Kenniscentrum voor fietsbeleid

‘Hogere snelheid gewone e-fiets mogelijk maken’

07-02-2018

Eén van de opties om meer rust op het fietspad te creëren is het instellen van een maximumsnelheid op het fietspad van bijvoorbeeld 25 km per uur. Daarmee zou ook de speedpedelec weer toegang kunnen krijgen tot het fietspad. Een Duitse wetenschapper pleit voor een andere aanpak: maak de maximumsnelheid van de gewone e-fiets variabel.

plaatje

Dat zegt Siegfried Brockmann, hoofd van de afdeling Ongevallenonderzoek van de UDV, het verbond van Duitse verzekeraars.

33 procent meer ongevallen
De e-fiets en de speed pedelec, die min of meer in Duitsland is uitgevonden, zorgen ook daar voor de nodigde discussie. Jaarlijks stijgt het aantal e-fietsongevallen met gewonden met ongeveer 33 procent. Omdat de afgelegde afstanden en de leeftijdsopbouw in die korte tijd niet zo sterk wijzigen, resteert als enige variabele de toename van de verkopen. Maar daarmee is hoogstens 13 procent van de toename van het aantal ongevallen te verklaren, aldus Brockmann.

Ouderen en jongeren
|Ook in Duitsland valt vooral het aandeel ouderen daarbij op, omdat ze - in ieder geval tot voor kort - de belangrijkste gebruikersgroep vormden. Het vermoeden bestaat - mede gezien het hoge aantal enkelvoudige ongevallen - dat de hogere snelheden in combinatie met het hogere gewicht daar mede debet aan zijn. Aan de andere kant vinden veel jongeren de e-fiets met 25 km per uur te langzaam, constateert de Duitse onderzoeker. De speed pedelec is voor die groep nauwelijks een alternatief, gezien de verzekeringsplicht, de helm en de verwijzing naar de rijbaan. Dat leidt ertoe dat er een levendige handel is ontstaan in tuningsets, om de snelheid van een gewone elektrische fiets op te voeren.

Technische beperkingen
Het probleem is dat de techniek in het ene geval teveel mogelijk maakt (25 km per uur bij bescheiden spierkracht) en in het andere geval te weinig. En dat komt door de min of meer kunstmatige scheiding op basis van snelheid 25 km/uur cq. 45 km/uur, waarbij het vermogen (250W cq. 500 W) weinig zegt omdat de maximale prestatie hoger ligt. Er zou veel gewonnen zijn als de eigenschappen van de elektrische fiets meer bij de gewone fiets kunnen worden gebracht, stelt de onderzoeker van het UDV. Dat wil zeggen dat bij geringe spierkracht de snelheid nauwelijks boven die van een gewone fiets uitkomt. Maar wie sneller kan, krijgt dan ook mee ondersteuning.

Variabele ondersteuning
Brockmann pleit ervoor de aanwezig sensortechniek te benutten om pedaalkracht en elektrische ondersteuning beter in verhouding tot elkaar te brengen. Dat moet enerzijds leiden tot een beperking van het acceleratievermogen en aan de andere kant tot beperking van de maximumsnelheid, indien nodig. Wel moet met geringe pedaalkracht een minimale snelheid gehaald kunnen worden om het opstappen te vergemakkelijken. Dit alles moet het mogelijk maken om op de 25 km uur e-fiets hogere snelheden te bereiken. Hoe de verhouding pedaalkracht/ondersteuning er precies uit moet zien, is onderwerp van een studie van een groep van Duitse experts. Duidelijk is wel dat de wet eventueel zou moeten worden aangepast.

[Foto: www.pd-f.de / Paul Masukowitz]

Leo Sparreboom (PvdA)
10-02-2018 @ 12:52

Speedpedelecs zijn juist voor woon-werkverkeer in landelijke gebieden van belang. Het weigeren van deze fietsen op fietspaden in de grote steden is een belemmering. De verhouding pedaalkracht en ondersteuning is op de duurdere speedpedelecs goed geregeld. Net als in een auto moet de bestuurder zich houden aan de geldende maximumsnelheid. Handhaving is daarbij van belang. De gelijkschakeling van speedspedelecs en bromfietsen, en daarmee het verbod van speedspedelecs op fietspaden binnen de bebouwde kom, moet snel worden teruggedraaid.

Robert van der Sluiszen
11-02-2018 @ 12:18

Leo: Daarom is het te betreuren dat de PVDA Tweede Kamerfractie zich nooit heeft ingespannen voor dit milieuvriendelijke alternatief voor de auto / brommer / streekbus. Diverse keren (inmiddels voormalig) Tweede Kamerlid Duco Hoogland hierover benaderd. Geen enkele reactie van hem teruggekregen. Notabene Barbara Visser (van autopartij VVD) heeft zich wel sterk gemaakt voor de speed pedelec. Helaas voor de speed pedelec rijders is zij nu staatssecretaris voor Defensie. En ook - notabene - de PVV heeft zich ingespannen voor de speed pedelec. Ik had van de "linkse" partijen meer verwacht. Jammer.
 

Joop Nijenhuis
16-02-2018 @ 15:37

Het werkeljke probleem ligt niet bij de fietsen maar bij de fietspaden. Bijna geen een gemeente heeft fietspaden die minimaal net zo breed zijn als de in de wet vastgelegde maximale breedte van de fiets. Voor tweerichting verkeer X2 plus de nodige extra ruimte. Hierdoor krijg je op fietspaden het probleem dat een snelle fietser een langzame fietser maar moeizaam kan inhalen. Dit staat dus totaal los van wel of niet ondersteunde fietsen. Verder heeft men nog steeds het beeld van een fiets uit het jaar blok. Inmiddels zijn er fietsen met een andere verschijningsvorm die een betere krachtoverbrenging kennen. Daardoor ga je harder. Het is voor mij bijna onmogelijk om een snelheid van 25km/u aan te houden. Ik heb dan onvoldoende druk op de trappers en maal een beetje in het rond. Het gaat dus harder, hoeveel is dan weer afhankelijk van weggesteldheid (voor fietspaden altijd bijzonder slecht, tegelpaden , waarom altijd putdeksels in het fietspad?, slecht onderhouden en aangelegd met oh ja, er moet ook nog een fietspad komen) en weersomstandigheden.

Daarnaast worden fietsers gediscrmineerd. Er wordt alles gedaan voor de automobilist en bijna 0,0 voor de fietsers. Dat kun je goed merken bij lastige oversteken en kruisingen met de autobaan. Bijna altijd heeft de auto voorrang terwijl in veel situaties het beter is om de fiets voorrang te geven, vooral dan als dat snelverkeer van achter de fietser komt. Je moet je nek kompleet verdraaien om te zien of er nog wat aankomt. En dan hebben veel automobilisten een buitengewoon kort lontje en bijzonder weinig verkeersinzicht. Ik heb overigens zelf ook gewoon een auto, voor als u gaat twijfelen en mij zou bestempelen als autohater oid.

Joost Christiaans
22-02-2018 @ 11:23

Deel de mening van Joop voor de volle 100%!!

Als aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden en voorzieningen de urgentie (aandacht en budget) én nauwkeurigheid zouden krijgen van die van de gewone weg/rijbaan zou fietsers een hoop ellende bespaart blijven en wellicht ook meer mensen fietsen. Koning auto geldt nog steeds, ondanks dat er wel meer aandacht is voor de fiets, maar dat is vooral om ervoor te zorgen dat de auto kan doorrijden. IMHO de fietspaden zijn vooral aangelegd voor automobilisten en niet voor fietsers. De speed-pedelec zorgt nu voor een verschuiving van langzamer verkeer naar de rijbaan en dat is de NL automobilist niet meer gewend.

Enkele voorbeelden van gebrek aan aandacht voor fietspaden:
Een gat in de rijbaan is vrijwel direct gemaakt, in het fietspad blijft bij sommige gemeenten en provincies weken, zoniet maanden of jaren zitten, gemeld of gemarkeerd of niet. Fietspaden worden nauwelijks geveegd, fietsers rijden deze niet schoon zoals motorvoertuigen. Profiel van vrije ruimte, m.a.w. begroeiing langs het fietspad die niet goed gesnoeid of gemaaid wordt. Als er een omgevallen boom op het fietspad ligt is deze veel minder urgent. Fietspaden worden niet of veel later pas gestrooid dan de rijbaan en vaak is de gladheidsbestrijding niet eens specifiek gericht op het fietspad, zoals de gemeente Oss dat wel doet met speciale middelen en voertuigen die op het fietspad kunnen rijden ipv de berm en asfaltranden kapot te maken.
Verkeersmarkering, zoals de vierkante blokken bij wegkruisingen staan altijd op het fietspad ipv voor het fietspad en zijn enorm irritant om overheen te rijden. Aanbrengen van slijtlagen met split e.d. is niet gewenst op fietspaden. Daarbij zijn alle fietspaden uit de vorige eeuw en zit er weinig gang in modernisatie. etc etc etc helaas. Dit terwijl een fietser veel meer risico loot op vallen/ongeval en letsel dan een automobilist en niet in een volledig afgeveerd voertuig op een fauteuil zit met vier dikke luchtbanden op 2 bar, met airbag, kreukelzones, ABS etc.

Persoonlijk ben ik bereid een fietsbelasting/wegenbelasting te betalen als een en ander op het niveau van de rijbaan/gewone weg gebracht wordt voor fietspaden. Echter ook ik betaal dat eigenlijk al, want ben ook in het bezit van een motorvoertuig. Net als 90% van alle andere forens, sport-, vakantie- en stadsfietsers. De verdeelsleutel van aandacht en budget bij ministerie, provincie en gemeenten is gewoon nog steeds teveel gericht op gemotoriseerd verkeer, naast dat er vooral verkeerskundigen en beleidsmedewerkers zitten die te weinig feeling hebben met wat de fietser nodig heeft.

Ton ten Brinke (Fietsersbond)
01-03-2018 @ 13:07

Gelezen de opmerkingen hiervoor blijf ik pleiten voor een Rijksfietsroute- of padennetwerk dus in handen van één wegbeheerder. Nu ligt het beheer en onderhoud van regionale- en nationale fietsroutes en paden in handen van de provincies, de verschillende gemeenten, waterschappen en zelfs natuurbeheerders en partikulieren. Al jaren blijkt dat deze wegbeheerders niet staat zijn om de, in hun beheer zijnde fietsroutedelen, naar behoren en uniform, dus volgens de landelijke (CROW)richtlijnen, te beheren.

Joost Christiaans
01-03-2018 @ 13:46

Dat is wellicht een optie, maar het is momenteel ook zo dat er op dit moment ook niet één meldpunt is voor wegen en fietspaden. Sterker nog er is een wildgroei aan meldpunten of je moet zelfs bij een specifieke beheerder melden op de website van die beheerder, b.v. een gemeentelijke pagina, waar je dan eerst weer al je gegevens moet invullen, geen kaart of locatie gekoppeld is etc. Waardoor je dus eerst moet uitzoeken, waar je bent, hoe de weg heet en wie een weg beheerd en dat is ook niet altijd even snel en makkelijk doordat je je soms ook op grenzen van beheer en eigendom bevindt of er afwijkende afspraken zijn gemaakt omtrent het beheer. Omdat melden omslachtig is, wegbeheerders slecht zijn aangesloten bij meldpunten en ook weginspecties slechts periodiek en naar mijn mening slecht/verkeerd worden uitgevoerd. 
Nog nooit een weginspecteur een fietspad zien inspecteren op de fiets, met op de juiste spanning opgepompte banden, namelijk!

Hoewel ik niet wil zeggen dat de wegen en fietspaden er bij onze zuiderburen zo florissant bij liggen, hebben zij wel één centraal meldpunt voor alle wegen en alle wegbeheerders! https://www.meldpuntwegen.be/ Daarmee zijn ze ons dus voor!

Iets dergelijks opzetten lijkt me iets voor het Ministerie I&W of Rijkswaterstaat en dat alle wegbeheerders hun openbare wegen verplicht moeten aanmelden met enkele basisgegevens. Basisregistratie wegen. Die dan via een kaart publiekelijk is ontsloten en waarop je meldingen kan maken, liefst via een account zodat je niet telkens al je gegevens moet invullen, en waarop alle wegbeheerders zijn aangesloten. En waarvan een app is voor op je telefoon zodat je voor de plek waar je op dat moment bent een melding kan doen ipv op weg/straatnaam en hectometerpaaltje of uitgebreide omschrijving en waarbij je een foto kan uploaden.
De kaart zou ook de actuele wegenlegger kunnen laten zien, zodat die kaarten uit 19xx ook eens verdwijnen. BGT, laan van de leefomgeving etc bieden allemaal handvatten dit nu eens écht op te pakken.

Ik heb dit idee al gemeld bij Rijkswaterstaat, maar daar maken ze geen landelijk beleid en moest het idde maar bij het Ministerie I&W aankaarten. Helaas heeft elke wegbeheerder vooral zijn eigen domein en is samenwerken vaak samen aan iets werken, of dat proberen. Je ziet het ook bij afstemming van werkzaamheden en overgangen zoals tussen provincies, gemeenten en rijkswaterstaat etc. 

De CROW richtlijnen zijn overigens niet zonder (fors) te betalen toegangkelijk, dus gebruikers van de infrastructuur kunnen niet eens controleren of wegbeheerders zaken aanleggen volgens de richtlijnen of enigzins volgens de richtlijnen. 

Joop Nijenhuis
02-03-2018 @ 14:48

@Joost Christiaans: De CROW richtlijnen zijn overigens niet zonder (fors) te betalen toegangkelijk, dus gebruikers van de infrastructuur kunnen niet eens controleren of wegbeheerders zaken aanleggen volgens de richtlijnen of enigzins volgens de richtlijnen. 

Dat is vreemd. De CROW is naar mijn mening daarmee in overtreding. Ze stellen zelf :CROW-Fietsberaad wordt gefinancierd door alle overheden van Nederland. Daarmee zullen ze dan de weg moeten bewandelen van leges. Gezien het feit dat niet één specifieke persoon voordeel heeft of gebaat is t.o.v. de overige burgers is het vragen van een vergoeding (leges) niet mogelijk. De CROW zou hun richtlijnen gewoon publiekelijk ter beschikking moet stellen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De CROW wordt immers reeds betaald door alle overheden van Nederland.

Kees van Malssen
07-04-2018 @ 08:47

Terechte pleidooien om niet de speed-pedelec (of andere snelle fietsers) "aan te pakken" maar het onderliggende probleem van goede fietsinfrastructuur. Zodra die op orde is - de CROW richtlijnen als minimum en niet als maximum beschouwen - ben je van de meeste problemen af. Overigens een pluim voor de gemeente Rotterdam, die hard werkt aan goede fietsinfrastructuur. Gordelweg een juweeltje, met breed, goed onderhouden fietspad met ongelijkvloerse kruisingen. En een gedegen aanpak van een melding over ijsvorming bij een condenspunt van de HSL tunnel. Het probleem werd binnen korte tijd aangepakt en grondig ook nog.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: