Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Karin Broer , Fietsverkeer
2007
Artikel gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen Houten Centrum en Houten Vinex en concludeert dat het gaat om een geslaagde poging om oude verkeerskundige principes te verpakken in moderne stedenbouw.
Otto van Boggelen , Fietsverkeer
2007
Artikel gaat in op mogelijkheden om verkeerslichtenregelingen voor fietsers te verbeteren. Met relatief eenvoudige maatregelen is de doorstroming en de geloofwaardigheid van de regelingen vaak te verbeteren. Als voorbeeld wordt de situatie op de Driftbrug besproken.
Ursula Lehner-Lierz - Velo-consult , Fietsverkeer
2007
Artikel over de visie van buitenlandse fietsexperts op het Nederlandse fietsbeleid.
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer nr. 16
2007
Artikel over nieuwe opzet van de fietsbewegwijzering in Groningen. In het bewegwijzeringsplan is onderscheid gemaakt tussen plaatsen in de omgeving en specifieke doelen in de stad.
Ron Hendriks , Fietsverkeer
2007
In dit artikel worden de kansen beschouwd van het project ‘Met de Fiets minder Files’. Met het project wil V&W een aantal fietsroutes langs filetrajecten verbeteren en evalueren of dat effect heeft op de congestie.
dr.ir. Jacob Groenendijk - KOAC•NPC / ir. Jan Knol - CROW / Rik de Groot , Fietsverkeer
2007
Artikel over nut en noodzaak van split op fietspaden, bijvoorbeeld vanwege de stroefheid. Conclusie is dat het in de meeste gevallen niet nodig is split toe te passen.
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer
2007
In dit artikel concludeert het Fietsberaad dat de afgelopen twintig jaar het totale fietsgebruik in Nederland meer is toegenomen dan het CBS heeft berekend.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: