Kenniscentrum voor fietsbeleid

CROW-Fietsberaad Intranet

CROW Fietsberaad biedt meerdere intranetten aan in een afgeschermde omgeving. Met deze intranetten willen we de kennisuitwisseling over fietsbeleid faciliteren. Ieder intranet bestaat uit een discussieplatform en een bibliotheek met relevante documenten.

Hieronder vindt u een lijst van intranetten waar u zich voor kunt aanmelden. Afhankelijk van het gewenste intranet:
- kunt u na aanmelding het intranet direct bezoeken;
- wordt uw verzoek ter beoordeling doorgestuurd naar de beheerder van het intranet. 

Bent u lid van een besloten intranet en wilt u inloggen? Klik dan hier

Risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid

Intranet behorende bij de werkgroep die de risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid concreter gaat maken voor de indicator snelheid.
Aanmelden voor dit intranet

Innovaties Fietsparkeren

Dit intranet is bestemd voor alle betrokken partijen bij innovatieve fietsparkeerprojecten.
Aanmelden voor dit intranet

Open data fietsmobiliteit

CROW-Fietsberaad werkt in het project 'open data fietsmobiliteit' aan het omzetten van (privacy-gevoelige) data naar open data. Overheden, (app-)ontwikkelaars en gebruikers van de data worden uitgenodigd mee te denken over de mogelijkheden.
Aanmelden voor dit intranet

Fietsparkeer Management Systeem

Hier vindt u informatie over het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) en de bijbehorende website VeiligStallen.nl. Het Intranet is bedoeld voor deelnemende en geïnteresseerde partijen.
Aanmelden voor dit intranet

Gebruikers open data CROW-Fietsberaad

Intranet voor gebruikers van open data van CROW-Fietsberaad. Wijzigingen in open data zullen via dit intranet gecommuniceerd worden.
Aanmelden voor dit intranet

Fietscommunity (CoRP)

De Community of Research & Practice (CoRP) voor de Fiets dient ter ondersteuning en versterking van de praktijkrelevantie van wetenschappelijk fietsonderzoek. Het intranet is bedoeld als centraal uitwisselingspunt van kennis en informatie.
Aanmelden voor dit intranet

Afstemming fietsparkeren overheden

Dit intranet is opgericht voor medewerkers van (decentrale) overheden die bezig zijn met de fietsparkeerproblematiek, met name rond stations.
Aanmelden voor dit intranet

netwerkgroep Fiets en fietsmodellen

Op initiatief van Bestuur Regio Utrecht wordt een fietsverkeermodel ontwikkeld. Consultants, wetenschappers en andere specialisten worden uitgenodigd om de plausibiliteit en het voorspellend vermogen van het model zo goed mogelijk te krijgen.
Aanmelden voor dit intranet

Pilots CHIP-kluizen

Samen met het BRU en de gemeente Zeist is in 2014 het concept van de chipkluis ontwikkeld. CROW-Fietsberaad wil samen met betrokkenen evalueren of dit concept aansluit bij de verwachtingen en stimuleren dat het ook op andere plaatsen wordt toegepast.
Aanmelden voor dit intranet

Beter Benutten Thema Fiets

Intranet voor de direct betrokkenen bij de uitvoering van Beter Benutten (thema Fiets).
Aanmelden voor dit intranet

Stage informatie

Intranet voor docenten en co├Ârdinatoren bij Hogescholen en Universiteiten, ROC met de opleidingsrichtingen: Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening, Sociale Geografie, Verkeerskunde, Bestuurskunde. En studieverenigingen die graag stageinformatie ontvangen.
Aanmelden voor dit intranet