Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
16-01-2018
Martin Cleaver, fietspadterug.nl

Teveel trappen hebben maar één geul. Ik hou de fiets rechts, dus een geul aan beide kanten is belangrijk voor omhooggaan zowel als omlaag.

Fietsgootjes kunnen fietsverbindingen bekorten
15-01-2018
Roland Haffmans, -

@: "... meer gebruik gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer "

- met het huidige minimale aandeel van het openbaar vervoer in steden (uitgezonderd de grootste) is deze verklaring onhoudbaar.

Jongeren op het platteland vaker met de auto
14-01-2018
Peter H. Smit, Rover

Als mobiele telefoons het verkeer aantoonbaar onveiliger maken kunnen we dan een rechtszaak beginnen tegen de makers van mobieltjes, i-phones, enz.?  Als die fabrikanten de bui zien hangen in meerdere landen dan komen ze vast met een mobiel die zichzelf uitschakelt als hij zich snel verplaatst.  Misschien met twee knoppen erop die je gelijktijdig moet indrukken om toch, bijv. als buspassagier, rijdend te kunnen bellen.  Maar dan wel twee knoppen zo op het toestel geplaatst dat je er twee handen voor nodig hebt, en je dus geen hand aan het stuur kunt hebben.

SWOV: Vooral kinderen aanspreken op bellen op de fiets
14-01-2018
Peter H. Smit, Rover

Laten we het toch maar hebben over telefongebruik in plaats van bellen.  Bij 'aanspreken op bellen' denk ik: wie heeft er nou zo veel last van geklingel en hoeveel fietsen hebben nog een werkzame bel?

SWOV: Vooral kinderen aanspreken op bellen op de fiets
14-01-2018
Peter H. Smit, Rover

Kan hij ook aangeven of je binnekort wordt ingehaald en dus goed rechts moet rijden?  Bijv. ingehaald door een geruisloze elektrische fiets, brom-loze brommer, onhoorbare e-scooter of stil invalidewagentje?

SmartHalo wijst de weg en laat weten als je gebeld wordt
08-01-2018
P. Lomito,

Ik begrijp die reactie niet, deelnemen aan het verkeer betekent dat je je eigen veiligheid en die van anderen in acht moet nemen. In Nederland wordt veel gefietst en gewandeld onder slechte zichtomstandigheden en daarbij is het van cruciaal belang om goed gezien te worden.

 

Ik ben in ieder geval heel erg blij met alle voetgangers die de moeite nemen om een lichtreflecterend hesje aan te trekken of een lampje(s) te dragen zodat ze eerder zichtbaar zijn. Vooral hardlopers laten het zien hoe het moet!

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
08-01-2018
Leo Maathuis, Fietsersbond

Ongetwijfeld valt een voertuig met day running lights op tov. onverlichte voertuigen. Dat komt de onderlinge veiligheid van de verlichte voertuigen ten goede (of men gaat iets "scherper" rijden). En hHet is zonder meer heel verstandig dat een speed pedelec vanwege zijn uitzondering licht voert. Het gaat mij erom dat het niet nodig zou moeten zijn dat gewone fietsers en voetgangers toeren moeten uithalen om op te vallen tov. andere sterkere en verlichte weggebruikers. Het recht van de sterkste zou niet het enige recht moeten zijn. 

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
08-01-2018
P. Lomito,

@ Leo Maathuis Speed pedelecs rijden voornamelijk op fietspaden, vooral buiten de bebouwde kom waar de meeste kilometers gemaakt worden maar ook binnen de bebouwde kom rijdt zo'n 75% van alle speeders op het fietspad, en zeker op de fietspaden die door provincie Gelderland zijn vrijgegeven voor speed pedelecs.

Tussen al die fietsers-zonder-licht val je met werkende verlichting zeer goed op.

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
07-01-2018
Leo Maathuis, Fietsersbond

Tussen auto's die dagdagelijks licht voeren is het lastig opvallen. De volgende stap moet zijn dat alle fietsers en voetgangers een muts met zwaailicht moeten dragen.

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
05-01-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

@Jan Misschien alleen met spraakfunctie? Stem zegt dan: "U heeft een adviessnelheid van 25 km/u". Of is dit niet appen, maar hetzefde als navigatie (geplaatst op stuur), dat mag nog wel.

"helpt alle verkeersdeelnemers met een snelheidsadvies" Geeft die app ook aan voor automobilistenen vrachtwagenchauffeurs dat ze het groene verkeerslicht niet meer halen met de wettelijke maximumsnelheid en dat ze moeten vertragen (ook om geen brandstof te verspillen) , want anders gaan een heleboel automobilisten/vrachtwagenchauffeurs gas geven om het groen nog te halen (hinderende voorgangers opjagen of snel nog over het zebrapad terwijl er mensen willen oversteken) met zeer gevaarlijke situaties. Fietsers hebben veel minder ruimte om te versnellen. Laat die app even alleen voor fietsers gelden, want ik zie grote problemen opdoemen (doomsday).

Etienne Bral actief lid van Fietsersbondafdeling Delft e.o.

App weet wanneer verkeerslicht op groen gaat en geeft snelheidsadvies
05-01-2018
Jan van der Horst, Fietsersbond

Je moet je adviessnelheid dus in de gaten houden, dus dit gaat alleen werken als we mogen appen op/in ons voertuig. Dat mag straks niet van de wet.   

App weet wanneer verkeerslicht op groen gaat en geeft snelheidsadvies
05-01-2018
P. Lomito,

 Volgens mij valt er veel af te dingen van de beweringen in bovenstaand artikel.

 Door fietsongevallen zonder motorvoertuigen en onder fietsende 80-plussers vallen steeds meer verkeersdoden.

Het aantal fietsdoden is al zo'n 10 jaar vrijwel ongewijzigd, uiteraard wel met jaarlijkse variaties maar de trend is gelijk en zelfs licht dalend. Wel is het zo dat van de fietsdoden de meeste vallen onder de 80-plussers door een eenzijdig ongeval, meestal een val tijdens het opstappen of een botsing met stilstande objecten (vaak paaltjes). In de geciteerde bewering ligt bovendien de valse suggestie besloten dat het verkeer onveiliger is geworden voor fietsers en ook dat is niet correct. Het tegendeel is zelfs waar, het fietspad is veiliger geworden omdat er meer fietskilometers worden afgelegd en risico moet altijd gezien worden in relatie tot de verkeersdeelname.

In 2016 vielen er 61 verkeersdoden onder fietsers van 80 jaar en ouder. Dit is bijna een derde van het totale aantal fietsdoden.

Ook hier wordt gesuggereerd dat het stijgende aantal verkeersdoden een gevolg is van méér 80-plussers die in het verkeer omkomen. Nu is het wel zo dat het aantal 80-plusser dat op de fiets ten val komt en daaraan overlijdt stijgt maar dat is vooral te verklaren uit de vergrijzing... er zijn elk jaar meer 80-plussers die blijven fietsen zodat ook het aantal fietsdoden in die categorie zal stijgen, het totaal aantal fietsdoden blijft echter nog steeds gelijk.

 

Je zou ook kunnen zeggen dat we blij moeten zijn met het toenemende aandeel 80-plussers die op de fiets komen te overlijden, want het betekent dat mensen steeds langer fit blijven en kunnen blijven deelnemen aan het verkeer.

Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers
04-01-2018
P. Lomito,

Excuses, ik bedoelde uiteraard een gemiddelde ritSNELHEID van 32 km/uur (in plaats van ritAFSTAND van 32 km/uur). Aan de getallen verandert dan ook niets: met een gemiddelde ritsnelheid van 32 km/uur leg je de afstand van 22,6 km af in (22,6/32) x 60 = 42 minuten. Ik begrijp overigens niet de opmerking dat de gemiddelde snelheid 45 km/uur zou zijn.

Uitproberen e-fiets maakt enthousiast
04-01-2018
Roland Haffmans, -

@: "De fietsrotonde is bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd." Jammer dat ze niet uitleggen wat ze met deze ingreep beogen. Een tweerichting fiets en voetganger oversteek in de verhoogde bocht lijkt overzichtelijker.

Het einde van het fietspad aan de onderzijde is verwarrend, blijkbaat heeft de auto voorrang? Fietsers die vanuit de rechterkant linksaf willen, zijn geneigd om in tegenrichting te fietsen. In de bocht ontbreekt een middengeleider, een gemiste kans om de autosnelheid te matigen.

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
04-01-2018
Mieke Kouwenberg, Gemeente Ouderamstel

Dit is al langere tijd een verontrustende ontwikkeling. De rijksoverheid heeft daartoe een project laten ontwikkelen, dat als 'Doortrappen' wordt gelanceerd. Mijns inzien is dtt project ook bij CROW bekend.  Zou misschien wel goed zijn om dat nog eens onder de aandacht te brengen naast deze verontrustende informatie? 

Met vriendelijke groet,

Mieke Kouwenberg,
Duivendrecht.  (=gemeente Ouder-Amstel, een der pilot-gemeenten van het project 'Doortrappen')

Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers
04-01-2018
Roland Haffmans, -

@: "30 km/zone en verkeersdrempels zullen de fietsers weinig helpen, ze moeten waarschijnlijk iets langer wachten omdat een auto langer onderweg is" De praktijk toont een ander beeld. Een goede 30 km zone maakt de oversteek gemakkelijker en veiliger, met een lage autosnelheid kan de fietser juist eerder oversteken en verkort het wachten.

Slimme Fietsroute krijgt geen voorrang meer
04-01-2018
Riet Beukert, particulier

Shared space lijkt me hier zeer onwenselijk. Het is een erg drukke kruising met veel bussen. Wie is dan de sterkste? Ik ben ook geen liefhebber van Shared space.

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
04-01-2018
Riet Beukert, particulier

Links is voor auto's geen weg (links op de foto) , alleen een parkeerterrein. Voor fietsers wel een druk jaagpad.

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
04-01-2018
Ruud Kuntzel, Politie Noord-Holland

T.a.v. Roland Haffmans; onderborden, het woord zegt het al, moeten apart worden aangebracht en mogen niet worden geintegreerd in het bord er boven. Kennelijk is dat in het buitenland anders geregeld.

Nog opmerking n.a.v. het volgende.: "Ook het plaatsen van een stopbord is een optie." Hiermee wordt bord B7 bedoeld.  Dit is helaas lang niet altjid het geval. De uitvoeringsvoorschriften BABW voor bord B7: "Dit bord wordt slechts toegepast op kruispunten en splitsingen van wegen, waar de meeste bestuurders voor het oprijden uit eigen beweging stoppen."  Op veel locaties is er voldoende of zelfs te veel zicht, waardoor de meeste bestuurders geen noodzaak zien om te stoppen voor het kruispunt. Een bord B7 kan dus vaak niet worden gebruikt.

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek
04-01-2018
Antoon Claassen, Gemeente Wassenaar

Net zoals bovenstaande reacties heb ik bedenkigen bij de uitkomst van het onderzoek. Geen ernstiger ongelukken kan natuurlijk de uitkomst zijn (met alle mitsen en maren), echter een van de dingen die ik doe als ik een bellende fietser zie: extra goed opletten, meestal ook zachter gaan rijden om juist een ongeluk voor te zijn. Dat betekent dat de beller voor mij sowieso ninderlijk is, nergens voor nodig. Verder, zoals de onzerzoeker zelf terecht opmerkt, is alleen iets bekend van ongelukken/ongelukkigen die in het ziekenhuis behandeld zijn - zoals veel bij onderzoeken als deze - het zegt dus niet veel, in elk geval niet alles over het gevaar van het gebruik van de telefoon door een fieter.

 

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels
04-01-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Johan Vermeeren wees er al op, de stapeling van regels. Meer is beter, vinden de wegbeheerders overal in het land. Haaietanden voor zebrapaden! (maar dan weer niet op het fietspad).

Dit is een slecht ontwerp. Shared space is ongetwijfeld beter op deze locatie.

Wat volgt, een kruispunt plus rotonde voor fietsers en stoplichten voor de voetgangers ? Het gezond verstand huivert. 

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
04-01-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Natuurlijk zien we liever dat fietsers daar niet hoeven te stoppen. Maar de oude situatie is niet problematisch (ogv die 6 minuten ...) omdat oversteken in 2 stappen kan; het tijdverlies is acceptabel en veel kleiner dan bij een doorsnee stoplicht. 

Iedereen begrijpt dat fietsers (en voetgangers) achter auto's moeten oversteken, dat is volstrekt logisch. De groninger wegbeheerders willen een nieuwe logica forceren: fietsers gaan voor naderende auto's oversteken. Om die reden zijn ook zebra-paden ongewenst. 

Bij die aantallen fietsers lopen de wachttijden voor autoverkeer enorm op natuurlijk. 

 een 30 km/zone en extra verkeersdrempels

 zullen de fietsers weinig helpen, ze moeten waarschijnlijk iets langer wachten omdat een auto langer onderweg is. En het is onnodig onprettig voor o.m. de buspassagiers. 

Een troost: er is niet gekozen voor stoplichten, 

Slimme Fietsroute krijgt geen voorrang meer
04-01-2018
Roland Haffmans, -

@: "Met een gemiddelde ritafstand van 32 km/uur bedraagt de reistijd dan 42 minuten" De snelheid van deze e-fiets is max 45 km/uur niet gemiddeld 45 km/uur, die hier aangenomen is. 

Uitproberen e-fiets maakt enthousiast
03-01-2018
P. Lomito,

Deze wijze van uitproberen zou ook toegepast kunnen met de speed pedelec. Deze fiets is zeer geschikt voor ritafstanden groter dan 20 km en aangezien de gemiddelde woon-werkafstand slechts 22,6 km bedraagt kan de speed pedelec een echte autokiller worden. Met een gemiddelde ritafstand van 32 km/uur bedraagt de reistijd dan 42 minuten en dat is 10 minuten langer dan de gemiddelde reistijd met de auto.

Uitproberen e-fiets maakt enthousiast
03-01-2018
P. Lomito,

Het belang van dagrijverlichting of dimlicht overdag is bij de meeste automobilisten wel doorgedrongen. Bij fietsers ligt het wel iets lastiger omdat de ouderwetse dynamo een voelbare weerstand opwekt en vrijwel alle fietsers zo geconditioneerd zijn om overdag de dynamo van het wiel te halen.

Moderne fietsen werken met energiezuinige LED-lampen en naafdynamo's die geen voelbare weerstand geven. Die fietsen kunnen zonder bezwaar dag en nacht licht voeren en zo veel zichtbaarder zijn in het verkeer.

Als berijder van een speed pedelec met Supernova M99pro koplamp beschik ik over een zeer krachtige en opvallende LED-lamp van 1600 lumen die voorzien is van dagrijverlichting (altijd aan), dimlicht dat afhankelijk van de lichtsituatie op sensor in/uit schakelt. En tenslotte heb ik op het stuur een grootlichtschakelaar waarmee in volledige duisternis het grootlicht in/uit kan schakelen. De dagrijverlichting en het dimlicht zijn perfect om altijd goed zichtbaar te zijn, het grootlicht is naast verlichting in buitengebieden vooral handig als lichtsignaal naar andere weggebruikers, zelfs overdag werkt dat zeer goed om bijvoorbeeld te waarschuwen voor dreigende situaties.

Eenmaal gewend aan zoveel zichtbaarheid en veiligheid wil je nooit meer anders op je fiets.

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
03-01-2018
Jan Ploeger, Provincie Zuid Holland

Heel goed om hier aandacht aan te geven. Onderzoek is dringend gewenst. Al in de jaren zevetig was er onderzoek dat aantoonde dat bij veel kruispunten een éénzijdig in twee richtingen bereden fietspad tot problemen leidt. Daar helpt geen onderbordje tegen. Het is het ingesleten verwachtingspatroon waardoor je uit die onverwachte richting geen fietsers verwacht. net zoals je in Engeland ook altijd (in de automoatische piloot steevast in de vrekeerde richting kijkt.

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek
03-01-2018
Johan Vermeeren, VAGN

In mijn ogen is de kop van het artikel misleidend: Ik zie wel een rotondevorm, maar geen rotonde. Het doorgaande autoverkeer heeft immers 'gewoon' een weg met bocht erin, en links danwel rechts twee uitritten.

Verder zie ik drie voorrang/doorgang-regels op dit punt: de haaientanden en B6-borden (de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg), rechtdoor op dezelfde weg gaat voor (bestuurders die afslaan moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoetkomt voor laten gaan) én twee uitritten (bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, moeten het overige verkeer voor laten gaan).

Ik ben daarom zeer benieuwd hoe de verzekeraars de aansprakelijkheid gaan uitvechten bij de eerste aanrijding die hier gaan plaatsvinden bij de tweede ontmoeting tussen een fietser die vanaf de brug komend linksaf gaat en een auto die vanuit het oosten naar het noorden met de bocht mee 'rechtdoor' rijdt. Ongeacht welke partij mijn verzekerde is, zou ik als verzekeraar de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade wegens de aanleg en het in stand houden van een onduidelijke en verkeersonveilige verkeerssituatie (artikel 6:174 BW; de wegbeheerder voldoet niet aan de verplichting om ervoor te zorgen dat de openbare weg voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen). Zijn er juristen die hier al naar gekeken hebben en hier iets van vinden?

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
03-01-2018
P. Lomito,

Tijdens het telefoneren komt het regelmatig voor dat die fietser van zijn lijn afwijkt en op het laatste opgenblik voordat een botsing volgt corrigeert. Voor de jonge fietser geen enkel probleem en fietst weer verder. De oude fietser heeft die reactiesnelheid niet, zal uit schrik te laat of te sterk corrigeren, zal het trottoir raken of naast de weg belanden en daarbij een lichaamsdeel breken.

Dat schrik-argument heb ik al vaker bij de Fietsersbond voorbij zien komen. Zo zouden oudere fietsers ook schrikken van levensgevaarlijke speed pedelec en vervolgens vallen. Het SWOV-onderzoek naar ongevalsoorzaken is echter glashelder: veruit de meeste ongevallen zijn eenzijdig, dus zonder tweede partij. Als een fietser valt door schrik om andere weggebruikers wordt dat als tweezijdig beschouwd.

Hierbij moeten we niet vergeten dat de Fietsersbond een vereniging is met vooral (heel) oude leden en die willen het fietspad niet delen met andere gebruikers. Na het wegwerken van de bromfiets en speed pedelec is momenteel de snorfiets aan de beurt. Lichtpuntje hierbij is wellicht dat het ledenbestand van de Fietsersbond onder demografische druk staat en dat er ongetwijfeld binnen 5-10 jaar een nieuwe belangenbehartiger opstaat die inclusiviteit wél hoger in het vaandel heeft.

Ter aanmoediging: de Fietsersbond krijgt momenteel bijna 6 ton subsidie, een nieuwe belangenbehartiger die haar taken breder opvat zal zeker op een fors deel van die subsidie kunnen rekenen.

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels
03-01-2018
Bert Nieboer, particulier

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat dit soort onderzoeken wordt gesponsord door belanghebbende industrieen. Want hier wordt een banaan af en toe nog recht gepraat.Een niet bellende fietser heeft meer kans op een ongeluk dan een die maar constant op zijn schermpje bezig is.

En ja, men gaat rucksichlos uit van de antwoorden die de slachtoffers geven, dat zijn wel de losers die je bevraagt!!! Hoezo eerlijke antwoorden, dat gaat er bij mij niet in.

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels
03-01-2018
Riet Beukert, particulier

Ik ben geen deskundige Henk maar ik weet wel van de politie dat hoe overzichtelijker het is, hoe harder men gaat rijden. En fietsers die naar het Jaagpad wilden moesten eerder ook helemaal van rechts naar links als ze rechdoor gingen. Dus zeg maar diagonaal.

 

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
03-01-2018
Henk Bakker,

Voor vrachtwagen- en buschauffeurs zijn fietsen (oost naar noord) niet te zien.
Waarom is overzichtelijke rotonde voor een ieder zo moeilijk te construeren?
Waarom moeten fietsen helemaal rond? Meesten steken nu gewoon rechtdoor. Moeten ontwerpers toch van te voren al weten en officiaal mogelijk moeten maken. (Of zie ik iets over het hoofd en geeft dat gevaar?)
Weinig verbetering verbetering helaas. Fiestoversteek Eikenlaan was ook slecht over nagedacht.

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
03-01-2018
Ruud van der Mast, Gemeente Almere

Ik zou de term "Ontzenuwt " niet gebruiken of zeker afzwakken en wel in relatie tot het laatste artikel in dez uitgave van CROW. :Meer verkeersdoden onder 80 plus-fietsers.

De fietser die de smartphone op de fiets gebruikt is relatief jong en zeker jonger dan de 80 plusser.
Tijdens het telefoneren komt het regelmatig voor dat die fietser van zijn lijn afwijkt en op het laatste opgenblik voordat een botsing volgt corrigeert. Voor de jonge fietser geen enkel probleem en fietst weer verder. De oude fietser heeft die reactiesnelheid niet, zal uit schrik te laat of te sterk corrigeren, zal het trottoir raken of naast de weg belanden en daarbij een lichaamsdeel breken.
Het ziekenhuis is zijn deel en de vraag is dan of dergelijke veelvoorkomende situaties gelinkt worden aan het gebruik van de smartphone

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels
03-01-2018
Ruud van der Mast, Gemeente Almere

Ook een prima middel om de fietsroutes in kaart te brengen van scholieren en daarop mogelijk veiligheidsbevorderende maatregelen te treffen.

Tellen met draadloze infraroodsensoren
03-01-2018
Ruud van der Mast, Gemeente Almere

Prima idee. Zou een aanrader zijn voor de gemeentes die hun stad/omgeving willen promoten.

Uitproberen e-fiets maakt enthousiast
03-01-2018
Ruud van der Mast, Gemeente Almere

Als aanvulling : het is soms bij koud weer een probleem om over een winterjas ook nog refecterende kleding te dragen. Dan zou een refecterende pet / hoed een goede oplossing zijn.
Ik zie die weinig in winkels. Een idee?

‘Running lights’ of opvallende kleding halveren fietsongevallen
03-01-2018
Roland Haffmans, -

@Johan Overvest,    "hoeverweg is verweg zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op tijd groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietsen?"

- De VRI omschakeltijd van rood naar fietsgroen moet bekend zijn, met de gemiddelde fietssnelheid is de dan afgelegde fietsafstand = "verweg" te berekenen. 

Wachtstand groen voor fietsers
03-01-2018
Riet Beukert, particulier

Ik heb de nieuwe situatie nog niet gezien, maar ken wel de oude situatie. Fietsers die naar het jaagpad wilden moesten de kruising altijd diagonaal over. Voelde heel erg onveilig. Ook gaf het een raar gevoel dat afslaand autoverkeer voor ging op rechtdoorgaand fietsverkeer. Ik denk dat dit beter is. Slechter kan niet.

 

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
03-01-2018
Johan Overvest, Gemeente Bunnik

Ik heb ook wachtstand groen gezet op het centrale kruispunt in Bunnik. Zodoende hoeft een auto niet te wachten totdat de VRI de fietser groen heeft gegeven, die inmiddels al lang door is gereden. (PS: op de rustige avond- en nachturen staat deze VRI op knipperstand).

Als je de mogelijkheid hebt om  voor fietsers verweg detectie aan te leggen, is dat nog beter. En hoeverweg is verweg zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op tijd groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietsen? 

Wachtstand groen voor fietsers
03-01-2018
P.T. Kho, Gemeente Haarlem

Voordat de Zwolse fietsrotonde er was, is er al jaren geleden een fietsrotonde in Overveen (bij Bloemendaal) al gerealiseerd. Deze heeft helaas nooit de aandacht gekregen, dus vandaar een reactie.

Zie https://goo.gl/maps/RPjHJZNsj4t

Groningen neemt opvallende fietsrotonde in gebruik
03-01-2018
L van de Biggelaar, Gemeente Eindhoven

Wachtstand groen voor fietsers is niet slim. Hierdoor wordt conflicterend verkeer met onnodig rood geconfronteerd als het fietslicht eerst naar geel en rood moet. Dit met een grote kans op roodlichtnegatie in de rustige uren. Beter is het om voor fietsers verweg detectie aan te leggen zodat tijdens wachtstand rood ook fietsers op afstand groen krijgen en ongehinderd door kunnen fietsen. Bijkomend voordeel is dat fietsers op afstand het groen ook kunnen verlengen. Er is niets zo frustrerend om het licht voor je neus op rood te zien gaan.

Wachtstand groen voor fietsers
02-01-2018
Riet Beukert, particulier

Helemaal eens met Roland. Het is mijn ervaring in Groningen. Is een verslechtering voor fietsers.

Rotterdam probeert het nog een keer: alle fietsers tegelijk groen
27-12-2017
Roland Haffmans, -

@: "wachtstand groen voor fietsers" onduidelijk is of hier vier richtingen groen bedoeld wordt.

@: "vrijwel meteen groen licht krijgt wanneer zij zich aanmelden bij een verkeerslicht. .. Nadeel is dat fietsers moeten afremmen en tot stilstand komen voordat zij groen licht krijgen" tenzij de aanmelding ruim voor de kruising geregeld is.

Bij nieuwe verkeerslichten - die niet volgens een star patroon werken - krijgen voetgangers en fietsers alleen groen na aangemelding, ook als er geen kruisend verkeer is en auto's in dezelfde richting groen hebben. Zo bevordert de overheid rood lichtnegatie.

Wachtstand groen voor fietsers
22-12-2017
Theo van Kempen,

Een ander gevaar van 2-richtingsfietspaden is dat de helft van de fietsers tegen het verkeer op de naastgelegen weg in fietst. Overdag geen probleem, maar 's nachts wordt je snel verblind omdat koplampen ietwat naar de berm gericht zijn. Ik zit vrij laag op mijn fiets waardoor dit probleem nog erger wordt; kan regelmatig het fietspad niet meer zien omdat ik verblind wordt. Indien mogelijk vermijd ik 's nachts deze levensgevaarlijke fietspaden!

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek
21-12-2017
Peter Carton, Provincie Zuid-Holland

In de notitie mag worden aangegeven dat met name de situatie binnen de bebouwde kom is beschreven. De notitie is volgens mij niet volledig voor de situatie voor buiten de bebouwde kom.

In CROW 330 Handboek Wegontwerp 2013 – Gebiedsontsluitingswegen (bubeko) is in paragraaf 6.4.4 namelijk opgenomen onder welke voorwaarden het fietspad in de voorang opgenomen mag worden:

"Fiets-/bromfietspaden in de voorrang
Wanneer parallel aan de hoofdweg lopende fiets-/bromfietspaden ter plaatse van het kruispunt in de voorrangsregeling van de hoofdweg zijn opgenomen, dan worden deze paden door het verhoogde gedeelte van de verkeersdruppel geleid. De afstand tot de hoofdrijbaan bedraagt circa 5,00 meter. Het in de voorrang opnemen van het fietspad is alleen acceptabel wanneer:
• de zijweg een erftoegangsweg is, tenzij de intensiteit op de erftoegangsweg bijzonder hoog is;
• het fietspad in een richting wordt bereden."

 

Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden
11-12-2017
Jan Pielkenrood, Fietsersbond-Alkmaar

Een lastig probleem mogelijk veroorzaakt door tekort 2-richtingfietspaden. Dwz als een auto een kruising nadert, dan kunnen er ook auto's van rechts komen, dus waarom niet opletten op fietsers die van rechts komen? Dat zal komen omdat binnen de bebouwde kom vaak voor 1-richtingfietspaden aan beide kanten van de weg wordt gekozen en het daar drukker is met fietsers. Buiten de bebouwde kom is het doorgaans aan 1 zijde een 2-richting fietspad en dat maakt de aanleg van fietstunneltjes een stuk goedkoper.

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek
11-12-2017
Roland Haffmans, -

In het buitenland voegen ze bord en onderbord samen, duidelijker dus veiliger en minder vandaal gevoelig. Waarom doen we dat hier niet?

Tweerichtingsfietspaden: gevaar uit onverwachte hoek
06-12-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

92 procent van de automobilisten die vaak in de auto zitten de telefoon wel eens gebruikt onder het rijden. handsfree bellen, handheld bellen, een tekstbericht lezen, een tekstbericht versturen, gebruikmaken van sociale media (nu.nl). Regelmatig (paar keer per week) ben ik bijna aangereden op een schoolroute door automobilisten die op hun mobieltje zaten te kijken. Ouders geven in de auto ook het verkeerde voorbeeld. Maar nee we gaan ons op die kinderen concentreren en dan gaan de ouders het weer verprutsen: goed bezig. Kinderen culpabiliseren en de ouders/volwassenen gaan vrijuit. Volgens de rechtspraak is de verantwoordelijkheid bij volwassenen groter dan bij kinderen , dusss camera's bij kruispunten (schoolroutes?) of mobiele teams (Koos Spee zei het al) inzetten om de automobilisten aan te pakken. Of de smartphoneproducenten (ook volwassenen) die  waarschuwingen op je phone geven om de halve minuut als je je veplaatst met meer dan 6 km/u of iets dergelijks. Fietsers zijn een gemakkelijk doelwit, ook om bokken te schieten.

Etienne Bral (actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.)

 

 

SWOV: Vooral kinderen aanspreken op bellen op de fiets
06-12-2017
P. Lomito,

"Zo'n 30% van de verkochte fietsen zijn e-fietsen, terwijl 2% van de ritten blijkbaar met een e-fiets worden afgelegd, een heel opmerkelijk verschil. Wat kan dat verklaren?"

Die 30% is niet het totale aandeel van E-fietsen in alle bruikbare fietsen maar slechts het aandeel in de jaarverkopen. Er zijn totaal iets van 22,5 miljoen fietsen in Nederland en daarvan is slechts 1,5 miljoen een E-fiets. Een aandeel dus van 7% in de fietsenpopulatie. En daarmee wordt 2% van alle ritten gemaakt tegenover 24% voor gewone fietsen, dus 2%/1,5M= 1,33% ritten per miljoen E-fietsen tegenover 24%/22,5M= 1,07% ritten per miljoen gewone fietsen.

 

Conclusie is dat met de E-fiets vaker ritten gemaakt worden. En dan hebben we nog het feit dat een rit kort of lang kan zijn en dat ritten met de E-fiets vaak langer zijn, gemiddeld een factor 1,7.

We weten dat er in NL 15 miljard km per jaar gefietst wordt.

21,0Mo x Af  +  1,5Mo x Ae = 15Ma

Ae = 1,7 x Af

21,0Mo x Af + 1,5Mo x 1,7 x Af = 15Ma

23,55Mo x Af = 15Ma

Af = 637 km per jaar en Ae = 1.083 km per jaar.

Aandeel gewone fietsers in de totaal afgelegde fietskilometers is dus 21,0Mo x 637 / 15Ma= 89%

Aandeel E-fietsen is dus 11% van totaal afgelegde fietskilometers.

Elektrische fiets goed voor 2 procent van alle ritten
04-12-2017
Roland Haffmans, -

Ooit is de provincie de onzichtbare overheid genoemd. Blijkbaar zoeken ze nu krampachtig de media met ieder een eigen duur onderzoek over hetzelfde probleem.Uiteraard met ieder een eigen afwijkende oplossing.

Toch eens kijken kijken naar de huidige fietsbewegwijzering. Dan valt op het slechte onderhoud op, de onleesbaarheid in het donker, dat juist rode tekens slecht bestand zijn tegen (uv) zonlicht. Blijkbaar zijn het voorstellen vanachter het bureau door niet fietsers. 

 

Utrecht ontwikkelt speciale markering én bewegwijzering voor snelfietsroutes
04-12-2017
Stijn C.R.E.C. Gabeler, http://www.PraatNederlands.nl
wanneer zal de 1e electrische auto gaan rijden en waar? Hoe lang duurt het voordat iedereen in een auto kan rijden die automatisch rijdt en wanneer zullen auto's onder carpool constructies als openbaarvervoer gezien worden zodat mensen met elkaar samen in alle beschikbare auto's ritten kunnen inboeken?
Neemt Google de stad over?
04-12-2017
Anneke Nusselder, Steunfractie GroenLinks Zwolle

Lichtgevende belijning verblindt de fietsers volgens mij. Graag aandacht hiervoor, anders is het namelijk veel gevaarlijker dan gewone belijning. 

Fietsers wisselend positief over lichtgevende belijning
03-12-2017
Roland Haffmans, -

Stees weer hetzelfde verhaal, de zoeffietsers kennen de gevaren en kunnen alleen maar sneller rijden, dus zijn ze niet gevaarlijker. Draagt een helm ook niet bij tot het nemen van meer risico zoals onderzoek stelt?

De zelfrijdende fiets is meer dan een 1 april grap
03-12-2017
P. Lomito,

Ook hier de bekende framing van de speed pedelec als gevaarlijk want snel. Dus niet omdat de speed pedelec te snel rijdt in de stad en daardoor ongevallen veroorzaakt maar uitsluitend omdat de snelle fiets sneller KAN rijden.

 

Daarbij wordt steevast vergeten dat de bestuurder van de speed pedelec degene is die het meeste gevaar loopt bij onaangepaste snelheid en rijgedrag. Met 8.000 km op de teller sinds maart 2017 kan ik concluderen dat gewone fietsers en voetgangers zelf een groter veiligheidsprobleem zijn door de onattente deelname aan het verkeer. Als snelle rijder moet je er maar rekening mee houden dat fietsers meer naar hun smartphone kijken en dan zonder richting aan te geven afslaan.

Snelle fietsers zijn via sociale media goed op de hoogte van de veiligheidsrisico's van de hogere snelheid. Valpartijen op hoge snelheid resulteren al gauw in zwaar letsel met meerdere botbreuken en langdurige herstelperiode. We lezen dat van elkaar en zijn daardoor extra bewust van de mogelijke gevolgen. We houden elkaar niet alleen op de hoogte van actuele rij-omstandigheden (gladheid!) maar informeren elkaar ook over het nut van bijvoorbeeld winterbanden op de speed pedelec. Verder wordt er aandacht besteed aan rijgedrag, zichtbaarheid door het gebruik van extra reflectoren, betere verlichting en opvallende kleding.

 

Het aansturen op ISA is dan ook een kwalijke zaak, het lost namelijk een niet-bestaand probleem op en een dergelijk systeem grijpt vooral zonder noodzaak in. ISA past overigens wel prima in de trend om het gebruik van de speed pedelec zoveel mogelijk tegen te werken door rijksoverheid en Fietsersbond die elkaar gevonden hebben op dit punt... de overheid vanuit het belang om de auto als melkkoe (25 miljard euro per jaar) in stand te houden en vanuit de Fietsersbond om de fietspaden exclusief te maken voor wat zij graag als fiets beschouwd..

De zelfrijdende fiets is meer dan een 1 april grap
02-12-2017
Roland Haffmans, -

Hendriksen "Scholieren maken veruit de meeste ritten en kilometers" Het CBS kent andere getallen!

Elektrische fiets goed voor 2 procent van alle ritten
02-12-2017
Roland Haffmans, -

@Dick de Waard: "Voor "gelijk groen" moet er veel ruimte zijn op de kruising".

-  "gelijk groen" kan als auto vriendelijke maatregel worden gebruikt en betekent voor fietsers minder groen en lanegr rood, tenzij met twee maal per cyclus "gelijk groen".

-  "gelijk groen" zie je juist op grote kruisingen met veel autoverkeer voor minder vertraging voor het autoverkeer en meer doorstroming van het autoverkeer. Kleine kruisingen met minder autoverkeer missen die noodzaak. Al het verkeer dus ook fietsers kan daar met korte roodtijden worden bediend.

Rotterdam probeert het nog een keer: alle fietsers tegelijk groen
01-12-2017
Pierre van den Oord, Fietsersbond

Dat de fietser een auto signaleert is mooi. Wat moet de fietser doen als er een dreiging is? De kant in? Afstappen? De signalering in de auto lijkt me heel wat effectiever. Rakelings passeren of niet gezien in het donker met een tegemoetkomende auto kan dan niet zonder een signaal. Nog beter zou zijn dat het systeem automatisch de auto in zijn baan corrigeert cq afremt. Kleine stapjes richting zelfsturende auto.

 

Sensor moet automobilist waarschuwen voor fietser
01-12-2017
Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen

De oorzaak ligt eerder in het type kruising dan in de aanwezigheid van pers lijkt me. Voor "gelijk groen" moet er veel ruimte zijn op de kruising, en dat is lang niet overal het geval. Het werkt niet goed op krappe kruisingen, ook niet in Groningen.....

Rotterdam probeert het nog een keer: alle fietsers tegelijk groen
01-12-2017
Hendriksen, HB consult

Scholieren maken veruit de meeste ritten en kilometers.

Het effect van de ebike zit bij de groep 20-plus. 

De 2% is dan ook een onhandige constatering. 

De fiets gaat autoritten van 20 kilometer niet vervangen. De ebike kan daar het evrschil maken. Mogelijk dat het goedkoper is om ebikes uit te delen dan meer asfalt aan te leggen.

Elektrische fiets goed voor 2 procent van alle ritten
30-11-2017
Roland Haffmans, -

@: "Het zal nog minimaal 20 jaar langer duren voordat ze het vervoer in de stad geheel zullen ‘overnemen"  "GEHEEL" is dan de niet zelfrijdende auto niet meer toegestaan?

Rijdt de zelfrijdend auto de fietser in de wielen?
30-11-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

We worden serieus genomen met de klemtoon op serieus. Mogen we dan ook onze (lees: mijn) Sinterklaaswensen in onze fietsschoen stoppen? Of onze wensen voor pakjesavond uiten? Dan ziet het er als volgt uit: meer ruimte voor de fiets, meer fietsers en vooral fietskilometers, meer gezonde lucht, meer vrijliggende fietspaden in asfalt of vlak beton, meer kortere routes voor de fietser , meer belijning, meer veilige bermen en zijkanten (weg gevaarlijke pieken of andere uitsteeksels), meer veiligheid bij kruisingen, meer betere fietsverlichting, meer meedenkende en empathische automobilisten, meer 30-km/u wegen bibeko, meer blije kinderen op de fiets, meer goede regenkleding, meer geld voor duurzaam vervoer (fiets op plaats 1), meer goede en veilige fietsparkeerplaatsen  en…minder CO2, minder auto’s, minder diesels (vrachtwagens, bussen), minder water en modder op het fietspad, minder aso’s op de weg, minder onoverzichtelijke situaties, minder BTW op fiets en fietsonderdelen, minder snor- en bromfietsen met uitlaatgassen op het fietspad. Deze lijst kan iedereen aanvullen natuurlijk.

Fiets wordt serieus genomen in nieuw verkeersmodel