Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
24-05-2017
Jan van der Horst, Fietsersbond

In het onderzoek vooral ook letten op het verschil tussen eenrichtings- en tweerichtingenpaden.

Hoe druk mag het zijn op het fietspad?
22-05-2017
Roland Haffmans, -

"capaciteit op fietspaden is echter vooral een kwestie van beleving"

Nog voor het onderzoek gestart is, is het resultaat al bekend. Blijkbaar is onveiligheid door drukte of vertraging door langzame fietsers op krappe fietspaden geen punt.

Hoe druk mag het zijn op het fietspad?
19-05-2017
Roland Haffmans, -

".. geen verschil tussen e-fietsers en gewone fietsers als het gaat om de ernst van verwondingen en aspecten als opnameduur e.d. ... uit ander onderzoek o.a. van het Fietsberaad, is bekend dat e-fietsers zo’n 70% meer kms maken dan gewone fietsers"

- dus per km lijkt de e-fiets minstens zo veilig als een gewone fiets. Ook jammer dat de aard van de ongevallen niet is onderzocht.

 

E-fietsers raken vaker ernstig gewond na fietsongeval
16-05-2017
Tom Godefrooij, nvt

@ Robert van der Sluiszen

Omdat discussie kan helpen om argumentaties achter standpunten scherper te krijgen ga ik nader in op je opmerkingen hierboven. Misschien verdient de speed-pedelec ook wel een aparte discussie, los van de concrete aanleiding van dit project.

Allereerst het door mij veronderstelde verschil tussen gewone fietsers en e-fietsers in de mate waarin zij hun snelheid aanpassen in complexe situaties: mijn hypothese is dat situaties met mentale stress extra energie vergen van een persoon die ten koste gaat van het vermogen fysieke inspanning te leveren. Dat verklaart waarom een bromfietser zich qua snelheidsgedrag minder aanpast aan drukte dan fietsers: het ‘op snelheid blijven’ vraagt geen energie, je houdt als bromfietser gewoon het gas er op. Ik veronderstel iets vergelijkbaars bij e-fietsen, maar je zou in de praktijk moeten onderzoeken: ten eerste of mijn hypothese klopt, en zo ja, of die dan ook (volledig) opgaat voor e-fietsen. Binnen mijn hypothese is het overigens ook verklaarbaar waarom groepen wielrenners zich minder aanpassen dan solitaire fietsers: zij zijn dermate gefixeert op snelheid (dat is hun stress) dat ze de complexiteit van de situatie niet meer waarnemen.

Kun je over bovenstaande hypothese nog twisten, dat geldt zeker niet voor de samenhang tussen snelheid(sverschillen) en verkeersveiligheid. Natuurlijk zijn er allerlei andere oorzaken aan te wijzen voor incidenten, zoals onoplettendheid, geen hand uit steken, afgeleid zijn, enzovoorts. Maar bij hogere snelheden en grotere snelheidsverschillen leiden dit soort gedragsfouten wel eerder tot ongelukken en is de afloop ernstiger. In de verkeersveiligheidswereld pleiten we dan ook voor een ‘vergevingsgezind verkeersysteem’ waarin (helaas onvermijdelijke) menselijke fouten niet meteen ernstige gevolgen hebben. Dit is de essentie van ‘duurzaam veilig’. Het gaat daarbij dus niet om ‘schuld’, maar om het scheppen van omstandigheden waarin ook fouten niet meteen afgestraft worden met een ongeluk.

Zoals ik in mijn eerdere reactie al aangaf vind ik de speed-pedelec een ‘problematische’ categorie voertuigen. Ja, ze hebben de potentie om flink wat autoritten te vervangen, en dat is in beginsel positief. Maar verkeerstechnisch is het een ‘geen-vlees-geen-vis-categorie’: te langzaam voor autowegen en te snel voor het fietspad, en in feite het best vergelijkbaar met een brommer. Het weren van brommers van het fietspad is altijd beargumenteerd vanuit verkeersveiligheidsargumenten. Sinds de invoering van deze regel mogen brommers alleen op het fietspad wanneer dat expliciet is aangegeven met bord G12A. Snorfietsen daarentegen zijn ook toegestaan op fietspaden met bord G11. Nu hebben speed-pedelecs inderdaad enkele grote voordelen ten opzichte van brommers: schoner en stiller. Maar dat lost het probleem van de snelheidsverschillen niet op. Indertijd waren er ook organisaties die tegen het weren van brommers van het fietspad waren omdat een brommer toch minder slecht was dan een auto qua brandstof- en ruimtegebruik. Helemaal ongelijk hadden die organisaties niet. In feite gebruik jij nu precies dat argument. Uiteindelijk is indertijd na een lange discussie een andere afweging gemaakt waarmee ik het van harte eens ben.

Een speed-pedelec zou dus logischerwijze toegestaan zijn op fietspaden met het bord G12A en verboden op een fietspad met het bord G11. Wellicht is er behoefte aan een nieuw bord dat niet alleen onderscheid maakt op basis van snelheid, maar ook op basis van uitstoot.

Mijn opmerking over speedpedelecs waarop je aanvankelijk reageerde bedoelde ik in algemene zin. Natuurlijk moet je in specifieke situaties bekijken wat daar mogelijk en verantwoord is. Of je deze problematiek met een gedragsregel (maximumsnelheid) kunt oplossen betwijfel ik, omdat ik niet zie hoe zo’n regel gehandhaafd kan worden. Ik constateer vooral dat fietspaden in Nederland over het algemeen niet ontworpen zijn op de snelheden die een speed-pedelec kan halen. Op rustige momenten is dat geen probleem, maar onze fietspaden raken (gelukkig) steeds voller.

Tenslotte moet me van het hart dat ik de suggestie afwijs dat bovenstaande opvattingen in strijd zouden zijn met mijn opvattingen over energiebesparing en verduurzaming. Of de speed-pedelec inderdaad het grote verschil gaat maken dat jij er van verwacht, moet nog maar blijken. Ik hoop dat niet alle ‘gewone’ fietsers overstappen op de e-fiets, want daar wordt het niet beter van. Winst ontstaat alleen wanneer automobilisten overstappen, en wanneer de gebruikte elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. Maar ook dan blijft een goede verkeersveiligheid een basisvoorwaarde.

Dafne Schippersbrug is klaar
14-05-2017
Robert van der Sluiszen,

@ Tom Godefrooij,

Ik vind het verweer van u uitermate zwak. U zegt "Je hebt een punt wanneer je zegt dat ook gewone fietsers soms hoge snelheden halen, maar in complexe situaties zullen zij automatisch snelheid minderen en hun gedrag aanpassen, dat gaat bij e-fietsen minder vanzelf". Waarom zou dat "aanpassen" niet gelden voor speed pedeleccers? U zegt feitelijk "(groepen) wielrenners, sportieve fietsers, ligfietsers, etc, passen zich vaak aan, aan de verkeersomstandigheden en matigen dan hun snelheid. Fietsers die elektr. trapondersteuning tot hun beschikking hebben, doen dat meestal niet".  Nou, ik denk dat - zeker mbt (groepen) wielrenners - juist het tegenovergestelde waar is.

Verder is niet het snelheidsverschil het grootste probleem op fietspaden, maar het feit dat  fietsers (geen speed pedeleccers) met allerlei andere zaken bezig zijn, dan fietsen. Bijvoorbeeld smartphonegebruik. Veel fietsers (niet alleen scholieren) slaan plots linksaf, zonder achterom te kijken en hun hand uit te steken. Als ik op dat moment met mijn speed pedelec met een inhaalactie bezig ben, knal ik er tegenop. Is dat dan mijn schuld ? (juridisch wel, want ik ben geen zwakke verkeersdeelnemer). Nee, dat is de schuld van de fietser, want die kijkt niet uit bij het plotseling veranderen van richting. Alsof er pas - sinds de komst van de speed pedelec 3 jaar geleden - inhaalacties op het fietspad plaatsvinden en daarvoor nooit.

Verder heeft de gemeente Utrecht hier doelbewust verkeersbord G13 neergezet (verboden voor snorfietsen voorzien van verbrandingsmotoren, elektr. snorfietsen wel welkom) en dus niet het meest gebruikelijke bord G11. Het gaat de gemeente Utrecht hier om het feit dat zij geen voertuigen met verbrandingsmotor op willen hebben ivm gezondheid fietsers. Dat heeft de gemeente zelf aangegeven. Het is een brug, bij "brug af" en "wind in de rug", haal je - als scholier of jong volwassene - ook op een omafiets > 30 km/h. Bij het ontwerp van het fietspad op deze brug is rekening gehouden met intensief gebruik. Het feit dat in de ochtend- en avondspits het toch behoorlijk druk is, doet daar niets aan af. En ja, dan zal de speed pedeleccer, de wielrenner, de sportieve fietser (derailleur en > 10 versnellingen), de ligfietser en de velomobielers, zich qua snelheid moeten aanpassen aan het overige verkeer..

Tenslotte bent u groot voorstander dat mensen allerlei maatregelen nemen om hun huis klimaatvriendelijk te maken, maar jaagt u - met dit soort standpunten - speed pedeleccers weer terug hun (vervuilende) auto in, zeker m.b.t. woon-werkverkeer. Dat vind ik niet erg logisch. Ik heb er mij altijd om verbaast dat vooral de GroenLinks aanhang boven de 50 jaar, fel tegenstander is van dit fantastische vervoermiddel dat het autogebruik (luchtvervuiling, geluidshinder, files, parkeerproblemen, etc. etc) significant kan reduceren. Dat de hogere snelheid van speed pedelecs op smalle fietspaden een probleem kan zijn (speed pedeleccers die hun snelheid niet matigen hou je altijd), zal ik niet ontkennen, maar om dan voorstander te zijn van een fietspadverbod in NL (feitelijk: verbod op gebruik van de speed pedelec) is een brug te ver. Als de ideale oplossing er niet is, moet je de minst slechte oplossing kiezen: speed pedelecs op fietspad toestaan met max. van 25 of 30 km/h. Wil je sneller? Dan verplicht naar de autorijbaan (ok al voorgesteld door CROW fietsberaad in januari 2015). Het feit dat handhaving problematisch is, doet daar niets aan af.

Dafne Schippersbrug is klaar
14-05-2017
Tom Godefrooij, nvt

ddd@Rober van der Sluiszen. Dag Robert, je spreekt me persoonlijk aan, dus hier mijn reactie: het idee van 'scheiding van verkeerssoorten' als verkeersveiligheidsmaatregel is gebaseerd op het gegeven dat vooral snelheidsverschillen leiden tot incidenten. Nu kun je er over twisten welke snelheidsverschillen nog acceptabel zijn, en ook de weginrichting is daarop van invloed: hoe smaller en bochtige de weg of het pad, hoe homogener de snelheid moet zijn. Ook de verkeersintensiteit is van invloed: hoe meer voertuigen, hoe groter het belang van homogene snelheden. Je hebt een punt wanneer je zegt dat ook gewone fietsers soms hoge snelheden halen, maar in complexe situaties zullen zijn automaties snelheid minderen en hun gedrag aanpassen. Dat gaat bij e-fietsen minder vanzelf. Ik vind het daarom mooi als op fietspaden de trapondersteuning boven de 25 km/u ophoudt: je mag wel harder, maar dan op eigen kracht. Mijn probleem met speedpedelecs is dat zo'n snelheidsbegrenzing ontbreekt. De meeste fietspaden in Nederland zijn in mijn beleving te smal voor de snelheidsverschillen die je introduceert met het toelaten van speedpedelecs.

Dat speedpedelecs potentie hebben om autoritten te vervangen is waar, maar voor de veiligheid op fietspaden vind ik ze toch problematisch.

Dafne Schippersbrug is klaar
14-05-2017
Robert van der Sluiszen,

Helaas de Daphne Schippersbrug (waarom is een brug nu al vernoemd naar haar?), is verboden terrein voor de speed pedelec. Tot groot verdriet van Lot van Hooijdonk (de wethouder) overigens.

@ Tom Godefrooij,

Waarom zou je speed pedelecs van dit soort fietspaden moeten weren? Het nieuwe fietspad is voldoende breed en overzichtelijk en met aangepaste snelheid is dat volkomen veilig (nb: een goed getrainde wielrenner, ligfietser en velomobieler kan ook 40 km/h +). En als je de brug afrijdt, kan je ook met een gewone fiets (zeker met dunne bandjes) hoge snelheden halen. Speed pedelecs zijn vrijwel altijd voorzien van uitstekende schijfremmen, veel gewone fietsen zijn voorzien van velgremmen met versleten remblokjes.

Nu moeten speed pedelecrijders helemaal omrijden via de Hogeweideburg of De Meernburg. Daar ligt zo'n zelfde soort fietspad, maar dat is een fiets/bromfietspad, omdat de weg ernaast een 70 km/h weg is.  Als ik u goed begrijp moeten de gecombineerde fiets/bromfietspaden helemaal worden afgeschaft. En dat betekent dan helemaal het definitieve einde voor de "fiets voor de middellange afstand" (echte auto-killer), want dan kan je Utrecht (of een andere stad) helemaal niet meer in of uit. Of vindt u het volkomen veilig als speed pedelecs (met wind tegen hooguit 35 km/h) op autosnelwegen moeten rijden? Ik vind uw standpunt overigens niet echt een oplossing voor het milieuprobleem in NL en het grote klimaatprobleem in de wereld. Klimaatscepticus?

Gelukkig is Lot van Hooijdonk het wel met mee eens, maar is - voorlopig nog - gebonden aan krankzinnige wetgeving, afkomstig van een paar ambtenaren bij I&M en RWS.

Dafne Schippersbrug is klaar
09-05-2017
Peter van Bekkum, Fietsersbond

beste beheerders, ik wil teldata toevoegen aan het dataplatform. Ik heb de handleiding gelezen en het format gedownload. In het format kan ik doorsnede tellingen prima kwijt. Maar we hebben op een kruispunt 12 richtingen geteld. Hoe ga ik om met 'van', 'naar' in het telbestand? Ik hoor het graag, alvast bedankt.

Vriendelijke groeten,

Peter van Bekkum

Format databestand telgegevens
03-05-2017
H.G.M. van der Zanden, Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio

Prima idee. Maar eerst de twee problemen van de app oplossen: het te intensieve cpu gebruik en de slechte off line registratie (als er geen wifi of gsm verbinding is wordt de gps data niet verwerkt). 

Fietstelweek meet ook beleving van fietsen en fietsroutes
02-05-2017
Roland Haffmans, -

@: ".. dat de afstanden die met de fiets worden afgelegd langer worden. Hierin is het effect van de e-bike te zien."

Of meer het effect van de ruimtelijke inrichting met schaalvergroting e.d.

Fietsgebruik kan fors toenemen bij nieuw fietsbeleid
02-05-2017
Godfried de Graaff, De Graaff

Goede ontwikkeling. 

 

Studenten geven nu vaak hun fiets een opvallende kleur. Dit maakt het terug vinden van je fiets in de massa gemakkelijk.

 

Maar wat als jouw fiets één van de vele licht blauwe is?

 

Leasefiets rukt op
01-05-2017
Dick Mastbergen, Fietsersbond

Fietspaden verbreden aan beide zijden van de weg is natuurlijk de beste oplossing, maar veel winst is al te behalen door stroomlijnen door het verwijderen van stoeprandjes, paaltjes en andere gevaarlijke obstakels op en vlak langs het fietspad zoals vuilnisbakken, fietswrakken geparkeerde auto's en talloze overbodige stoplichten.

Zijn files op het fietspad te voorkomen?
01-05-2017
Ruud van der Mast, Fietsersbond

Klopt het dat ik nergens in het Manifest het advies tegenkom om op alle snelwegen de maximum-snelheid op 100 km vast te stellen (tenzij het nodig op delen van snelwegen een lagere snelheid opportuun is) ?

Waarom wordtr dit meer bekende laaghangend fruit al jarenlang niet geplukt.

Ontegenzeggelijk is een max van 100 km voor het milieu van belang ( het verbruik aan brandstof daalt sterk bij vermindering van snelheid) ;

het aantal ongelukken daalt fors (rustiger verkeersbeeld en de verschillen in snelheid zijn kleiner) en daardoor ook veel minder files (door minder ongelukken en ook daardoor weer minder uitstoot; 
Het aantal voertuigen per km wordt hoger (ook de linker banen worden meer gebruikt en de afstand tussen de voertuigen kan op alle banen korter ). De verhoging van dat aantal per km weegt zeker op tegen de hoger benodigde wegcapaciteit door de lager gemiddelde snelheid - langer aanwezig zijn van voertuigen op de snelwegen.

Het rustiger verkeersbeeld is ook van belang voor de oudere verkeersdeelnemer.

en waarom is dat dan nog niet besloten de 100 km-regel in te voeren ? zelfs is de max-snelheid verhoogd tot 130 km!

Lafheid? kiezersverlies?

Ruud 

‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’
01-05-2017
Peter H. Smit, Rover

Wie is er nou milieubewust genoeg om te fietsen maar gaat een elektrische fiets vervolgens opladen met GRIJZE stroom?  Maak andere vergelijkingen, bijv.

- vergeet men minder vaak op te laden / staat men minder vaak leeg  als oplaad-zonnecellen zijn ingebouwd?

- is er minder bezwaar tegen donker stallen als slechts de batterij hoeft te worden geladen en niet de hele fiets?

- Wat kost minder: 1 zonnepanelen op het dak en ledingen naar stopcontacten in de fietsenstalling beneden, of 2 licht opvangen op het dak, bundelen in glasvezelkabels, leiden naar de fietsenstalling beneden en daar laten uitschijnen in 'spotjes' om te richten op zonnecellen van de fiets.

Universiteit Twente onderzoekt solar powered e-bikes
01-05-2017
A.J.M. Kroon, Fietsersbond

Rotterdam is zeker goed bezig met voorzieningen voor fietsers. De verkorting van de wachttijden bij VLI's is de beste.

Nu nog iets meer rekening houden met de Fietstaxi, zodat die makkelijk tussen paaltjes door kan fietsen, zonder dat auto's daar misbruik van maken. Is ook voor de bakfiets een must.

Rotterdamse fietser merkt verbeteringen
01-05-2017
Herbert Tiemens, Provincie Utrecht

Een tijdje terug noemde ik Swapfiets ook al een leasefiets, maar toen kreeg ik de volgende reactie:

Graag wil ik u erop wijzen dat wij Swapfiets heten en in geen geval een leasefiets zijn. 
Swapfiets is een fietsabonnement wat maandelijks opzegbaar is. Een leasefiets is een langere termijn commitment waar een BKR regeling op van toepassing is.

Vergelijk het met Spotify, dit is ook een abonnement op muziek en niet het leasen van muziek. 

Leasefiets rukt op
01-05-2017
Mario van Schaik,

Verkeerslichten beter afstellen voor één verkeerssoort betekent in de praktijk dat dit ten koste gaat van een ander verkeerssoort. Een groene golf voor fietsers leidt tot meer stops voor bijvoorbeeld auto's of vrachtauto's. 

Het afremmen van de fiets lijkt om verschillende redenen geen goed vertrekpunt. Dat mensen voor de gezondheid meer bewegen en dat de vervuiling moet worden teruggedrongen zijn hierbij de kernpunten. Uitgangspunt zal daarom moeten zijn dat structureel meer geld wordt uitgetrokken voor de fiets. Het voorzieningenniveau voor de fiets is echt een stuk lager dan voor de auto. Het enkel aanpassen van een kruispunt, de schoolmobiliteit 'beperken', of een autostraat ombouwen van autostraat naar een fietsstraat, is in de huidige vorm geen afdoende oplossing. De omvang van de oplossingen is nu te beperkt.

Willen wij er echt iets aan willen doen, dan een actieve fiets-minister en een nationaal Fietsplan gewenst. 

Zijn files op het fietspad te voorkomen?
28-04-2017
Roland Haffmans, -

@: "Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk netwerk. In Amsterdam heeft men al de nodige maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten"

Je kunt ook de verkeerslichten beter afstellen. Volgens de nieuwe fiestplannen gaat de gemeente aan de slag met gemiddeld 2 verkeerslicten per jaar. In het vorige fietsplan stond aanpak van verkeerslichten ook in de top. Helaas de praktijk kende veel vertraging. Daar komt bij dat tram en bus bij verkeerslichten steeds vaker voorrang krijgen, ook ten koste van voetganger en fietser. Wat met "de nodige maatregelen genomen" bedoeld is, is onduidelijk. Bekende promotie taal?

Zijn files op het fietspad te voorkomen?
26-04-2017
Pierre van den Oord, Fietsersbond

Gedownload en uitgepakt. De files (ook verplaatsingen fiets) kunnen na uitpakken niet geopend als alleen lezen vanwege de beveiliging die erop zit.

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
26-04-2017
Jurgen de Haan, CROW-KpVV

Lukt het downloaden van de zip-file wel? Hier staan ca 17 Excel bestanden in (met extensie xlsm). Het gaan om het bestand Verplaatsingen.xlsm. 

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
26-04-2017
Pierre van den Oord, Fietsersbond

De bestanden OVin 2012-2015 zijn beveiligd en kan ik niet openen. Kun jime helpe Jurgen? Peirre van den Oord Fietsersbond Boxtel.

 

 

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
25-04-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Het geeft een goed beeld van deze drie, belangrijke noord-zuidverbindingen, maar hier en daar is er een hiaat en gekleurd commentaar. De roodlichtnegatie verklaren door de "brutaliteit" van de Rotterdamse fietser lijkt mij ingegeven door politie ( denken vaak als automobilist en niet als fietser motorpolitie uitgezonderd) en ambtenaren! Ik noem het pragmatisme. Als je dag in dag uit door weer,wind en vuile lucht door Rotterdam moet fietsen wil je geen tig keer 2 minuten wachten. Het is ook de reden waarom ze allerlei wachttijdvoorspellers aanbrengen, maar de wachttijd blíjft dan vaak ...onvoorspelbaar. Ook zien dat voetgangers al over mogen steken en de fietsers moeten blijven wachten roept revolutionaire gevoelens op.

Dat de vuile lucht op de Coolsingel maar door één persoon wordt genoemd gaat voorbij aan het feit dat veel mensen niet op de fiets springen vanwege die lucht en ook niet aan het woord komen bij zo'n enquête onder fietsers, zij blijven incognito.Ook het niet weten dat de lucht zo vervuild is en dat een heleboel fietsers onbewust schonere routes opzoeken is mij ook overkomen. Alleen via sites zoals luchtmeetnet (locaties) en teletekst (globaal) blijf je een beetje op de hoogte van de vervuiling in de stad. Als je R'dam vergelijkt met andere steden zie je dat de NOx ( dieselmotoren?) vaak veel hoger is dan in andere steden. Ze zouden een standbeeld voor "De Rotterdamse Fietser" moeten plaatsen op meerdere plaatsen.

Ook het combineren van routes zoals Het viaduct Rozenlaan, Insulindeweg, Vlaggemanstraat, Schepenstraat, CS, Kruisplein, Westersingel en zo verder b.v. Erasmus (belangrijke werkgever) en v.v. om zo het meeste autoverkeer te mijden komt niet ter sprake. Daarentegen een Highline aanleggen is een prima idee. Een Highway voor fietsers aansluitend op een Fietsviaduct (hoofdletter is met opzet)  zoals ook bijvoorbeeld in Newcastle (upon Tyne) creëert een makkelijkere, minder steile oversteek over de Maas(/Rijn/Waal).

Ook de adviezen voor de breedte van de fietspaden (. Fietsersbond 2009 ) zijn volgens mij verouderd. Volgens mij is het advies/aanbeveling voor een fietsstrook of fietsbaan 1m70 (CROW http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/151211_Aanbeveling_fiets-_en_kantstroken.pdf )en dan veranderen al die andere adviezen voor fietspaden gerelateerd aan de drukte ook automatisch zeker als je de spookfietsers meerekent. Ook de schuwafstand voor opgevoerde snorfietsen (rijden net zo snel als bromfietsen) wordt niet meegenomen zeker met die biggenruggen aan de zijkant. voel je je extra schuw. Gemeentes zijn met die ruimere normen/aanbevelingen niet blij  heb ik al gemerkt, ze willen geen ruimte afnemen van de auto's, zoals in Gent met het nieuwe mobiliteitsplan: "de belangrijkste wegen in Gent zijn onze luchtwegen", of bredere fietspaden aanleggen. Voor auto's voeren we spitsstroken in en voor fietsers nada.

Als je je weg goed kent in R'dam dan heb je alternatieven, maar de rechtdoorroutes vertragen je enorm tijdens de spits. Een spits die het autoverkeer schijnbaar niet kent ( pag. 44 minder undulatie) of is het een blijvende spits.Niet alleen door langere wachttijden, vertragen en versnellen,maar ook het moeten inhalen van tragere fietsers die door de smalle fietspaden, het clusteren na  en voor een verkeerslicht, en het met breeduit of drie naast elkaar rijden je de weg versperren. Een langere maar rustigere en schonere route geeft dan meer voldoening.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

   

Van Centrum-as naar Fietsas
20-04-2017
Roland Haffmans, -

In een landelijk dagblad verscheen de kop: "fiets is een dodelijk vervoersmiddel geworden". Ligt dat enkel aan de verslaggever of aan het bericht zelf?

‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’
18-04-2017
Piet van der Linden, Fietsersbond landelijk bureau

Fietsparkeertool doet het niet in Edge. In Chrome kan ik slechts eenmalig gegevens invullen, dus niet bijv. de grootte aanpassen en opnieuw laten berekenen. Verder lijkt het dat ik bijv. bij functie 'supermarkt' bij de grootte mag kiezen tussen m2 bvo, m2 vvo, aantal kassa's, overig maar als ik eerst bvo hebben opgegeven en op verder klik, dan terug ga en vvo intik en verder klik dan staat er toch weer het resultaat van m2 bvo .

Fietsparkeertool
14-04-2017
Roland Haffmans, -

"te voorzien in structurele medefinanciering van fietsparkeervoorzieningen bij stations"

-   Het PBL voorstel in "kansrijke mobiliteit" om ook rijksgelden aan fietsroutes naar en van stations te besteden als (kosten)effectieve verbetering van OV ritten, is een beter voorstel. Vreemd dat deze "tour de force" wel kosteneffectiviteit noemt, doch dit voorstel mist.

 

Tour de Force vraagt nieuwe regering te investeren in de fiets
14-04-2017
Jurgen de Haan, CROW-KpVV

Inmiddels zijn de nieuwste modal split cijfers uit het OViN 2012-2015 te downloaden als zip-file via http://www.crow.nl/documents/databestanddashboards 

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
10-04-2017
Roland Haffmans, -

De ervaring met de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ook met zo'n bocht is ook volgens het deelraads bestuur slecht. Ook zonder gladheid is een bocht met hoge snelheid (dalend) gevaarlijk. 5% is bepaald geen minimaal percentage. Of die brug een "geweldige verbetering" is hangt af van de aansluitingen op het fietsnet. Verbetering is, gelet op de huidige bruggen langs snelwegen met bochten en verkeerslichten, gemakkelijk mogelijk.

Op papier lijkt het fietsbeleid goed, doch de praktische fietsverbinding met Leidsche Rijn toont een ander beeld. Een linkse wethouder maakt dat helaas niet anders.

Dafne Schippersbrug is klaar
07-04-2017
Peter H. Smit, Rover

De oprit is hier uitgevoerd als slinger mett een scherpe hoek bij het dak van die school.  Die hoek lijkt me vertagend werken en wellicht gevaarlijk bij gladheid.

De oprit van de fietsbrug tussen de Bilt en Bunnik bij Oostbroek over de A28 is uitgevoerd als een spiraal: je gaat na de lus over jezelf heen en dan pas over de snelweg.  Bij die vorm heb je geen scherpe hoek.

Dafne Schippersbrug is klaar
05-04-2017
Roland Haffmans, -

"Volgens professor Kart Geurs is weinig bekend over het gebruik van verschillende e-bikes, de effecten op de gezondheid en op gemotoriseerd vervoer en het fietsgebruik"

-  Uit de rest van het bericht maak ik niet op dat dit onderwerp van onderzoek is, verwarrend!

Universiteit Twente onderzoekt solar powered e-bikes
05-04-2017
Jurgen de Haan, CROW-KpVV

Beste Angela,

Er wordt gewerkt aan een nieuwe set cijfers. Het gaat om net iets andere cijfers, nml. de modal split van de inwoners. Dus niet meer om alle verplaatsingen van en naar een gemeente. In de zip file http://www.crow.nl/documents/databestanddashboards kun je al cijfers vinden over de verplaatsingen uit het OViN 2010-2013 (verplaatsingen.xls). Er komt nu een nieuw bestand OViN 2012-2015. Zie ook http://kpvvdashboard-17.blogspot.nl/2010/03/gebruiken-appingedammers-voor-28-30-38.html 

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
04-04-2017
Piet van der Linden, Fietsersbond landelijk bureau

Graag een link naar het rapport.

Meer fietsers en minder auto's na ombouw Maliesingel tot fietsstraat
03-04-2017
Marjolein de Lange, ML Advies, Organisatie & Onderzoek

Meer informatie over de projecten in Amsterdam, én een (concept) toolbox fietsvriendelijke kruispunten is te vinden op:

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsprojecten-0/?reload=true#h9c6ba056-8325-47c6-a9b6-82d91397c0f6

 

Meer ruimte voor fietsers op kruispunten
03-04-2017
Tom Godefrooij, nvt

Als de lus inderdaad 9 meter hoogteverschil overbrugt dan was mijn opmerking misschien wat 'kort door de bocht'. Maar kijkend naar de foto (ik schreef niet voor niets: "als ik het goed zie") kreeg ik de indruk dat het om veel minder hoogteverschil gaat. Die visuele referentie naar een atletiekbaan zag ik natuurlijk wel, maar ik zou vanwege de (ook psychologische) directheidsbeleving toch voor een minder gesloten lus gekozen hebben. Ik wil echter graag toegeven dat dit ontwerp een mooi plaatje oplevert. En die brug is natuurlijk hoe dan ook een geweldige verbetering. Overigens zou ik speedpedelecs van dit soort fietspaden weren. 'Gewone' e-fietsen zijn natuurlijk prima.

Dafne Schippersbrug is klaar
03-04-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Prachtige combinatie school met fietsbrug en die lus is natuurlijk om met gering ruimtegebruik (op het "groene dak van de school)  dat 9 meter hoogteverschil  te overbruggen (mooi woord) met minimaal stijgingspercentage ( 5 % of minder). Het heeft ook iets van een atletiekbaan ( Daphne). Het beste vind ik dat er geen verbrandingsmotoren over mogen, is er een uitzondering voor de speed pedelec?

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Dafne Schippersbrug is klaar
03-04-2017
Tom Godefrooij, nvt

Als ik het goed zie hebben de ontwerpers een 'mooie' extra lus in de fietsroute bedacht. Dat heeft natuurlijk niets met fietscomfort of directheid te maken. Architectonische vormwil noem ik dat, en ik ben kritsch over dat soort vormwil ten koste van de functionaliteit.

Dafne Schippersbrug is klaar
27-03-2017
Angela van der Kloof, Mobycon

Wordt er misschien gewerkt aan een update van deze cijfers en kaarten? Zou wel interessant zijn.

Cijfers over fietsgebruik per gemeente
26-03-2017
Sieds Talma, HCC

In de Stromer zit een simkaart en gps in die de positie van de fiets doorgeeft:

https://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/speed-pedelec/test-speed-pedelecs/

https://www.stromerbike.com/nl/int/technologie/technologie-st2

Speciale control room traceert gestolen e-fietsen
20-03-2017
Roland Haffmans, -

"Fietsverplaatsingen via een Vlaamse fietssnelweg  hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km"

Uit deze selectieve steekproef kan geen gemiddelde worden afgeleid, een hoog gemiddeld afgelegde afstand duidt op een fietssnelweg met weinig bestemmingen onderweg, dus minder benut dan bij een ander trace

Vlaming fietst meer, verder en harder
17-03-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Mooi en slim. Gebruik maken van de variatie in optreksnelheid om de oversteek van breed naar smal te laten overgaan. Eilandjes, grote obstakels bij het manoeuvreren, verkleinen. Zoals Jan schrijft zijn doorlopende zebrapaden onhandig, maar als de fiets- en voetgangersverkeerslichten goed getimed worden kan dit probleem geminimaliseerd worden. We zien het vaker dat zebrapaden die ophouden bij fietspaden toch weer later doorgetrokken worden om de zwakkere voetgangers toch te beschermen. Het is een probleem voor de doorstroom van de fietsers en elk oponthoud voor fietsers plaatst hen in een moeilijke positie nl. op de rijbaan. Zolang verkeerslichten enkel geregeld worden volgens time lapses of windows kunnen zo gevaarlijke toestanden ontstaan. Zijn er geen flexibelere regelingen mogelijk die rekening houden met doorstroom voor fietsers én voetgangers? Soms zijn er vrijwel geen voetgangers en dan zouden ze kunnen wachten voor de kruisende of afslaande fietsers en soms zijn er zoveel voetgangers (groepen) dat zij voorrang zouden moeten krijgen of speel ik hier advocaat van de duivel?.

Het is mooi dat Rotterdam de genoemde kruising aan gaat pakken. Ben benieuwd of ze mijn opmerking/reactie over de regeling bij de Erasmusbrug ( In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller, Fietsberaad 16-12-2016) over de situatie aan de Noordzijde (per ongeluk geplaatst) meenemen en de auto's ruimte afnemen. Zou een duidelijk teken zijn voor de transitie van auto- naar fietsstad.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam
17-03-2017
Jan van der Horst, Fietsersbond

In Amsterdam, ook  in deze werkversie toolbox, zien we op grote schaal fietsoversteken van verkeersaders uit de voorrang maar wel zebra's (voorrang voet) ernaast, zwaar in strijd met CROW basiskenmerken en CROW bebakening.

Tweede aandachtpunt: maak de oversteekeilanden niet zo smal dat overstekende fietsers geen dekking meer hebben tegen de kruisende auto's/bussen. Immers een verkeerslicht staat ook weleens uit. Middeneilanden moeten minstens 2,5 m breed tussen de rijbanen zijn (dan kan een fiets van 1,9 m lengte er nog op).

Verder is de tool een belangrijke bijdrage aan het slim en fietsvriendelijk ontwerpen. Goed dat de gemeente Amsterdam die deelt met het hele land.

 

Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam
13-03-2017
Roland Haffmans, -

Gemiddelde wachttijd 100 seconden, heel begrijpelijk dat in Roterdam weinig gefietst wordt Op een gebruikelijke fietsroute met een reeks verkeerlichten loopt de wachttijd flink op..

Thermische camera bekort wachttijd fietsers met tientallen procenten
10-03-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Fietsberaad wil volgens hun beleidsadvies een getrapte boeteregeling: Om te stimuleren dat eigenaren zo snel mogelijk hun fiets ophalen in het depot, geldt de eerste twee dagen een flink gesubsidieerd tarief (bijvoorbeeld €15). Daarna stijgen de kosten snel naar de werkelijk kosten (bijvoorbeeld met €2,50 per dag extra. Maar dan kan het al flink oplopen. Ik neem aan dat ze ook een maximum aangeven of zijn werkelijke kosten een in te vullen bedrag? Ik pleit voor een plek op het fietsparkeerterrein waar de fiets achter slot en grendel kan worden geplaatst met een duidlijk bord waarop gecommuniceerd wordt wat het kost en wat er na 2 weken zal gebeuren met de fietsen. Scheelt weer vervoerskosten en het is een soort name and shame voor de fietseigenaar. We moeten voorkomen dat het een inkomstenbron voor de gemeentes wordt, want als de kosten niet gedekt worden denkt de gemeente 1 of 2 keer na voordat ze een fiets meenemen. We krijgen klachten over fietsen die meegenomen worden als er geen fietsparkeeplek meer was ( men is toch vaak gehaast en er is geen duidelijk overzicht waar er lege plekken zijn), probeer je extra fietsslot (ketting) maar eens ergens omheen te krijgen tussen die fietsen (stomme, krappe rekken) of mensen willen hun dure fiets niet in een voorwielmoordenaar plaatsen.

P.S. Krijg ik hiervoor de Innovatieprijs?

Etienne Bral actief lif Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Pleidooi voor variabel ophaaltarief voor verwijderde fietsen
09-03-2017
Roland Haffmans, -

"De eigenaar betaalt tussen de €20 en €25, aanzienlijk minder dan de werkelijke bewaarkosten"

Het fietsberaad wil dit bedrag (flink) verhogen, welk fietsbelang is hiermee gediend?

Pleidooi voor variabel ophaaltarief voor verwijderde fietsen
07-03-2017
André Pettinga, Cyclemotions

Goed plan. Maar wat een mager bedrag voor maar liefst 23 partners die de HELE fietssector een forcing willen geven. Maak er dan op z'n minst 10.000 per ploeg / thema van. Neem jezelf serieus.

Inzenden voor de Tour de Force Innovatieprijs
07-03-2017
André Pettinga, Cyclemotions

Dat werd hoogt tijd na een veel te lange fietsloze periode. En hoeveel geld komt er voor beschikbaar?

Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer
06-03-2017
Angela van der Kloof, Mobycon

Dit is een interessant rapport en ook mooi dat de wegbeheerders hierin samenwerken om samen een beter beeld te krijgen van bepaalde aspecten van beleving van fietsers. Opvallend is echter wel dat er in het rapport heel algemeen over 'fietsers' geschreven wordt, terwijl 70% van de particpanten aan het onderzoek 65+ was. Daar hoeft niks mis mee te zijn, omdat ouderen een kwetsbare doelgroep zijn op de fiets. Maar het had wel expliciet moeten blijven in de tekst. De onderzoekers hadden er ook voor kunnen kiezen om de 30% jonger dan 65 jaar er uit te halen en het dan het rapport helemaal op de beleving van de oudere fietser te schrijven. Daarnaast had men dan ook kunnen kijken (of in een vervolgversie) naar jongere groepen fietsers, om een completer beeld te krijgen.

 

Onderzoek fietsweggebruikers
05-03-2017
Ronald Lucke, 1951

Zal hij bij alle vergaderingen aanwezig zijn, en wat zaql zijn relatie zijn t.a.v. de directuer Saskia Kluit van de Fietsersbond?

Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond
01-03-2017
Roland Haffmans, -

- Wat deden die partijen de laatste vier jaar voor de fiets, mag de kiezer dat zelf uitzoeken?

-  Hoe wordt de landelijke verdeling van de middelen tussen fiets, auto en openbaar vervoer, daar lees je niets over. Of zijn dit maatregelen die lokale overheden mogen betalen?

-  "fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten en de snelheid van het autoverkeer in de centra verlagen naar 30 kilometer per uur." Mooi, maar gaat de landelijke overheid daarover en waarom alleen in de "centra"?

-  "stimuleert de fiets als een cruciale schakel in het vervoer van deur-tot-deur" Betaalt het rijk (mee) aan beter voor- en natransport zoals PBL in hun "kansrijke mobiliteit" voorstelt?   

Kortom fraai proza zoals vaker in verkiezingsprograms, edoch te vaag om te kunnen toetsen.

D66 en GroenLinks hebben meeste aandacht voor de fiets
01-03-2017
Jan Pieter Janse, GolfslagAdvies& Projecten Historisch Water

Wat nu laat zien is een lichte verbetering. Over de routes in totaal: 2000(zo,n) meer fietsers te zien althans geteld. Dat zegt in procenten en gevolgen voor beleid niet zo veel, behalve een zeer lichte toename tov tellingen over geheel 2015..De aanleg van snelfietsroutes door natuurgebieden, ook naar Zernike levert veel terecht rumoer op en vernieling van natuur voor milieuvriendelijk transport. Kost wat het D66 en groenlink kost worden routes geframed en doorgedrukt. Met veel ambtelijk en bestuurlijk geweld. De rol en positie van de fietsersbond met haar 40 jarige bestaan, met successen, staat ter discussie. Alternatieven krijgen op initiatieven van buurtorganisaties en bewoners nauwelijks kans. Vechten in een berenkuil en het lijkt david tegen goliath(beide kleine letters). De eenvoudige knelpunten op fietsgebied zijn vele. Dat wat groningen doet heeft veel weg van windowdressing. Uiteraard zijn sommige resultaten noemenswaard, maar vallen in het niet bij het bestaande op wegen en fietspaden. Het onderhoud, bochten, afstellingen bij verkeerslichten, omleidingen, staat van wegdek van fietspaden.Het O5O verhaal is deels PR en Framing. dat geldt helaas ook voor de resultaten. Er wordt meer geld uitgezet naar autoverkeer en busverkeer en tal van ""bereikbaarheidsplannen"" al dan niet met overheidssubsidie dan de kleine ergernissen voor de vele duizenden woon-werk-school en recreatieve fietsers aan te pakken in een langlopend programme en procentueel te laten zien en monitoren dat het helpt en de fietsers op de weg brengt en houdt. Groningen mag nog veel leren van Utrecht,Rotterdam en wellicht zelfs van Amsterdam, alhoewel ondergelijkbaar in aantallen fietsers en verkeersdruk in de binnenstad. Maar groningen kan laten zien met langlopende programma,s en daadwerkelijke verbeteringen voor het aan de fiets krijgen, houden en bevorderen van velen dat de extra aandacht aan deze vorm van privaat,publiek vervoer werkt voor de Stad en Milieu en gezondheid. Ik raadt Groningen dan ook aan de stoppen met aanleg van snelfietspaden waarbij financien en rechte lijnen ten koste gaan van natuur en milieu zoals aan de Helperzoom te groningen in de route haren Groningen binnenstad. De bestaande wegen kunnen met slimme aanpassingen en daadwerkelijk benutten van Shared Space veel meer aan dan de ingewikkeldheden die door Snelfietspaden+ ontstaan. Locatie Eikenlaan, Helperzoomtunnel, Zernikeroute en spoorbaan. Benutten van bestaande wegen zijn veelal ook sociaal veiliger. Natuurlijk moet en dat is een lastige op sommige plaatsen autoverkeer, de automobilist, de wijkbewoner als automobilist, de pakjesdienst, het OV, het distributieverkeer meer rekening houden in snelheid en zichtbaarheid voor de veiligheid van de fietsers. Gedragsverandering bij hen, snelheid verlagen, beboeten en handhaven levert meer op dan het aanleggen van Snelfietspaden als racevanen voor scooters en Ebikers vv.

 

 

 

 

Helaas is Groningen hardleers. Althans het wethouders en ambtelijk deel. En politieke steun niet te vergeten in de raad.

 

 

Slimme fietsroutes trekken meer fietsers
01-03-2017
Jan Helmer, Fietsersbond

In zijn algemeenheid onderschrijf ik de meer dan goede kwaliteit van de routes. Interessant is daarom de stelling om te keren: waar liggen de verbeterpunten, durf te vragen naar wat minder goed gaat bij beheerder A.

Jan Helmer

Fietsersbond onderafd. Zeewolde

Fietsers tevreden over fietsroutes in Nederland
21-02-2017
Roland Haffmans, -

Over het effect van de fietskoerier:    "10 vervuilende bestelbussen uit de stad  Dit resulteert in aanzienlijk minder   fijnjstof en CO2 uitstoot en een betere doorstroom in het verkeer"  

Kent Utrecht zo weinig autoverkeer dat Decisio meent dat 10 bussen dit kunnen bereiken? veelzeggend!

 

 

 

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen per jaar
13-02-2017
Wim Bot, Fietsersbond

Vraag is hoe belangrijk dit bedrijf is en hoeveel klanten het heeft. Dat moet je toch weten voor je algemene conclusies kunt trekken.

Fiets met belastingaftrek nog steeds populair
12-02-2017
Petra Vleeskens, Gemeente Rotterdam
Ik zou toch zweren dat de foto in Rotterdam is genomen...
Fietsgebruik fors toegenomen in Baden-Württemberg
06-02-2017
Roland Haffmans, -

Heeft zo'n burgemeester tijd over en geen last van belangentegenstelling zoals bij de vorige snel verdwenen Fietsersbond voorzitter?

Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond
05-02-2017
Maurice de Laat, -

Daarbij wordt onder meer bekeken of het mogelijk is of een zelfrijdende auto aan voetgangers en fietsers kenbaar kan maken dat ze zijn opgemerkt door de auto. 

 Goh, dat klinkt een beetje als het hoffelijkheidslicht, een prima uitvinding van de Belgische Debaillie die, jammer genoeg, vanwege bureaucratie en niet meewerkende ambtenaren de handdoek in de ring heeft gegooid.

Fietsers onzeker over zelfrijdende auto
04-02-2017
Suzanne Spijkeram, Ontwerpbureau Artron

Beste heer, mevrouw,

Ook ons bedrijf ontwerpbureau Artron uit Arnhem heeft interesse om deel te nemen aan de pilot.

Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van systemen vergelijkbaar als u omschrijft. Met wie zouden we hiervoor het beste contact op kunnen nemen?

Met vriendelijke groet,

Suzanne Spijkerman

Ontwerpbureau Artron

06-55831013

Ede maakt serieus werk van connected bike
01-02-2017
Leo Maathuis, Fietsersbond

Mijn kinderen hebben ook een fietshelm gedragen toen ze met 4 jaar zelf naar school fietsten. En ik vind het prima dat ze geen helm meer dragen. De helm helpt maar voor heel specifieke ongevallen. En automobilisten rijden dichter langs gehelmde fietsers.

De overheid kan zich beter bezighouden met veilige fietsvoorzieningen. We gaan echt niet met hesje, zwaailicht en de nodige airbags op de fiets. De auto moet de (binnen)stad uit.

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af
01-02-2017
Jan van Schijndel, VanSchijndelAdvies

Met alleen 'spullen' uitdelen ben je er ook niet. Bewustwording vraagt meer. Daarbij moet de driehoek SCHOOL-KIND-OUDER worden gesloten. Met ons project REFLECTIONDAY (zichtbaarheid, reflectiemateriaal) lukt dat bij sommige basisscholen al goed, Ja en er is nog een hele weg te gaan. Maar geloof je er zelf genoeg in? Een project moet in je hart zitten en niet alleen in je hoofd. Had jij 30 jaar geleden durven roepen - toen alle potjes sigaretten op feesttafels stonden; filters voor tante Hanneke, zonder filter merk X voor oom Henk en Y voor neef Johan - daar gaan we mee stoppen! Precies nu zijn alle huiskamers/feestruimtes bijna rookvrij. Maar je moet wel EMOTIE verkopen.

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af
01-02-2017
Jan van Schijndel, VanSchijndelAdvies

Er wordt mi. nog te veel naar infrastructuur gekeken. Alles in het verkeer betreft nog voor een belangrijk deel MENSENWERK. Maak mensen bewust van de risico's. Met Apps alleen is verkeersveiligheid niet maakbaar. Ik ben al enkele jaren succesvol bezig met verkeerslandbouwdagen - basisscholen, onderwijsinstellingen, landbouwcoöperaties en vooral inwoners/burgers (jong en oud) samenbrengen en bewustwording creëren. Verkeersveiligheid - verkeersgedrag is anders moeilijk te beïnvloeden. 

Meer fietsers betrokken bij landbouwongevallen
01-02-2017
Ria Glas, Fietsersbond

Met een goede visgraatstalling zou het er nog beter uitzien. Waarom staat die hier niet? Voor voetgangers lijkt me overigens die reclamezuil wel hinderlijk.

Zelforganisatie in fietsparkeren