we jou wel leveren.

Groet, Richard

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden
17-06-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Inderdaad Roland het lijken mij steden te zijn die door de beoordeelaars zijn bezocht, maar je verwacht een heleboel Nederlandse steden in de top o.a. Groningen met meer dan 60 % van de ritten van minder dan 7,5 km gereden door fietsers. Antwerpen op plaats 7 met een zo slechte verbinding van linker naar rechter Scheldeoever. De Kennedytunnel en dan een paar kilometer verder de Waaslandtunnel voor fietsers (Sint-Annatunnel dé échte konijnenpijp) die sociaal onveilig aanvoelt of hebben ze er zoals bij de Maastunnel in R'dam er toezichthouders geplaatst? Waar zijn al die veerboten gebleven? Ja nu ze met een verkeersinfarct zitten en dan nog minimaal. Meneer De Wever zet ook vaarbussen in, veel meer keuzes voor de mensen en dan hoeven ze zich niet via autoriolen en wegenwerken te verplaatsen!  Dan doet Rotterdam met waterbus en watertaxi het vele malen beter, daar kun je toch op redelijk veel plaatsen de Maas/Rijn/Waal oversteken ( eh ondersteken) via fietstunnels, bruggen én veerboten c.q. waterbus. Michael zet dat ook even op je lijstje van kritische punten. En Copenhagen bovenaan is dat geen vorm van "confirmation bias"? Sowiewso blijft zo'n beoordeling een momentopname. Sommige maatregelen kunnen heel snel verdwijnen.

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

‘Utrecht na Kopenhagen meest fietsvriendelijke stad’
15-06-2017
Roland Haffmans, -

".. de argumentatie. Zo kwam Utrecht met de Flo, die fietsers een snelheidsadvies geeft"

Duidelijk een papieren beoordeling zonder te kijken hoe dat speeltje, met symbolen dus voor laag geletterden, in de praktijk werkt. Dat fietsers hun snelheid aanpassen is niet waarneembaar, begrijpelijk want het snelheidsadvies is vaker onjuist. 

‘Utrecht na Kopenhagen meest fietsvriendelijke stad’
15-06-2017
Jan-Albert de Leur, Gemeente Heerhugowaard

Zijn de brongegevens van deze mooie visualisaties ook ergens beschikbaar?

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden
14-06-2017
Jacqueline Pieters, Gemeente Den haag

Den Haag heeft er inmiddels ook een. In de nieuwste Haagse stalling aan de Nobelstraat heeft Biesieklette een fiets-o-theek geopend. Voor € 35,- per jaar.

Kinderfiets altijd op de goede maat
13-06-2017
Roland Haffmans, -

@Jacobs,

Als er toch een haakse bocht moet komen, dan zo hoog mogelijk waar de fietssnelheid beperkt is zoals bij deze brug. Met het muurtje in deze haakse bocht hebben fietsers geen zicht op tegemoed komende fietsers. Dat overbodige muurtje is een blunder en verslechtert de sociale veiligheid bij duistenis. Een ontwerper en de betrokken gemeente die de gebruiker negeert.

Dafne Schippersbrug is klaar
12-06-2017
Jacobs,

Provincie Zeeland, voor de 1e ster lijkt mij een complete bewegwijzering noodzakelijk.
Laat eens een keer iemand van buiten Zeeland vanaf Middelburg naar het vertrekpunt van de fast-ferries in Vlissingen fietsen om er achter te komen wat er schort aan dit soort doorgaande routes. Hint: het begint bij het kanaal waar als de wind een beetje in de rug waait, een fietser hoge snelheden maakt. Het is dan erg praktisch als de afslag zo'n 100 meter van te voren wordt aangekondigd. Maar goed, op die afslag is dan tenminste nog bewegwijzering...

Zeeland zet in op 5-sterren niveau fietsvoorzieningen
12-06-2017
Jacobs,

Oh ja, nog een verzoekje aan de gemeente Utrecht: graag bewegwijzering vanaf de Centraal Station fietsroutes (onder het spoor door) naar die Daphne-Schippers-fietsbrug (ook graag met die naam op de borden). Op de reis terug naar Delft heb ik deze fijne fietsroute naar de DS-brug helaas niet kunnen terugvinden.

Dafne Schippersbrug is klaar
12-06-2017
Jacobs,

Van Leidsche Rijn naar Utrecht-Centrum is de haakse bocht in het begin niet voor herhaling vatbaar. Wanneer komt er een verbod op haakse bochten in het handboek voor goed fietspad ontwerp. Ook de 135 graden lus onder aan de Daphne Schippersfietsbrug is veel te scherp. En dat terwijl er voldoende ruimte is, om na de eerste tweede bocht, direct met de laatste bocht aan te vangen. Kortom: een prutsontwerp van een fietspad. Cijfer: een 3 (omdat er 1 van de 3 bochten wel goed is, en er ter plaatse voldoende ruimte is om wel fatsoenlijk ruime bochten te maken).

Dafne Schippersbrug is klaar
12-06-2017
Jacobs,

Het opnieuw asfalteren van de route RotterdamCentrum-Delft in 2016 is bijzonder welkom. De wachttijdvoorspeller is aardig, maar ik heb liever helemaal geen wachttijd. Dus graag een route met maximaal 3 verkeerslichten voor Noord-Zuid-fietsverkeer door de stad, zeg vanaf Delft tot en met Rijsoord of de brug over de Noord (richting Gorinchem). Voor de belangafweging: liever continu langs de snelweg fietsen, dan 1 extra verkeerslicht. Arnhem-Nijmegen heeft het begrepen: op de fietssnelweg de fietsers voorrang geven op het autoverkeer. Graag dit soort fietssnelweg tussen Rotterdam en Den Bosch.

Rotterdamse fietser merkt verbeteringen
10-06-2017
Kees van Malssen,

Zes jaar geleden toen ik in Shanghai was zag ik juist wel hele rekken vol (deel)fietsen zoals die ook in Londen en Parijs staan. Dus wel centrale plaatsen voor ophalen en terugbrengen. Die mis ik nu een beetje in dit verhaal.

Zelf heb ik trouwens gewoon een fiets gekocht om mee rond te gaan en deze twee weken later bij vertrek aan iemand anders gegeven. Heerlijk fietsen daar.

PS, 280.000 gebruikers is slechts 1 op de 50 inwoners. Dat zou toch geen probleem moeten zijn? Of is er ergens een komma verkeerd terecht gekomen?

De deelfiets loopt uit de hand in Shanghai
10-06-2017
Kees van Malssen,

Hét grote verschil is de persoon-persoon interactie die een automobilist kan hebben met een voetganger of fietser, maar die vanuit een zelfrijdende auto heel veel moeilijker zal zijn. Kennelijk moeten voetgangers/fietsers leren dat "dit signaal" van de auto betekent dat ze gezien zijn. Heb daar ernstige bedenken bij. Wat het niet makkelijker gaat maken is dat de zelfrijdende auto waarschijnlijk wel een persoon op de bestuurdersplaats zal hebben, die is echter waarschijnlijk niet met het verkeer bezig. Het mag duidelijk zijn welk non-verbale signaal daarmee aan fietsers/voetgangers (en andere weggebruikers) wordt afgegeven.

Zelfrijdende auto's, voorlopig het liefst alleen in functie op autosnelwegen en anders met zeer lage snelheid (leeg).

Fietsers onzeker over zelfrijdende auto
10-06-2017
Kees van Malssen,

Jammer is dat er helemaal niets gezegd wordt over WELKE maatregelen kennelijk zoveel effect hebben gehad. Daar heb je wat aan. 

Fietsgebruik fors toegenomen in Baden-Württemberg
10-06-2017
Kees van Malssen,

Beetje preken voor eigen parochie. De routes die er zijn zullen vast (relatief) goed zijn. De echte verbeteringen zijn het invullen van ontbrekende stukken en verbindingen.

Niet verrassend dat "overgang weg - berm " veel genoemd wordt als verbeterpunt: goed reflecterende kantlijnen zijn, met name met donker/nat weer een enorme verbetering (vooral buiten de bebouwde kom), maar om de een of andere reden veel en veel te weinig toegepast.

Fietsers tevreden over fietsroutes in Nederland
10-06-2017
Kees van Malssen,

Voormalige spoortrajecten hebben als groot voordeel dat bochten (zeer) ruim zijn en eventuele hellingen gematigd. De verlichting kan via de grond, eventueel in combinatie met bewegingsdetectie en/of metaaldetectie (zoals de lussen bij verkeerslichten) dynamisch gemaakt worden.

Regio stuurt aan op snelle fietsroute Apeldoorn-Epe over voormalige spoorlijn
09-06-2017
Kees van Malssen,

Ik weet niet hoe Strava data aan overheden geleverd wordt, wel hoe ze er uit zien. Strava ziet namelijk best goed hoeveel tijd je in beweging was en hoeveel tijd je tijdens een rit stilgestaan hebt. Daar is - in principe - dus ook goed uit te destilleren wáár stilgestaan wordt en hoe lang (en zelfs op welke tijden).

Er zijn ook externe apps die je persoonlijke strava data in een heat map omzetten (volgens mij is dat het enige "hitte" wat gebruikt wordt. Welke route is "hot" en welke niet). Dan zie je meteen waar je vaak en waar je nooit fietst. Voor clubs (= groep Strava rijders) is dat dus ook goed te zien. Afgaande op mijn eigen heat maps zie ik geen verschil tussen plekken waar ik hard rijd of waar ik langzaam rijdt. De "kleur" hangt helemaal af van het aantal keren dat ik ergens geweeest ben. Wat vooral interessant is, of dat bepaalde routes die bedoeld zijn om veel fietsers te hebben, ook daadwerkelijk veel fietsers trekken. En ontbrekende verbindingen (of slechte verbindingen) zouden ook goed te identificeren moeten zijn, vooral door letterlijk te kijken naar de heat maps.

Strava fietsdata ook aardig nauwkeurig
09-06-2017
Marina Govaert de Groene, Fietsersbond

Ik heb het net gelezen in het tijdschrift en vind wat Stefan Bendiks schrijft heel perfect. Kan me daar heel erg in meeleven. We hebben in NL een goed fietsland. Maar we gaan nu te veel naar andere dingen kijken, de fietser zit in een hokje en dat is verkeerd. Zoals Stefan zegt. Laat op een kruising alles groen en eventueel dwars oversteken bij linksafslaan op kruisingen waar dat kan. Geef de fietsers meer groen dan de auto. Je moet de stad beter maken zegt ie. Helemaal gelijk!!! Ik was nog nooit in Amsterdam geweest met de fiets. Sluisde mijn (Zeeuws Vlaams dorps) gezin 4 pers. door het drukke centrum of ik niet anders deed. Den Haag vond ik vreselijk 2x VRI als je linksaf moest en telkens alle zijden eerst voor wij verder mochten fietsen. Laatste keer toen ik er was fietste ik prompt door rood. Tilburg, Utrecht, Enschede, Houten, ideale plekken om te fietsen en snel zonder steeds verkeerslichten enzz. Elke stad, plaats heeft andere manieren. In Terneuzen wisten de fietsers niet eens dat men voor de auto's mocht opstellen of een automobilist ging gewoon in dat vak staan. Om maar een paar dingen te noemen. Verkeerseducatie en gedrag. Vooral het laatste is in NL soms ver te zoeken. Heb in Engeland, Frankrijk en Duitsland gefietst nog op 70-80 en 90 km/u wegen zonder fietspaden. Geen problemen, maar in NL ligt het vol met fietspaden en waardeert men het niet meer dat er op de weg gefietst wordt, hoewel wij op het platteland niet anders kennen. Wij hebben geen VRI, dorpen zijn shared space, voorrang van rechts. Maar automobilisten kruipen door de kleinste gaatjes ipv de fietser. Inhalen in Frankrijk in een smalle straat met geparkeerde auto's mooi niet, ze blijven achter je rijden. Bruggen in grote steden over bijv de Seine (Rouen en Parijs) fietsen we mee met bussen en taxi's. Auto's niet toegestaan, worden daar toeterend terecht gewezen!! Kunnen we nog veel van leren.

Dossier buitenland
09-06-2017
Marina Govaert de Groene, Fietsersbond

Ik begrijp het ook niet Riet, maar schijnbaar is wat op papier staat al net zo goed als wat men elders werkelijk ervaart. Doe ik fietsroutes uitzetten buiten de knooppunten dan zeggen zelfs ervaren fietsers hier ben ik nog nooit geweest en die fietsen echt duizenden km in eigen streek. Het FIKS plaatje is ook niet compleet er zijn nog zoveel meer knooppunten te maken. Daarbij bijv. Terneuzen heeft nog steeds geen compleet routeplan in de binnenstad. Knooppunten lopen eromheen enzzz. Bankjes, recreatieplekjes waar het heerlijk vertoeven is, zitten verborgen. Men gaat niet af op de terplekke bekend zijnde fietsers. De kust en de eilanden tellen hier het meest. De mooiste plekjes zijn verderop in de streek. Dat vergeet men, jammer. Er is zoveel meer van te maken, met autoluwe wegen enzzz Fietsen op of langs dijken, dwars door de polder op een boerenpad.

Gelderland hoger gewaardeerd door recreatieve fietser
08-06-2017
Riet Beukert, particulier

Ik viel van mijn stoel toen ik zag dat Zeeland de maximale aantal sterren had. Jeetje hoe slecht kan het zijn? In Zeeland kun je gaan fietsen op fietsknopooppunten maar je moet dan wel een kapotwaaikaart meenemen want vrijwel nergens zijn overzichtsborden. Die zie ik wel in Groningen waar ik wel eens fiets, en daar geven ze zelfs een omleidingsroute aaan bij  wegwerkzaamheden, maar zij scoren maar 4 sterren. En dan is er een vrij nieuwe leuke cutureel interessante fietsroute langs bunkers waar aanvankelijk een LF route doorliep en zelfs de knooppunten, maar omdat er onmogelijke hekwerken ostaan die voor fietsers nauwelijks te nemen zijn, zijn deze uit het netwerk gehaald. Sla je vollefig de plank mis, als mensen die mooie routes mijden.  

Gelderland hoger gewaardeerd door recreatieve fietser