Kenniscentrum voor fietsbeleid

7 tips om fietsen te stimuleren met beloningen

31-07-2018

Binnen het Europese project Empower is in 11 Europese steden onderzocht of duurzaam reisgedrag te stimuleren is met beloningssystemen. Voor Nederland werden daarbij de resultaten van de Enschedese SMART-app ingebracht. Dat alles leverde de nodige kennis op over wat werkt, en wat niet werkt bij beloningssystemen. Zeven aanbevelingen die uit het project voortkwamen.

plaatje

1. Beloon ook mensen die al duurzaam reizen
Je wilt mensen die ‘onwenselijk gedrag’ vertonen overhalen om te gaan lopen, fietsen of het ov te nemen. Maar is dat eerlijk ten opzichte van de mensen die dat al doen? Maak daarom onderscheid tussen autogebruikers en mensen die al duurzaam reizen. Negeer die laatste groep in ieder geval niet!

2. Stel een doel 
Gebruikers worden gewoonlijk beloond als ze een bepaald doel halen. Het meest effectief blijken doelen die men zich als reiziger zelf kan stellen. Dus laat mensen hun eigen uitdaging kiezen, variërend van makkelijk tot moeilijk. Een uitdaging moet ook zo concreet mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld fietsen wilt promoten, geef dan aan hoe vaak men zal gaan fietsen en hoelang de uitdaging duurt.

3. Liever geen loterij
Een eenmalige incentive, zoals een button, is nuttig om deelnemers voor een campagne te werven. En grotere prijzen uitdelen via loterijen is effectief om automobilisten over te halen mee te doen. Maar dergelijke willekeurige beloningen zijn minder effectief om men mensen ertoe te verleiden bepaalde uitdagingen helemaal af te werken. Men gaat dan liever voor een vooraf vastgestelde beloning.

4. Kies voor de geleidelijke weg
Mensen houden niet van drastische veranderingen. Ze kiezen liever voor de geleidelijke weg. Daarom moet men gedragsverandering stap voor stap bewerkstelligen. Als het gedrag eenmaal is aangepast, kan het lastig zijn de beloning te continueren. Gedeeltelijk belonen is dan een optie. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld af en toe een beloning en ze krijgen een hogere beloning – eventueel in de vorm van een loterij – als ze hun doel halen. Dergelijke beloningsschema’s zijn ook te gebruiken voor reizigers die al duurzaam reizen, zodat er draagvlak ontstaat voor een campagne.

5. Liever een cadeau dan geld
Geld wordt vaak niet gezien als goed middel om duurzaam transport te promoten. Voor forensen die te maken hebben met een reisbudget, zijn geldelijke beloningen echter attractiever. Ze zijn ook makkelijk in te passen in de financiële administratie van een bedrijf. In het algemeen kunnen goederen echter net zo effectief zijn, of zelf effectiever als beloningen als gift wordt aangeboden en/of als mensen kunnen kiezen uit meerdere goederen. Gebruik deze aanpak bijvoorbeeld als winkels willen meedoen.

6. Breng het als proef
Het is altijd lastig om beloningsschema’s lang vol te houden. Overweeg daarom de inzet als proef. Tijdens zo’n proefperiode kan de reiziger kennis maken met alternatieve vervoermogelijkheden. Zoek het in alternatieven waar reizigers voorheen niet bij stil stonden. En maak de periode lang genoeg, in ieder geval een aantal weken of zelfs maanden om mensen de tijd geven aan de alternatieven te wennen.

7. Eén tot vijf euro
Een permanente beloning moet een paar euro per dagelijkse reis (heen en terug) zijn. Voor actieve vervoerwijzen over langere afstanden kan de beloning hoger liggen. De ervaring leert dat beloningen variëren van één euro voor een korte trip (een paar kilometer) tot vijf euro voor een langere fietsreis (tot 20 km). Lagere beloningen overtuigen automobilisten minder, hogere beloningen brengen weinig extra.

Zie ook: https://empowertoolkit.eu

 

Cor van Angelen (Kracht van Utrecht)
01-08-2018 @ 23:16

Een vrij algemeen middel om de fiets te stimuleren en een goed signaal af te geven dat fietsen echt een oplossing is voor veel problemen en het halen van klimaatdoelstellingen: schaf de BTW af op alle (E)fietsproducten.

Kees van Malssen
11-08-2018 @ 13:45

Heel fijn dat nota bene als punt 1 genoemd staat:beloon ook mensen die het gewenste gedrag al vertonen! Veel te vaak zie je campagnes die mensen tot iets willen overhalen, waarbij de mensen die het al doen over het hoofd gezien worden. Of dat nu (meer) fietsen is, of zuiniger met water, energie, of zonnepanelen, of .... noem het maar op. 

Eindelijk, eindelijk die erkenning voor de voorlopers!

Kees van Malssen
11-08-2018 @ 13:48

Naast al dit soort "leuke" campagne achtige activiteiten, is veruit de beste stimulans het creeren van een serieus goede infrastructuur. Helaas is dat vaak een brug te ver. Soms zelfs letterlijk, als er een nieuwe brug (bv over de Gouwe, de Amaliabrug) aangelegd wordt en als bezuiniging het fietspad geschrapt wordt. Nu kunnen automobilisten in 1 keer recht door, terwijl fietsers eerst rechts, dan nog eens rechts, dan een u-bocht, dan een brede bocht naar rechts, dan twee keer een oversteek en dan nog eens naar rechts, voor ze dezelfde oversteek hebben kunnen maken, bovendien over een brug die nog eens vaker open staat ook.

Dit is wel een triest voorbeeld van hoe fietsen/fietsers NIET serieus genomen zijn.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: