Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Cobus van der Stel, Rian Jans , Fietsberaad
2003
Cobus van der Stel van de gemeente Arnhem en Rian Jans van de gemeente Nijmegen belichtten hoe in hun gemeenten wordt omgegaan met fietsers en fietsen in voetgangersgebieden.
2003
Wachten hoort bij verkeerslichten, maar het moet niet te lang duren. Voor fietsers markeert een cyclustijd van 90 seconden de grens tussen een goede en een slechte verkeersregelinstallatie (VRI). Gemeenten die voor fietsvriendelijker VRI’s willen kiezen, kunnen daarmee het beste beginnen tijdens de ontwerpfase van een wijk, route of kruispunt.
2003
Uit een historische studie naar de ontwikkeling van fietsgebruik, uit vergelijkingen tussen gemeenten en uit de Fietsbalans blijkt: fietsbeleid werkt, op langere termijn. [Fietsverkeer - 2003]
2003
Een samenvatting van het evaluatierapport van AVV over de maatregel uit het Startprogramma Duurzaam Veilig: voorrang fietser van rechts.
2003
Een schets van de omvang van het fietsgebruik in het natransport van de trein, met specifieke aandacht voor de OV-Fiets in zijn toenmalige omvang.
2003
De golven in 30 jaar Basels fietsbeleid, met een continue opgang in beleid en fietsgebruik sinds de jaren 70.
2003
Een overzicht van soorten lokale projecten met gratis of goedkoop openbaar vervoer en de effecten op fietsgebruik.
2003
De specialisten van de gemeenten Utrecht en Den Bosch in gesprek over hun uiteenlopende aanpak: wel of geen beleidsnota?
2003
De specialisten van de gemeenten Utrecht en Den Bosch in gesprek over hun uiteenlopende aanpak: wel of geen beleidsnota?
Ipe Veling , Fietsverkeer
2003
Ipe Veling van Traffic Test geeft systematisch de mogelijkheden en onmogelijkheden van gedragsbeïvloeding aan - en natuurlijk wat het begrip eigenlijk betekent.
2003
De nieuwe fietsplannen van gemeente Den Haag en stadsgewest Haaglanden: concreet, sterk infrastructureel en met duidelijkheid over een passende financiering.
2003
De VRI-specialisten van Den Haag en Eindhoven in gesprek over prioriteiten voor bus en tram en de gevolgen voor fietsers.
2003
De VRI-specialisten van Den Haag en Eindhoven in gesprek over prioriteiten voor bus en tram en de gevolgen voor fietsers.
2003
Verslag van een themabijeenkomst van het Fietsberaad over opruimacties van fietsen bij stations, met als cases Leiden en Maastricht.
2003
Deskundigen van Vialis en Peek in gesprek over de obstakels om met een goed VRI-beleid wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten te beperken.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: