Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

2003
De GDU, in werking sinds 1996, heeft niet geleid tot minder subsidies voor fietsinfrastructuur.
2003
Het beperkte gebruik van de CROW-publicatie over barrièrewerking uit 1998: jammer of...?
2003
Een bedrijf betaalt mee aan de aanleg van een fietspad.
2003
Goed fietsbeleid vraagt naast inhoud, politieke steun en voldoende budget een goede organisatorische inbedding. Vier noodzakelijke punten; vier keer moeilijk te realiseren.
2003
Minimumeisen voor bergingen bij woonhuizen zijn uit het Bouwbesluit gehaald. Dat is slecht voor het diefstalveilig stallen van fietsen bij woningen.
2003
Het fietsbeleid van de provincie Zeeland: stimulering van gemeentelijk fietsbeleid met een brede mix aan instrumenten.
2003
De provincie Noord-Brabant zet de GDU gericht in: prioriteit voor regionale samenwerking en voor fietsprojecten in het primaire netwerk.
2003
De fiets van de zaak heeft een gunstig effect op het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, blijkt uit onderzoek van Nationale Fiets Projecten.
2003
De fiets van de zaak heeft een gunstig effect op het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, blijkt uit onderzoek van Nationale Fiets Projecten.
2003
Door in de fase van de ruimtelijke planvorming rekening te houden met fietsers, heeft Castricum fietsen veiliger en aantrekkelijker gemaakt.
2003
Naast gratis busvervoer onderscheidt het Belgische Hasselt zich doordat de gemeente ruim aandacht besteedt aan het fietsbeleid.
2003
Onderzoek in Maastricht leert dat bergingen bij woningen vaak tekortschieten als fietsenstalling.
2003
Hoe kinderen naar de basisschool reizen, lijkt grotendeels te worden bepaald op rationele gronden, is de conclusie uit onderzoek van het Fietsberaad.
2003
De manier waarop de twaalf provincies en zeven kaderwetgebieden hun Gebundelde Doeluitkering (GDU) hebben geregeld, varieert sterk. Een overzicht.
2003
Samenvatting van een onderzoek in opdracht van het Fietsberaad naar de vraag hoe kinderen naar de basisschool reizen, en hoe en waarom ouders hen daarbij eventueel begeleiden.
2003
De aanleg van een fietstunnel in het Westland als oplossing voor verkeersonveiligheid bij het oversteken van een drukke provinciale weg.
Berco Verhoek , Fietsverkeer
2003
Stadsregio Rotterdam kiest voor een gedeeltelijke besteding van GDU aan OV en auto; het regionale fietsnetwerk kwam slecht van de grond.
2003
Opinies van het IPO en de SKVV: de overgang van de GDU naar de GDU-plus zal voor fietsbeleid waarschijnlijk weinig consequenties hebben.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: