Kenniscentrum voor fietsbeleid

Knowledge Bank

The knowledge bank tries to present the most complete overview of information relating to cycling and associated subjects.

The most relevant documents as well as the summaries of many other documents have therefore been translated into English. At the very least, the title of each document has been translated. You may request a translation of documents or summaries which have not yet been translated.

In Onze selectie is de relevante kennis over fietsbeleid overzichtelijk geordend per onderwerp. Het Fietsberaad streeft ernaar om per categorie een compleet beeld te schetsen van de beschikbare kennis.
Het Fietsberaad geeft regelmatig publicaties uit over onderzoeken die in eigen beheer zijn uitgevoerd. Hier vindt u een overzicht van deze publicaties en heeft u de mogelijkheid ze te downloaden.
Tweemaal per jaar brengt het Fietsberaad het magazine Fietsverkeer uit. Hierin worden resultaten van uitgevoerde projecten steeds kort en toegankelijk samengevat. Verder worden in het periodiek interessante lokale beleidsnieuwtjes besproken. U kunt de uitgaven van de afgelopen jaren inzien en downloaden.
In de Voorbeeldenbank zijn - vaak infrastructurele - praktijkoplossingen opgenomen. Geïllustreerd met foto's en video's en voorzien van een gedetailleerde toelichting.
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat alle gemeenten een Lokale Aanpak Veilig Fietsen maken. Deze webtool helpt gemeenten daarbij. Per gemeente vindt u de actuele stand van zaken. Daarnaast vindt u hier een overzicht van Best practices op het gebied van fietsveiligheid.
Hier vindt u een overzicht van alle reacties op nieuwsberichten, artikelen en bijeenkomsten.
Het Fietsberaad houdt u op de hoogte van het laatste nieuws op fietsgebied. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten en kunt u de maandelijkse nieuwsbrief downloaden.
Hier vindt u een overzicht van de presentaties die gehouden zijn tijdens bijeenkomsten van het Fietsberaad.
Fietsberaad heeft een zeer uitgebreide fotodatabase met foto's van (fiets)infrastructuur en marketingacties. De foto's zijn in hoge resolutie beschikbaar op de fotowebsite Flickr.com.

Laatste toevoegingen op fietsberaad.nl

News
2018
Het Duurzaam Veilig-principe dateert al van 1992. Sindsdien is er het nodig veranderd. Er wordt meer gefietst, er zijn nieuwe ICT-mogelijkheden en de risicogestuurde aanpak wint terrein. Tijd voor een update.
Rapport
2018
De ‘DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030’ is de tweede actualisering van de systematische aanpak van verkeersonveiligheid zoals ons land die sinds de jaren negentig kent. In 2005 werd de visie voor het eerst geactualiseerd. Daarin was aandacht voor alle elementen van effectief verkeersveiligheidsbeleid en werden voor het eerst de veiligheidsprincipes vernieuwd. Voor deze nieuwe actualisering van de visie zijn de huidige verkeersveiligheidsproblemen en verwachte ontwikkelingen en kansen leidend geweest. 
News
2018
In 2017 kwamen 613 mensen om in het verkeer. Dat zijn 16 dodelijke slachtoffers minder dan in 2016. In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. De toename van het aantal fietsslachtoffers is alleen bij mannen opgetreden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
News
2018
Het zijn nog altijd twee gescheiden werelden: verkeerskundigen en stedenbouwers. In de eerst groep vind je de pragmatici die de problemen van alle dag moeten oplossen. Bij de stedenbouwers zitten de lange-termijndenkers met visionaire ideeën, die niet altijd even realistisch zijn. Het Deense bureau Gehl zit daar zo’n beetjes tussen.
News
2018
In en rond Utrecht is een pilot gestart met een nieuw type markering voor doorgaande fietsroutes.