Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & partners , Fietsverkeer nr. 29
2012
’s-Hertogenbosch werd in 2011 Fietsstad van Nederland en kan zich inmiddels voegen bij het lijstje van erkende fietssteden als Veenendaal, Houten en Groningen. Nog niet qua fietsgebruik, maar wel als het gaat om de kwaliteit van het fietsbeleid. Het succes heeft veel te maken met de mensen en de organisatie.
Maja van der Voet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr. 29
2012
De verplichte fietsberging bij de woning keert terug in het nieuwe Bouwbesluit, maar de fietsparkeernormen voor utilitaire gebouwen verdwijnen uit het Bouwbesluit. Daarvoor in de plaats kan het fietsparkeren daar geregeld worden via het bestemmingsplan. En dat is eigenlijk maar beter ook.
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 29
2012
Met simpele maatregelen zijn fietsroutes te ‘verhelderen’ zodat ze beter worden gebruikt als routes de stad uit. Dat is de uitkomst van een pilot stad-landverbindingen in Zoetermeer.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 29
2012
Veel wegbeheerders kennen het probleem. Mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad ontbreken, dus maar een fietsstrook aangelegd, of een suggestiestrook, of iets wat daar op lijkt. Maar het blijft vaak schipperen met de ruimte. Het probleem speelt vooral buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld in Zeeland. Waterschap Scheldestromen gooit de knuppel in het hoenderhok.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 29
2012
Een autosnelweg kost enkele tientallen miljoen per kilometer, een spitsstrook altijd nog pakweg drie miljoen euro. Maar voor een half miljoen leg je ook een volwaardig fietspad aan. Natuurlijk komt er veel meer kijken bij de afweging auto of fiets. Toch rijst de vraag of de fiets wel voldoende 'tussen de oren' zit bij de beleidsmakers. De ontwikkeling van een kosten-batenanalyse, ofwel een fiets-KBA, zou hieraan kunnen bijdragen.
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 29
2012
Het gebruik van de fiets van en naar het station is de afgelopen jaren sterk gegroeid. En het is de verwachting dat deze positieve ontwikkeling zich de komende jaren doorzet. Om het stationsgebied bereikbaar te houden voor fietsers, is het belangrijk dat de beschikbare fietsenstallingscapaciteit goed wordt benut. De aanpak van weesfietsen is daarbij een belangrijke voorwaarde. In Haaglanden gaan gemeenten de handhaving regionaal organiseren.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: