Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
24-09-2018
Roland Haffmans, -

@: "Wel bevelen de onderzoekers aan om de schuine stoeprand nader te onderzoeken, want het is niet bekend wat er precies gebeurt als een fietsers daar per ongeluk tegenaan rijdt"

Een gemiste kans, zo kan de wegbeheerder voortgaan met hun vertrouwde rechte stoeprand, die zeker bij een gering hoogteverschil tot veel ongevallen leidt.

Laat die rechte stoeprand maar weg tussen fietsers en voetgangers
24-09-2018
Birgit Cannegieter, APPM

Wat een mooi idee en handig ook. Werkt het alleen als het donker is? Of is de projectie zo duidelijk dat je ook overdag (bijvoorbeeld drukke winkel-dagen) flexibel bent met deze pop-up plekken? 

Nijmegen projecteert de pop-up fietsenparkeerplaats
22-09-2018
Verweij, Fietsersbond

Onder hardlopers en sportieve fietserse is de app Strava als enige tijd populair. Met deze app op de smartphone kun je je prestaties en afgelegde routes bijhouden en met anderen delen. Op de bijbehorende website is een kaart te bekijken waarop alle routes zijn te zien van alle deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven (uiteraard geanoniemiseerd). zo kun je zien welke routes en gebieden populair zijn onder sportieve hardlopers en fietsers, wereldwijd!

Het zou mooi zijn als er zo'n soort app zou kunnen komen voor 'dagelijkse' fietsers en deze op grote schaal zou worden gebruikt. Eigenlijk een soort permanente Fietstelweek dus. Misschien een mooi project voor het Fietsberaad in samenwerking met de Fietsersbond en wellicht overheden en andere organisaties. Begonnen zou worden met alle leden van de Fietsersbond te vragen de app te installeren om zo de gefietste routes in kaart te kunnen brengen. Dit zou uiteraard geheel geanonimiseerd moeten gebeuren. Om de mensen te bewegen de app te gebruiken zou er ook iets tegenover moeten staan. 'Belemmeringen' zoals zorgen om privacy, geheugengebruik, etc. zouden zo veel mogelijk moeten worden geminimaliseerd. Het zou een geweldige manier zijn om het 'fietsgedrag' in kaart te brengen en de knelpunten in het fietsnetwerk op te sporen.

Komt er dit jaar een Fietstelweek?
21-09-2018
Roland Haffmans, -

Een fietsvak vervangt de inpandige fietsenstalling in het zich fietsgemeente noemende Nijmegen!

Nijmegen projecteert de pop-up fietsenparkeerplaats
21-09-2018
Stefan Langeveld, Baluw

De foto is goed gekozen: het grootste knelpunt (voor alle weggebruikers) staat rechts in beeld. Mijn schatting is dat 3/4 van het tijdverlies voor fietsers door stoplichten komt, de rest van hinder op fietspaden. De doorstroming bevorderen door mensen tot stilstand te dwingen: wat een rare gedachte. 

Kruispunt vaak knelpunt
20-09-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

@Roland

Informatie van ETSC (European Transport Safety Council):

ISA is a vehicle safety technology already available on several models of new car in EU showrooms. ETSC is calling for ISA systems that use a sign-recognition video camera and a GPS-linked speed limit database to help drivers keep to the current speed limit.

Such a system will limit engine power when necessary to help prevent the driver from exceeding the current speed limit. The system can be overridden, or temporarily switched off.  As well as improving road safety, reducing emissions and saving fuel, the system can help drivers avoid speeding fines.

Dus op een trambaan kun je via de videocamera of via een poortje de ISA uitschakelen of omschakelen en een andere snelheidslimiet instellen. De ISA voor bussen en vrachtwagens is uiteraard weer anders dan voor auto's. En voor landen waar ze links rijden heb je ook weer aanpassingen nodig.Je hebt trouwerns in bepaalde landen ook weer verschillende snelheidslimieten per rijstrook en dat moet je ook in kunnen stellen. 

Etienne Bral Fietsersbondafdeling Delft

 

Alle bussen in Londen uitgerust met ISA
20-09-2018
Jan-Albert de Leur, Provincie Noord-Holland

Ook in de Provincie Noord-Holland kiezen we voor de term 'doorfietsroutes'. Hiermee wordt de schijn vermeden dat alleen snelle fietsers welkom zijn en gewoon of langzaam fietsen niet mag.

Kenmerk van deze routes is alsvolgt gedefinieerd:

Op deze routes kan ongestoord doorgefietst worden. Regionale verplaatsingen (tot 15 á 20 km) zijn de norm: De paden zijn geschikt voor zowel gewone (brom)fietsen, elektrische fietsen en speed-pedelecs . De paden zijn ontworpen zodat al deze voertuigen op verschillende snelheden gebruik kunnen maken van het doorfietspad met zo min mogelijk obstakels en stopmomenten. Dit betekent dat het aantal verkeerslichten of kruisingen waar de fiets voorrang moet verlenen geminimaliseerd wordt. Op een doorfietsroute is naast elkaar fietsen altijd mogelijk en is voldoende ruimte om veilig te kunnen inhalen. Bij het ontwerp zijn snelheden van 25 km/u uitgangspunt. Dat vraagt om voldoende breedte, ruime bochtstralen, comfortabele ondergrond en (adaptieve) verlichting. Een groene en klimaatadaptieve inrichting en inpassing is ook onderdeel van de ontwerpopgave, vooral in kwetsbare gebieden.

Fietssnelweg of Doorfietsroute?
19-09-2018
Roland Haffmans, -

Wat te doen in steden met wegen waarbij voor de rijbaan 30 km geldt en voor de ernaast gelegen (vrije) trambaan 50 km / uur?

Alle bussen in Londen uitgerust met ISA
19-09-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Dit vormt een onderdeel van het beleid van TfL (Transport for London) sinds 2016. Het is gestart door burgemeester Khan die ook probeert om de luchtkwaliteit in Londen aanzienlijk te verbeteren (up to WHO standards). Hij voert het "Vision Zero" beleid uit: 0 %(!) dodelijke slachtoffers door én in bussen door allerelei veiligheidsmaatregelen vanaf 2030 en vanaf 2041 helemaal geen dodelijke verkeersslachtoffers meer op de wegen in Londen!!! Een beetje zoals hier: "We gaan voor de NUL".Maar je merkt het verschil tussen een mayor en een Lord Mayor, hij krijgt meer gedaan.En meneer Khan is niet iemand die het van de hoge toren roept, nee hij doet het in de luwte. 

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft

Alle bussen in Londen uitgerust met ISA
17-09-2018
Roland Haffmans, -

"de definitie wijkt wel wat af" zolang de omschrijving verschilt, vergroot eenzelfde term slechts de verwarring. "minder auto’s en verkeerslichten op de hoofdfietsroutes" ook met minder (hoeveel minder?) kun je niet echt doorfietsen. Is het zo moeilijk om de routekwaliteit goed te duiden?

Boeiend dat aantal hits, dat niet herhaalbaar is.

Fietssnelweg of Doorfietsroute?
17-09-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Hoe ga je dat in het Engels of Duits vertalen? Bike-o-strada of Fahrrad-O-Strada zijn makkelijkere vertalingen van fiets-o-strade, een woord afgeleid van het Vlaaamse woord autostrade (autosnelweg) dat weer dicht aanleunt bij het Italiaanse woord "autostrade".  In het Vlaamse fiets-o-strade wordt er niets over snelheid gezegd, maar doorfietsroute klinkt dan weer veelbelovend.Hier in Zuid-Hollandia hebben we de "Velostrada" dus ook weer iets met strada of strade. Met de steeds hogere temperaturen kunnen we wel een Italiaanse invalshoek gebruiken. Gaan we in de Benelux naast het synchroniseren van de klok (winter- of zomertijd) ook de nomenclatuur op elkaar afstemmen?

Etienne Bral, lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.. 

Fietssnelweg of Doorfietsroute?
17-09-2018
Kees Helderman, Kees Helderman consultancy

doorfietsroute - een snel, kort en slim woord, zonder negatieve bijklank - laten we deze gewoon gaan gebruiken!

Fietssnelweg of Doorfietsroute?
16-09-2018
Kees van Malssen,

Ik weet niet waarom dit opeens een "E-bike/Speedpedelec" discussie wordt. Wat mij betreft is iedere Speedpedelec rijder een automobilist minder en moeten ze, juist voor snelle fietsroutes, als partner en niet als tegenstander gezien worden. Een goede snelfietsroute heeft zoveel breedte dat ook snelle gebruikers goed door kunnen rijden zonder gevaarlijk dicht langs anderen te moeten rijden. En dat zijn niet alleen speedpedelecs, maar ook getrainde racefietsers, ligfietsers en velomobilisten, je weet wel, die fietsersbond leden die voor de langere afstand ook de fiets nemen!

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
15-09-2018
Speedpedelec,

Etienne Bral: als je verplicht wordt om met je speedpedelec in een autofile aan te sluiten, dan krijg je echt wel meer kankerverwekkende stoffen binnen, dan al rijdend op een fietspad. Op mijn route sta ik soms op 1,5 meter afstand stil, achter de uitlaat van die dieselauto voor mij. Als ik op het gescheiden fietspad daarnaast zou mogen rijden (met daartussen groenstrook) dan was de afstand tussen diezelfde uitlaat 15 meter. Niet overtuigd? Vraag aan je buurman of hij zijn dieselauto wil starten en houd je mond op 10 cm afstand van de uitlaat. Dan snap je wat ik bedoel.
Verder: op mijn speedpedelec met krachtsensor moet ik meer fysieke inspannen leveren dan op menig gewone ebike, en zeker die ebikes met rotatiesensor. Veel mensen hebben een (negatieve) mening over de speedpedelec (vooral leden van de Fietsersbond), terwijl ze nog nooit op een speedpedelec gereden hebben. En voor de grotere afstanden nemen diezelfde (GroenLinks) figuren niet de fiets, maar de trein. Ik neem daarentegen de speedpedelec.
 

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
10-09-2018
Roland Haffmans, -

Het Rijnwaalpad is steeds aangeprezen als de korste route, maar hier lezen we dat "de omrijdfactor bijna 1,6" is. Waarom is de overheid daarmee zo onbetrouwbaar?

Fietsers fietsen graag om, wanneer ze gebruik kunnen maken van een fietssnelweg
07-09-2018
Roland Haffmans, -

"en een lange hellingbaan parallel aan het water aan de overzijde" is feitelijk onvolledig en daarmee onjuist. Ook die zijde kent een lus met een haarspeltbocht, die achter de bomen schuilgaat. Of aan de oostzijde met die uitbundige slingers "hun voetafdruk in het landschap zo klein mogelijk is" kan betwist worden. Met deze Gentse brug https://fietsbult.wordpress.com/category/themas/grote-ring-r4/ oogt de voetafdruk kleiner vergeleken met die forse slingers.

Hoge slanke fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal
05-09-2018
J.C. Roeloffzen, Fietsersbond

Om te beginnen, plotselinge duizeligheid is niet uit te sluiten, een even wegvallen van aandacht niet en een plotseling probleem met je fiets ook niet. We lopen altijd enig risico.

Intussen rijst wel de vraag: wat kunnen we doen aan het snel stijgende ongevalscijfer voor m.n. oudere fietsers? Op het moment weten we niet genoeg om tot beleid te komen. Criteria kunnen daarbij helpen.

Daarnaast geven ze een handvat om van tijd tot tijd bij jezelf na te gaan of je niet in de gevarenzone komt met het ouder worden. Dat vraagt een bereidheid je eigen fouten en beperkingen te zien, en gewaarzijn hoe met je gaat. Wie dit in huis heeft kan maatregelen nemen en een hoop ellende voorkomen.

Het idee van een testbaan ivind ik heel goed en past hier prima bij. Overigens geeft de ANWB cursussen voor de e-bike. Dat mag van mij breed bekend worden.

De oproep tot verdraagzaamheid deel ik helemaal. Hiermee kunnen we de meeste situaties ondervangen voor ze een probleem worden. 

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
05-09-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Waar blijft de conclusie: we lijken allemaal gelijk (fietsers), maar we zijn allemaal anders. Je kunt allemaal factoren/criteria opnoemen, goed, maar wat zijn de grenzen. Je zult uiteindelijk een zekere tolerantiegraad moeten instellen. Ik denk aan een BBC-programma (Breakfast News) waar een vrouwelijke arts de botdensiteit bij zichzelf mat en tot de onthutsende conclusie kwam dat ze zeer erge osteoporose had. Ze dacht dat ze gezond leefde qua voeding en beweging, maar dat hielp allemaal niet. Zo is het ook bij fietsen: je denkt dat je goed bezig bent, maar je weet het niet. Misschien af en toe een proefbaan instellen bij gemeentes waar je jezelf kunt testen (motorisch en mentaal) met testen (speciaal voor fietsers) voor onze belangrijke sensoren ( er zijn er meer dan de 5 die je op school hebt geleerd) en eventueel, want ook jonge mensen kunnen al osteoporose hebben, voor osteoporose. Sum quod sum: ik ben die ik ben.Toch blijft de vraag: wat zijn de tolerantiewaarden en kun je een plotse aandoening (duizeligheid o.i.d.) uitsluiten? 

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
05-09-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Ook jij kan geschept worden door een auto. Dat bepaal je zelf. 

Het is eerder zo dat de wegbeheerder zelf bepaalt dat overal verkeerslichten staan, die slachtoffers maken ongeacht het gedrag. Denk aan fietsers die bij groen keurig rechtdoor gaan rijden .... tegelijk met een vrachtwagen. De campagne is symptoombestrijding. Hier mijn rapport over verkeerslichten.

Separate fietspaden dwingen fietsers vaak tot links rijden, bij voorbeeld als het een paar maal oversteken scheelt of bij een niet-oversteekbare trambaan. De wegbeheerder is dus eerst verantwoordelijk voor spookrijden. 

Borden verminderen aantal roodrijders
05-09-2018
J.C. Roeloffzen, Fietsersbond

Ik vergeet nog enkele punten:

 • beoordelingsvermogen
 • psychische gesteldheid
Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
05-09-2018
J.C. Roeloffzen, Fietsersbond

Leeftijd alleen lijkt me geen goed criterium voor het bepalen van de risico's. Je kunt beter kijken naar wat daartoe bijdraagt. Daarbij denk ik aan een aantal zaken waaronder:

 1. verminderd zicht (onscherpte of verstoord blikveld)
 2. slechthorendheid
 3. reactievermogen (medicijngebruik, alcohol, vermoeidheid)
 4. evenwichtsgevoel (medicijngebruik)
 5. motoriek (zijn je bewegingen vloeiend of bruusk)
 6. oplettendheid (medicijngebruik, alcohol)
 7. onzekerheid of overmoed in het verkeer
 8. soepelheid van het lichaam
 9. incasseringsvermogen van het lichaam (o.m. osteoporose)

Als je op teveel gebieden problemen krijgt is fietsen niet verstandig meer.

Een goede motoriek is extra belangrijk omdat veel e-bikes zeer sterke hydraulische remmen hebben. Als je daar bruusk mee heb je meteen een probleem. Fijne motoriek is ook nodig voor een goede regeling van de ondersteuning wat vooral belangrijk is bij kruispunten en optrekken.

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
05-09-2018
P. Lomito,

Zeven procent toename per jaar vanaf 65 jaar klinkt heel erg... erg. Maar stel dat de kans om op 65 jaar te vallen 1% is dan is dat op 66 jaar 1%x107%= 1,07%...

Met 75 jr zit je dan op 1,96%, met 85 jr op 3,87% en met 95 jr op 7,61%... elke 5 jaar verdubbelt dus de kans dat je komt te vallen.

Met 95 jaar maak je bijna 8x meer kans op een valpartij dan op je 65e. Misschien is 90 (5,43%) een mooie leeftijd om het wat rustiger aan te doen.

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
03-09-2018
J.C. Roeloffzen, Fietsersbond

Ik ben er juist voorstander van een e-bike te kopen als je nog behoorlijk kunt fietsen, je kunt er dan aan wennen zonder teveel risico. Ik denk dat juist ouderen zie zelden op hun e-bike stappen extra risico lopen omdat je op die leeftijd alleen dingen kunt leren die je regelmatig doet. 

Een e-bike die niet harder kan dan 15 km/u gaat in de stad niet werken, bij mij in Groningen is de gemiddelde snelheid 20 km/u voor gewone fietsers. Heel langzaam rijden levert juist extra gevaar op: de fiets is minder stabiel en de snelheidsverschillen met de andere fietsers worden te groot.

Een aparte groep vormen de mensen die door ziekte (m.n. hartproblemen en artrose) op een e-bike zijn aangewezen. Een cursus bij de aanschaf zou deze mensen kunnen helpen want deze groep heeft een verhoogd risico op ongevallen.

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
03-09-2018
Wim Salomons, Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp

In de maanden april t/m september fietsen we elke maandag met een groep van 12 "oudere fietsers" met een gemiddeldel leeftijd van 72 jaar, 80 km op een racefiets (geen trike dus) door het mooie Twente ( het is dat we steevast 32 km/h rijden anders zouden de onderzoekers van de universiteit Twente ons vanuit hun raam elke maandag  kunnen observeren.)                                 Dit betekent in de afgelopen 7 jaar bijna 15000 kilometer in het buitengebied,waar de kans op vallen 2.1 groter is dan in de stad !. Voor zover de herinnering reikt (want dat wordt wel wat minder), is er sprake geweest van drie valpartijen, waarbij één het gevolg was van een onbezonnen actie van de oudste renner, door om te kijken naar een mooie jonge vrouw. Statistieken zeggen (net als in het voetbal) gelukkig niet altijd alles.                                           Toch zal ik als ontwerper van de fietsinfra mij natuurlijk blijven inzetten voor verkeerveiligheid. 

Maar daarnaast zou het misschien goed zijn als de "oudere fietser" niet alleen de voorwiel aangedreven e-bike laat staan maar ook de e-bike met middenmotor en in plaats daarvan rustig op eigen kracht van het mooie Twense land geniet. En als het dan toch niet anders kan blijft de vraag waarom de "oudere fietser" op een e-bike harder moet kunnen dan 15 km/h.                        Of bepaald de markt wat goed is voor de verkeersveiligheid?

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
03-09-2018
Hans van der Kraan,

Het is een soort parasitair bedrijfsmodel. Flikker de fietsen ergens neer en misbruik, m.i., de openbare ruimte. Speelde ook in op de acceptatie door de millenial met de aan de hand vastgegroeide slimfoon. Maar het is natuurlijk totaal veel meer cool als je een individueel gekozen rijwiel bezit die echt lekker trapt zoals jij dat wil en die eventueel met allerlei (on)nuttig ict-gedoe is afgeladen. Mag hoor. 8-))
Oftewel eigen fiets eerst!

Obike legt het loodje. Ofo de volgende?
03-09-2018
Hans van der Kraan,

Mooi! de Armadillo van Velove ontwikkeld m.n. door Flevobike Technology!
Gezien en bewonderd op diverse SPEZI's

Succes gewenst!

Vrachtfiets vervoert ‘standaardcontainer’
03-09-2018
Bert Nieboer,

Wat ik mis in alle onderzoeken en wat bij ouderen vaak ook niet bekend is, dat het type e-bike die ze kopen, essentieel is voor de valveiligheid. Ik ben van mening dat een eenvoudige voorwiel aangedreven e-bike met alleen een rotatiesensor op de trapas eigenlijk ongeschikt is voor ouderen. Want juist op de momenten dat men nog niet stabiel op de fiets zit bij op- en afstappen en de rotatie sensor de motor vrijgeeft komen de krachten vrij die ongewenst zijn en veel valpartijen veroorzaken.

Helaas zijn dit ook de fietsen die het goedkoopst zijn, dus de keus is makkelijk verkeerd gemaakt.

Bij de fietslessen die ik gegeven heb is duidelijk geworden dat voor ouderen een middenmotor met meerdere sensoren die de kracht op de trapas een bepaald ingesteld percentage ondersteunen de voorkeur heeft.

Dan beweegt men ook daadwerkelijk, dit in tegenstelling tot de voorwielmotor, waar men slechts de trapas laat ronddraaien, waardoor alleen de motor het werk doet, en er dus van enige prestatie van de berijder geen sprake is. En dus een vals gevoel geeft van gezond bezig zijn.

Als ouderen massaal de voorwiel aangedreven e-bike laten staan, dan zullen de onderzoekcijfers drastisch wijzigen, daarvan ben ik overtuigd.

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
03-09-2018
,

Eigenlijk wel jammer dat het Barcelona Institute for Global Health zoveel tijd, geld en menskracht spendeert aan iets wat we in Nederland allang weten, fietsen en lopen is het gezondste van alle genoemde vormen van vervoer. Zwemmen is ook gezond behalve als je de elfstedentocht gaat zwemmen, wat overigens wel een uitstekende PR actie voor de kankerbestrijding was!

Fietsers voelen zich het gezondst
03-09-2018
Herbert van Laar, Rijkswaterstaat

Mensen vallen over het algemeen niet van de fiets maar met de fiets door remfouten, stuurfouten en ongewilde aanrijdingen. Fysieke gesteldheid en oplettendheid bepalen het risico en dat geldt dan weer voor alle leeftijden.

Herbert (64jr.)

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
03-09-2018
William Nederpelt, Fietsersbond / ECF / EuroVelo

Next Bike staat nu ook in Dordrecht.

Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden is de fiets meegenomen. Dit is ook meegewogen bij de gunning aan Qbuzz

https://www.ovmagazine.nl/2018/01/qbuzz-haalt-dav-binnen-1600/

Steeds meer deelfietsen bij de bushalte
31-08-2018
Theo van Kempen,

Probleem kan eenvoudig voorkomen worden: driewielers of wat iets hipper klinkt, trikes. Zou mooi zijn als iedereen het sociaal acceptabel zou vinden als mensen 3 wielen gebruikten. Ook de overheid zou hier een rol in kunnen spelen. 

Kans op een valpartij neemt vanaf 65 jaar ieder jaar met 7 procent toe
29-08-2018
Etienne Bral, Fietsersbond

Eh is de luchtkwaliteit wel beter op de fietspaden? Ik heb toen op Fietsberaad een berekening gemaakt voor fietspaden langs files en die is niet beter. Ook Test Aankoop heeft in België een kleinschalige meting uitgevoerd  bij schoolgaande of "schoolrijdende" kinderen. Daaruit bleek dat de kinderen IN de auto de schoonste lucht hadden (PM2,5 fijn stof): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180828_03686608?_section=68108480&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagupdate&adh_i=0ba791b437d28a6d8d3ebb7c59ae13fb&imai=&M_BT=2480184310186 . Als je nog eens flink in moet spannen dan krijg je 2 tot 3 keer meer vuile lucht binnen (hoeveelheid ingeademde lucht is gekoppeld aan de hartfrequentie) , speed pedeleccers krijgen door hun geringere inspanning minder vuile lucht binnen en t.o.v. kleine kinderen dus ook veel  ( een ander onderzoek waaruit bleek dat kinderen tot 60 % meer vervuiling binnen krijgen door hun letterlijk lage positie) minder vervuiling binnen krijgen (zet dit soort berichten eens op Fietsberaad). Dus het is belangrijk om verbrandingsmotoren te weren van belangrijke fietsroutes. We moeten echte "routes vertes" creëren. De Maastunnel en de verlengingen is zo'n vuile route en die wil de stad Rotterdam toch weer openstellen voor auto's vlakbij het Erasmusziekenhuis waar roken verboden gaat worden voor de ingang van de SEH, goed bezig...

Etienne Bral lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
28-08-2018
Speedpedelec,

Ongetwijfeld zal het "fietspad van de toekomst" - net als alle andere fietspaden in Nederland, streng verboden zijn voor mijn forenzenfiets, de speedpedelec.
@ C.A. de Jong (Fietsersbond): inderdaad, fietsers zoals ik ademen graag gezonde lucht in. Maar als het aan de Fietsersbond ligt, wordt voor mij - als speedpedelec rijder - daarop een uitzondering gemaakt. Ik mag namelijk verplicht aansluiten in de autofile, met op 1,5 meter voor mij de uitlaat van de auto of vrachtwagen. Kuch...

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
27-08-2018
C.A. de Jong, Fietsersbond

Langs de N225 maar graag er niet vlak langs maar evenwijdig er een stuk vanaf. Fietsers ademen graag goede lucht in en geen lucht vermengd met uitlaatgassen van motorvoertuigen. Dat zou de Provinciale Staten op kunnen nemen in het ontwerp van het nieuwe snelfietspad. Gezondheid moet een rol spelen langs de N225.

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
24-08-2018
Roland Haffmans, -

"verveling: fietsers wachten niet graag op verkeerslichten" vreemde omschrijving van verveling. Ook al aan gedacht om gewoon de wachttijd voor fietsers te verkorten al is het om niet te denken dat je als fietser vergeten wordt? Fieters merken dat ze telang moeten wachten en negeren dan rood zeker bij tellers die soms stil vallen of zelfs terug schakelen

Borden verminderen aantal roodrijders
11-08-2018
Kees van Malssen,

In eerste instantie was ik nogal sceptisch over dit concept en in zekere zin ben ik dat nog steeds. Aan de andere kant: wegen zijn voor een zeer groot gedeelte van de tijd niet bedekt en daarmee vormen ze een aanzienlijk oppervlak dat voor de winning van zonne-energie gebruikt kan worden. Om dit economisch interessant te doen, is het wel nodig om te concentreren op lage productiekosten en een houdbaarheid die minimaal die van "normaal" wegdek evenaart, zodat er geen extra onderhoudskosten bijkomen.

Zonnefietspad nog niet uit het experimentele stadium
11-08-2018
Kees van Malssen,

Aangezien de officiele maximum snelheid voor snorfietsen gelijk is aan die van e-bikes, ligt het veel meer voor de hand om de (prijs)vergelijking daarmee te maken. Dan zijn ze ongeveer even duur. E-bikes zijn dan zelfs veel goedkoper als je ook de brandstofprijs meerekent. Het argument "actieradius" is een non-argument, aangezien ook snorfietsen zelden gebruikt worden voor afstanden die de actieradius van een e-bike overstijgen.
Overigens, echte fietsen hebben een nog veel grotere actieradius.

Kortom: verkoop fossiele snorfietsen (=op fossiele brandstof) verkopen en deze vorm van luchtverontreiniging zal geleidelijk aan verdwijnen.

De elektrische snorfiets wordt het nog even niet
11-08-2018
Kees van Malssen,

Weer een sterk staaltje symboolpolitiek. Een apart verbod is helemaal niet nodig. Immers, artikel 5 van de verkeerswet verbiedt al het in gevaar brengen en/of onnodig hinderen van het verkeer. Op grond van dat artikel kan iedereen die gevaarlijk bezig is, aangepakt worden. 

 

Minister komt met verbod op handheld telefoongebruik op de fiets
11-08-2018
Kees van Malssen,

Het allerbelangrijkste element voor een snelfietsroute: door kunnen fietsen. Dus geen haakse/scherpe bochten, geen verkeerslichten en als er dan toch kruisende wegen aansluiten: voorrang voor de fietser met bovendien ruim zicht van alle kanten. Geen vaart hoeven minderen is de grootst mogelijke bijdrage voor een vlotte doorstroming.

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’
11-08-2018
Kees van Malssen,

@Ivo Smit: niet alle naafdynamo's zijn alleen aan het voorlicht gekoppeld. Hetzij al in het ontwerp, hetzij door aanpassing van de gebruiker, kan wel degelijk ook het achterlicht gekoppeld worden. In combinatie met een automatische schakelaar, die de verlichting aan/uit zet op basis van het omgevingslicht is goede verlichting op elke fiets heel goed mogelijk.
De naafdynamo mag wat mij betreft voor "gewone" fietsen verplicht gesteld worden.

E-fietsers rijden veel vaker met licht
11-08-2018
Kees van Malssen,

Naast al dit soort "leuke" campagne achtige activiteiten, is veruit de beste stimulans het creeren van een serieus goede infrastructuur. Helaas is dat vaak een brug te ver. Soms zelfs letterlijk, als er een nieuwe brug (bv over de Gouwe, de Amaliabrug) aangelegd wordt en als bezuiniging het fietspad geschrapt wordt. Nu kunnen automobilisten in 1 keer recht door, terwijl fietsers eerst rechts, dan nog eens rechts, dan een u-bocht, dan een brede bocht naar rechts, dan twee keer een oversteek en dan nog eens naar rechts, voor ze dezelfde oversteek hebben kunnen maken, bovendien over een brug die nog eens vaker open staat ook.

Dit is wel een triest voorbeeld van hoe fietsen/fietsers NIET serieus genomen zijn.

7 tips om fietsen te stimuleren met beloningen
11-08-2018
Kees van Malssen,

Heel fijn dat nota bene als punt 1 genoemd staat:beloon ook mensen die het gewenste gedrag al vertonen! Veel te vaak zie je campagnes die mensen tot iets willen overhalen, waarbij de mensen die het al doen over het hoofd gezien worden. Of dat nu (meer) fietsen is, of zuiniger met water, energie, of zonnepanelen, of .... noem het maar op. 

Eindelijk, eindelijk die erkenning voor de voorlopers!

7 tips om fietsen te stimuleren met beloningen
08-08-2018
Speedpedelec,
Het onderzoek is uitgevoerd door dezelfde "deskundige", die de onderbouwing heeft geschreven voor het huidige fietspadverbod voor de speedpedelec (december 2014). Inmiddels is een groot aantal organisaties, en ook zijn toenmalige opdrachtgever (ministerie i&w), er inmiddels wel van overtuigd dat dat onderzoek een tikkeltje "te kort door de bocht" is (zacht uitgedrukt). Onderzoeken van deze deskundige, neem ik dan ook als een korreltje zout.
Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser
08-08-2018
Henriette Jalink, Fietsersbond

In Ravenna, Italie, er naar volle tevreden op een Obike gefietst. Alleen de fiets was voor Nederlandse begrippen wel klein. In Italie fietst men meestal op kinderfietsen. Hopelijk hebben ze daar de racefietsen beter afgestemd op beenlengte ;-)

Ravenna is een kleine stad. Daar werd het geen rommeltje met de Obikes. Kan me dat in Nederlandse grote steden voorstellen, dat het echt een zootje wordt.

Obike legt het loodje. Ofo de volgende?
08-08-2018
Roland Haffmans, -

en ook al bedacht wat je doet met al die cijfers of komt dat later wel?

Rotterdam brengt fietsstromen bijna real time in beeld
08-08-2018
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

@Lomito: uit het artikel hierboven valt niet op te maken dat de snelheid een grotere kans op letsel geeft. Intuitief denk ik dat dat wel zo zou moeten zijn en dat bijvoorbeeld de ernst van het letsel toeneemt met de snelheid.

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser
08-08-2018
Reijnoud de Haan, Fietsersbond

Ik vind de zinsnede interessant; “ontwerp fietsen zo, dat men [stilstaand] met de voeten bij de grond kan”. Als leek [want fietsend op een ‘eigen kracht-fiets’] heb ik de indruk, dat electrische fietsen of vaak te groot zijn en/of een te hoog stuur hebben of dat ouderen zich vaak te foute manier van op- en afstappen hebben aangeleerd, of beide. Van de fiets vallen zie ik te vaak voor mijn ogen gebeuren

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser
07-08-2018
anneloes groenewolt, Fietsersbond

Mijn elektrische fiets doet bij aanzetten van de ondersteuning automatisch het licht aan. Je moet dus een handeling doen om hem uit te zetten. Als je nergens aan denkt, blijft hij aan. Waarschijnlijk is dat bij meer e-bike-merken het geval. Dat maakt natuurlijk ook verschil.

E-fietsers rijden veel vaker met licht
07-08-2018
Kees Rotteveel, Gemeente Zaanstad

Wat kost zo'n systeem?

Rotterdam brengt fietsstromen bijna real time in beeld
06-08-2018
Jan Helmer, Fietsersbond

Ik ben het helemaal met Kees van Malssen eens!

'Boe' tegen spookfietsers
04-08-2018
Speedpedelec,

@Ronald Haffmans: Naast een speedpedelec ben ik ook in het bezit van een supereenvoudige vouwfiets. Met maar één versnelling voor 99 euro nieuw gekocht bij de Halfords (merkloos). Om 12 km/h te rijden, moet ik al flink mijn best doen. Dus als ik met mijn vouwfiets op het fietspad rijdt, rijden alle overige fietsers mij in de weg. En rijdend op mijn speedpedelec op het fietspad (ik weet het: zwaar verboden en nog net geen misdrijf) is het precies andersom. Ik zal 't onthouden.

 

De elektrische snorfiets wordt het nog even niet
04-08-2018
Speedpedelec,

Henk Bakker, citaat "bellen op de fiets is niet gevaarlijk is mijn ervaring". Met andere woorden: als je met een voertuig aan het verkeer deelneemt, is het niet gevaarlijk om je door andere zaken te laten afleiden. Ik denk dan aan die 13 jarige jongen uit Kortenhoef die in 2015 overleed omdat hij op zijn mobieltje zat te kijken. Zijn vader zette zich daarna in voor een verbod op het gebruik van een mobieltje tijdens het fietsen.
Ongelooflijk dat er mensen zijn die er dat soort ideeen op na houden. Past wat mij betreft in de categorie "dronken in een auto rijden is niet gevaarlijk" en ook "2 pakjes sigaretten per dag roken is erg gezond".

Minister komt met verbod op handheld telefoongebruik op de fiets
02-08-2018
Evert Bouws, Fietsersbond

Elke vorm van bellen - ook handsfree - in het verkeer is volstrekt onverantwoord, omdat het afleidt. Zelfs het beluisteren van radio e.d. is eigenlijk al niet verantwoord. Het enige motief om onderscheid te maken zal de pakkans.wel zijn.

Minister komt met verbod op handheld telefoongebruik op de fiets
02-08-2018
Stefan Langeveld, Baluw

Waarschijnlijk heeft KIM niet gevraagd: Vindt u het acceptabel dat de overheid een veelgebruikt vervoermiddel geheel verbiedt ? 

@ Roland Ook e-fietsen rijden met hun hoge snelheid veel fietsers op het fietspad in de weg.

De snelleren zitten de langzameren in de weg ? Aparte redenering. 

De elektrische snorfiets wordt het nog even niet
02-08-2018
P. Lomito,

Ik heb anders video's (GoPro) van bellende/appende fietsers die zichzelf maar vooral ander verkeer in levensgevaar brengen door hun "gedrag". Ik ben blij dat de minister handheld bellen op de fiets gaat verbieden. De opmerking over sociale norm doet echter vermoeden dat de handhaving achterwege zal blijven zodat het vooral gebakken lucht is.

Minister komt met verbod op handheld telefoongebruik op de fiets
02-08-2018
P. Lomito,

Alleen spijtig dat de Nissan Leaf een milieuvervuilende elektrische auto is en daarom beter te vermijden.

Nissan Leaf krijgt 5 Euro NCAP-sterren mede dankzij fietsersdetectie
02-08-2018
P. Lomito,

Blijft wel het feit dat je op een (speed) pedelec of elektrisch ondersteunde fiets een grotere kans op letsel loopt bij een ongeval vanwege de hogere snelheid. En die kans wordt ook nog eens groter naarmate de bestuurder ouder is en daardoor kwetsbaarder voor bijvoorbeeld botbreuken . 

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser
01-08-2018
Cor van Angelen, Kracht van Utrecht

Een vrij algemeen middel om de fiets te stimuleren en een goed signaal af te geven dat fietsen echt een oplossing is voor veel problemen en het halen van klimaatdoelstellingen: schaf de BTW af op alle (E)fietsproducten.

7 tips om fietsen te stimuleren met beloningen
01-08-2018
Ivo Smit, Fietsersbond

Fietsen met naafdynamo en LED verlichting sturen alleen de koplamp aan. Die blijft meestal aan staan zonder dat de bestuurder dat merkt of last van heeft.

Is dat een voor- of een nadeel? Voordeel is de zichtbaarheid in het verkeer. Nadeel kan zijn de, vaak, slecht afgestelde koplamp waardoor die soms tegenliggers irriteert. Wel apart dat fietskoplampen nu al zo fel kunnen zijn. Kan het zijn dat daardoor het achterlicht vergeten wordt en niet meer, handmatig, wordt ingeschakeld?

 

E-fietsers rijden veel vaker met licht
01-08-2018
Frans Verkade, Fietsersbond

Slecht hulpmiddel: Geen piep geen gevaarlijke kruising of toch wel? De gevolgen laten zich raden...

 

Frans V

Slimme fietsbel voor senioren