Kenniscentrum voor fietsbeleid

Laatst toegevoegd

Rapport
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016 Onderzoeksrapport naar de opstelcapaciteit en afrijcapaciteit van fietspaden bij geregelde kruispunten.
Bestand
CROW-Fietsberaad, DTV Consultants
2016 Rekentool waarin de resultaten van het onderzoek naar de capaciteit van fietspaden bij VRI's zijn opgenomen.
Rapport
Jolieke de Groot-Mesken, Luuk Vissers, Kirsten Duivenvoorden , SWOV
2016 De SWOV plaatste op acht drukke fietspaden (4 in Den Haag en 4 in Amsterdam) een paar weken lang videocamera’s. Die registreerden aantallen fietsers en snelheden. En een analyse van de beelden gaf uitsluitsel over het type fiets (al dan niet met krat, bakfiets, snorfiets) en of de berijder van de fiets zich risicovol gedroeg.
Rapport
Huib Valkenberg , VeiligheidNL
2014 Meer fietsers belanden op de Eerste Hulp als geval van onderlinge botsingen. Dat aantal lijkt veel sterker toe te nemen dan andere typen fietsongevallen. Het grootste probleem daarbij is niet de botsingen tussen fietsers en wielrenners. Aanrijdingen tussen wielrenners onderling, maar vooral tussen gewone fietsers onderling, komen veel meer voor. Dat zegt Veiligheid_NL op basis van een analyse van gegevens uit het Letsel Informatie Systeem en een enquête onder wielrenners. 
Rapport
Paul Schepers, Maja van der Voet , Rijkswaterstaat
2014 Onderzoek naar de effecten van mogelijke gedragsregels voor speed-pedelecs. Het gaat hierbij om gedragsregels t.a.v. de plaats op de weg en helmgebruik.
Rapport
Dr. M. de Goede, C. Obdeijn, MSc, Dr. Ir. A.R.A. van der Horst
2013 Onderzoek mnet al doel door middel van cameraobservaties inzicht te krijgen in het gedrag op fietspaden en daarbij de relatie met verkeersveiligheid te leggen. Er is specifiek gekeken naar de interactie tussen verschillende groepen fietsers op recreatieve fietspaden (duinpad), conflicten waarbij fietsers in dezelfde richting fietsen en naar de invloed van de infrastructuur op het gedrag van verschillende fietsersgroepen op drukke, stedelijke fietspaden. De geobserveerde conflicten zijn geanalyseerd met behulp van de DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) conflict observatiemethode waarmee de aard en ernst van conflicten tussen fietspadgebruikers in kaart is gebracht.
Rapport
Ben Immers, Bart Egeter, Johan Diepens, Paul Weststrate , ANWB
2015 De ANWB pleit voor een fundamenteel andere benadering van de verdeling van het verkeer in de stad. Aanleiding vormt de sterke toename van het aantal inwoners in steden en de gevolgen die dat heeft voor de stedelijke mobiliteit, zoals de toename van lopen, fietsen en het openbaar vervoer. Met name de fietsers dreigen daardoor in de knel te komen.
Rapport
Drs. R. Methorst en Dr. J.P. Schepers , Rijkswaterstaat WVL
2015 Een onderzoek van Rijkswaterstaat WVL naar de achtergronden van de verhoogde verkeersrisico's op fietspaden die in twee richtingen worden bereden en in het bijzonder die van het clandestien tegen de richting in fietsen, om te achterhalen welke realistische mogelijkheden er bestaan om de veiligheid op fietspaden te verbeteren. 
Rapport
R. Methorst, J.P. Schepers en W. Vermeulen , Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart
2011 Vooral in Amsterdam klagen fietsers over de snorfiets op het fietspad. Volgens Rijkswaterstaat DSV gaat het vooral om subjectieve onveiligheid en is het geen oplossing de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. Wel zou men lokaal zo’n maatregel kunnen overwegen. De oplossing wordt verder vooral gezocht in meer handhaving.
Rapport
Marjolein de Lange , Fietsersbond Amsterdam
2011 In deze rapportage wordt verslag gedaan van nader onderzoek naar het functioneren van de Onderdoorgang van het Rijksmuseum.
Rapport
Ir. J.H. Papendrecht en ir. H. Botma - TU Delft
1989 In dit rapport worden opzet, inrichting en resultaten behandeld van een onderzoek naar kenmerken en hun onderlinge relaties van een verkeersstroom van fietsers en bromfietsers op vrijwillige fietspaden. Centraal staat de onderlinge hinder van fietsers op smalle fietspaden.