Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 20
2008
Een aantal gemeenten en regio's discussieert op dit ogenblik druk over de mogelijkheden van lightrail. Veelvuldig in het nieuws is de RijnGouweLijn (Leiden) waar de rivaliteit tussen fiets en lightrail een belangrijke rol speelt. Maar ook bijvoorbeeld in Groningen woedt een dergelijke discussie. Vraag is of beide vervoerwijzen elkaar echt in de weg zitten. Of dat ze elkaar juist prima kunnen aanvullen.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 20
2008
De tweede ronde van de Fietsbalans, het onderzoek van de Fietsersbond naar het fietsklimaat in gemeenten, is in de afrondende fase. Belangrijkste conclusies: gemeenten hebben veel werk gemaakt van fietsbeleid en de auto rijdt zich steeds meer vast.
Peter Kroeze (Ligtermoet & partners) , Fietsverkeer nr. 20
2008
De stedenbouwkundige structuur van de Vinex-wijk Houten-Zuid wijkt sterk af van die in de Vinex-wijk Leidsche Rijn-Veldhuizen. Peter Kroeze ging op zoek naar de verschillen en keek of deze verschillen verklaren waarom er in Houten meer wordt gefetst.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 20
2008
Als het gaat om luchtkwaliteit gaat het vooral om automaatregelen. Maar sommige gemeenten weten ook met fietsmaatregelen een gooi te doen naar de milieusubsidies.    
Tim Asperges (TIMENCO) , Fietsverkeer nr. 20
2008
Sinds de lancering van het fietsknooppuntensysteem in 1995 in Belgisch Limburg is het recreatief fietsen opgebloeid. Tal van andere regio’s en provincies namen het succesvolle systeem over.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 20
2008
De gemeente Utrecht start een officiële marktconsultatie voor de realisatie van een leenfietsensysteem met vijftig huurlocaties. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek verwacht Utrecht dat vooral bezoekers en forensen gebruik zullen maken van de huurfiets. Kan het ook in een Nederlandse stad?
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 20
2008
De CROW-publicatie 257 Turborotondes pakt ongunstig uit voor de fietser, vindt het Fietsdberaad. De wachttijden nemen toe, er ontstaat voor fietsers onduidelijkheid over manoeuvres van automobilisten en de kans op afdekongevallen neemt toe. Het Fietsberaad wil dat CROW de aanbevelingen aanpast ten gunste van de fietsers.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: