Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

2011
Onder station Houten Centrum is een nieuw fietsstransferium in gebruik genomen. Het nieuwe transferium telt nu 3100 plaatsen en kan worden opgeschaald naar 4200 plaatsen. Dankzij een Europese aanbe steding pakken de exploitatiekosten gunstig uit.
Dirk Ligtermoet, Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 27
2011
Culemborg draagt nog de handtekening van Joost Váhl, de ontwerper die lang geleden al met shared space bezig was, toen nog in de vorm van het woonerf. In de stad met de oude kern omringd door uitbreidingswijken en industrie zijn de principes nog steeds terug te vinden. Maar aan gescheiden infrastructuur voor de fiets valt niet altijd meer te ontkomen.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011
Hoewel de fiets de laatste jaren meer aandacht krijgt in de verkeersregeling, valt er nog steeds veel winst te behalen. Dat is de vaste overtuiging van Guus van der Burgt, verkeersregelspecialist en medebedenker van de Kwaliteitscentrale, een hulpmiddel om het functioneren van verkeersregelingen op straat te evalueren. Want de maximale wachttijd voor fietsers uit de gemeentelijke verkeersnota wordt in de praktijk maar zelden gehaald.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011
In de fietsenstalling komt langzamerhand meer elektronica die deze taak gaat overnemen. En ook buiten zien we meer elektronische systemen om de fiets veilig te stallen. Eén ding hebben de ontwikkelaars gemeen: een ongebreideld enthousiasme. De prijs vormt echter nog wel een beletsel voor een snelle opmars. En wellicht soms ook de hoge eisen die een fietser stelt aan het gebruiksgemak.
Kees Slabbekoorn, Waterschap Scheldestromen en Otto van Boggelen, Fietsberaad , Fietsverkeer 27
2011
De Ontwerpwijzer Fietsverkeer geeft aanbeveling bij welke verkeersdrukte het nog acceptabel is om fietsers en automobilisten te mengen op de rijbaan. Maar daarbij staat vooral verkeersveiligheid centraal. De fietsbeleving komt niet echt aan de orde. De FietsmaaT geeft een eerste aanzet om dit te meten. Een methode die wellicht ook een aanzet biedt om hinder tussen fietsers onderling in beeld te brengen.
Karin Broer , Fietsverkeer 27
2011
De nieuwe Leidraad fietsparkeren is verschenen. Vergeleken met de oude editie springen vooral de betere kencijfers in het oog: betrouwbaarder en vooral meer functies. Toch staat de kennis over fietsparkeren eigenlijk nog in de kinderschoenen, vinden de deskundigen.
Karin Broer , Fietsverkeer 27
2011
De regio Eindhoven is bezig met een omvangrijke gebiedsontwikkeling: Brainport Avenue. De ruimtelijke drager is de Slowlane, een 32 kilometer lang conflictvrij fietspad met innovatieve snufjes dat hightech bedrijven en campussen verbindt.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011
Nederlandse fietsexperts Canada en Amerika bij het opzetten van fietsbeleid. In tweedaagse workshops gaan de Nederlanders de discussie aan met lokale experts en doen voorstellen voor aanpassingen.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: