Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het zogenaamde ‘tracken’ van fietsen is niet eenvoudig omdat fietsen geen specifieke kenmerken hebben, zoals bijvoorbeeld een kenteken. Je kunt de fietsers zelf wel volgen als ze een smartphone op zak hebben. Globaal, met behulp van bijvoorbeeld Wifi-tracking. En precies, als ze bereid zijn een speciale app te installeren. Maar het valt niet mee om ze daartoe over te halen. Wat beter gaat is het volgen van fietsers als ze een stalling bezoeken, want dan kun je de fiets ‘inscannen’. En dat levert nuttige data op voor beheerder.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
De stationsstalling van nu ziet er compleet anders uit dan de stalling van tien jaar geleden. Kenmerk van de moderne stalling is dat deze vaak geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt omdat je nu eenmaal moet woekeren met de ruimte. Daar staat tegenover dat er veel aan gedaan wordt om de inrichting fietsvriendelijk te maken. Drie voorbeelden: Rotterdam, Malmö en Utrecht.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
Het fietsgebruik groeit, maar de voorzieningen blijven achter. Hoe lopen we die achterstanden in en leiden we het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020. Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. En dat is hard nodig, zegt ook de Zwolse verkeerswethouder Filip van As: ‘We dreigen achterop te raken.’
Ron Hendriks, Karin Broer , Fietsverkeer 35
2014
Fietspaaltjes zijn verantwoordelijk voor enkele honderden fietsongevallen per jaar, vaak met ernstige afloop. Daarom initieerde het Fietsberaad een aantal pilots en onderzoeken om tot een veiliger weginrichting te komen.  
Ron Hendriks , Fietsverkeer 35
2014
In de grote steden lijkt het meer dan ooit te krioelen van de fietsers. En bij veel stations moet je je een weg banen door een zee van fietsers om bij de trein te komen. Waar komen al die fietsers plotseling vandaan? Enkele recente studies van de Universiteit van Amsterdam en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wijzen erop dat de toeloop vooral is terug te voeren tot demografische ontwikkelingen. Het aandeel (jonge) mensen in de stad is fors toegenomen. Maar ook de groei van de elektrische fiets speelt een rol.
Ron Hendriks, Karin Broer , Fietsverkeer 35
2014
In het vervolg op het programma Beter Benutten ligt het accent vooral op gedragsverandering. Of zoals Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur van het programma Beter Benutten bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt: ‘Je moet heel goed duidelijk weten te maken wat het probleem en wat de oplossing is. Het gaat niet alleen om de verkeerskundige kant, maar ook wie er rijdt, en waarom. Gemeenten in de Beter Benutten regio’s die  goed weten in te spelen op de nieuwe spelregels die Beter Benutten aanhoudt maken de meeste kans om projecten gehonoreerd te krijgen in de tweede ronde.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: