Kenniscentrum voor fietsbeleid

Data Fiets Telweek leent zich voor evaluatie fietsprojecten

06-09-2017

Met data uit de Fiets Telweek is het mogelijk om fietsprojecten te evalueren. Men kan bijvoorbeeld het effect van nieuwe fietsinfrastructuur zichtbaar maken of van de opening van een fietsenstalling.

plaatje

Dat blijkt uit het rapport ‘De meerwaarde van GPS Fietsdata’, waarin Keypoint, het bureau achter de Fietstelweek, voor het ministerie van IenM een aantal praktisch cases heeft doorgerekend.

Van drie projecten zijn de data van de Fiets Telweek 2015 - voordat het betreffende project tot stand kwam - vergeleken met de data van 2016.

Dat gebeurde bijvoorbeeld voor Fietssnelweg F35, deeltraject Borne 2. Daar blijkt uit de data dat er een verschuiving plaats heeft na de aanleg van F35 van de route langs de provinciale weg naar de fietssnelweg. En op basis van de herkomsten en bestemmingen is te herleiden voor welke relaties de nieuwe verbinding van toegevoegde waarde is. Snelheidsdata laat zien welke invloed de aanleg van een nieuw traject op de snelheid en duur van een fietsrit heeft.

Uit de data van de Fiets Telweek bleek ook dat na de herinrichting van de Leidseweg in Utrecht de vertragingen op de kruisingen zijn afgenomen en dat de gemiddelde snelheid op het traject omhoog gegaan is. De hogere snelheid is naar verwachting grotendeels te verklaren door de andere wegdekverharding en herinrichting.

En na de aanleg van de nieuwe fietsenstalling bij station Rotterdam Blaak was aan de hand van de data te zien waar de fietsparkeerders vandaan komen en hoe ze vervolgens verder reizen. De data is volgens Keypoint in principe nauwkeurig genoeg om ook analyses te maken van bijvoorbeeld de parkeerduur of het verblijfsmotief.

Zeker in vergelijking met tellingen, telefoondata, wifi en bluetoothmetingen levert de Fiets Telweek-data veel meer én betrouwbaarder informatie over het verplaatsingsgedrag van de fietser, concludeert Keypoint. Wel met de kanttekening dat men zich moet realiseren dat de data altijd enigszins gekleurd is, omdat het profiel van de deelnemers aan de Fiets Telweek afwijkt van dat van de gemiddelde fietser. En omdat de Telweek maar 7 dagen duurt, moet men voor een vergelijking ook de weersomstandigheden in aanmerking nemen. De bezwaren kan men deels ondervangen door de GPS-data te combineren met tellingen.

Lastiger is het om effecten van gedragscampagnes of fietsstimuleringsregelingen zichtbaar te maken met deze  GPS-data. Om verschuivingen in modal split te kunnen meten moet of het volledige mobiliteitspatroon (alle verplaatsingen) voor langere periode met GPS worden gemeten. 

Nieuws
2015
Zowel in Nederland als in Vlaanderen hebben in september Fietstelweken plaats. In Nederland met een geavanceerde app die automatisch het verplaatsingsgedrag registreert. Vlaanderen combineert een wat eenvoudiger app met telpunten langs de weg.
Nieuws
2016
Nederland en Vlaanderen kennen de Fietstelweek. Een week lang worden enkele tienduizenden fietsers gevolgd met behulp van een speciale app. Maar het is niet de enige manier om fietsdata in te zamelen. 
Nieuws
2016
Utrecht heeft de drukste fietsroutes van Nederland bij het Smakkelaarsveld, Vredenburg en Jaarbeursplein.
Rapport
Keypoint Consultancy
2017
Op verzoek van het programma Beter Benutten heeft Keypoint bekeken of gps-trackingdata van de Fiets Telweek meerwaarde heeft in de evaluatie van de fietsprojecten van Beter Benutten. 

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: