Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Karijn Kats , Fietsverkeer
2007
Allochtonen fietsen aanzienlijk minder dan autochtonen, zo toont het onderzoek van SCP en Fietsberaad aan. Wat zou er aan gedaan kunnen worden?
Mariƫtte Pol - MuConsult , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 10.
2007
De vergrijzing in Nederland neemt toe en de vraag rijst hoe het fietsen aantrekkelijk gemaakt en gehouden kan worden voor ouderen. De hoofdlijnen van een fietsbeleid voor ouderen.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 26-27.
2007
Realisatie, organisatie en gebruik van het nieuwe Stadsbalkon (verdiepte onbewaakte stalling met toezicht) bij Station Groningen als schoolvoorbeeld voor Nederland.
2005
Tilburg fietst!, fietsplan 2005-2015, is een opvallend plan door de grote aandacht voor onderhoud (gegeven de compleetheid van het netwerk) en doelgroepgerichte promotie.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 11.
2007
De opleving van buurtstallingen in Amsterdam.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 20-22.
2007
De aanpak van gevaarlijk of hinderlijk geplaatste fietsen is vrij eenvoudig: die moeten verwijderd worden. Andere fout geparkeerde fietsen leveren gemeenten heel wat meer hoofdbrekens op. Een analyse van de praktijk.
Aafke Verbeek , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 7-8.
2007
Waarom fietsen Marokkanen minder dan andere Nederlanders? 25 interviews met beleidsmakers, sleutelpersonen en Marokkaanse jongeren en ouderen in een afstudeeronderzoek.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 12-13.
2007
Leeuwarden wil de nieuwe grote woonwijk De Zuidlanden optimaal voor fietsers verbinden aan de stad – en in de stad vooral stallingen en rotonde-voorrang realiseren.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 14-15.
2007
Het nieuwe fietsplan van Tilburg, Tilburg fietst, bevat beleidskeuzes die elders in het land de komende jaren wellicht ook bediscussieerd zullen worden: grote ambities, onderhoud centraal en veel marketing.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 28-29.
2007
Kan de OV-fiets ook een rol spelen in de grote markt van dagelijkse (trein)verplaatsingen naar het werk?
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 4-5.
2007
Allochtonen fietsen beduidend minder dan autochtonen. Welk effect op het fietsgebruik heeft dat in de toekomst en hoe zou het fietsbeleid daarop kunnen worden afgesteld?
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 8-9.
2007
De gemiddelde 65-plusser fietst aanzienlijk minder dan de gemiddelde Nederlander. Je mag dus verwachten dat het fietsgebruik in de nabije toekomst zal dalen als gevolg van de vergrijzing. Maar hoe sterk is die daling?
Benoit Tijssen (GroenLicht Verkeersadvies) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 16-19.
2007
De signalen dat de vraag naar fietsparkeervoorzieningen bij stations flink groeit werden de aflopen jaren steeds sterker. Op veel stations puilen de stallingen uit. Nieuwe parkeervoorzieningen staan binnen een mum van tijd weer vol. Wat is er aan de hand?
Rik de Groot , Fietsverkeer 15
2008
Slank, snel en comfortabel. Die kenmerken vallen direct op aan het zuidelijke fietsviaduct over de A4 bij Den Haag, net ten noorden van het Prins Clausplein.
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 23-25.
2007
Fietsen die wél capaciteit innemen maar nooit gebruikt worden – weesfietsen – vormen een groot probleem op veel stations. Dit probleem kan goed aangepakt worden, en is het een uitstekend middel tegen capaciteitstekort.
17-10-2007 @ 11:29

Fietsverkeer nr.15

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: