Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
25-09-2017
Roland Haffmans, -

We hebben in een aantal woonwijken al een nijpend tekort aan fietsparkeerplekken" Van een overheid met een geloofwaardig fietsbeleid zou je dan verwachten dat deze de aanbieders van deelfietsen inzetten om dit tekort aan fietsparkeerplekken minder nijpend te maken, met ook voordeel voor andere fietsers en als onderdeel van een beter fietsbeleid. 

De afhoudende reaktie van de (gemeentelijke) overheden toont het bekende gemis aan fietsbeleid vooral gericht op minder fietsen in de openbae ruimte. Bevorderen van het fietsen zoals met deelfietsen blijkt uit deze opstelling niet meer dan holle kreten. Pikant dat voor de deelauto wel kosten worden gemaakt met minder parkeergelden en meer openbare (parkeer)ruimte, heel onthullend!  

Den Haag: Aanbieden deelfietsen mag alleen vanuit een fietsparkeervoorziening
20-09-2017
Robert van der Sluiszen,
Etienne Bral: je geeft aan "ik heb zelfs al een speed pedelec met een groen kentekenplaatje gezien". Reactie: dat is niet zo bijzonder hoor: gewoon iemand die een proefritje aan het maken is met een speed pedelec uit de winkel. Dat noemen ze een handelskentekenplaat. Die groene kentekenplaat zal je wel steeds minder zien. Het ontmoedigingsbeleid van ons milieuministerie ten aanzien van dit milieuvriendelijke alternatief voor de auto, is uiterst succesvol. Achttien procent afname verkoop 1e helft 2017 t.o.b. 2016. Het schijnt dat ze op het ministerie de polonaise lopen
Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
20-09-2017
Roland Haffmans, -

"Komt de fietser binnen een zekere afstand van het verkeerslicht, dan wordt zijn positie en snelheid doorgegeven aan de verkeersregelinstallatie" Is ook bekend hoe dit apparaat werkt bij nadering van meerdere fietsers met verschillende snelheden, dat komt ook wel eens voor of raakt het apparaat dan van slag?

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
19-09-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik mis een paar dingen: een vermogensmeter om te kijken hoeveel vermogen de apeed-pedeleccers zelf gebruikten ( kijken naar wat de maximale mogelijkheden zijn, de software bepaalt vaak de omzettingsgraad en het gezondheidseffect) en duidelijke snelheidsplaatjes van de 2 verschillende klassen (350 w, 500 w) met spreiding of standaard deviatie. Op afbeelding 3 staat daar een wazig plaatje waar je ze regelmatig de 40 km/u ziet aantikken (neem ik aan), kan dat niet duidelijker? En wat Roland al aangaf hoe gedraagt de speed-pedeleccer zelf t.o.v.  het verkeer op de rijbaan (haalt hij of zij in als er een file is zoals motoren doen of is het go with the flow, probeert hij achter personenwagens te rijden i.p.v. vrachtwagens die helemaal niet vernoemd worden. Een andere cruciale vraag is wat de snelheid mag zijn op een fietspad als je ze toelaat: is het 25 km/u zoals de snorfiets en pedelec (EU-regel +10% dus 27,5 km/u max), die, snorfietsen en sommige pedelecs, helaas nu vaak 30 rijden,  of mag je ze meer snelheid geven? In het rapport staat dat ze gemiddeld 29 km/u (illegaal) op het fietspad rijden en dat vinden de schrijvers te snel dus ik neem aan dat het 25 wordt (als) met een Intelligent Snelheidsregulerend Systeem. Op sites waar ze speed-pedelecs bespreken staan nu gelukkig wel de maximale snelheden zoals die voor bromfietsen gelden. Maar hoe moet de illegale speed-pedeleccer zich gedragen op een fietspad. We weten dat sommige mensen enorm geïrriteerd raken door racefietsers zoals in Limburg (gebeurt trouwens ook op andere plaatsen) en dan het recht in eigen hand nemen en dat willen we niet voor dit nieuwe "lichtgroene", nieuwe vervoersmiddel. Die helm is ook een item en de herkenbaarheid van de speed-pedelec. Ik vind dat ze beter herkenbaar moeten zijn, want als fietser en automobilist kan je afgezien van dat gele plaaatje niet inschatten dat er een snelle en potentieel snelaccelererende fietser op je afkomt (vooraanzicht).  Soms zie ik een speed-pedeleccer mét en dan weer zonder helm rijden en dan denk je dat het een pedeleccer is. Ik heb zelfs al eens een speed-pedelec met een groen kentekenplaatje gezien (reed ca. 40 km/u op de rijbaan/fietsstrook). Qua leeftijd is het onderzoek niet representatief (<55 jaar),  want de oudere speed-pedeleccer met al de leeftijdsgerelateerde problemen, zoals o.a. lage reactiesnelheid en slecht inschattingsvermogen door beperkt kortetermijnsgeheugen (RAM-geheugen), worden niet onder de loep genomen. Die problemen gelden trouwens ook voor snorfietsers, bromfietsers en in zeker mate voor pedeleccers die tot op hoge leeftijd doorgaan en waar ik als fietser ook vaak mijn hart voor vasthoud. Kortom er zijn nog veel open vragen en we moeten het kritisch met open geest blijven volgen. 

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
19-09-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik mis een paar dingen: een vermogensmeter om te kijken hoeveel vermogen de apeed-pedeleccers zelf gebruikten ( kijken naar wat de maximale mogelijkheden zijn, de software bepaalt vaak de omzettingsgraad en het gezondheidseffect) en duidelijke snelheidsplaatjes van de 2 verschillende klassen (350 w, 500 w) met spreiding of standaard deviatie. Op afbeelding 3 staat daar een wazig plaatje waar je ze regelmatig de 40 km/u ziet aantikken (neem ik aan), kan dat niet duidelijker? En wat Roland al aangaf hoe gedraagt de speed-pedeleccer zelf t.o.v.  het verkeer op de rijbaan (haalt hij of zij in als er een file is zoals motoren doen of is het go with the flow, probeert hij achter personenwagens te rijden i.p.v. vrachtwagens die helemaal niet vernoemd worden. Een andere cruciale vraag is wat de snelheid mag zijn op een fietspad als je ze toelaat: is het 25 km/u zoals de snorfiets en pedelec (EU-regel +10% dus 27,5 km/u max), die, snorfietsen en sommige pedelecs, helaas nu vaak 30 rijden,  of mag je ze meer snelheid geven? In het rapport staat dat ze gemiddeld 29 km/u (illegaal) op het fietspad rijden en dat vinden de schrijvers te snel dus ik neem aan dat het 25 wordt (als) met een Intelligent Snelheidsregulerend Systeem. Op sites waar ze speed-pedelecs bespreken staan nu gelukkig wel de maximale snelheden zoals die voor bromfietsen gelden. Maar hoe moet de illegale speed-pedeleccer zich gedragen op een fietspad. We weten dat sommige mensen enorm geïrriteerd raken door racefietsers zoals in Limburg (gebeurt trouwens ook op andere plaatsen) en dan het recht in eigen hand nemen en dat willen we niet voor dit nieuwe "lichtgroene", nieuwe vervoersmiddel. Die helm is ook een item en de herkenbaarheid van de speed-pedelec. Ik vind dat ze beter herkenbaar moeten zijn, want als fietser en automobilist kan je afgezien van dat gele plaaatje niet inschatten dat er een snelle en potentieel snelaccelererende fietser op je afkomt (vooraanzicht).  Soms zie ik een speed-pedeleccer mét en dan weer zonder helm rijden en dan denk je dat het een pedeleccer is. Ik heb zelfs al eens een speed-pedelec met een groen kentekenplaatje gezien (reed ca. 40 km/u op de rijbaan/fietsstrook). Qua leeftijd is het onderzoek niet representatief (<55 jaar),  want de oudere speed-pedeleccer met al de leeftijdsgerelateerde problemen, zoals o.a. lage reactiesnelheid en slecht inschattingsvermogen door beperkt kortetermijnsgeheugen (RAM-geheugen), worden niet onder de loep genomen. Die problemen gelden trouwens ook voor snorfietsers, bromfietsers en in zeker mate voor pedeleccers die tot op hoge leeftijd doorgaan en waar ik als fietser ook vaak mijn hart voor vasthoud. Kortom er zijn nog veel open vragen en we moeten het kritisch met open geest blijven volgen. 

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
18-09-2017
Chris Scurbecq, OCMW

Ben opgetogen over dit soort 'in real life' onderzoeken, een pluim voor de SWOV. S-pedeleccers zeggen dit op zoveel fora al jarenlang.

Minder enthousiast ben ik over richtingsaanwijzers. Dat verlangt zelfs de EU-verordening niet.

Een remlicht is discutabel, maar kàn de veiligheid verhogen. Dit kan zelfs voor gewone fietsen evt. interessant zijn, daar bestaan al zo'n dingen op de markt.

Men spreekt over 350W en 500W motors, ik reed met een 250W motor en meestal op eco-stand opdat ik de accu twee dagen kon gebruiken. Dus dan kan men zich een beetje voorstellen aan welke snelheden deze maar fietsen.

Deze algemene situatie uit de studie is ook gekend vanuit Duitsland: zelfs die pünktliche Deutsche leute fietsen op fietspaden e.a. als fietsen op de rijbaan als onveilig aangevoeld wordt. De politie gedoogt omdat ze dat zelf ook wel goed weten.

Nogmaals: de grote schuldige is de ellendige verordering 168/2013, waardoor er o.a. geen S-Pedelecs worden gemaakt met bv. een e-ondersteuning tot ca. 30 km/h om maar iets te zeggen, nochtans een veel gebruikte snelheidslimiet in bebouwde kommen. En waardoor men een halt heeft toegeroepen aan echte groene mobiliteit - men wil vooral koste wat kost e-ondersteunende (i.e. deels met spierkracht aangedreven) vehikels in alle formaten in de kiem smoren.

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
18-09-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Haffmans

Typisch voor iemand die anti-S-Pedelec is: er één zinnetje uithalen die in zijn voordeel zou pleiten. Het spreekt vanzelf dat het snelheidsverschil op de rijbaan significant is: 50 à 80 km/h - of meer zoals we gewend zijn - vs 32 km/h.

Stop eens met het woord 'zoeffiets', dat bestaat niet, noch in NL noch in VL.

'Je hoort nauwelijks een S-Pedelec...' Sedert wanneer hoor jij een fiets of in het bijzonder een koersfiets?

Ik heb dus sterk de indruk dat je selectief leest, selectief luistert naar soorten fietsen en dat je een actor bent binnen de auto-lobby.

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
18-09-2017
Roland Haffmans, -

"Of men daarmee ook langzamer rijdt dan het overige verkeer is niet onderzocht" een opmerkelijk gemis, dat is vaak een belangrijk bezwaar! Binnen de bebouwde kom - erbuiten zijn vaak bromfietpaden dus daar speelt het probleem niet - betekent gemiddeld 29 km/uur dat de toegelaten snelheid vaker overschreden wordt. 

Een nieuwe situatie vergt een gewenning, doch op deze wijze duurt die langer als die al komt. Bijkomend nadeel van de zoeffiets is dat je deze nauwelijks hoort naderen zoals ik vandaag weer mocht ervaren. Ook bij een gemiddelde snelheid van 29 km/uur is bij tegenwind het snelheidsverschil met andere fietsers aanzienlijk. Dat op fietspaden met vaak een slecht wegdek, waar het niet "leuk" fietsen is. 

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
16-09-2017
M. Fredericks,

Als ik http://peopleforbikes.org/blog/want-people-to-bike-skip-the-sweet-talk-and-build/

verder lees, een stuk dat de Amerikaanse fietsersbond schreef naar aanleiding van deze presentatie dan kom ik tegen:

In other words, skip the videos and brochures and focus on events and road designs that actually get people on bikes.

Dat lijkt mij niet dezelfde kant op te wijzen als:

Kijk uit met investeringen in fietsinfrastructuur, wanneer de lokale bevolking er niet om gevraagd heeft. Want het effect op het fietsgebruik wordt meestal overschat

Op het stuk op verkeerkunde.nl staat dat hier geen onderzoek naar is gedaan maar een gedachte-experiment moet het risico van endogeniteit overduidelijk maken.

Als ik dat gedachtenexperiment loslaat op de vers aangelegde fietspaden in Tirana dan betekend dat volgens mij dat de meerderheid van de raad heeft ingestemd met die vers aangelegde fietspaden. Voor de meerderheid in de raad heb je de meerderheid van de kiezers nodig en dat lijkt me toch een beetje sterk met 20,000 fietsers in de stad, ongeveer 3% van de bevolking (2014).

‘Investeer niet in fietsinfrastructuur als de vraag er niet is’
16-09-2017
M. Fredericks,

Moeilijk verhaal dat me de nodig tijd koste om te begrijpen maar wat het volgens mij betekend is dat het moeilijk om jezelf te overtuigen om te beginnen met fietsen, maar als je het eenmaal een tijd fietst gaat dat een stuk makkelijk, of in het Engels:

People don’t start biking because they like bicycles. They start to like bicycles because they bike.

Van http://peopleforbikes.org/blog/want-people-to-bike-skip-the-sweet-talk-and-build/

Hoe je in vredesnaam kan de factor twee kan bepalen in "Het effect van fietsgebruik op attitude richting de fiets is bijna twee keer groter dan het omgekeerde effect." is me onduidelijk.

Wat het naar mijn idee betekend is dat vooral kinderen aangemoedigd moeten worden om te fietsen. Voor hen zijn de alternatieve manieren van vervoer nog niet beschikbaar dus dat is een goede motivator. Met die fietservaring komt tegelijk een stukje waardering voor het fietsen.

Vooral in de steden zijn er groepen kinderen die niet of nauwelijks fiesten, vaak van allochtone afkomst, zou goed zijn daar iets mee te doen.

‘Investeer niet in fietsinfrastructuur als de vraag er niet is’
16-09-2017
M. Fredericks,

Ouderwets kan ik niet zoveel mee maar langer duurt, afhankelijk is van het weer, haar door de war, zweten in de zomer, kost inspanning, heeft geen status en het OV is gratis is denk ik min of meer allemaal waar, als je het zo bekijkt vraag je je af waarom uberhaupt nog mensen fietsen.

Ik zie drie redenen om te gaan fietsen overblijven:

 1. Fietsen is gezonder
 2. Fietsen in de stad is vaak handiger/sneller dan het OV of de auto
 3. Fietsen is goedkoper

Voor HBO-ers is het verhaal denk ik helemaal hetzelfde, het verschil zit denk ik erin dat HBO-ers meer naar gezondheid kijken en vaker in de stad wonen.

Verre van makkelijk (luiheid is cool) maar ik denk dat men het beste kan inzetten op gezondheid het beste is. Zoals de gezondheidsraad zegt, "een beetje bewegen is beter dan niets en meer bewegen is nog beter."

Fietspromotie is zelden op MBO-ers gericht
16-09-2017
Chris Scurbecq, OCMW

Hoe verfrissend is dit onderzoek, want vanuit een andere benadering dan we gewoonlijk zien passeren: vragen naar voorspellingen van experts over het impact vàn en hoe deze onderling toch redelijk wat verschillen.

Ik moet hierbij onwillekeurig denken aan het impact van beleidsbeslissingen ('policy') van welke aard ook - ondanks de slimme technologie. Zo'n beslissing (UCI in 1934) heeft o.a. een groot impact gehad op ligfietsen! We zouden wellicht anders veel meer ligfietsen zien rijden en in verschillende varianten zoals geïncorporeerde flexibele weerbescherming. Zo kan men nu het negatief impact opmerken van de EU-regelgeving op S-Pedelecs (de snelle elektrische fiets).

Off-topic IT-vraagje: is het mogelijk om een Engelstalige pdf door een vertaalmolenapp te draaien naar de Nederlandse taal?

Master’s thesis Bart Wijnands: Can smart innovations pave the way for the bicycle?
15-09-2017
Riet Beukert, particulier

Het probleem is nu juist dat ziekenhuizen door die grais parkeerplaatsen voor auto's de bussen helemaal weg hebben geconcurreerd.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
15-09-2017
Riet Beukert, particulier

Roland als je goed leest dan zie je dat ik al schreef over die gratis parkeerplekken die ziekenhuizen aanleggen. Ik heb het nu juist over ontbreken bussen omdat ziekenhuizen dat niet HUN probleem achten. Zelfs niet voor hun werknemers. Het ziekenhuis vindt dat een zaak voor de provincie. Het ziekenhuis in Goes heeft geen boodschap aan die mensen. Ook niet aan fietsen trouwens want met slechts een paar rekjes is ook daar altijd te weinig ruimte voor. Dat is nou juist het probleem. En degene die daar een probleem mee hebben nemen het zelfs nog op voor die automobilist die nu een fooi moet betalen.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
15-09-2017
Roland Haffmans, -

@Riet Beukert, "dacht je nou heus dat die ziekenhuizen gaan betalen?" Ja, deels doen ze dat al met grote gratis parkeervlakken en soms fietsparkeerplekken. In sommige andere landen betaalt de vervuiler, dus de publiekstrekker voor de veroorzaakte bijkomende mobiliteit door schaalvergroting en afgelegen ligging. Lang geleden werd zo de weide winkel al besproken, dus niet zo nieuw. Ook bij sommige evenementen zorgt de uitbater voor vervoer. Ook sommige provinciehuizen, zoals Brabant, zijn snelweglokaties! Wat wel nieuw is dat de Fietsersbond zich aansluit bij de roep om nog meer asfaltgeld, dat zou in de beginjaren ondenkbaar zijn.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
14-09-2017
Riet Beukert, particulier

Bedankt Roland Het ziekenhuis noemde ik slechts als voorbeeld. Hier liggen de ziekenhuizen vaak allang niet meer op fietsafstanden, zelfs niet met een s-fiets. Fiets is hooguit onderdeel van de keten.  En dacht je nou heus dat die ziekenhuizen gaan betalen daarvoor? Ik heb enige tijd geleden bij het polderziekenhuis in Goes geklaagd over de slechte bereikbaarheid met busvervoer. (Op de tijden dat de auto's thuis zijn na vijven en weekends en regulier busvervoer maar ook het liefdadigheidsvervoer van vrijwilligers stopt). Ik kreeg terug dat ik bij de provincie moest zijn. Toen ik daarop opmerkte dat het ziekenhuis wel fors had ingezet op gratis autoparkeerplaatsen en daarmee het hele busvervoer kapot geconcurreerd had was het even stil. Ze hebben altijd alleen maar gedacht aan de auto, zelfs hun werknemers kunnen niet met de bus. Nu zullen we met de vergrijzing nog meer de vruchten van gaan plukken. Het wordt tijd dat er veel meer oog komt voor de verslechterende bereikbaarheid met OV en FIETS op het platteland. Want dit gaat een heel groot probleem worden in vergrijzend NL. Er is meer dan de Randstad. Helaas nemen mensen zonder auto het vaak nog op voor die arme automobilisten die nu een heel klein beetje moeten betalen voor hun parkeerplek. Die schaalvergroting is nog steeds gaande. Draai je ook niet zomaar terug. Moet veel meer discussie over dit onderwerp komen.

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
14-09-2017
Roland Haffmans, -

@Riet Beukert,  "waarom zouden gewone fietsers niet over mogen stappen op een e-bike of s-bike?" De vraag is meer waarom een zoeffiets nodig is om bij het ziekenhuis te komen. Vooral omdat de overheid en overheidsorganisaties kiezen voor schaalvergroting en publiekstrekkers in de stadsrand, die vooral autobereikbaar zijn. Laat die publiekstrekkers tenminste zorgen en betalen voor bereikbaarheid met fiets en bus.   

In het begin heeft de Fietsersbond zich daar veel sterker tegen gekeerd dan nu. Meer aandacht voor nabijheid wordt nu verwaarloosd en zelfs belemmerd met steun aan meer asfalt en snelle spoor.   

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
13-09-2017
Riet Beukert, particulier

Bedankt voor je antwoord Robert. Wat het 1e betreft is dat ik juist de context wil bestrijden. Het vele autogebruik is nog steeds een belangrijke hinder voor fietsers. En de harde kern van de FB daar hoor ik ook bij. Ik ben al lid vanaf het allereerste begin. Ik ben ook nog GL-er en o jee ook nog 70 jr. Ik ben het ook niet altjd eens met Roland H. want ik vind beide vormen van fietsgebruik een zeer goede zaak. En waarom zouden gewone fietsers niet over mogen stappen op een e-bike of s-bike? Fietsers moet je koesteren. Zorgen dat ze blijven fietsen en niet overstappen naar de auto want die geeft echt de meeste hinder. Dus moeten we niet alleen in de Randstad maar ook op het platteland zorgen dat de auto zijn prijs betaalt voor degene die uit het koekoeksautonest worden gedonderd. Want de auto concurreert daar alle busvervoer (maar ook fietsverkeer) kapot, zondat je te vaak niet eens met ov bij het ziekenhuis kan komen (woon je n.b. in de provinciehoofdstad zonder ziekenhuis!!) Ja ik weet, het is geen populaire boodschap die ik afgeef maar het is de enige eerlijke optie die er overblijft als we problemen in de toekomst willen voorkomen. Vervoer is niet alleen de auto. Ruimte is en wordt schaars. Schaarste moet betaald worden. Zo simpel. Helaas is de FB een beetje slap geworden. Ik hoop dat er eens meer aandacht naar het platteland gaat ivm vergrijzing-mobiliteit en forse bezuinigingen op busverkeer.

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
13-09-2017
Riet Beukert, particulier

Nou Nantes staat er bij. Ik val van mijn stoel van verbazing. Als er een tramhalte komt moet je als fietser ineens in het niets oplossen want dan is er plotseling even geen plek meer voor fietsers. Ook vond ik het vervelend dat ik naar boven (helling) om moest rijden vanwege 1richtingsverkeer, ook voor fietsers. Antwerpen bepaald geen fietsvriendelijke stad, maar is al geoemd. Sevilla kan ik me iets bij voorstellen, hebben wel wat werk gemaakt door auto's (met veel tegenstand) wat minder ruimte te geven tbv fietsers en trams maar nog steeds is het een druppel op de gloeiende plaat.

‘Utrecht na Kopenhagen meest fietsvriendelijke stad’
13-09-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Riet Beukert,

Citaat "En wat mij verbaast is dat Robert als ex- autocommuter? fietsers zoveel fouten ziet maken en over auto's geen woord".
Reactie: U moet één en ander wel in de context van de discussie plaatsen. Ik zal het uitleggen: een aantal mensen op dit forum is van mening dat de berijder van een speed pedelec op het fietspad "dood en verderf" zal zaaien onder de oh zo kwestbare fietsers. Zeg maar, alsof de strijders van Islamitische Staat hun werkterrein hebben verschoven van Raqqa naar de Nederlandse fietspaden. In reactie daarop geef ik slechts aan dat ik mij als speed pedeleccer ook niet altijd even veilig voel tussen de "gewone fietsers". Voorbeeldje: laatste stopte ik rustig en keurig voor een rood verkeerslicht op het fietspad. De achterkomende fietser knalt op mijn achterspatbord (smartphone in de hand). Maar nu komt het: krijg ik het verwijt "waarom rij je niet door ?" Tja, dat heb ik als (min of meer voormalig) automobilist sinds de aanschaf van mijn eerste autotje (1992) op de autorijbaan nooit meegemaakt.

Dat het autogebruik in NL moet worden ontmoedigd, ben ik geheel met u eens. De speed pedelec is daar ideaal voor, immers: de fiets voor de middellange afstand. Helaas ziet het ministerie van I&M en de harde kern van de Fietsersbond (de 55 + ers die ooit PSP / PPR stemde) de speed pedelec het liefs verdwijnen. Waar zijn hun idealen voor een "beter milieu" gebleven ? Ongeloofwaardig? Een afdeling van de Fietsersbond (stadje in de provincie NH), stuurde mij het volgende bericht (citaat):   "Een oprechte automobilist is wellicht sympathieker dan een net-als-of fietser die ruimte op het fietspad claimt en zich niet op eigen kracht verplaatst".

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
13-09-2017
Riet Beukert, particulier

Tjonge jonge wat een strijd om de ruimte tussen s-fiets en fiets. Maar degene die het dikste is komt niet aan bod. Dat is nog altijd koning Koekoek de auto die andere vervoersmodi het nest uitdondert en er zelf behaaglijk zijn ei in legt. Ipv de vinger op de zere plek te leggen gaan we de milieuvriendelijke s-fiets er van langs geven, of omgekeerd de gewone fietser  Ik heb begrip voor alle fietsers want ze zijn een schone categorie. Maar Ik zie dat mijn gemeente (Middelburg) overal waar ze maar enigszins kunnen de auto faciliteren. Gratis parkeren bij een school voor ouders, hup we veranderen even dat speelveldje in een autoveldje. Uiteraard gratis. Een boom die in de weg staat. Weg ermee, kunnen weer 3 auto's staan. (Wat niet verlet dat ze er nog steeds om parkeerplek vechten). Auto's staan geparkeerd op veel te smalle parkeerplaatsen waardoor ze half op de (juridische) fietsstrook van 50 cm staan. En wat mij verbaast is dat Robert als ex- autocommuter? fietsers zoveel fouten ziet maken en over auto's geen woord. Die foute fietsers zie ik ook maar ik denk dat hij toch een beetje selectief kijkt want ik vermoed dat kinderen toch echt heel veel leren vanuit de auto want ik zit als fietsdocente zeer vaak in het verkeer en zie bijna geen enkele automobilist van links die mij voorrang geeft. Als dat wel zo is maakt ik een diepe buiging. Ik zie ze ook vaak met een mobiel bellen en nog heel veel andere dingen die god verboden heeft. Terwijl juist zij met een rijbewijs toch beter zouden moeten weten. I.t.t. tot kinderen waarvoor het verkeersexamen, en zelfs verkeersles, steeds meer wordt afgeschaft. Is tegenwoordig een zaak voor de ouders. Verder is mijn indruk dat veel 'langzame' fietsers juist een slechte conditie hebben omdat ze (te) vaak in de auto zitten. Als ze naar de stad gaan pakken ze de fiets want anders moeten ze betalen maar als ze naar een andere wijk moeten ruilen ze die gemakkelijk in voor de auto. Gewone e-bikes haal ik meestal met gemak in hoewel ik als autoloze europafietser toch niet zo'n super conditie heb. S- fietsers zie ik nauwelijks in ZLD en heb van beide categorien geen last. Maar ik zou wel willen dat het ongebreidelde autoverkeer echt wordt teruggedrongen want dit ruimtegevecht zal steeds erger worden als dat niet aangepakt wordt. Daarvoor is ook nodig dat er eens naar de landelijke gebieden gekeken wordt. Met name de bussen wat een heel groot probleem gaat geven in de krimpgebieden want er is enige tijd gelden zeer flink in gesneden. Gelukkig na flink protest wat teruggedraaid maar het eind is nog lang niet in zicht. Veel mensen trekken weg uit de landelijke gebieden omdat er geen busvervoer is (voor hun kinderen) en 1, 2 of meer auto's te duur zijn. Bovendien, iedereen heeft immers wel een tante in de polder. Wat mij betreft moet er echt autogeld naar de bussen willen we de trek naar de stad een halt toeroepen en aan de andere kant hele gebieden met vervoersarmoede of torenhoge autoschulden.  Ik zou willen dat mensen die randstedlijke bril eens afzetten. Fiets en bus versterkt elkaar en kun je niet los van elkaar zien.

 

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom
13-09-2017
Roland Haffmans, -

een fietsroute "die weinig hinder opleveren voor het autoverkeer"

Een treffende vorm van auto denken in een fietstad!

Nieuwe fietsverbinding naar Zernike Campus
12-09-2017
Pascal van den Noort, Velo Mondial

SAVE THE DATE

The Mayor of Rome invites you to attend the second international conference of VeloCittà, the Platform for Cities & Bikeshare:

November 16, 2017 in the prestigious Protomoteca Hall of the Capitol Hill of Rome.

With Mayors from cities around Europe to share their experiences on the bicycle in their city the conference will also concentrate on the role that bike-share systems can play in city policies and how these systems are evolving and increasingly becoming flexible policy levers capable of accelerating the growth of more liveable cities for all.

You will be able to meet many classic bike share providers as well as specialists in the innovative Geo Fence Bicycle Parking approach, the alternative to docking stations. The Amsterdam based company X.Bike will introduce the integrated software for cities to set up their City Geo Fence Plan

The conference links with the second Bikeconomy Forum organised in Rome on 17 November 2017 for a two-day Roman immersion in the bicycle world.

Please send your queries to:

Mario Gualdi Isinnova: mgualdi@isinnova.org

Pascal van den Noort Velo Mondial: operations@velomondial.net

 

Kopgroep Tour de Force wil duidelijkheid scheppen rond de deelfiets
08-09-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Zeer technisch, maar als je het leest zijn er veel AHA-Erlebnisse. Alleen veel te technisch en te weinig oog voor de fietser als mens. Nu snap ik de samenwerking tussen de academische ziekenhuizen (Erasmus, Leiden, VU Amsterdam) en de technische universiteit. Luchtvervuiling, COPD of pre-COPD komen hier, maar ook in het rapport van de Gezondheidsraad  over meer bewegen ( 2017), niet naar voren. Lees de brochure van de Air Quality Index: https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf en realiseer je dat een heleboel potentiële fietsers afhaken, omdat ze teveel lichamelijke problemen krijgen door het fietsen in vervuilde lucht.  Zoals ook in de brochure staat zijn vooral kinderen er het slachtoffer van. Maar hoofstuk 2 van dit TU-rapport vind ik het interessantst. Hoe autobeztters al na 30 minuten afhaken, terwijl doorgewinterde fietsers pas na een uur fietsen afhaken (tabel 2.3). Jammer dat er geen verbanden met regen, wind en temperatuur konden worden gelegd. De toename van fietsgebruik en de afname van autogebruik door een verbetering aan de "woningzijde" en een nog grotere facilitering aan de "actieviteitenzijde" moeten we meer toetsen met de huidige parameters. Ik denk dat er een veel grotere toename heeft plaatsgevonden dan in het rapport is vermeld. Je kunt het autogebruik ook ontmoedigen. Automobilisten zijn daar het beste in door elkaar in de weg te zitten: files tijdens de spits en erbuiten!  Als je al bekijkt dat er in bepaalde steden de verplaatsingen tot 45 minuten voor meer dan 60 procent gedaan worden door fietsers, bijvoorbeeld Groningen: http://begroting.groningen.nl/p11013/7-1-fiets, ja dan zijn de genoemde percentages niet meer van deze tijd, gelukkig. 

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Gecombineerd gebruik van fiets en openbaar vervoer - maart 1993
08-09-2017
Roxy Tacq, ANWB

Interessant onderzoek, waar kan ik de volledige versie vinden?

Fietspaden met twee richtingen op kruispunten onveiliger
07-09-2017
Matthias van Veen, Fietsersbond

Leggen de camera's ook vast of de smartphone in de hand wordt gehouden/gebruikt wordt op de fiets. Slingeren, langzaam rijden en wisseling in snelheden ontstaan (hier op de brede fietspaden naar de Uithof bv) vaak door smartphonegebruik. Van meters afstand haal je de gebruikers er makkelijk uit. Maatregelen voor verbreding/aanpassing van fietspaden moeten denk ik worden geflankeerd door maatregelen die zorgen dat fietsers zich daadwerkelijk met het verkeer bezig houden.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
06-09-2017
Robert Hulshof, CROW

Oké, het heeft dus geen zin om aan te geven dat we niet gelukkig zijn met de aard en toonzetting in sommige reacties. De laatste reactie heb ik verwijderd en de voortzetting van de onderlinge discussie gaan we hier niet meer faciliteren.   

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
05-09-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Haffmans

Zoeffiets is helemaal niet gekend als dé Vlaamse term. Het zou me verwonderen dat dit in NL zo is. Blijkbaar vinden sommige journalisten en publicisten dit leuk - als ze maar nog meer kunnen verwarren. Het zal al welletjes zijn met volgende termen dacht ik:

 • Pedelec of Pedelec 25
 • S(peed)-pedelec of snelle ekektrische fiets of Pedelec 45 of Pedelec 45+
 • E-bike: wat zou dat zijn volgens jou? En wat zou het essentieel onderling verschil zijn met vorige?
 • Elektrische fietsen als verzamelterm voor bovenstaande.

De EU-wetgeving spreekt niet over die termen, het hanteert 3 categorieën.

De grootste klager was de auto-industrie die de bui en het gevaar zag hangen en de EU heeft gelobbyd om die verwarrende EU 168/2013 verordening door te drukken. Men smijt daar alles op een hoop. U moet eens zelf de moeite doen om de inconsistenties eruit te halen. Maar met alle gevolgen vandien voor àlle lidstaten en àlle consumenten die uiteraard niet tevreden zijn met zo'n regelgeving. Misschien moet u als publicist wat minder klagen, te zien aan uw schrijfsels is het een en al negativisme en geweeklaag.

Trouwens, Pedelec 25 als een gewone fiets bestempelen is m.i. ook niet correct, noch het bestempelen van een Pedelec 45 als een bromfiets. Het zijn nl. géén e-bikes.

Wat u ontgaat is de onlogische regelgeving, de vele ongemakken die het met zich meebrengt in de verkeerswetgevingen, en vooral een gemiste kans om echte groene mobiliteit op gang te brengen.

Geen enkele snelle elektrische fiets geeft overlast, u zaait enkel nodeloze paniek, u fantaseert er op los. Sedert jaar en dag fietsen forenzers met hun sportfietsen ook door 'de spits' zoals u dit stelt, ook aan +30 km/h. U doet nu alsof deze vrijwel niet meer bestaan of nooit bestaan hebben. En alsof die zich ooit aan de limiet van 30 km/h hebben gehouden. Er rijden zelfs nu nog veel meer koersfietsen en gelijkaardig dan S-Pedelecs. U oordeelt fout en alleszins met twee maten en gewichten. U beantwoordt ook niet de hogervernoemde foutieve redeneringen. In Vlaanderen kan u trouwens perfect in de bebouwde kom rijden en fietsen zonder de limiet van 30 km/h, tenzij dit is aangegeven.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
05-09-2017
Stijn Goossens, Signco

Om meer duidelijkheid te geven over de metingen zelf, kort even de volgende zaken op een rij:

* Aantal passanten : > 98%

* Rijrichting : > 96%

* Asafstand : > 95 %

* Snelheid : > 96%

Deze waarden zijn van toepassing op opstellingen met een passage van 2 fietsen per meetzone.

 

Heeft u graag extra info, aarzel dan niet om me te contacteren.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
05-09-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen
Wanneer neemt Roland Haffmans de uitdaging aan om met de Kopgroep een rit op de Speed-pedelec te maken?
Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
05-09-2017
Stijn Goossens, Signco

Fietspadcapaciteit heeft ook te maken met leesbaarheid van het fietspad en haar profiel van vrije ruimte. Positionering is belangrijk om een vlotte doorstroming te bekomen zonder hinder of beperkte hinder voor anderen. Drukte hangt ook sterk af van positie op de weg, afstand tot versmallingen, verkeerslichten, bochten, ... . Ook bij duisternis speelt de leesbaarheid een belangrijke rol, net omdat ze de positionering gaat beïnvloeden. Slecht onderhouden bermen zorgen vaak voor onleesbare kantzones en bermongevallen.

Signco meet momenteel met telslangen de fietsen op naar aantallen, snelheden en asafstand. Daar glasvezels momenteel enkel kunnen gebruikt worden voor permanente metingen, met identieke details. De gebruikte zonering speelt hierbij een rol, maar heeft ook een prijskaartje. Daarin moet een evenwicht gezocht worden door de opdrachtgever. Ook andere technieken zijn inzetbaar, maar elk met hun eigen prijskaartje en hun eigen nauwkeurigheden.

In dat kader vind ik de reactie van Vlaams-Brabant (B) ongepast. Zij hebben in hun eigen dossier zelf gekozen om niet te gaan zoneren (budgettaire redenen), goed wetende wat de impact was. Vergelijk dus alstublieft appelen met appelen én peren met peren én kader opmerkingen juist. Daar is dit forum en ieder van ons beter mee gediend.

Binnen een dossier voor de Provincie Antwerpen (B) hebben wij ook al de positie van de fiets op het fietspad bemeten met behulp van telslangen. Er is heel veel mogelijk en alles lijtk misschien hetzelfde, maar er zijn enorme onderlinge verschillen. Budgetten bepalen de speelruimte en binnen dat budget is het mogelijks beter om meer locaties op een beperktere manier te bemeten dan enkele locaties op een uitgebreide manier.

In de ideale wereld spelen budgetten geen rol ... helaas is daar nog wat werk aan. Maar door net samen te werken en te denken kunnen we meewerken aan de wereld van morgen.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
05-09-2017
Roland Haffmans, -

Langs de meeste drukke wegenen buiten de bebouwde kom liggen bromfietspaden, dus daar verandert niet voor al die klagers met een zoeffiets (de Nederlands/Vlaamse term)

Racefietsen rijden veelal buiten de spits, de zoeffiets is juist voor de spits bedoeld en geeft alleen al daardoor meer overlast of fietspaden. In de bebouwde kom geldt op het fietspad een max snelheid van 30 km / uur, ook voor de zoeffiets.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
04-09-2017
P. Lomito,

Hoewel de prijs van een speed pedelec zeer hoog is, is de prijs nauwelijks een reden van aanschaf af te zien. Als je de verkoopcijfers bekijkt zie je dat juist de 2x duurdere Stromer (5-9K) marktleider is. En die wordt verkocht aan jong en oud, maar inderdaad vooral aan 50-plussers.

Er moet dus een andere reden zijn waarom het ouderen zijn die deze dure fietsen aanschaffen. ,

Ik kan in ieder geval voor mezelf spreken, met 54+ zit ik ook in de doelgroep. Vroeger heb ik altijd veel gefietst, tijdens de studie is daar een beetje het klad in gekomen en als je gaat werken krijg je al snel een leasebak waarna het echt wel gedaan is met het fietsen. Op wat hogere leeftijd heb je die dagelijkse automobiliteit wel een beetje gehad met alle gedoe van files, parkeerproblemen en gaat je conditie ook achteruit. Met name gezondheid was voor mij een reden om naar een alternatief te zoeken. En vond die in de speed pedelec waarmee de reistijd nauwelijks afwijkt van de auto, of zelfs sneller als de auto in de file staat. Het is heerlijk om elke dag 2 uur te bewegen zonder overbelasting van spieren en gewrichten, en zonder (overmatig) zwetend op je werk aan te komen. Als je op je werk aankomt zit je vol energie en als je 's avonds thuis komt dan heb je alle gedoe van het werk lekker van je af kunnen trappen.

Ik zeg dus gezondheid!

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
04-09-2017
Martien Das, Rijkswaterstaat

Voor mij is (als fietser) het voordeel van zo'n teruggelegde stopstreep niet zozeer de kans op minder ongevallen, maar het feit dat ik niet in de uitlaatgassen hoef te staan. Bovendien gaat er volgens mij ook een duidelijk signaal vanuit voor zowel fietsers als automobilisten: fietsers krijgen in deze stad/straat letterlijk de ruimte, en auto's moeten rekening met ze houden.

Stopstreep terugleggen help niet tegen afslagongevallen
04-09-2017
Henk Lenting,
Ik denk dat het best logisch is dat de speed pedelec vooral in deze leeftijdsgroep populair is. Ten eerste vanwege de prijs, die voor deze groep beter betaalbaar is dan voor jongere groepen. Verder stel ik mij voor dat deze leeftijdsgroep vaak in eerste instantie op relatief kleine afstand van het werk woonde maar ondertussen van baan is gewisseld zonder ook te verhuizen in verband met scholen en vriendjes van kinderen, het eigen huis en de sociale omgeving. Daardoor is de woon-werk afstand niet meer fietsbaar op een normale fiets maar is juist de speed pedelec een aantrekkelijke optie geworden.
Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
03-09-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Roland Haffmans,

Feit is dat u al 3 jaar verkondigd dat de speed pedelec niets te zoeken heeft op het fietspad. Misschien dat het de hoogste tijd wordt dat u een speed pedelec voor een paar weken huurt en gaat rijden op de drukke doorgaande verbindingswegen in de grote steden. In de ochtendspits, avondspits en laat op de avond. Graag in de winter (donker). Misschien dat u - na 3 jaar - tot enig inzicht komt waarom 99% van de speed pedelec rijders moeite heeft met de huidige regelgeving.
U roept als zelfbenoemd 'publicist' wel van alles (ook om reacties uit te lokken), maar meten = weten. En meten is in dit geval: gaan rijden op zo''n - zoals u het noemt - brommer.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
03-09-2017
Danny Douwes,

Geeft het onderzoek ook inzicht met welk soort fietsen(e-bike, racefiets, ov-fiets etc.) de verplaatsingen plaatsvinden? Kan me voorstellen dat je dat ook graag wilt weten zodat de faciliteiten aan het eind van de trip wellicht in de toekomst ook beter aansluiten.

 

Nationale FietsTelweek brengt ook beleving in kaart
03-09-2017
Jules Meijerink,

En inderdaad is deze belangengroep mondig, een hele juiste constatering. Echter, niet omdat dit mensen zijn die graag schreeuwen, maar mensen zijn die uit de praktijk ervaring weten dat de nieuwe wetgeving niet voldoet, niet meer veiligheid brengt, en daar aandacht voor vragen. Het zou u sieren dit meer in die context te zien in plaats van belanghebbende af te schilderen als schreeuwgraag volk. De hele besluitvorming die geleid heeft tot de huidige wet is gebasseerd op een papieren exercitie gedaan vanachter een bureau, en sluit niet tot nauwelijkt aan bij de huidige praktijk van verkeer. Uw redenatie volgende zou men alle auto's die harder kunnen dan bijvoorbeeld 180km/u kunnen verbannen van de weg naar een circuit, allemaal beredeneert vanuit oogpunt veiligheid voor de langzamere gemoriseerde verkeersdeelnemer onder het mom "theoretisch" snelheidsverschil.

 

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
03-09-2017
Jules Meijerink,

@Roland Haffmans,

Het is duidelijk dat je praat vanuit theoretische snelheden die behaald kunnen worden met een speedpedelec. De gemiddelde snelheden liggen aanmerkelijk lager dan 45km/u. Dus als je dan praat over snelheidsverschillen tussen verkeer onderling, en gezien de huidige max. snelheden die gelden dan hoort een speedpedelec gewoon thuis op het fietspad. En voor diegene die graag hard gaat (incl. wielrenners, electrische en (opgevoerde) snorscooters, die gaan maar lekker op de weg. Raar dat je alleen praat vanuit onderling snelheidsverschil, niet in massa verschil want een speedpedelec is ongeveer even zwaar als de gemiddelde e-bike (en daarmee niet ineens een groter gevaar dan die categorie op het fietspad). Het massaverschil met auto en vrachtwagens is van die mate dat ongelukken met speedpedelecs op de weg dus voorspelbaar bijna altijd fataal zullen zijn. Ben het eens met de laatste opmerking van Chris Scurbecq hierboven

 

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
03-09-2017
Ronald Lucke, 1951

Dit onderzoek toont naar mijn idee aan, dat ook de snelheid een belangrijke factor is voor de race/tour-fietsers, en de meeste gebruiken een hoofsbescherming die te weinig bescherming bied voor wat ze verwachten. Ook concludeer ik dat de fietshelm geen noodzaak is voor senioren of de fiets, zelfs niet met trapondersteuning. En ook zouden de race-tour-fietsen moeten fietsen zonder de herensatng, Maar een dames model racefiets word niet als stoer gezien!

 

Val met damesfiets pakt anders uit dan met een herenfiets
02-09-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Roland Haffmans

U praat theoretisch-abstract. Het is juist opvallend hoe luidruchtig tegenstanders zijn en welke invloed bepaalde belangengroepen hebben gehad bij de regelgeving ervan op EU-niveau. Wie dagelijks met de S-Pedelec pendelt weet hoe de zaken anders liggen.

Als u zo speelt op het onderlinge snelheidsverschil dan moet u maar alle wielrenners een andere categorie toebedelen, en dan moet u die redenering doortrekken op voertuigen. Misschien zal u dan alle sportieve bolides klasseren onder vliegtuigen-zonder-vleugels.

Stop eens met die angstzaaierij please.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
02-09-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Inmiddels begrijp ik dat Roland Haffmans publicist is. Ik nodig hem graag uit om een proefrit te maken op een speed-pedelec op een aantal geschikte trajecten. Wellicht kan dat bijdragen aan zijn feitenkennis en meer objectieve beschouwing van dit thema.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
02-09-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Die snelheidsverschillen gelden voor alle typen fietsen. Racefietsers rijden ook met relatief gemak 40 km/h. De reden waarom de speed-pedelec niet gelijkgesteld mag worden met een bromfiets is dat er nog steeds een flinke inspanning moet worden geleverd om die 45 km/h te halen.

Dat belanghebbenden in dit geval luidruchtig zijn is eenvoudig te verklaren: het gedwongen rijden op de rijbaan lijdt tot in veel gevallen zeer gevaarlijke situaties. Vanuit de groep speed-pedelec rijders zijn er meerder medlingen van bumperkleven, afsnijden, schelden etc. etc. Uit ervaring kan ik melden dat het zéér onaangenaam is om met 40 km/h te moeten rijden tussen autoverkeer dat in de spits graag harder dan 50 km/h rijdt en vervolgens op enkele meters afstand van mijn fiets gaat rijden. Als ik op nat wegdek met mijn smalle banden (ik heb immers geen brommer!!) een val maak, ben ik vrijwel zeker dood, in het beste geval zwaargewond.

Als snelheidsverschil een reden is om fietsers de rijbaan op te sturen, kunnen we beter alle fietspaden afschaffen.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
02-09-2017
Roland Haffmans, -

Voor een gemotoriseerde tweewieler die 45 km / uur haalt, is de omschrijving "bromfiets" heel juist. Dat belangengroepen bevoordeeld willen worden met een andere aanduiding, maakt dit niet anders. Opvallend hoe luidruchtig die belanghebbenden zijn. Bekend is dat snelheid(sverschillen) zorgt voor de belangrijkste onveiligheid, de voertuig vormgeving is van minder belang.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
01-09-2017
Dick Mastbergen, Fietsersbond

Vooral het aantal stoplichten beinvloedt de keuze, deze vormen namelijk de grootste hindernis voor fietsers. 

Fietsers rijden stukje om voor rustige fietsroute
01-09-2017
Aad Wilmink,

De capaciteit van een fietspad wordt, naast de verhardingsbreedte, mede bepaald door het profiel van vrije ruimte naast het fietspad. Door achterstallig onderhoud van het groen (struiken en gras) door de wegbeheerder wordt het fietspad al snel als smal en dus ook eerder als druk ervaren. Vroeger werd in RONA richtlijnen minimaal 0,5m als vrije ruimte naast de verharding aangehouden.Het feitelijk aanwezige profiel dient dus van alle locaties goed te worden vastgelegd.

Voorts dienen de onderlinge snelheden van de fietsers vastgelegd te worden. Met name snelheidsverschillen in één raai bepalen het gevoel van onveiligheid.

ir. Aad Wilmink (ex-projectleider Demonstratiefietsroutes Min V&W).

 

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
01-09-2017
J.F. Verhulst, Fietsersbond Amsterdam

Snorscooters zijn een belangrijke factor voor het vol raken van fietspaden en het gevoel dat fietsers daarbij hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de de snelheid, maar ook om de breedte van deze voertuigen. Met spiegel;s ca. 1 meter breed. Registreer die dus apart.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
01-09-2017
H.G.M. van der Zanden, Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio

Ik ben ook benieuwd of een vlak, geasfalteerd wegdek, invloed heeft.

Fietsers rijden stukje om voor rustige fietsroute
01-09-2017
H.G.M. van der Zanden, Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio

Dat klinkt goed, dat nieuwe type telslang.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
01-09-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Ik zou het Fietsberaad willen oproepen om de speed-pedelec als zodanig te benoemen en niet te spreken over een elektrische bromfiets. Een speed-pedelec heeft niet het karaker en het voorkomen van een brommer. Verkeerskundig zou dit ook niet gelijkgeschakeld moeten worden. Als het Fietrsberaad beter voorgelicht wil worden ovder de speed-pedelec kan men zich via ondergetekende wenden tot de Kopgroep van de Speed-pedelec Groep der Lage Landen die inmiddels meer dan 1000 rijders omvat.

Speed-pedelec vooral in trek bij oudere fietser
01-09-2017
Steven Soetens, Provincie Antwerpen

Dag Robert, Welke slangen gebruiken jullie hiervoor? Wij gebruiken nl. glasvezelslangen en kunnen perfect parallel naast elkaar rijdende fietsers niet correct registreren. Met videotechnieken zie ik hier wel mogelijkheden, maar als jullie dit echt met slangen kunnen, ben ik wel benieuwd naar de gebruikte techniek.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
01-09-2017
M. Rutten, Gemeente Wijchen

Een belangrijk onderdeel ontbreekt nog. Hoe lang is de rit? Ik kan me niet voorstellen dat iemand die 1 km fietst, bereid is 2,84 km te fietsen als die route een gescheiden fietsvoorziening kent. Ofwel, wat is het percentage van het omrijden waartoe een fietser bereid is?

Fietsers rijden stukje om voor rustige fietsroute
31-08-2017
Roland Haffmans, -

"Fietsers lopen het meeste risico als ze ... bij het kruispunt arriveren met een snelheid van minimaal 25 km/uur."

Gezien de populariteit van e-fietsen en vooral van zoeffietsen kan verwacht worden dat het aantal ongevallen met rechtsafslaand autoverkeer gaat stijgen. Onduidelijk is of het gaat om fietspaden, fietsstroken of geen fietsvoorzieningen. Nu nog een proef waarbij rechtdoor gaande fietsers en afslaande auto's al voor de kruising gescheiden worden.

"There are several questions about factors leading to right-turn accidents that cannot be answered by recorded accident data." wordt vervolgd?

Stopstreep terugleggen help niet tegen afslagongevallen
30-08-2017
Robert Hulshof, CROW

Met deze telslangen kunnen we meer meten dan enkel gemiddelden. In het onderzoek maken we namelijk gebruik van een configuratie van telslangen, waarmee 4 gelijktijdig (naast elkaar rijdende) tweewielers nauwkeurig kunnen worden geregistreerd.

Van elke passerende tweewieler registeren we:

 • datum en exacte tijdstip
 • rijrichting
 • as-afstand, waarmee onderscheid is te maken in type tweewieler
 • snelheid
Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
28-08-2017
Roland Haffmans, -

-   "Door fietspadbreedte, gebruik en waarderingsoordeel te combineren, moet een beeld naar voren komen wanneer een fietspad goed, matig of slecht functioneert, uitdrukt in servicelevels die   houvast moeten bieden bij de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen."

Waarom niet de gewenste fietspadbreedte koppelen aan aantallen (piek) gebruikers, i.p.v. dit wazige doel? Telslangen meten geen pieken, maar gemiddelden.

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?
24-08-2017
Huibert van Noord,
Zoals ik al zei, haal je je een hoop agressie op de hals met het midden op een rijbaan fietsen. Op de onderhavige weg rijden auto's gewoon tussen de fietsers door, ook al houden die niet strak rechts. Met een max van 60 is deze fietsstraat levensgevaarlijk.
C1-profiel Middelburg Vlissingseweg
24-08-2017
Kees Bakker, Fietsersbond

Huibert, juist door te veel rechts te rijden faciliteer je gevaarlijk inhaalgedrag van auto's. Als er geen tegenliggers zijn kan de auto gewoon inhalen via de linkerbaan. Rij je strak rechts dan halen auto's ook in als er tegemoet komende fietsers zijn. En dat is uitermate ongewenst bij dit type straten. Moeten die fietsers dan ook maar strak rechts gaan fietsen? Die zien een auto met vole snelheid op zich afkomen.

Als zo'n auto moet wachten tot de linkerbaan vrij is om in te halen is er uiteraard helemaal geen sprake van hinderen.  

C1-profiel Middelburg Vlissingseweg
24-08-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Hinderen van het verkeer doe je alleen als je stilstaat, maar als je met de normale snelheid voor het voertuig dat je gebruikt (er is trouwens geen minimale snelheid voor dit soort wegen) verplaatst is er geen sprake van hinder. Denk aan een kar met paard of een zeer brede bakfiets. Dit soort discussies zijn er volop op Amerikaanse blogs of bij Bentrider ( youtube) . Daar raden ze en ook de overheid aan om de "primary position" in te nemen ( midden op de rijsstrook) i.p.v. de "secondary (onderdanige ) position"  aan de rechterrkant van de rijstrook in te nemen. Ondanks deze voorlichting door de overheid denkt de politie dat zij het beter weten en willen ze de fietsers naar de marge dirigeren. Ook in de UK geven ze hetzelfde advies. Trouwens in de wet staat ook dat je fietsers met voldoende afstand moet inhalen en/of met aangepaste snelheid, kijk maar hoe die rijschoolauto's (tijdens het lesgeven natuurlijk) het doen.  

 

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

C1-profiel Middelburg Vlissingseweg
24-08-2017
Huibert van Noord,

Dat ben ik niet met je eens, Kees. Er is ook nog een regel die het hinderen van het overige verkeer verbiedt.

C1-profiel Middelburg Vlissingseweg
24-08-2017
Kees Bakker, Fietsersbond

De fietstraat in Putten heeft een grijze schrikstrook. Die is niet  bedoelt om op te fietsen. Als je normaal rechts rijdt op de rode strook kunnen auto's er eigenlijk alleen fatsoenlijk langs via de linkerbaan. Helaas fietsen veel fietser toch op de grijze schrikstrook of gaan ze toch extreem rechts op het rode gedeelte fietsen waardoor auto's toch oneigenlijk kunnen inhalen. Dat strak rechts rijden hoeft helemaal niet. De wet maakt geen onderscheidt tussen bestuurders ten aanzien van rechts houden. Dus als je gewoon normaal fietst op de rijbaan zoals bv je ook op een motorfiets zou doen is het goed. 

C1-profiel Middelburg Vlissingseweg