Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008
De ervaringen van een tiental gemeenten rond het gratis maken van bewaakte stallingen kort geïnventariseerd.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008
In een nieuwe CROW-publicatie over turborotondes komt ook de positie van de fietser aan de orde. En dan met name de vraag of en wanneer fietsers in danwel uit de voorrang meelopen.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008
Er bestaat nauwelijks gemeentelijk fietsbeleid gericht op allochtonen, terwijl er alle aanleiding toe is. Fietsberaadpublicatie 11c: 'Allochtonen in het fietsbeleid' gaat hierover. In dit artikel wordt geïnventariseerd wat er wel aan lokale activiteiten gebeurt en worden de conclusies uit de publicatie weergegeven. 
Hans Godefrooij , Fietsverkeer nr. 18
2008
Volgens Duurzaam Veilig moeten gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom altijd worden voorzien van parallelwegen. In de praktijk betekent dit vaak het ombouwen van fietspaden. Fietsers moeten dan de ruimte delen met bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen. Welke afwegingen spelen daarbij een rol?
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008
In Zeeland is het Fietswegconcept door het Waterschap Zeeuwse eilanden op diverse plaatsen uitgevoerd. De mening van de gebruikers werd gepeild en deskundigen geven aan wanneer de Fietsweg een bruikbaar instrument is.
Otto van Boggelen, , Fietsverkeer nr. 18
2008
Artikel over onderzoek van het Fietsberaad naar capaciteitsproblemen met betrekking tot fietsparkeren bij de stations in Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 18
2008
Toelating van LZV's op het (lokale) wegennet is gebonden aan regels. De CROW-advieslijst speelt hierbij een belangrijke rol.
Dr. Bas de Geus en Prof. Dr. Romain Meeusen - Vrije Universiteit Brussel , Fietsverkeer nr. 18
2008
In Vlaanderen werd een groep volwassen de vraag voorgelegd waarom ze al dan niet op de fiets naar het werk gaan.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008
Ruimte voor de Fiets heeft de afgelopen jaren een forse impuls gegeven aan het ombouwen van verouderde stationsstallingen. Maar Prorail - uitvoerder van de regeling - wil dat andere partijen zoals gemeenten, provincies en ov-maatschappijen financieel bijdragen aan de realisatie. 
Koos Swank en Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer nr. 18
2008
Fietsbeleid maken met beperkte middelen. Dat kan heel goed door mee te liften op de ‘auto-uitgaven’. Het ontvlechten van de auto- en fietsnetwerken dat bij steeds meer gemeenten speelt, biedt hiertoe extra mogelijkheden zoals het voorbeeld Leiden laat zien.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: