Kenniscentrum voor fietsbeleid

IenW wil pilots met deelfietsen op stations

26-06-2018

De deelfiets kan stationsstallingen mogelijk ontlasten. Dat schreef het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onlangs nog in een studie naar de combinatie fiets en trein. In het kader van de Tour de Force worden nu gemeenten gezocht die aan een pilot mee willen doen.

Overvolle stationsstallingen worden onder meer veroorzaakt door fietsen die op het station klaar staan, voor vervoer naar werk, opleiding of een andere activiteit. Deze fietsen staan ongeveer vier keer zo lang achtereen gestald in een stationsstalling dan fietsen die worden gebruikt voor vervoer tussen huis en station en ze zorgen samen voor minimaal 45% van de stallingsdruk bezien over alle stations in Nederland, aldus de KiM-studie.

Verschillende aanbieders van deelfietsen hebben inmiddels bij NS, gemeenten, IenW en ProRail naar mogelijkheden gevraagd deelfietsen in de stalling te mogen zetten.

Het ministerie van IenW wil met medeoverheden die in stallingen hebben geïnvesteerd overleggen of en onder welke voorwaarden naast OV-fiets andere aanbieders van de stallingsruimte gebruik zouden kunnen maken. En in een aantal pilots uitproberen in hoeverre dit ook het gewenste effect heeft op de reductie van met name natransportfietsen, een optimaler gebruik van de stalling en het gebruik van het OV, maar zonder dat dit leidt tot nog meer fietsen op stations waar de capaciteit al onvoldoende is.  

ProRail is verantwoordelijk voor het toedelen van stallingsruimte voor OV-fiets en eventuele andere deelfietsaanbieders. Ten behoeve van de gesprekken met gemeenten en belangstellende deelfietsaanbieders heeft ProRail een eerste voorstel ontwikkeld voor voorwaarden waaronder een beperkt deel van de stallingen beschikbaar zouden kunnen worden gesteld. Dat zijn dezelfde voorwaarden die gelden voor OV Fiets. Daarnaast zullen gemeenten mee moeten werken aan een evaluatie/ monitoring van het gebruik van die deelfietsen en zal worden onderzocht of deze deelfietsen ertoe leiden dat er minder tweede fietsen langdurig worden gestald.

Gemeenten die belangstelling hebben kunnen zich melden bij Erik van der Eijnden van IenW: e-mail erik.vanden.eijnden@minienm.nl

Nieuws
2018
Fiets-treinreizigers fietsen liever naar een verder weg gelegen groot station met een goed spoor- en stallingsproduct dan naar een dichtbij gelegen klein station met een minder spoor- en stallingsproduct. Op deze manier vermijden ze een extra overstap.  Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport ‘Waar zouden we zijn, zonder de fiets en de trein’.
Marjolein de Lange (ML Advies, Organisatie & Onderzoek)
03-07-2018 @ 11:30

rond 2005 is er bij station Amsterdam Zuid een kleine proef gedaan OV-fiets@home. Uitgaande forenzen via Zuid hadden een OV fiets thuis, waarmee ze naar het station fietsten. Deze kon vervolgens gebruikt worden door allerlei OV-fiets klanten. De fiets nam daarmee geen kostbare plek in in de stalling.

De resultaten van het onderzoek heb ik nooit gezien, maar zouden bij OV-fiets en gemeente Amsterdam te vinden moeten zijn, lijkt me. Ze zijn nuttig voor de nu voorgestelde proeven. Ook als die resultaten niet indrukwekkend waren.

Yorik Janmaat (TU Delft)
03-07-2018 @ 11:39

"Daarnaast zullen gemeenten mee moeten werken aan een evaluatie/ monitoring van het gebruik van die deelfietsen"

Goed plan om naast OV-fiets ook andere deelfietsen de ruimte te geven in stallingsruimte op een station. De grootste uitdaging zit hem in het laten delen van (aantal) gebruikers en (aantal) ritten door aanbieders, wat deze partijen vooralsnog niet graag doen. Het is van belang hier goede indicatoren over af te spreken en dit als voorwaarde te stellen bij de kans die aanbieders krijgen om fietsen in het stationsgebied aan te bieden.

 

Kees Bakker (Fietsersbond)
03-07-2018 @ 15:02

Het zou zoals Marjolein zegt wel aantrekkelijk zijn om een nachtabbonement op de OV-fiets te kunnen nemen, s nacht staan de stallingen  immers vol met OV-fietsen en overdag met gewone fietsen. Bijvoorbeeld voor 15,- per maand en dan als voorwaarde dat je minimaal x dagen de fiets overdag voor een bepaald tijdstip aflevert in de stalling voor verhuur.

Birgit Cannegieter (APPM)
06-07-2018 @ 11:53

Mooi initiatief om te kijken of ook andere aanbieders een plek in een stalling kunnen verkrijgen, naast de OV-fiets! Een belangrijke eerste stap in het aantrekkelijk positioneren van deelfietsen, maar natuurlijk nog mooier als we een stap verder durven gaan...

Ik ben een beetje terughoudend als het gaat over pilots met deelfietsen: om de FIETS te testen 'ja', om te kijken of je een fiets voor de lastmile kunt/wilt gebruiken als je dat als reiziger nog niet doet 'ja' (dan is het eigenlijk meer fietsstimulering), maar een dergelijke pilot schiet te kort als je breder het aantal geparkeerde fietsen bij stations wilt reduceren met deelfietsen. Dan is het essentieel om mensen te laten komen op de deelfiets (ipv eigen fiets) en anderen met die zelfde deelfiets weer te laten vertrekken (ipv 'tweede/stations-fiets' die daar de hele dag staat). Voorwaarde voor aankomende deelfietsers (naar stations) is het aanbieden van deelfietsen op 'herkomst'-locaties. Liefst een netwerk met fietsen dat de hele dag gebruikt wordt, anders staat de deelfiets weer een hele dag voor een kantoor geparkeerd. 

Oproep om dus ook te kijken hoe je een back to many (lees: een fiets die je anders dan de OV-fiets zonder extra kosten op meerdere plekken kunt ontlenen en terugbrengen en voor korte duur kunt gebruiken) systeem in een netwerk te testen ipv er een/meerdere deelfietsen naast te plaatsen met soortgelijke gebruikskenmerken als de OV-fiets.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: