Kenniscentrum voor fietsbeleid

Tour de Force vraagt nieuwe regering te investeren in de fiets

14-04-2017

Nu een nieuw regeerakkoord in de maak is, is het ook het juiste moment om aandacht te vragen voor de fiets. De Tour de Force vraagt de nieuwe regering om krachtig te blijven investeren in fietsvoorzieningen.

plaatje

Onder de vlag van de Tour de Force is een nationale Agenda Fiets opgesteld en is een gezamenlijk doel gesteld: een groei van het aantal fietskilometers met 20 procent in de periode 2017-2027. Uit berekeningen die onder meer in opdracht van de Tour de Force door bureau Decisio zijn verricht blijkt dat er de komende jaren miljarden euros nodig zijn om fietsvoorzieningen inclusief stallingsvoorzieningen op het gewenste en noodzakelijk peil te brengen. Maar ook blijkt daaruit dat investeringen in de fiets bewezen kosteneffectief zijn, aldus de Tour de Force. Vergeleken met auto en OV staat de fiets voor veruit de laagste kosten per reizigerskilometer.

De Tour de Force roept de nieuwe regering daarom op om krachtig te blijven investeren in nog betere en veiligere routes en voorzieningen voor fietsers in de steden, in de keten fiets-openbaar vervoer en op regionale (snel)fietsroutes door
I.bij investeringen in de bereikbaarheid van regio’s de kracht van de fiets - als een volwaardige, duurzame en kostenefficiënte modaliteit - volwaardig mee te nemen en meer prioriteit te geven aan investeringen in de fiets;
II.daarvoor in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de ruimte en de mogelijkheden te scheppen;
III.ook na 2020 te voorzien in structurele medefinanciering van fietsparkeervoorzieningen bij stations en een efficiënte organisatie van beheer en exploitatie;
IV.te zorgen voor een sterkere fiscale stimulering van fietsen naar het werk.

‘We werken samen aan een krachtig en vitaal Nederland. Een land met internationaal concurrerende bedrijven in goed bereikbare economische regio’s. Met aantrekkelijke en veilige steden en dorpen om met plezier in te leven. En met nabij een groen en blauw buitengebied om actief te recreëren’, aldus de Tour de Force die verder constateert dat een verdere groei van het fietsgebruik zorgt voor een stevige bijdrage aan economische groei, bereikbaarheid en leefbaarheid in de zin van ruimtelijke kwaliteit, energie- en klimaatdoelen (CO2), maatschappelijke participatie en publieke gezondheid.

Roland Haffmans (-)
14-04-2017 @ 17:12

"te voorzien in structurele medefinanciering van fietsparkeervoorzieningen bij stations"

-   Het PBL voorstel in "kansrijke mobiliteit" om ook rijksgelden aan fietsroutes naar en van stations te besteden als (kosten)effectieve verbetering van OV ritten, is een beter voorstel. Vreemd dat deze "tour de force" wel kosteneffectiviteit noemt, doch dit voorstel mist.

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: