Kenniscentrum voor fietsbeleid

Onze Selectie

In 'onze selectie' vindt u met een paar klikken de belangrijkste documenten voor verschillende aspecten van het fietsbeleid.

Met circa 5.000 kennisitems is de digitale kennisbank van CROW-Fietsberaad een zeer uitgebreide bron van kennis voor beleidsmakers en onderzoekers.

In Onze selectie hebben we uit deze grote hoeveelheid kennisitems een strenge selectie gemaakt van de belangrijkste documenten per (deel-)onderwerp. De selectie is voor het laatst bijgewerkt op in januari 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste bestanden uit Onze Selectie

Notitie
Andries van Vugt (Organic), Hans Godefrooij (DTV),Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad),
2013
CROW-Fietsberaad heeft enkele webtools ontwikkeld om burgers te betrekken bij het fietsbeleid, in het bijzonder bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen. Gemeenten kunnen er tegen kostprijs gebruik van maken.
Notitie
Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2017
Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. 
Rapport
Lotte van den Munckhof, Leonie Zengerink, Richard ter Avest (Goudappel Coffeng) , CROW-Fietsberaad
2017
Er zijn veel vragen te stellen bij drukte op het fietspad en de beleving daarvan. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de beleving van drukte op het fietspad door fietsers In Nederland. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project 'Drukte op fietspaden' dat CROW-Fietsberaad uitvoert in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Rapport
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Paul Schepers (IenM), Peter Kroeze en Maja van der Voet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2011
Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen.
URL
2016
Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers. De ontwerpwijzer is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar. Bestel via de onderstaande link de Nederlandse editie of klik op deze link.