Kenniscentrum voor fietsbeleid

Aandacht en geld voor de fiets in vijf verkiezingsprogramma’s

16-02-2017

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leert dat in ieder geval vijf partijen meer geld willen uittrekken voor de fiets.

plaatje

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij onderzocht.

Alle partijen, met uitzondering van de Vrijzinnige Partij, zetten in op een andere verdeling van de budgetten uit het Infrastructuurfonds over de vervoerswijzen. 

In een aantal gevallen gaat het alleen om een herverdeling. Zo verschuift de SP geld van weginfrastructuur naar ov-infrastructuur en binnenvaart, en verschuift D66 geld van weg en openbaar vervoer naar fietsen en ruimtelijke verdichting. Bij de andere partijen gaat een verschuiving samen met een verhoging van het totale budget. 

De VVD verhoogt het budget voor weginfrastructuur, alle andere partijen verlagen dat budget juist ten faveure van openbaar vervoer en/of (meestal) fiets. 

GroenLinks en de SP gaan daarbij het verst. Zij verlagen het wegenbudget met respectievelijk 8,8 en 5,75 miljard euro (totaalbedrag tot 2030). Bij GroenLinks gaat dat gepaard met een forse verhoging van het ov-budget van 11 miljard euro. PvdA en SP investeren respectievelijk 3,3 miljard en 3,45 miljard euro extra in het openbaar vervoer en ChristenUnie 1,82 miljard euro. D66 is de enige partij die het budget voor ov verlaagt, met 0,5 miljard euro. 

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en VVD investeren extra in infrastructuur voor lopen en fietsen, al lopen de bedragen uiteen.  Bij de VVD gaat het namelijk om 0,08 miljard euro, bij D66 om 0,5 miljard euro, bij ChristenUnie om 0,65 miljard euro en bij GroenLinks en PvdA om 1,15 miljard euro. 

 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: