Kenniscentrum voor fietsbeleid

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties, gehouden tijdens Fietsberaad bijeenkomsten, bekijken en downloaden.
Presentatie Bijeenkomst
Otto van Boggelen, CROW fietsberaad; Benjamin Schaipp, TRIDÉE , CROW
2018
Kort verslag van een expertsessie op 7 juni 2018 over efficiëntere methoden om de fietsparkeerduur in onbewaakte stallingen op het maaiveld te beperken.
Expertsessie: innovaties fietsparkeerduur in de openbare ruimte
DOVA , DOVA/CROW
2018
Presentatie gehouden op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Bram Nieuwstraten , Vervoerregio Amsterdam
2018
Presentatie gehouden door Bram Nieuwstraten op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Martijn Bruil , Provincie Gelderland
2018
Presentatie gehouden door Martijn Bruil op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
Otto van Boggelen , CROW/DOVA
2018
Presentatie gehouden door Otto van Boggelen op 5 juni 2018 tijdens de bijeenkomst OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
OV en deelfietsen: Wat is de rol van provincies en regio's?
2018
NS en ProRail investeren 8 miljoen euro in een nieuwe entree voor 44 fietsenstallingen. Het gaat om zelfservice-fietsenstallingen, die nu veelal voorzien zijn van een stalen draaihek. De nieuwe entree heeft transparante toegangsdeurtjes.
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
2015
NS en ProRail hebben de eerste fietsenstalling geopend met een nieuwe ‘zelfservice-concept’. De stalling van station Bilthoven is volledig geautomatiseerd en de eerste 24 uur gratis.
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
Steven Bakker , INCONTROL simulation software
2018
Presentatie gehouden door Steven Bakker op 16 juni 2018 tijdens het innovatie-overleg Fietsparkeren.
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
Kyra Scherrenberg , Bike.Box
2018
Presentatie gehouden door Kyra Scherrenberg op 16 juni 2018 tijdens het innovatie-overleg.
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
Dick Woudenberg , NS-stations
2018
Presentatie gehouden door Dick Woudenberg op 16 juni 2018 tijdens het innovatie-overleg.
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
Fred van der Blij en Maarten de Keijzer (Transtec) Linda Heilmann (LinLink) , Tour de Force, ketenploeg / CROW-Fietsberaad
2017
Dit Standaard PvE is bestemd voor overheden en (vervoer)bedrijven die E-kluizen willen plaatsen. Het Standaard PvE is geen keurslijf. De aanbestedende overheid kan delen uit dit PvE gebruiken en elementen zelf invullen.
Bijeenkomst kopgroep E-kluizen
Martijn Lelieveld , Decicio
2018
Presentatie gehouden door Martijn Lelieveld op 3 april 2018 tijdens de Tour de Force Kennissessies in het kader van doelstelling 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'.
Tour de Force: Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes
Bart Cristiaens , Tibs Advies
2018
Presentatie gehouden door Bart Cristiaens op 3 april 2018 tijdens de Tour de Force Kennissessies in het kader van doelstelling 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'.
Tour de Force: Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes
Otto van Boggelen , NOaF
2012
De Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF) is een dynamisch samenwerkingsverband van organisaties die de verkeersveiligheid voor fietsers willen vergroten door wetenschappelijk onderzoek. In deze notitie worden de aanleiding, doelstelling, weg er naartoe en de organisatie van de NOaF besproken.
Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek
Kees Jansen , AERES Hogeschool Almere
2017
Presentatie van Kees Jansen (AERES Hogeschool Almere) over de razendsnelle ontwikkeling van de techniek , een belangrijk verschil met het verleden tijdens de Inspiratiedag 2017 van de Tour de Force (23 november 2017)
Inspiratiedag van de Tour de Force 2017
Vincent Luyendijk , KNWU
2017
Presentatie van Vincent Luyendijk (Directeur KNWU) over de 'Liefdesverklaring aan de fietser - over grote gebaren en kleine symboliek' tijdens de Inspiratiedag 2017 van de Tour de Force (23 november 2017)
Inspiratiedag van de Tour de Force 2017
Birgit Cannegieter en Arnoud van Waes , APPM, Universiteit Utrecht en SURF
2017
Presentatie van Birgit Cannegieter (APPM) en Arnoud van Waes (Universiteit Utrecht) over 'de opkomst van de deelfiets en de kansen die de nieuwe generatie deelfietsen biedt om een stedelijke mobiliteitstransitie vorm te geven' tijdens de Inspiratiedag 2017 van de Tour de Force (23 november 2017)
Inspiratiedag van de Tour de Force 2017
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie van het programma van de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Jacob de Vries , Trajan
2017
Presentatie over het gebruik van data om motieven van fietsparkeren te achterhalen tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Ria Hilhorst , Gemeente Amsterdam
2017
Presentatie over het Nieuwe Fietsparkeren in Amsterdam - Innovatieve fietsparkeerregulering op drukke fietsparkeerlocaties tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Stan Wolters en Karin Broer , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie over de Pop-up stalling op de Grote Markt in Groningen tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Maaike Nicolai-Geerling , Gemeente Amsterdam
2017
Presentatie met resultaten van de knelpuntenaanpak fietsparkeren in de Pijp tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Barbara Hasselaar CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2017
Terugblik PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers datum 7 november 2017
PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie van het programma van de bijeenkomst Werksessies Verder met de deelfiets van 2 november 2017
Werksessies 'Verder met de deelfiets'
Sven Huysmans , APPM - The New Drive
2017
Presentatie van Sven Huysmans (The New Drive) over het beleidskader van deelfietsbeleid   tijdens de bijeenkomst Werksessies Verder met de deelfiets van 2 november 2017.
Werksessies 'Verder met de deelfiets'
Michel Willems , BimBimBikes
2017
Presentatie van Michel Willems (BimBimBikes) over praktische lessen van een fietsgebruiker, een wereldwijd opererende startup en het pilot project tijdens Velo-City
Werksessies 'Verder met de deelfiets'
Dirk Jan de Haan , Enigma
2017
Presentatie van Dirk Jan de Haan (Enigma) over een verkenning naar de Interoperabiliteit van deelfietsen, in opdracht van de G4, tijdens de bijeenkomst Werksessies Verder met de deelfiets van 2 november 2017.
Werksessies 'Verder met de deelfiets'
Jasper Homrighausen , Groningen Bereikbaar
2017
Presentatie van Jasper Homrighausen (Groningen Bereikbaar) over de pilot Bikeshare 050 tijdens de bijeenkomst Werksessies Verder met de deelfiets van 2 november 2017.
Werksessies 'Verder met de deelfiets'
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie Fietsberaad tijdens het innovatie-OVERLEG Fietsparkeren van 21 juni 2017.
Innovatie-OVERLEG Fietsparkeren juni 2017
Auke Adema (gemeente Amsterdam) en Dirk Jan de Haan (Enigma) , Gemeente Amsterdam
2017
Presentatie over de stand van zaken pilots Fietsparkeren in Paradiso en RAI-stalling in samenwerking met SHPV
Innovatie-OVERLEG Fietsparkeren juni 2017
Frans Botma , gemeente Den Haag
2017
Presentatie die de gemeente Den Haag heeft gegeven op de Fietstocht Dan Haag van 12 juni 2017.
Fietstocht Fietsberaad 2017 in Den Haag
Otto van Boggelen , Tour de Force
2017
Presentatie van het plenaire gedeelte en afsluiting van de Oogstbijeenkomst Ketenploeg van de Tour de Force van 12 mei 2017 - Dagvoorzitter Marc Maartens
Presentatie oogst ketenploeg TdF
Sven Huysmans (The New Drive) , Tour de Force
2017
Presentatie over Huur- en deelfietsinitiatieven door Sven Huysmans op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie oogst ketenploeg TdF
Ronald Haverman (Haverman Innovatie) , Tour de Force
2017
Presentatie over Open standaard deelfietsen door Ronald Haverman op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie oogst ketenploeg TdF
Hans Voerknecht (CROW-Fietsberaad) , Tour de Force
2017
Presentatie over P+Fiets door Hans Voerknecht op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie oogst ketenploeg TdF
Fred van der Blij (TransTec Adviseurs) , Tour de Force
2017
Presentatie over E-kluizen op haltes en kleine stations door Fred van der Blij op 12 mei 2017 tijdens de Oogstbijeenkomst van de Ketenploeg Tour de Force.
Presentatie oogst ketenploeg TdF
Tour de Force , Tour de Force
2017
Nudging helpt mensen om makkelijker de keuze voor het gewenste gedrag te maken. Het stuurt gedrag zonder de keuzevrijheid weg te nemen, met een slimme inzet van communicatieboodschappen en aanpassing van de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de pianotrap die het leuk maakt om de trap te nemen, of de voetstapjes die naar een prullenbak leiden zodat mensen netjes hun afval weggooien. Tour de Force wil graag iedereen die bezig is met fietsbeleid inspireren met (inter)nationale voorbeelden van nudges om fietsen makkelijker en aantrekkelijker te maken.
Nudging & Cycling café - Tour de Force
Jacqueline Vink , Schuttelaar & Partners
2017
Presentatie over Nudging en Fietsen door Jacqueline Vink op het Nudging & Fietsen Café georganiseerd door Tour de Force op 21 maart 2017.
Nudging & Cycling café - Tour de Force
Semiha Denktas , Erasmus Universiteit
2017
Presentatie over het toepassen van nudging op het Nudging en Cycling Café door professor Semiha Denktas op 21 maart 2017.
Nudging & Cycling café - Tour de Force
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
gemeente Zwolle , gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR
2008
Brochure over fietsstraten, waar de auto te gast is op de weg. Uitgave van de gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Nederland
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006
Een overzicht van de realisaties van fietsstraten. De laatste jaren zijn er in veel gemeenten fietsstraten aangelegd, met uiteenlopende vormgeving.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
gemeente Zwolle , gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR
2008
Brochure over fietsstraten, waar de auto te gast is op de weg. Uitgave van de gemeente Zwolle, eenheid wijkzaken/BOR.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
2005
Rapport over fietsstraten; tegelijk een CROW-publicatie. Met een catalogus vol foto's van mogelijke uitvoeringsvormen. Let op: In het najaar van 2016 is er een nieuwe discussienotitie verschenen.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
H.C. Andriesse / J.A. Hansen - TU Delft
1996
In dit rapport worden verschillende vormgevingsvarianten voor de fietsstraat beschreven en geëvalueerd. Ook wordt een relatie gelegd tussen de omvang van autoverkeer op een fietsstraat en de hinder die fietsers hiervan ondervinden.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2016
In deze notitie worden de ervaringen met fietsstraten op een rij gezet en vertaald in aanbevelingen voor de vormgeving van fietsstraten.
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) , Goudappel Coffeng
2016
Ten behoeve van de discuscussienotitie Fietsstraten 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een globale inventarisatie uitgevoerd van 29 fietsstraten in Nederland. In de rapportage is tevens een beperkte statistische analyse opgenomen.  
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
CROW-Fietsberaad , Fietsverkeer 39
2016
De fietsstraat wordt al regelmatig ingezet om hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden te leiden. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd en langzamerhand beginnen we meer zicht te krijgen op de inrichtingseisen waaraan een goede fietsstraat zou moeten voldoen.  
Regiobijeenkomst Fietsstraten - Zuid-Holland
2016
Het ministerie van IenM, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover hebben een bestuursovereenkomst ondertekend die ertoe moet leiden dat de fietsparkeerproblemen bij stations gezamenlijk worden aangepakt.
Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017
2016
Het convenant bevat een akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met verschillende partijen over fietsparkeren bij stations. Het betreft een akkoord met NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, Fietsersbond, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ANWB en Rover.
Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017
Jaap Valkema , gemeente Groningen
2016
Presentatie die de gemeente Groningen heeft gegeven op de Fietstocht Groningen van 1 juni 2016.
Fietstocht Groningen
CROW-Fietsberaad
2016
Presentatie gehouden door CROW-FIetsberaad op 20 en 23 mei 2016 over het (open) dataplatform fiets.
Workshop data Fiets Telweek, BikePRINT en DataplatformFiets 23 mei
Keypoint
2016
Presentatie gehouden door Keypoint op 23 mei 2016 over de Fietstelweek en BikePrint.
Workshop data Fiets Telweek, BikePRINT en DataplatformFiets 23 mei
Keypoint
2016
Presentatie gehouden door Keypoint op 20 mei 2016 over de Fietstelweek en BikePrint.
Workshop data Fiets Telweek, BikePRINT en DataplatformFiets 20 mei
CROW-Fietsberaad
2016
Presentatie gehouden door CROW-FIetsberaad op 20 en 23 mei 2016 over het (open) dataplatform fiets.
Workshop data Fiets Telweek, BikePRINT en DataplatformFiets 20 mei
CROW-Fietsberaad
2016
Presentatie gehouden tijdens het Innovatie Overleg Fietsparkeren op 11 februari 2016 door CROW-Fietsberaad. Onderwerp is het Fietsparkeer Management Systeem: een beheer- en dataplatform waaraan digitale stallingssystemen kunnen worden gekoppeld.
Innovatie Overleg Fietsparkeren februari 2016
U-stal
2016
Presentatie gehouden tijdens het Innovatie Overleg Fietsparkeren op 11 februari 2016 door U-stal. Onderwerp is het stallingssysteem dat sinds eind 2015 wordt gebruikt in de bewaakte stallingen in de gemeente Utrecht en gekoppeld is aan het Fietsparkeer Management Systeem.
Innovatie Overleg Fietsparkeren februari 2016
Dirk-Jan de Haan
2016
Presentatie gehouden tijdens het Innovatie Overleg Fietsparkeren op 11 februari 2016 door Enigma Consulting in opdracht van gemeente Amsterdam. Onderwerp is de marktverkenning toegangscontrole-systeem.
Innovatie Overleg Fietsparkeren februari 2016
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? Noord-Brabant
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? Noord-Brabant
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2016
Presentatie met praktijkvoorbeelden fietsstroken besproken op de regiobijeenkomst Noord-Brabant op 12 januari 2016.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? Noord-Brabant
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe? De versie die in Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch gebruikt is.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? Noord-Brabant
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe? De versie die in Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch gebruikt is.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2016
Presentatie van praktijkvoorbeelden fietsstroken op de regiobijeenkomst Fietsstroken West Nederland op 15 december 2015.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord Nederland
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord Nederland
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe? De versie die in Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch gebruikt is.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord Nederland
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe?
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Oost Nederland
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe?
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Limburg
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Limburg
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Limburg
CROW-Fietsberaad
2015
Op woensdag 16 september organiseerde CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio Noord-Veluwe een ontwerperscafé fietsvoorzieningen. Dit betreft het verslag.
Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe
2015
De website Europa Decentraal geeft antwoord op de vraag wanneer subsidie voor de exploitatie van een fietsenstalling geoorloofde staatssteun is.
Juridische aspecten bouw en exploitatie van fietsenstallingen
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2015
Kaartje met route van de jaarlijkse fietstocht van het Fietsberaad op 19 juni 2015
Excursie Utrecht
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2015
Hoogtepunten tijdens de fiettocht van de jaarlijkse fietstocht op 19 juni 2015 in Utrecht.
Excursie Utrecht
CROW-Fietsberaad
2015
Verslag van het Ontwerperscafé in de Regio Arnhem-Nijmegen van 8 juni 2015.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen regio Arnhem Nijmegen
CROW-Fietsberaad
2015
Het ontwerperscafé fietsvoorzieningen in de Regio Arnhem-Nijmegen stond voor een deel in het teken van paaltjes op fietspaden.  
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen regio Arnhem Nijmegen
Ferry Smith , ANWB
2015
Presentatie van de ANWB op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid
Loes Meeuwisse , gemeente Goes
2015
Presentatie van de gemeente Goes op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid
Elly Blanksma , gemeente Helmond
2015
Presentatie van de gemeente Helmond op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid
Martijn van der Leur , Mobycon
2015
Presentatie van Mobycon op het symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid in Helmond op 27 maart 2015.
Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid
Stephanie de Hair , TNO
2015
Presentatie 'Innovatie Fietsveiligheid' door Stephanie de Hair (TNO) op symposium Fiets en ITS in Helmond op 27 maart 2015.
Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
2015
Presentatie van Tymon de Weger en Otto van Boggelen ten behoeve van bijeenkomsten in 's-Hertogenbosch, Zwolle en Utrecht
Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Zwolle
R. Koekkoek, gemeente Putten , gemeente Putten
2015
Presentatie gegeven door de heer R. Koekkoek (gemeente Putten) op de regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders op 19 februari 2015 in Zwolle.
Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Zwolle
Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht
2015
Presentatie over Utrecht Fietsprogramma 2010 - 2015 gegeven door Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht) op de Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders op 4 februari 2015 in Utrecht.
Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Utrecht
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
2015
Presentatie van Tymon de Weger en Otto van Boggelen ten behoeve van bijeenkomsten in 's-Hertogenbosch, Zwolle en Utrecht
Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Utrecht
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
2015
Presentatie van Tymon de Weger en Otto van Boggelen ten behoeve van bijeenkomsten in 's-Hertogenbosch, Zwolle en Utrecht
Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - 's-Hertogenbosch
2014
Terugblik op het InspiratieLAB Veilig Fietsen d.d. 30 oktober 2014. Klik hier om het verslag als een echt magazine te lezen.
InspiratieLAB Veilig Fietsen
CROW-Fietsberaad
2014
Op donderdag 25 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met Prov. Utrecht, BRU, de Fietsersbond en Keypoint een bijeenkomst over fietsdata. Dit bestand geeft een toelichting op de verschillende deelsessies.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Lynxx
2014
Presentatie van Lynxx gehouden tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst Fiets & Data.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Keypoint
2014
Inleidende plenaire presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data op 25 september 2014.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2014
Presentatie - gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data -over data-verzameling ten behoeve van het fietsparkeren.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Jacco Lammers , Go About
2014
Presentatie over Go About, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Joost de Kruijff , NHTV
2014
Persentatie over BikePRINT, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Paul van de Haak , TNO
2014
Presentatie - gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over het Smart & Open Cycling Platform van TNO.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Erik Donkers , Via.nl
2014
Presentatie van Via.nl -gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over de ontwikkelingen in ongevallendata.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Janine Hogendoorn , Ring-Ring
2014
Presentatie over Ring-Ring gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Henk Hendriks , B-Track-B
2014
Presentatie over B-track-B, gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
Patrick Duwel / Marcel Bijlsma , Keypoint / Mobidot
2014
Presentatie -gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data - over inwintechnieken voor fietsverplaatsingen.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
2014
Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst Fiets & Data over het Google glass project van Leisure Port.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
2014
Op 25 september 2014 organiseerde CROW-Fietsberaad in samenwerking met provincie Utrecht, BRU, Fietsersbond en Keypoint de expertbijeenkomst Fiets & Data. Studenten van de opleiding Mobiliteit van Windesheim Flevoland hebben een samenvatting gemaakt van de sessies en deelnemers geinterviewd.
Expertbijeenkomst Fiets & Data
CROW-Fietsberaad
2014
Op 19 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV OostNederland
CROW-Fietsberaad
2014
Op 17 juni heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland
CROW-Fietsberaad
2014
Overzicht van de parallelsessies op het Fietsparkeercongres 2014. Klik op onderstaande link om pdf te downloaden.
Fietsparkeercongres 2014
Marice de Lange , gemeente Amsterdam
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 2: Doelgroepgerichte aanpak fietsparkeren in stadscentra
Fietsparkeercongres 2014
Kees Miedema , NS
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 1: Integrale aanpak fietsparkeren bij stations. 
Fietsparkeercongres 2014
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 1: Integrale aanpak fietsparkeren bij stations
Fietsparkeercongres 2014
Gerrit Littouw , BCycle
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen
Fietsparkeercongres 2014
Ruud Schakel , Biesieklette
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen.
Fietsparkeercongres 2014
Linda Heilmann , CROW - Fietsberaad
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Bart Lastdrager , ERDI
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen.
Fietsparkeercongres 2014
Michael Houtman , HIG
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Dimitry Melchiors , HR groep
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Erwin Nikkels , iHandhaving
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Rene Loek , LOGIN
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen.
Fietsparkeercongres 2014
Arjan Minck , LoMinck
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Paul Dinissen , Sigmax
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Ronald Simmelink , Falco NSA
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 3: Nieuwe technieken in stallingen.
Fietsparkeercongres 2014
Kees van Ommeren , DECISIO
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 4: Financiering gemeentelijke stallingen: praktijkoverzicht. 
Fietsparkeercongres 2014
Kees de Leeuw , gemeente Den Haag
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 6: Gemeentelijke fietsparkeerplannen: inhoud en proces. 
Fietsparkeercongres 2014
Paul de Lorme van Rossem , gemeente Leiden
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 6: Gemeentelijke fietsparkeerplannen: inhoud en proces. 
Fietsparkeercongres 2014
Patrick van der Aa , perfectview
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 7: Fietsparkeren in de cloud. 
Fietsparkeercongres 2014
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 7: Fietsparkeren in de cloud.
Fietsparkeercongres 2014
Herman de Graaff , Biesieklette
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 8: Organisatie en beheer bewaakte stallingen in centra en bij stations. 
Fietsparkeercongres 2014
Pieter Mosterd , U-stal
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 8: Organisatie en beheer bewaakte stallingen in centra en bij stations.
Fietsparkeercongres 2014
Joost beenker , gemeente Maastricht
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 9: Fietsparkeren binnen programma Beter Benutten. 
Fietsparkeercongres 2014
Jelle Postma , provincie Noord-Holland
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 9: Fietsparkeren binnen programma Beter Benutten.
Fietsparkeercongres 2014
Bert Zinn , ministerie Infrastructuur en Milieu
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 9: Fietsparkeren binnen programma Beter Benutten. 
Fietsparkeercongres 2014
Diede Labots , gemeente Den Haag
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 10: Gemeentelijke Fietsparkeernormen: vaststelling en naleving.
Fietsparkeercongres 2014
Rob Tiemersma , gemeente Utrecht
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 10: Gemeentelijke fietsparkeernormen: vaststelling en naleving.
Fietsparkeercongres 2014
Jaap van Zetten , gemeente Den Haag
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 11: Handhaving en toezicht bij winkelcentra, stations en buurten. 
Fietsparkeercongres 2014
Ron de Lang , gemeente Amsterdam
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 11: Handhaving en toezicht bij winkelcentra, stations en buurten. 
Fietsparkeercongres 2014
Godfried de Graaff , Godfried de Graaff - Utrecht
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 12: Ontwerpen van inpandige stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
INBO - LoMinck , INBO - LoMinck
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 12: Ontwerpen van inpandige stallingen. 
Fietsparkeercongres 2014
Godfried de Graaff , Godfried de Graaff
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 13: Verleiden via prijs, product, communicatie en promotie. 
Fietsparkeercongres 2014
Jacqueline Pieters , gemeente Den Haag
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 13: Verleiden via prijs, product, communicatie en promotie. 
Fietsparkeercongres 2014
Marc Schoneveld , gemeente Amsterdam
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 13: Verleiden via prijs, product, communcatie en promotie. 
Fietsparkeercongres 2014
Piet van Oers en Monique Deckers , gemeente Breda
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 13: Verleiden via prijs, product, communicatie en promotie. 
Fietsparkeercongres 2014
Jaap Valkema , gemeente Groningen
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 14: Ervaringen met rode lopers en fietsparkeervakken.
Fietsparkeercongres 2014
Anneke Fransen , gemeente Amsterdam
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 14: Ervaringen met rode lopers en fietsparkeervakken. 
Fietsparkeercongres 2014
Frank Kool , gemeente Haarlem
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 16: Buurtstallingen en fietstrommels: organisatie en beheer. 
Fietsparkeercongres 2014
Pieter Mosterd , U-stal
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 16: Buurtstallingen en fietstrommels: organisatie en beheer. 
Fietsparkeercongres 2014
Andre Vos en Hidde van der Bijl , gemeente Den Haag
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 16: Buurtstallingen en fietstrommels: organisatie en beheer. 
Fietsparkeercongres 2014
Kees Peters , Movares
2014
Fietsparkeercongres 2014, sessie 5: Ontwerpen van bewaakte stationsstallingen.
Fietsparkeercongres 2014
2014
In de stationsstalling van Helmond kan sinds januari 2014 worden gestald met de OV-chipkaart. Gebruikers checken zelf in en uit en worden steeksproefgewijs bij de uitgang gecontroleerd. Dit filmpje laat het gebruik van de stalling zien.
Fietsparkeercongres 2014
Tymon de Weger (voorzitter programmaraad CROW-Fietsberaad)
2014
Over de fietsparkeerproblemen bij station, de gewenste integrale aanpak en de rol van de gemeenten als regisseur.
Fietsparkeercongres 2014
Ligtermoet en Partners, CROW-Fietsberaad
2014
Met deze notitie is CROW-Fietsberaad in 2014 een discussie gestart over het gebruik en de vormgeving van fiets- en kantstroken. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen fiets- en kantstroken".
Tweede themabijeenkomst Fietsstroken
Govert de With , Ligtermoet & Partners
2014
Presentatie over de mogelijkheden voor het wel of niet toepassen van fietsstroken.
Tweede themabijeenkomst Fietsstroken
CROW-Fietsberaad
2014
Op 22 mei heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ROF) in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen Fryslân
Hillie Talens, CROW
2014
Presentatie over het Inspiratieboek op de bijeenkomst Snelle Fietsroutes door Hillie Talens, CROW van 11 maart 2014.
Bijeenkomst Snelle fietsroutes
Sjors van Duren , SRAN
2014
Presentatie over Snelle fietsroutes in de Stadsregio Arnhem Nijmegen door Sjors van Duren op 11 maart 2014.
Bijeenkomst Snelle fietsroutes
Herbert Tiemens , provincie Utrecht
2014
Presentatie over Snelle Fietsroutes in de provincie Utrecht dioor Herbert Tiemens op 11 maart 2014.
Bijeenkomst Snelle fietsroutes
Wim Salomons , Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp
2014
Presentatie over Snelle Fietsroutes in Twente door Wim Salomons op 11 maart 2014.
Bijeenkomst Snelle fietsroutes
Govert de With , Ligtermoet & Partners
2014
Presentatie over de mogelijkheden voor het wel of niet toepassen van fietsstroken.
Themabijeenkomst Fietsstroken
Ligtermoet en Partners, CROW-Fietsberaad
2014
Met deze notitie is CROW-Fietsberaad in 2014 een discussie gestart over het gebruik en de vormgeving van fiets- en kantstroken. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek uitgevoerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen fiets- en kantstroken".
Themabijeenkomst Fietsstroken
Fietsberaad
2013
CROW-Fietsberaad wil gemeenten graag helpen bij het benutten van het internet voor het fietsparkeerbeleid. Met dit doel zijn de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) ontwikkeld.
Excursie fietsparkeersystemen Helmond (17.00-18.30)
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2013
Presentatie over de Lokale Aanpak Veilig Fietsen door Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners).
Workshops lokale aanpak veilig fietsen
Patrick de Graaff , GraaffTraffic
2013
Een presentatie over de Lokale Aanpak Veilig Fietsen in Albrandswaard door Patrick de Graaff (GraaffTraffic).
Workshops lokale aanpak veilig fietsen
Wim Salomons , Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp
2013
Een presentatie over de pilot van het Fietsberaad betreffende de 'Vormgeving van paaltjes' in de praktijk door Wim Salomons (WSV).
Workshops lokale aanpak veilig fietsen
Peter Morsink , Royal Haskoning DHV
2013
Een presentatie over een evaluatie van fietspaaltjes door gebruik te maken van cameraobservaties door Peter Morsink (Royal Haskoning DHV).
Workshops lokale aanpak veilig fietsen
Dick de Waard , Rijksuniversiteit Groningen
2013
Een presentatie over een onderzoek naar zichtbaarheid van fietspaaltjes en naar ribbelmarkeringen bij fietspaaltjes door Dick de Waard en Frank Westerhuis (RUG).
Workshops lokale aanpak veilig fietsen
Fietsberaad
2013
CROW-Fietsberaad wil gemeenten graag helpen bij het benutten van het internet voor het fietsparkeerbeleid. Met dit doel zijn de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) ontwikkeld.
Excursie fietsparkeersystemen gemeente Helmond (11.30-13.00)
Fietsberaad
2013
CROW-Fietsberaad wil gemeenten graag helpen bij het benutten van het internet voor het fietsparkeerbeleid. Met dit doel zijn de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) ontwikkeld.
Excursie fietsparkeersystemen Helmond (8.30-9.30)
CROW-Fietsberaad
2014
Op 7 november 2013 heeft Regio Twente in samenwerking met CROW-Fietsberaad een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen georganiseerd. In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten legden in dit geval hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2015
CROW-Fietsberaad organiseert regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen. In deze factsheet wordt uitgelegd wat de standaardformule is die het Fietsberaad hanteert voor het organiseren van een ontwerperscafé. Regio’s of provincies die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij CROW-Fietsberaad.
Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen
Wim Bot, Fietsersbond
2013
Presentatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke belangenbehartiging van de Fietsersbond in Nederland, door Wim Bot, landelijk bureau Fietsersbond.
De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid
Ilse Bloemhof, gemeente Zwolle
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Zwolle, door Ilse Bloemhof, gemeente Zwolle en Hans Hop, Fietsersbond.
De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid
Jan-Albert de Leur, gemeente Heerhugowaard
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Heerhugowaard, door Jan-Albert de Leur, gemeente Heerhugowaard en Pieter Schaap, Fietsersbond.
De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid
Peter Bezema, gemeente Boxtel
2013
Presentatie van de ervaringen van de gemeentelijke belangenbehartiging in Boxtel, door Peter Bezema, gemeente Boxtel en Pierre van den Oord, Fietsersbond.
De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid
Rob Temme, gemeente Breda
2013
Presentatie over fietsbeleid in Breda door Rob Temme, gemeente Breda. De gemeente Breda blaast haar fietsbeleid nieuw leven in.
Excursie Breda
Martijn Geervliet, gemeente Breda
2013
Presentatie over de snelfietsroute Breda – Ettenleur door Martijn Geervliet, gemeente Breda. Het ontstaan en de realisatie van deze snelfietsroute.
Excursie Breda
Roelant Reizevoort, IJsberg Consultants
2013
Presentatie over de Bike APP ‘Positive drive’ door Roelant Reizevoort, IJsberg consultants. Het gebruik van een app om het fietsgebruik te stimuleren in een lokale context.
Excursie Breda
Joost de Kruijf
2013
Presentatie over Bikeprint door Joost de Kruijf, NHTV. Met behulp van een GPS-tool kan aanvullende informatie verzameld worden voor het fietsbeleid.
Excursie Breda
2013
De fietsbereikbaarheid van stations wordt steeds belangrijker. Welke factoren spelen een rol in de bereikbaarheid, hoe kun je deze bereikbaarheid verbeteren en wat zijn de ervaringen van gemeenten? Diverse sprekers deelden hun kennis hierover tijdens deze bijeenkomst van StedenbaanPlus op 30 mei 2013.
Fietsbereikbaarheid StedenbaanPlusstations
Inbo/ Goudappel Coffeng
2013
Een verslag van de bijeenkomst 'Fietsen in de smart city' van 10 april 2013.
Fietsen in de smart city (herkansing)
Alex Roedoe (Mobycon), Rik de Groot (Rik de Groot Tekst en Beeld), Michiel Pouwels (CROW) en Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fiets
2013
Deze notitie geeft een stappenplan voor gemeenten en provincies om de gladheidsbestrijding voor fietsers te verbeteren. De belangrijkste toevoeging ten opzichte van de bestaande aanbevelingen is het ontwikkelen van een apart gladheidsbestrijdingsnetwerk voor fietsers met bijbehorende eisen.
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
2013
Gladheidsbestrijding op fietsroutes krijgt de laatste jaren meer aandacht. Een aantal gemeenten kent al gedetailleerde aanvalsplannen als sneeuw en ijzel fietsen onmogelijk dreigen te maken. En afgelopen winter werden in Gouda en Zaanstad pilots uitgevoerd met een heel gerichte aanpak. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn nu al samengevat in een notitie van het Fietsberaad. Want de basis voor een gedegen gladheidsbestrijding wordt juist in de zomer gelegd.
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2013
Presentatie van het stappenplan ‘gladheidsbestrijding’ door Otto van Boggelen, Fietsberaad
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
Michiel Pouwels , CROW
2013
Presentatie van de inhoud van de nieuwste CROW-publicatie Gladheidbestrijding op fietspaden (verschijnt voor zomer 2013) door Michiel Pouwels, CROW.
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
Mark Alblas , Meteoconsult
2013
Presentatie van de uitkomsten van onderzoek naar temperatuurverschillen tussen fietspaden en wegen door Mark Alblas, Meteoconsult.
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
2013
Presentatie van de webtool die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad, door Carl Stolz, DTV Consultants.
Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers
Karin Broer , Fietsverkeer nr. 30
2012
Een inspirerende stadse omgeving, weldadig, weelderig groen. In de kenniseconomie proberen metropolen en regio’s zich te verkopen. Kan de fiets daarin een rol spelen? Heeft investeren in fietsvoorzieningen zin om de economische aantrekkingskracht van een stad te vergroten? De meningen zijn verdeeld. Econoom Richard Florida, professor aan de universiteit van Toronto, denkt van wel. Volgens hem kan de fiets een plaats aantrekkelijker maken voor een groep kenniswerkers. Nederlandse wetenschappers twijfelen: wel in de VS wellicht, maar het is niet zeker of het principe ook in Nederland opgaat.
Fietsen in de smart city
Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2013
Presentatie van Otto van Boggelen tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Rutger Oolbekkink (Inbo)
2013
Presentatie van Rutger Oolbekkink tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Rutger Oolbekkink (Inbo)
2013
Presentatie van Rutger Oolbekkink tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Rico Andriesse (Goudappel Coffeng)
2013
Presentatie van Rico Andriesse tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Lucas Harms (Universteit van Amsterdam)
2013
Presentatie van Lucas Harms tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Piero Witmer (NS)
2013
Presentatie van Piero Witmer tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Wilco van Oosten (Inbo)
2013
Presentatie van Wilco van Oosten tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Menno Moerman (Inbo)
2013
Presentatie van Menno Moerman tijdens de bijeenkomst 'Fietsen in de smartcity' op 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Inbo/ Goudappel Coffeng
2013
Een verslag van de bijeenkomst 'Fietsen in de smart city' van 10 april 2013.
Fietsen in de smart city
Martin van Maarseveen
2013
Presentatie over fietsen in wereldperspectief door Martin van Maarseveen (ITC Universiteit Twente).
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Vera Bulsink
2013
Presentatie over de slimme ondersteunende fiets door Vera Bulsink (Universiteit Twente).
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Nathalie Bekx
2013
Presentatie over trends en ontwikkelingen op het gebied van de fiets door Nathalie Bekx (Trendhuis).
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Jan Bron
2013
Presentatie over het fietsbeleid in de Regio Twente door Jan Bron.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Gerrit van der Kolk
2013
Presentatie over fietsbeloning Medisch Spectrum Twente door Gerrit van der Kolk.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Patrick Duwel
2013
Presentatie over dynamisch verkeersmanagement fiets door Patrick Duwel (Keypoint)
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Hans van Agteren
2013
Presentatie over de Fietsvisie Enschede 2012-2020 door Hans van Agteren.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Thijs van Duijn
2013
Presentatie De fietser bestaat niet door Thijs van Duijn.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Roelof Wittink
2013
Presentatie over Dutch Cycling Embassy door Roelof Wittink.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
2013
Het volledige programma met een korte toelichting op de workshops tijdens de parallelsessies.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
2013
Deelnemerslijst van de bijeenkomst 'Twente blijft fietsen' d.d. 21 maart.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
2013
Een sfeerimpressie van de bijeenkomst 'Twente blijft fietsen'd.d. 21 maart 2013.
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Wim Bot
2013
Presentatie over de Green Deal Fiets door Wim Bot (Fietsersbond).
Inspiratiebijeenkomst Fiets
2013
Een presentatie over 'Hoe word je een fietsstad' door Arnold Bongers en Koen van Waes (gemeente 's-Hertogenbosch).
Inspiratiebijeenkomst Fiets
Henk Kok
2013
Presentatie over het starten van een Europees (fiets)project in een grotere Nederlandse gemeente door Henk Kok (Eindhoven).
Europese fietsprojecten in Nederland
Tiny Maenhout
2013
Presentatie over het starten van een Europees project in een kleinere gemeente door Tiny Maenhout (Middelburg).
Europese fietsprojecten in Nederland
Bas Braakman
2013
Presentatie over de ervaringen als gemeente met het Europees fietsproject CARMA door Bas Braakman (Eindhoven).
Europese fietsprojecten in Nederland
Rob Kösters
2013
Presentatie over de ervaringen als gemeente met het Europese fietsproject Bikefriendly Cities door Rob Kösters (Middelburg).
Europese fietsprojecten in Nederland
Frans Bekhuis (CROW-Fietsberaad), Koos Louwerse (L&P) , Fietsberaad
2014
Deze notitie is gemaakt naar aanleiding van een Fietsberaadbijeenkomst over de participatie van Nederlandse gemeenten in Europese projecten. 
Europese fietsprojecten in Nederland
Jolanda van Oijen (XTNT), Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het bezit en het gebruik van elektrische fietsen. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.
De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid
Jolanda van Oijen (XTNT)
2012
Presentatie van Jolanda van Oijen over ontwikkelingen in gemeentelijk beleid betreffende de elektrische fiets op de bijeenkomst 'De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid' in Amersfoort op 27 november.
De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid
Jolanda van Oijen (XTNT)
2012
Presentatie van Jolanda van Oijen (XTNT) over het bezit en gebruik van de elektrische fiets op de bijeenkomst 'De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid' in Amersfoort op 27 november.
De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid
Karin Klein Wolt (VeiligheidNL)
2012
Presentatie van Karin Klein Wolt (VeiligheidNL) over nieuwe feiten m.b.t. verkeersveiligheid op de bijeenkomst 'De elektrische fiets: niewe feiten over gebruik en verkeersveiligheid' in Amersfoort op 27 november.
De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid
Han Goes (Q-square consultants)
2012
Presentatie van Han Goes (Q-square consultants) over de ontwikkeling van de elektrische fiets op de bijeenkomst 'De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid' in Amersfoort op 27 november 2012.
De elektrische fiets: nieuwe feiten over gebruik en verkeersveiligheid
Otto van Boggelen , NOaF
2012
De Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF) is een dynamisch samenwerkingsverband van organisaties die de verkeersveiligheid voor fietsers willen vergroten door wetenschappelijk onderzoek. In deze notitie worden de aanleiding, doelstelling, weg er naartoe en de organisatie van de NOaF besproken.
International Cycling Safety Conference 2012
ICSC
2012
Program of the International Cycling Safety Conference held on the the 7th and 8th of november 2012 in Helmond, The Netherlands.
International Cycling Safety Conference 2012
ICSC
2012
Prior to and after the ICSC 2012 two international cycling safety projects present their findings. The AsPeCSS-project organizes a workshop on the 7th of November from 9 am until 2.30 pm. Straight after the ICSC 2012 on November 8th the SaveCAP-project presents its results. These two cycling safety activities are free of charge and will also be held at the Automotive Campus in Helmond.
International Cycling Safety Conference 2012
Arend Schwab
2012
Paper belonging to the presentation 'Bicycling safety and the lateral stability of the bicycle' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Arend Schwab (University of Delft).
International Cycling Safety Conference 2012
kaya Burgess
2012
Paper of  Kaya Burgess (The Times) belonging to International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th.
International Cycling Safety Conference 2012
Divera Twisk
2012
Paper belonging to the presentation 'Understanding safety critical interactions between bicycles and motor vehicles in Europe by means of Naturalistic Driving techniques' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Divera Twisk of SWOV.
International Cycling Safety Conference 2012
Dick de Waard
2012
Presenation 'Effects of operating electronic devices while cycling' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Dick de Waard (University of Groningen).
International Cycling Safety Conference 2012
Niels Bogerd
2012
Paper belonging to the presentation 'What do we know about bicycle helmets?' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Niels Bogerd of SWOV.
International Cycling Safety Conference 2012
Rikard Fredriksson
2012
Presentation 'Potential of protection systems for vulnerable road users' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Rikard Fredriksson of Autoliv.
International Cycling Safety Conference 2012
Tina Gehlert
2012
Paper belonging to the presentation 'New in-depth study results including electric bike accidents' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Tina Gehlert of GDV.
International Cycling Safety Conference 2012
Ceri Woolgrove
2012
Paper belonging to the presentation 'Cycling promotion and cycling safety: conflicting?' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Ceri Woolgrove of ECF.
International Cycling Safety Conference 2012
Carmen Hagemeister
2012
Paper belonging to the presentation 'New insights in the behaviour of senior cyclists' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Carmen Hagemeister.
International Cycling Safety Conference 2012
Jan Jacobson et al.
2012
Paper belonging to the presentation 'Test methods for active safety functions to avoid accidents between cars and bicycles' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Jan Jacobson of SP.
International Cycling Safety Conference 2012
Marco Dozza
2012
Paper belonging to the presentation 'Piloting the Naturalistic Methodology on Bicycles' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Marco Dozza.
International Cycling Safety Conference 2012
Jan Jacobson et al.
2012
Paper belonging to the presentation 'Test methods for active safety functions to avoid accidents between cars and bicycles' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Jan Jacobson of SP.
International Cycling Safety Conference 2012
ACEA
2012
Presentation Cyclist 'Protection from the Perspective of the European Car Manufacturers' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by the ACEA.
International Cycling Safety Conference 2012
Ministry of Infrastucture and the Environment
2012
Document belonging to the Dutch contribution to the discussion 'Policymakers from Sweden, Copenhagen and the Netherlands in discussion' held during the International Cycling Safety Conference 2012.
International Cycling Safety Conference 2012
Anne Eriksson
2012
Document belonging to contribution of Copenhagen to the discussion 'Policymakers from Sweden, Copenhagen and the Netherlands in discussion' held during the International Cycling Safety Conference 2012.
International Cycling Safety Conference 2012
Paul Schepers
2012
Paper belonging to the presentation 'Test methods for active safety functions to avoid accidents between cars and bicycles' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Jan Jacobson of SP.
International Cycling Safety Conference 2012
Marij Philippens
2012
Document belonging to the Dutch contribution to the discussion 'Policymakers from Sweden, Copenhagen and the Netherlands in discussion' held during the International Cycling Safety Conference 2012.
International Cycling Safety Conference 2012
Magdalena Lindman
2012
Presentation 'Caring for pedestrian and bicyclists Volvo cars and vru:s' held during the International Cycling Safety Conference on November 7th and 8th by Magdalena lindman of Volvi cars.
International Cycling Safety Conference 2012
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Sarah Pos (NIGZ), Mariëlle Schipperen (NIGZ), Gerard van der Zanden (NIGZ) , KpVV-Fietsberaad
2012
De centrale vraag in deze handreiking is op welke manier eerstelijns zorgverleners een rol kunnen spelen bij het stimuleren van fietsgedrag van hun patiënten?
Fiets je fit!
Annelien Meerts (UU), Dick Ettema (UU) en Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
In opdracht van het kenniscentrum Fietsberaad en gefinancierd door de Nederlandse Spoorwegen heeft het Urban and Regional Research centre Utrecht (URU) van Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen.
Update aanpak van weesfietsen
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012
Dit document vervangt het in 2009 verschenen Handboek Weesfietsen. Een Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012 diverse gemeenten ondersteund bij het opzetten en implementeren van een structurele weesfietsenaanpak bij treinstations. De ervaringen die het Weesfietsenteam heeft opgedaan zijn gebundeld in dit document.
Update aanpak van weesfietsen
Berenschot , NS, Ministerie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat bijlage 6, de opzet van een kostenraming voor de handhavingskosten, in Excel-format
Update aanpak van weesfietsen
Berenschot , NS, Minsiterie van IenM
2012
Het handboek weesfietsenaanpak eindigt met enkele hulpmiddelen, formats en detailinformatie waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Dit bestand bevat deze bijlagen in Word-formaat.
Update aanpak van weesfietsen
Kees Maat , Technische Universiteit Delft
2012
Presentatie van Kees Maat (TUD) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Update aanpak van weesfietsen
Guus Wesselink , Centrum Fietsdiefstal
2012
Presentatie van Guus Wesselink (Centrum Fietsdiefstal) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Update aanpak van weesfietsen
Dick Ettema , Universiteit Utrecht
2012
Presentatie van Dick Ettema (Universiteit Utrecht) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Update aanpak van weesfietsen
Monique Geerdink , Berenschot
2012
Presentatie van Monique Geerdink (Berenschot) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Update aanpak van weesfietsen
Jaap van Zetten , AFAC Haaglanden
2012
Presentatie van Jaap van Zetten (AFAC Haaglanden) op de bijeenkomst Weesfietsen in Elst op 4 oktober 2012.
Update aanpak van weesfietsen
2012
Van de eerste openbare afstudeerdag van de NHTV is een film gemaakt waarin de betrokkenen vertellen over deze dag.
Openbare afstudeerdag NHTV
Gemeente Rotterdam, dS+V
2007
Nieuwe en betere fietsroutes, een betere doorstroming voor de fiets, en meer ruimte om de fiets te stallen.
Excursie: Rotterdam - Fietsstad?
Warner Beumer , gemeente Rotterdam
2012
Presentatie over het fietsnetwerk binnen de gemeente Rotterdam met bijzondere aandacht voor de (aandachtspunten in de) route van de fietsexcursie in Rotterdam door Warner Beumer (Rotterdam).
Excursie: Rotterdam - Fietsstad?
Corinne van Iersel , Havenbedrijf Rotterdam
2012
Presentatie over het fietsen in het havengebied door Corinne van Iersel (Havenbedrijf). Het Havenbedrijf heeft op haar website informatie over fietsroutes en fietsexcursies staan: www.portofrotterdam.com/beleefdehaven.
Excursie: Rotterdam - Fietsstad?
Mark de vries , De Verkeersonderneming
2012
Presentatie over de activiteiten om de overstap van auto naar fiets in de regio Rotterdam te stimuleren door Mark de Vries (Verkeersonderneming).
Excursie: Rotterdam - Fietsstad?
Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2014
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden. Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen over een veilige vormgeving van een locatie met palen. Het keuzeschema is in december 2014 geheel vernieuwd op basis van uitgebreide praktijkevaluaties.
Paaltjes op fietspaden
Alex Roedoe , Mobycon
2012
Presentatie over ontwikkeling en test van basismethodiek voor de aanpak van paaltjes door Alex Roedoe (Mobycon) en Joep Stortelder (gemeente Goes).
Paaltjes op fietspaden
Hans Godefrooij , DTV Consultants
2012
Presentatie hoe bewoners te betrekken bij de aanpak van paaltjes door Hans Godefrooij (DTV Consultants) en Marc Stemerdink (gemeente Amersfoort).
Paaltjes op fietspaden
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over het keuzeschema voor toepassing van paaltjes op een fietspad door Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad)
Paaltjes op fietspaden
Maarten Bakker , Stadsregio Amsterdam
2012
Presentatie over het belang van fietsparkeren bij bus, tram en metro in de Stadsregio Amsterdam.
Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2012
Presentatie over kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen bij BTM-haltes.
Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes
Rico Andriesse , Goudappel Coffeng
2012
Presentatie over het invoertool fietsparkeren bij BTM-haltes, casus Amsterdam.
Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes
Herman Groenewegen , OV-fiets
2012
Presentatie over OV-fiets & Lock'n'Go bij busstations in Haarlem.
Fietsvoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2015
CROW-Fietsberaad organiseert regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen. In deze factsheet wordt uitgelegd wat de standaardformule is die het Fietsberaad hanteert voor het organiseren van een ontwerperscafé. Regio’s of provincies die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij CROW-Fietsberaad.
Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen
Peter van Vlijmen (Axa)
2011
Tijdens de themabijeenkomst over fietsverlichting op 6 december 2011 presenteerde Peter van Vlijmen de plannen van de fietsverlichting-fabrikanten voor de lancering van een keurmerk voor fietsverlichting. 
Fietsverlichtingsacties
Henk Zandvliet , De Fietsersbond
2011
Presentatie van Henk Zandvliet over de fietsverlichtingscampagne 2011 'Ik val op!' van de Fietsersbond. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverlichtingsacties'.
Fietsverlichtingsacties
2011
Presentatie van Irene Kraak, BOVAG, over de rol van fietsbedrijven bij fietsverlichtingsacties. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst Fietsverlichtingsacties'.
Fietsverlichtingsacties
Jantine Boxum , Goudappel Coffeng
2011
Presentatie van Jantine Boxum, Goudappel Coffeng, over de lichtvoering van fietsers in 2009-2010. Gehouden op 6 december 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst Fietsverlichtingsacties'.
Fietsverlichtingsacties
Bert Henzen en Herbert Tiemens , Veilig Verkeer Nederland en gemeente Houten
2011
Presentatie van Bert Henzen, VVN en Herbert Tiemens, gemeente Houten over fietsverlichtingsacties in de praktijk. Gehouden tijden de themabijeenkomst 'Fietsverlichtingsacties' van het Fietsberaad op 6 december 2011.
Fietsverlichtingsacties
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie ‘Kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen bij BTM-haltes'. Gehouden door Otto van Boggelen (coördinator Fietsberaad) tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsbeleid provincies en stadsregio's' op 15 september 2011.
Fietsbeleid provincies en stadsregios
Roel Dobbelsteijn , Gemeente Veenendaal
2011
Toelichting van Roel Dobbelsteijn bij de snelfietsroute Ede-Veenendaal gehouden tijdens de bijeenkomst 'Fietsbeleid provincies en stadsregio's' op 15 september 2011.
Fietsbeleid provincies en stadsregios
2004
Münster is Duitslands fietsstad nummer 1: 35% fietsgebruik. De verklaring zit o.a. in de ruimtelijke structuur, de wederopbouwkeuzes en het fietsbeleid.
Excursie Münster: fietsstad nummer één van Duitsland
John Pucher and Ralph Buehler - Rutgers University , World Transport Policy and Practice, Dec. 2007
2007
This article presents six detailed case studies of cycling in the Netherlands (Amsterdam and Groningen), Denmark (Copenhagen and Odense), and Germany (Berlin and Münster).
Excursie Münster: fietsstad nummer één van Duitsland
1994
In het Duitse Münster wordt veel gefietst vanwege het uitgebreide netwerk van fietsroutes en oog voor details, zoals de fietsstraat.
Excursie Münster: fietsstad nummer één van Duitsland
Stadt Oldenburg , Stadt Oldenburg
2010
Brochure biedt een aantal excusieroutes met toelichting door Duitse fietssteden.
Excursie Münster: fietsstad nummer één van Duitsland
Stephan Böhme , Stadt Münster
2011
Presentation by Stephan Böhme (Stadtplanung Münster) presented on the 27th of June 2011 during the Excursion Münster, organized by Fietsberaad.
Excursie Münster: fietsstad nummer één van Duitsland
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011
In de fietsenstalling komt langzamerhand meer elektronica die deze taak gaat overnemen. En ook buiten zien we meer elektronische systemen om de fiets veilig te stallen. Eén ding hebben de ontwikkelaars gemeen: een ongebreideld enthousiasme. De prijs vormt echter nog wel een beletsel voor een snelle opmars. En wellicht soms ook de hoge eisen die een fietser stelt aan het gebruiksgemak.
Nieuwe technieken in de stalling
2010
De bewaker die bonnetjes controleert bij de poort van de fietsenstalling is er over een aantal jaren misschien niet meer. In de fietsenstalling komt steeds meer elektronica die deze taak gaat overnemen. Bij Fiets-en-Win werden al scanners en streepjescodes geïntroduceerd; het LED's Parksysteem gaat nog een stap verder en geeft precies aan waar nog plek is in de stalling en hoe lang een fiets gestald staat.
Nieuwe technieken in de stalling
2011
In de strijd tegen het tekort aan fietsplekken op stations, is ProRail onder het toeziend oog van wethouder verkeer van Utrecht Frits Lintmeijer gestart met een proef met een nieuw fietsparkeersysteem in Utrecht. Groningen volgt in mei. Treinreizigers die op de fiets naar het station komen zien bij aankomst in de stalling op een scherm waar vrije plaatsen zijn en kunnen zo makkelijker een plek vinden. Fietsen die te lang gestald staan, worden weggehaald.
Nieuwe technieken in de stalling
Hans Schreuder , Bikedispenser
2011
Presentatie van Hans Schreuder over het fietskluissysteem Bikedispenser. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Ronald Simmelink , Bikeeper
2011
Presentatie van Ronald Simmelink over het fietsklemsysteem Bikeeper. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Gerwin Nent , Lock'n'go
2011
Presentatie van Gerwin Nent over het fietsklemsysteem van Lock'n'go. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Bart Zwager , Velomove
2011
Presentatie van Bart Zwager over het fietskluissysteem Velomove. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Lo Minck , LoMinck systemen
2011
Presentatie van Lo Minck over het fietskluissysteem Velominck. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Chiel Grevers , Klavergroup
2011
Presentatie van Chiel Grevers over het stallingsysteem van de Klavergroup. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
Folkert Piersma , ProRail
2011
Presentatie van Folkert Piersma over het gerbuik van nieuwe technieken in de stallingen van ProRail. Gehouden op 9 juni 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling'.
Nieuwe technieken in de stalling
2011
Verslag van de themabijeenkomst 'Nieuwe technieken in de stalling' gehouden op 9 juni 2011.
Nieuwe technieken in de stalling
Otto van Bogggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie Fiets-en-Win door Otto van Boggelen. Gehouden tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.
Nieuwe technieken in de stalling
2009
In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.
Nieuwe technieken in de stalling
2002
Het schitterende - niet alleen qua uitvoering - fietsplan van Kopenhagen, 2002-2012. Een breed, integraal plan.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
Niels Torslov and Niels Jensen (city of Kopenhagen) , Velocity 2007 München Proceedings
2007
The cyle parking strategy of Copenhagen: neglected for many years; chaotic parking situations - a lot of work to do.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2009
Vergelijking van het fietsbeleid in 5 Nederlandse fietssteden (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) en 5 buitenlandse naburige steden (Kopenhagen, Munster, Freiburg, Gent en Odense).
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer 23
2009
Naast Nederland is Denemarken het ‘andere’ fietsland van Europa. En binnen Denemarken worden altijd vooral Kopenhagen en Odense genoemd als dé fietssteden van het noorden. Voorjaar 2009 werd vanuit het Fietsberaad Kopenhagen weer bezocht voor een verkenning van de stad. Maar er waren vooral ook intensieve gesprekken met lokale ambtenaren. Een impressie.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
2008
In 2015 staat Kopenhagen bekend als de Ecometropool van de wereld. Kopenhagen zal het centrum zijn voor de klimaataanpak wereldwijd, een groene en blauwe stad, schoon en gezond. En daarbij speelt de fiets een hoofdrol.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense). This document is moved.  Click here.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
This DVD provides insight into several infrastructural examples. Most examples can also be found in the Examples Bank on this website.
Bicycle Capitals of the world: Sustainable mobility in Copenhagen and Amsterdam - KpVV Webcast
2011
The biennual Bicycle Account of Copenhagen.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
Niels Torslov and Niels Jensen (city of Kopenhagen) , Velocity 2007 München Proceedings
2007
The cyle parking strategy of Copenhagen: neglected for many years; chaotic parking situations - a lot of work to do.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2010
There were over 1000 participants from 60 countries at Velocity Global, the largest cycling conference in the world, held in Copenhagen from June 22 to 25, 2010. And everyone agreed: it was a hugely successful conference. Well organised and with innovations allowing much more interaction than at previous conferences.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2008
In 2015 Copenhagen will be known as the world’s Ecometropolis. Copenhagen will be the centre of world-wide climate policy, a green and blue town, clean and healthy. And bicycles will play a leading part in all of this.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2010
Document for cost-benefit-analysis of cycling projects
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2006
Expressive slogans: Hold my bicycle while I kiss your girlfriend; The original, bringin' sexy back since 2006; Style over speed. Related to copenhagenize.com.  
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2002
Het schitterende - niet alleen qua uitvoering - fietsplan van Kopenhagen, 2002-2012. Een breed, integraal plan.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet & Partners, Gouda) , Fietsberaad
2006
Comparison of bicycle policy in 5 Dutch bicycle towns (Groningen, Zwolle, Veenendaal, Enschede, Amsterdam) and 5 foreign towns (Copenhagen, Munster, Freiburg, Ghent and Odense). This document is moved.  Click here.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
Dirk Ligtermoet (Ligtermoet en Partners) , Fietsberaad
2010
This special Fietsberaad-publication 7A is specially issued for the occasion of the Velo-city 2010 conference in Copenhagen.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
Nicolai Ryding Hoegh (city of Copenhagen) , Velocity 2007 München Proceedings
2007
Increasing travelling speed of cycling by means of green waves.
'Cycling policy' in Copenhagen - Succesvol fietsbeleid
2009
In samenwerking met de gemeenten Apeldoorn en Eindhoven heeft het Fietsberaad het beloningssysteem Fiets-en-Win ontwikkeld.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Karin Broer , Fietsverkeer 26
2010
Een loterij voor fietsers die gemeenten een middel biedt om het gebruik van de stalling te sturen. Het systeem Fiets-en-Win kan verrassend veel. En mensen vinden het leuk, zo werd duidelijk tijdens de officiële start in Apeldoorn.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2010
Presentatie van het beloningssysteem Fiets-en-win voor fietsers, ontwikkeld door het Fietsberaad voor gemeenten.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Otto van Bogggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie Fiets-en-Win door Otto van Boggelen. Gehouden tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Wim Mulder , Gemeente Apeldoorn
2011
Presentatie - Nieuwe impulsen voor de fietsen. Gehouden door Wim Mulder tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Jolanda van Oijen (XTNT) , Fietsberaad
2011
Presentatie 'Umbrella branding in het fietsbeleid' gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' door Jolanda van Oijen (XTNT).
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Wigand von Sassen , Gemeente München
2011
Presentatie 'Communicatie en marketing campagne voor fietspromotie in München' gehouden door Wigand von Sassen tijdens de Fietsberaadbijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. Taal van de presenatie is in het Engels.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Elsebeth Gedde , Gemeente Odense
2011
Presentatie ‘Fietsbeleid in Odense - Denemarken'. Gehouden door Elsebeth Gedde tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsmarketing en promotiecampagnes' op 12 mei 2011. De taal van de presentatie is Engels (veel beeldmateriaal).
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Jolanda van Oijen , XTNT
2011
Korte film over Umbrella Branding in de steden 's Hertogenbosch, Tilburg en Amsterdam.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Otto van Boggelen (Fietsberaad), Jolanda van Oijen (XTNT) en Esther Brouwers (XTNT) , Fietsberaad
2011
Umbrella branding, oftewel het vormen van een paraplumerk, is een marketingstrategie waarbij een verzameling producten en diensten onder één merk wordt gebracht. De publicatie geeft een beeld van vier voorbeelden uit Hilversum, 's-Hertogenbosch, Amsterdam en Tilburg. Tot slot is een stappenplan gepresenteerd als handreiking om umbrella branding toe te passen.
Fietsmarketing en promotiecampagnes
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie van Otto van Boggelen (Fietsberaad) over bouwstenen voor een plan van aanpak bij het thema enkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.
Enkelvoudige fietsongevallen
Peter Kroeze , Ligtermoet en Partners
2011
Presentatie van Peter Kroeze (Ligtermoet en Partners) over oorzaken en mogelijke oplossingen voorenkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.
Enkelvoudige fietsongevallen
Paul Schepers , Rijkswaterstaat
2011
Presentatie van Paul Schepers (Rijkswaterstaat) over de achtergronden bij het thema enkelvoudige fietsongevallen. Gehouden op 7 april 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Enkelvoudige fietsongevallen'.
Enkelvoudige fietsongevallen
Fietsberaad
2010
Notitie met fietsparkeerkencijfers, waarmee bepaald kan worden hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn bij een functie.
Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren
2011
CROW presenteert de Leidraad fietsparkeren. Deze nieuwe leidraad behandelt zowel de beleidskant als de invulling van fietsparkeren in de praktijk. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan veelvoorkomende fietsparkeerproblemen, zoals hinderlijk geplaatste fietsen, fietswrakken en weesfietsen.
Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren
Godfried de Graaf , Dolte Stedenbouw
2011
Presenatie 'Een frisse kijk op fietsparkeren in de binnenstad' door Godfried de Graaf van Dolte Stedenbouw. Gehouden op de Fietsberaad bijeenkomst op 10 maart 2011 'Nieuwe CROW-Leidraad Fietsparkeren.
Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2011
Presentatie Toelichting op de Fietsparkeertool door Otto van Boggelen van het Fietsberaad. Gehouden op 10 maart 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren'.
Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren
Rico Andriesse , Goudappel Coffeng
2011
Presentatie van de Leidraad Fietsparkeren door Rico Andriesse van Goudappel Coffeng. Gehouden op 10 maart 2011 tijdens de Fietsberaad bijeenkomst 'Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren'.
Nieuwe CROW-leidraad Fietsparkeren
Stefan Bendiks (oprichter bureau Artgineering) , Artgineering
2011
‘Van A naar F’ - een integrale kijk op snelle fietsroutes; door Stefan Bendiks, architect/ stedenbouwkundige en oprichter bureau Artgineering. Presentatie is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Hugo van der Steenhoven (directeur Fietsersbond) , Fietsersbond
2011
Snelle regionale fietsroutes:‘State of the art’ en de komende uitdagingen; door Hugo van der Steenhoven, Directeur Fietsersbond. Presentatie is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Ineke Spapé , SOAB / NHTV Verkeerskunde en Stedenbouw
2011
Imagineering: de marketing van snelfietsroutes ; door Ineke Spapé (Directeur SOAB Adviseurs Woonomgeving en lector Verkeer en Stedenbouw aan de NHTV te Breda). Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Stefan Bendiks (oprichter bureau Artgineering) , Artgineering
2011
‘Van A naar F’ in de praktijk – van inspiratie naar ontwerp; door Stefan Bendiks, bureau Artgineering. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Frank Steijn (VNM) en Gerrit van Heusden (SNS Reaal) , VNM / SNS Reaal
2011
Bedrijven en fietsstimulering: de baten en de manieren; door Frank Steijn, directeur VNM en Gerrit van Heusden, adviseur arbeidszaken SNS Reaal. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Lars Lutje Schipholt (Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o) , Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o
2011
Slim Werken Slim Reizen: samen werken aan mobiliteit 2.0 voor een voelbaar effect! Door Lars Lutje Schipholt, Taskforce Mobiliteitsmanagement/Platform SWSR i.o.  Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Dick de Korte (Stadsgewest Haaglanden) en Stef Baijense (Stadsregio Rotterdam) , Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam
2011
De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio; door Dick de Korte (Stadsgewest Haaglanden) en Stef Baijense (Stadsregio Rotterdam). Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Tonny Bosch en Richard ter Avest , Goudappel Coffeng
2011
Effecten van fietssnelwegen: wat levert het op?  Door Tonny Bosch, directeur en Richard ter Avest, adviseur bij Goudappel Coffeng. Deze presentatie / workshop is gehouden tijdens de bijeenkomst op 1 maart 2011 'Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel'.
Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
2010
Formulier om de belangstelling voor de vorming van The Netherlands Cycling Embassy te peilen.
Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy
Fietsberaad Internationaal , onderdeel van KpVV
2010
The Netherlands Cycling Embassy gaat Nederland op fietsgebied één gezicht geven. Mét inbreng van u: adviseurs, beleidsmedewerkers, lobbyisten, ondernemers en wetenschappers. Zo’n gezamenlijke aanpak schept duidelijkheid en meerwaarde voor buitenlandse contacten.
Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy
Jos van Bree (wethouder Heeze-Leende)
2010
Presentatie van Jos van Bree (wethouder Heeze-Leende) over het fietsbeleid in zijn gemeente. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Willem-Jan Stegeman (wethouder Culemborg)
2010
Presentatie van Willem-Jan Stegeman (wethouder Culemborg) over het fietsbeleid in zijn gemeente. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Victor Molkenboer (voorzitter Fietsberaad)
2010
Presentatie van Victor Molkenboer (voorzitter Fietsberaad) over de rol van het kenniscentrum. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Rob Metz (wethouder Apeldoorn)
2010
Presentatie van Rob Metz (wethouder Apeldoorn) over het fietsbeleid in zijn gemeenten. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Jac Trum (retailmanager Breda)
2010
Presentatie van Jac Trum (retailmanager Breda) over relatie tussen fietsgebruik en middenstand. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Ineke Spapé (SOAB)
2010
Presentatie van Ineke Spapé (SOAB) over fietsen en supermarktbezoek. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
2010
Presentatie van Erik van Merriënboer (Provincie Noord-Brabant, directeur E&M) over het fietsbeleid in de provincie Noord-Brabant. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Bert Pauli (wethouder 's-Hertogenbosch)
2010
Presentatie van Bert Pauli (wethouder 's-Hertogenbosch) over het fietsbeleid in zijn gemeente. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Conferentie 'Fiets in de Versnelling'
Aad Smid (Fietsersbond)
2010
Presentatie van Aad Smit over de Fietsersbond tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Ruud Jacobs (gemeente Eindhoven)
2010
Presentatie van Ruud Jacobs (gemeente Eindhoven) over gladheidsbestrijding in Eindhoven. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Rolf Schooleman (Berenschot)
2010
Presentatie van Rolf Schooleman (Berenschot) over de aanpak van weesfietsen. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Rob Spijkers (gemeente Halderberge)
2010
Presentatie van Rob Spijkers (gemeente Halderberge) over Veilig Honk. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Pieter van Bekkum (Fietsforum Tilburg)
2010
Presentatie van Pieter van Bekkum over het Fietsforum Tilburg. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Marc Eijbersen (CROW)
2010
Presentatie van Marc Eijbersen (CROW) over gladheidsbestrijding voor fietsers. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Cor Bergenhenegouwen (OV-fiets) en Robbert Sterken (BRU)
2010
Presentatie van Cor Bergenhenegouwen (OV-fiets) en Robbert Sterken (BRU) over mogelijkheden van decentrale overheden om OV-fiets te stimuleren. Gegeven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Berry Simons (Afac Tilburg)
2010
Presentatie van Berry Simons (Afac Tilburg) over de aanpak van weesfietsen in Tilburg tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Arjen Zijlstra (gemeente Cuijk)
2010
Presentatie van Arjen Zijlstra (gemeente Cuijk) over veiliger schoolomgeving tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010.
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Arend Klaassen (BRAM) en Berry de Jong (SRE)
2010
Presentatie van Arend Klaassen (BRAM) en Berry de Jong (SRE) over fiets in vervoermanagement in de regio Eindhoven tijdens de inspiratiesessies Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
Henk de Boer (Brabant Water)
2010
Presentatie van Henk de Boer (Brabant Water) over het stimuleren van het fietgebruik in het woon-werkverkeer. Gegeven tijdens de conferentie Fiets in de Versnelling op 10 november 2010
Inspiratiesessies 'Fiets in de Versnelling'
2008
Amsterdam, Raadhuisstraat, groene golf. In het najaar van 2007 is op de Raadhuisstraat in Amsterdam een groene golf voor fietsers gerealiseerd. Bij een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur krijgen fietsers elf maal achter elkaar groen. De groene golf werkt in beide richtingen. Ook het autoverkeer en openbaar vervoer profiteert van de nieuwe regeling, maar wel in mindere mate. Met simulatiefimpje.
Fietsvriendelijke VRI's
Bo Boormans en Paul Bevers e.a , Verkeerskunde
2000
Nieuwe hard- en software leidde in Breda tot kortere wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten.
Fietsvriendelijke VRI's
2007
In 1996 nam de gemeente Zwolle de eerste wachttijdvoorspeller in gebruik.  Inmiddels zijn de technische verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing overgaan. Ook verschijnen er steeds meer varianten op de markt. Video toegevoegd.
Fietsvriendelijke VRI's
Ron Hendriks , Fietsverkeer 24
2010
Fietsers die klagen regelmatig over lange wachttijden bij verkeerslichten. Of ze rijden dan maar door rood. Oplossingen zijn al lang bekend. Maar het komt er vaak niet van.  Het gaat er vooral om de fietser onder de aandacht te krijgen van de verkeersregeldeskundigen. Die zien voldoende mogelijkheden om de fietser 'meer groen' te geven.
Fietsvriendelijke VRI's
H.J. Harms , Provincie Noord-Brabant
2008
Het doel van de fietsvriendelijke verkeerslichten is om de hinder voor het fietsverkeer als gevolg van de wachttijden bij oversteken met verkeerslichten te verminderen. En daarmee het aantal roodlichtnegaties te verkleinen, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.
Fietsvriendelijke VRI's
Sjoerd Linders , Team VRO, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam
2010
Presentatie 'VRI’s Amsterdam - Fiets Groene Golf / Wachttijdvoorspeller' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's' door Sjoerd Linders (Team VRO, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam)
Fietsvriendelijke VRI's
Bo Boormans , DTV Consultants
2010
Presentatie 'Fietsvriendelijke verkeerslichten: een kwestie van beleid!' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's', door Bo Boormans (DTV Consultants)
Fietsvriendelijke VRI's
Martijn Laenen , Gemeente Breda
2010
Presentatie 'Fietsvriendelijke maatregelen bij Verkeerslichten' gehouden op 23 september 2010 tijdens de bijeenkomst 'Fietsvriendelijke VRI's' door Martijn Laenen, gemeente Breda.
Fietsvriendelijke VRI's
2009
Foto's van de fietsexcursie in Nijmegen op 25 juni 2009.
Excursie 's-Hertogenbosch
Fietsberaad , Fietsberaad
2010
Het fietsplan Lekker Fietsen! van 's-Hertogensbosch bestaat uit 4 pijlers: fietsroutes, fietsparkeren, fietscommunicatie en innovatie. Een structurele promotiecampagne maakt integraal onderdeel uit van het fietsbeleid.
Excursie 's-Hertogenbosch
2009
De begin dit jaar aangenomen Fietsnota 's-Hertogenbosch krijgt handen en voeten met de start van de campagne 'Lekker fietsen' . De campagne belicht de voordelen van de fiets en laat de inwoners zien wat de gemeente doet om fietsen nog aantrekkelijker te maken.
Excursie 's-Hertogenbosch
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009
Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.
Excursie 's-Hertogenbosch
Arnold Bongers en Koen van Waes , Gemeente 's-Hertogenbosch
2010
Presentatie - Lekker Fietsen in 's-Hertogenbosch gehouden op Fietsberaad Excursie 1 juli 2010. Door Arnold Bongers en Koen van Waes.
Excursie 's-Hertogenbosch
Karolijne van der Houwen, Jeroen Goossen, Ipe Veling , Traffic Test
2003
Het volledige rapport dat Traffic Test maakte in opdracht van het Fietsberaad: Landelijk onderzoek naar het reisgedrag van kinderen naar de basisschool.
Fietsverkeer en brede scholen
Marian Schouten , ROV-Utrecht
2011
Herziene editie van iets wat in 2000 ook al zo zinvol was: Marian Schouten schreef voor ROV Utrecht een boekje vol mogelijke maatregelen rond schoolverkeer. Het goede: zowel simpeler acties als ingrijpender infrastructurele maatregelen. Werkelijk integraal!
Fietsverkeer en brede scholen
2001
Een hulpmiddel bij het kindvriendelijk ontwerpen en inrichten van verblijfsgebieden en verkeersruimten.
Fietsverkeer en brede scholen
Gemeente de Wolden , Gemeente de Wolden
2010
Nieuwsbrief april 2010 rondom Verkeer brede school in de wijk in Gemeente de Wolden.
Fietsverkeer en brede scholen
Henk Hendriks , Fietsersbond
2010
Presentatie Veilige Schoolomgeving. Gehouden door Henk Hendriks (Fietsersbond) tijdens bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Fietsverkeer en brede scholen
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2010
Presentatie - Mobiliteitsaspecten brede scholen. Gehouden door Otto van Boggelen (Fietsberaad) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Fietsverkeer en brede scholen
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2010
Presentatie - Algemene introductie Brede scholen. Gehouden door Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Fietsverkeer en brede scholen
Henk van Zeijl , Goudappel Coffeng
2010
Presentatie - Multifunctionele Accommodatie: Het Lint in Den Hoorn. Gehouden door Henk van Zeijl (Goudappel Coffeng) op Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede school'.
Fietsverkeer en brede scholen
Roel Bakker , BGSV Bureau voor Stedebouw
2010
Presentatie - Op weg naar de Brede School. Gehouden door Roel Bakker (BGSV Bureau voor Stedebouw) op de Fietsberaad bijeenkomst 'Fietsverkeer en brede scholen'.
Fietsverkeer en brede scholen
2009
De website richt zich op het informeren, activeren en ondersteunen van (lokale) partijen met betrekking tot de aanpak van fietsdiefstal. De site bestaat uit documenten over beleid, jurisprudentie, onderzoeken en praktijkvoorbeelden
Congres aanpak Fietsdiefstal
Sjors van Duren , Stadsregio Arnhem Nijmegen
2010
Presenatie 'Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen' gehouden door Sjors van Duren op de Fietsberaad bijeenkomst voor Provincies en Stadsregio's van 13 april 2010.
Kennisuitwisseling provincies en stadregio's
Kaj Mook (directeur NS OV-fiets) , OV-fiets
2010
Presentatie 'Overal een OV-fiets - Proces realisatie nieuwe huurlocaties' gehouden door Kaj Mook op de bijeenkomst van het Fietsberaad voor Provincies en Stadsregio's op 13 april 2010.
Kennisuitwisseling provincies en stadregio's
Ron Hendriks , Fietsverkeer 23
2009
Dynamische fietspadverlichting spreekt tot de verbeelding. Vooral als het licht dankzij aanwezigheidsdetectie met de fietser meereist. Maar het is zeker niet de enige manier om op de lichtrekening te bezuinigen of lichthinder te beperken. LED-verlichting en 'groene verlichting' bieden ook een alternatief voor de veel gebruikte fluorescentielampen. Een overzicht van acuele ontwikkelingen op dit terrein.
Dynamische Fietspadverlichting
2010
Video-impressie van de dynamische fietspadverlichting langs de N237 nabij Zeist.
Dynamische Fietspadverlichting
2009
Op een aantal plaatsen in Nederland is of wordt dynamische fietspadverlichting geïnstalleerd. De verlichting brandt alleen als er fietsers zijn. Doel is meestal om de sociale veiligheid van fietsers te verbeteren zonder de omgeving te belasten met al te veel lichthinder. En in de marge wordt ook nog wat energie bespaard.
Dynamische Fietspadverlichting
Paul Kokx, gemeente Delft
2010
Presentatie van Paul Kokx (gemeente Delft) over de ervaringen met toepassing van dynamische verlichting op fiets- en wandelpaden in het recreatiegebied tussen Delft en Schipluiden.
Dynamische Fietspadverlichting
Ries van der Borst (provincie Utrecht)
2010
Presentatie Ries van der Borst (provincie Utrecht) over toepassing dynamische fietspadverlichting langs een viertal provinciale wegen.
Dynamische Fietspadverlichting
Arthur Klink (gemeente Utrecht)
2010
Arthur Klink van de gemeente Utrecht over toepassing op een fietspad tussen Nieuwegein en Utrecht
Dynamische Fietspadverlichting
2006
Delft is tot nu toe de enige gemeente waar het niveau van fietspadverlichting wordt opgevoerd zodra er daadwerkelijk een fietser wordt gesignaleerd. Het systeem functioneert al een aantal jaren, maar tot navolging is het nog niet gekomen. Als het aan de Stichting Natuur en Milieu ligt, moeten de verlichtingsniveaus wel omlaag.
Dynamische Fietspadverlichting
Concernafdeling Communicatie & Onderzoek gem. Delft , Gemeente Delft
1998
Tussenrapportage van een onderzoek onder bezoekers van het recreatiegebied Kerkpolder naar de verlichtingssituatie in het gebied.
Dynamische Fietspadverlichting
Concernafdeling Communicatie & Onderzoek gem. Delft , Gemeente Delft
1999
Eindrapportage van een onderzoek onder bezoekers van recreatiegebied Kerkpolder naar de verlichtingssituatie en het gevoel van sociale veiligheid.
Dynamische Fietspadverlichting
Senter , Senter
2000
Brochure over Intelligente Verlichting; sociaal veilig, natuurvriendelijk en energiezuinig.
Dynamische Fietspadverlichting
2009
Brochure over de campagne Heel Nederland Fietst! van het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond voor 2010.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
2009
Onder het motto 'Heel Nederland fietst' gaan de Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen volgend jaar campagne voeren. Met als boegbeeld Prins Pieter-Christiaan moet in een mediamix van tv, radio, print en internet de boodschap onder de aandacht worden gebracht.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
Betro Fijn van Draat , Provincie Zeeland
2009
Presentatie Zeeuws jaar van de fiets 2010, gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door Betro Fijn van Draat (namens de Provincie Zeeland) op 10 december 2009.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
Jeroen Maijers , Gemeente Rotterdam
2009
Presentatie Rotterdam Fietst. gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door Jeroen Maijers (Gemeente Rotterdam) op 10 december 2009.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
André Lodder , Gemeente Dordrecht
2009
Presentatie Wielwijk Fietst! gehouden op de bijeenkomst 'Aanhaken bij de campagne Heel Nederland Fietst' door André Lodder (Gemeente Dordrecht) op 10 december 2009.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
Sjoerd Jochems , Heel Nederland Fietst
2009
Verslag Bijeenkomst Heel Nederland Fietst 10 december 2009. Georganiseerd door Heel Nederland Fietst in samenwerking met het Fietsberaad.
Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst
2006
Het aantal gestolen fietsen dat in Amsterdam wordt teruggevonden is door intensieve controles in twee maanden tijd van 1% naar 6% gestegen.
Aanpak weesfietsen
2008
De kans dat je fiets gestolen wordt in Amsterdam daalde in 2007 naar 8%. Het diefstalrisico was in 2001 nog 16%. Een van de belangrijkste middelen in de strijd tegen de fietsendief is de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale (AFAC), aldus de gemeente.
Aanpak weesfietsen
2009
Amsterdam gaat de naam Fietspunt introduceren als paraplu voor haar fietsactiviteiten. De namen Locker en AFAC verdwijnen. De 'make-over' gaat € 50 000 kosten. Daarnaast wordt € 150 000 geïnvesteerd in een campagne om de stallingen te promoten.
Aanpak weesfietsen
2009
Tilburg is de eerste gemeente in Nederland die een reader gaat gebruiken om gestolen fietsen op te sporen. De gemeente gaat de reader vier weken op proef inzetten om na te gaan of de door hen geruimde fietsen in de binnenstad gestolen zijn.
Aanpak weesfietsen
2003
Groen Licht Verkeersadviezen onderzocht de ontwikkeling van de aantallen geparkeerde fietsen bij negen grotere NS-stations. Het volledige rapport.
Aanpak weesfietsen
Otto van Boggelen (Fietsberaad) en Benoit Tijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2007
Steeds meer signalen wijzen erop dat de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen bij stations snel toeneemt. In dit onderzoeksrapport staat de vraag centraal of dit inderdaad zo is en wat daarvoor de verklaringen zijn.
Aanpak weesfietsen
Otto van Boggelen (Fietsberaad) Benoît Thijssen (Groen Licht Verkeersadviezen) , Fietsberaad
2008
Gedetailleerd onderzoek naar fietsparkeerproblemen rond stations van Haarlem, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.
Aanpak weesfietsen
Miriam van Bree , Ketting
2005
Fietsersbond zet uiteen welke situaties onderscheiden moeten worden en welke juridische voorwaarden daarbij gelden als het gaat om het verwijderen van geparkeerde fietsen.
Aanpak weesfietsen
DHV , Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS
2009
Dit handboek biedt tal van praktische handvatten om het verwijderen van weesfietsen structureel vorm te geven. LET OP: in 2012 is er een nieuw handboek Weesfietsen verschenen.
Aanpak weesfietsen
2007
Het kabinet wil dat weesfietsen geruimd worden. Binnenkort zal een actieplan worden opgesteld met als doel vooral de onbewaakte fietsenstallingen in de stationsomgeving op te schonen. Weesfietsen bezetten daar soms 20 procent van de totale capaciteit.
Aanpak weesfietsen
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 23-25.
2007
Fietsen die wél capaciteit innemen maar nooit gebruikt worden – weesfietsen – vormen een groot probleem op veel stations. Dit probleem kan goed aangepakt worden, en is het een uitstekend middel tegen capaciteitstekort.
Aanpak weesfietsen
Koos Louwerse , Ligtermoet & Partners
2009
Introductie presentatie van Koos Louwerse tijdens de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen' op 5 november 2009 te Tilburg.
Aanpak weesfietsen
Jan Fokkema , DHV
2009
Presentatie over het handboek weesfietsen. Gehouden op 5 november 2009 te Tilburg op de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen'.
Aanpak weesfietsen
Jan Kloosterman , Gemeente Tilburg
2009
Presentatie van de AFAC Tilburg. Gehouden op 5 november 2009 op de themabijeenkomst 'Aanpak Weesfiets'.
Aanpak weesfietsen
Cathelijne Hermans , Berenschot
2009
Presentatie van het weesfietsenteam door Cathelijne Hermans (Berenschot). Gehouden op de themabijeenkomst 'Aanpak weesfietsen' op 5 november te Tilburg.
Aanpak weesfietsen
2009
De vaste Kamercommissie voor Verkeer- en Waterstaat heeft een aantal organisaties uitgenodigd voor een discussie over het nationale fietsbeleid. Ook het Fietsberaad is uitgenodigd. Heeft u ideeën die het Fietsberaad kan inbrengen? Reageer dan op dit bericht.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
2009
V&W overlegt met de G4 of het mogelijk is om fietsenrekken bij uitgaanscentra en bioscopen verplicht te stellen. Staatssecretaris Huizinga denkt dat het bestemmingsplan of lokale verordeningen daartoe mogelijkheden kan bieden.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
drs. M.C.A. Blom ( DIRECTEUR REGIONALE BEREIKBAARHEID EN VEILIG TRANSPORT) , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
In deze brief legt V&W uit hoe decentrale overheden een beroep kunnen doen op de €15 miljoen euro, die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van regionale fietsverbindingen.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
2007
Enquête en tellingen die vanaf gingen aan de de verbetering van vijf regionale fietsroutes in het kader van het project 'Met de fiets minder files'.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Freek Veldkamp (Fietsersbond), Eveline Scheres (Fietsersbond), Ineke Spapé (SOAB) en Bart Christiaens (SOAB) , Fiets Filevrij
2009
Presentatie van de Methode Fiets filevrij, gehouden op 1 oktober tijdens de bijeenkomst 'Het realiseren van regionale snelfietsroutes' door Ineke Spapé (SOAB).
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Willem Goedhart , Fiets Filevrij
2009
Presentatie Ondersteuning projectuitvraag snelfietsroutes gehouden door Willem Goedhart op 1 oktober 2009 tijdens de bijeenkomst 'Het realiseren van regionale snelfietsroutes'.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Herman Sinema , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
Presentatie Nieuwe regionale fietsverbindingen, uitvraag ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Fiets filevrij , Fiets filevrij
2009
Het ministerie heeft aan Fietsfilevrij middelen ter beschikking gesteld om de projectuitvraag voor snelfietsroutes te ondersteunen en tot een succes maken. In principe kunnen locale overheden die een project willen indienen dit tot uitelijk 23 oktober 2009 aanleveren.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Kees Bakker , Fietsersbond
2009
Presentatie - Hoe snel op de fiets. 5 fietsen vergeleken op route Utrecht –Breukelen.
Het realiseren van regionale snelfietsroutes
Martijn te Lintelo , Gemeente Nijmegen
2009
Presentatie gehouden door Martijn te Lintelo tijdens de fietsexcursie in Nijmegen op 25 juni 2009.
Excursie Nijmegen
2009
Foto's van de fietsexcursie in Nijmegen op 25 juni 2009.
Excursie Nijmegen
Nico Pierik , Fietsberaad
2009
Presentatie over wat het Fietsberaad mogelijk kan betekenen voor het hoger onderwijs. Gehouden op de Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs op 15 juni 2009.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Maike Mertens , Hogeschool Utrecht
2009
Presentatie gehouden door Maike Mertens van de Hogeschool Utrecht. Tijdens de netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs op 15 juni 2009 van het Fietsberaad.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Henk van Zeijl , Goudappel Coffeng
2009
Presentatie over werkzaamheden van een fietscoördinator bij een gemeente. Gehouden op 15 juni 2009 tijdens de Netwerkdag voor het hoger onderwijs 2009.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Henk Horstink , Saxion Hogeschool
2009
Presentatie Minmove college 5 fietsontwikkelingen en fietsbeleid van een college op de Saxion Hogeschool.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Cor van der Klaauw , Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
2009
Presentatie van een college op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) over Gemeentelijk Fietsbeleid.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Nico Pierik , Fietsberaad
2009
Verslag van Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs gehouden op 15 juni 2009.
Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
Jan van Embden, Constant Coolsma, Arjen Zijlstra, Jan van der Horst, Marianne Bakker en Nicole Kattepoel. , Fietsersbond
2006
Het moeilijk stallen van de fiets bij het Centraal Station in Utrecht is de grootste hindernis om als fietser de trein, tram of bus te nemen. Met de bouw van de nieuwe OV-terminal ligt er een goede kans om het tekort aan stalplaatsen definitief op te lossen.
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
Jan van Embden en Jan van der Horst , Fietsersbond
2006
Het tekort aan fietsklemmen op de openbare weg rond het Centraal Station is een van de klemmendste verkeersproblemen in Utrecht en het werkt sterk negatief op het gebruik van de fiets van en naar de trein en ook op het gebruik van de trein. Deze notitie is bedoeld om een aanzet gegeven voor een duurzame oplossing.
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
Hugo van der Steenhoven en Wim Bot (Fietsersbond) , Volkskrant
2009
Artikel in de Volkskrant op maandag 15-06-2009, naar aanleiding van het rapport van Planbureau voor de Leefomgeving. CO2 reductie door hoger fietsgebruik, een oproep om de fiets weer serieus op de beleidsagenda te plaatsen.
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
Hans Nijland , Planbureau voor Leefomgeving
2009
Presentatie van de quickscan van Hans Nijland rondom CO2 reductie en in hoeverre het fietsgebruik een bijdrage hieraan kan leveren.
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
2009
Het Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit organiseert deze bijeenkomst om fietsbeleid nadrukkelijker te agenderen als maatregel in het kader van klimaatbeleid, en daarbij inspiratie en kennis aan te bieden om de groei van het aandeel fiets verder te versnellen.
Kansen voor de fiets in het klimaatbeleid
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2009
De rapportage van het kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het ontwikkelen van een marktgericht fietsbeleid in de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Nijmegen en Zwolle.
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Laurens Langendonck (Blauw Research) , Fietsberaad en Ministerie Rijkswaterstaat
2009
Het Fietsberaad heeft een marktanalyse laten uitvoeren door Blauw Research. Het aanbod van onder andere fietsvoorzieningen binnen de gemeenten Apeldoorn, Hilversum, Zwolle en Nijmegen zijn in kaart gebracht. Anderzijds brengt het marktonderzoek de behoefte en wensen van de doelgroepen in kaart.
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Fietsberaad , Fietsberaad
2009
Een overzicht van een aantal communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid in Nederland.
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Gerard Sodderland , IVN
2009
Presentatie van de campagne 'Met Belgerinkel naar de winkel'. Door Gerard Sodderland (IVN). Op de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid op 2 april 2009.
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Jolanda van Ooijen (XTNT) , Fietsberaad
2009
Presentatie Vertaling van marktanalyse naar maatregelen op de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid - 2 april 2009. Door Jolanda van Ooijen (XTNT).
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Laurens Langendonck , Blauw Research
2009
Marktgericht Fietsbeleid - 2 april 2009 - Presentatie Uit de auto, op de fiets - uitkomsten marktonderzoek. Door Laurens Langendonck (Blauw research).
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2009
Overkoepelende presentatie van de themabijeenkomst Marktgericht Fietsbeleid op 2 april 2009.
Marktgericht fietsbeleid: een tussenstand
Otto van Boggelen , Fietsberaad
2009
Otto van Boggelen leidde de discussie rondom diverse thema's in de bijeenkomst 'Kansen voor de elektrische fiets'.
Kansen voor de elektrische fiets
Ingrid Hendriksen , TNO Kwaliteit van Leven
2009
Ingrid Hendriksen presenteerde de Gezondheidseffecten van elektrisch fietsen op de bijeenkomst 'Kansen voor de elektrische fiets'.
Kansen voor de elektrische fiets
Alwin Bakker , Gemeente Rotterdam
2009
Alwin Bakker presenteerde hoe Rotterdam de urgentie van de afdeling Luchtkwaliteit benut om het E-vervoer, waaronder de elektrische fiets valt, te stimuleren.
Kansen voor de elektrische fiets
Angela van der Kloof , Mobycon
2009
Angele van der Kloof presenteerde een overzicht van de ontwikkelingen van elektrische fietsen in Nederland.
Kansen voor de elektrische fiets
2009
Het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km moet van 35 naar 45 % in 2020. Dat is te bereiken door verbetering van de infrastructuur, gericht doelgroepenbeleid, inzet van fietsverhuursystemen en de E-bike. Dat stellen BOVAG en RAI in de Duurzaamheidsagenda Fiets.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Het CDA gaat met een eigen fietsnota komen om het fietsen beter op de politieke agenda te krijgen. Dat zegt CDA-Kamerlid Joop Atsma op de website www.tweewieler.nl.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
In China is de elektrische fiets al aardig ingeburgerd. Al in 1998 werden in China al 10 miljoen elektrische fietsen verkocht. Uit onderzoek blijkt dat woon-werkfietsers die gebruik maken van de elektrische fiets voordien veelal met het ov reisden.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Als het aan het Samenwerkingverband Regio Eindhoven ligt worden 1000 elektrische fietsen aangeschaft, om die vervolgens uit te lenen aan bedrijven ten behoeve van hun werknemers.
Kansen voor de elektrische fiets
Ingrid Hendriksen en Luuk Engbers (TNO) , Fietsverkeer nr. 19
2008
De elektrische fiets verleidt vooral ouderen en forensen om vaker en verder te fietsen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Hoewel de files er niet door worden opgelost, kan de elektrische fiets daarom een positieve bijdrage leveren als het gaat om mobiliteitsproblemen, gezondheid en milieu.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Wie zegt dat je op de fiets niet veel kunt meenemen? Met de Cargo Cruiser kan 250 kg lading worden getransporteerd. Het nieuwe vervoermiddel - een kruising tussen een Tuktuk en een elektrische fiets - wordt op dit ogenblik uitvoerig getest in Berlijn.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Het elektrische fietsen wint in hoog tempo terrein. Volgens fabrikant Sparta gaat de verkoop van elektrische fietsen nu zelfs ten koste van de verkoop van gewone fietsen. Ook het aantal oplaadpunten neemt toe. Deze zomer kunnen Albert Heijnklanten hun fiets bij een aantal winkels aan de stekker leggen.
Kansen voor de elektrische fiets
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 19
2008
De elektrische fiets heeft voor Kamerlid Joop Atsma de toekomst. In de fietsnota van het CDA die binnenkort verschijnt, neemt die elektrische fiets dan ook een prominente plaats in. Maar ook de gewone fiets moet fiscaal worden bevoordeeld, vindt Atsma.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Uit een studie van TNO blijkt dat de elektrisch fiets meer mensen stimuleert om te gaan fietsen. En ook al vraagt elektrisch fietsen wat minder inspanning, de gezondheid vaart er wel bij.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Stadsregio Rotterdam is gestart met het project ‘Elektrisch fietsen’. Doel van dit project is het beschikbaar stellen en versneld introduceren van de elektrische fiets in de Stadsregio met als doel het vergroten van het aantal fietsbewegingen in de modal split in de regio en het verruimen van de acceptabele fietsafstand van 7,5 kilometer.
Kansen voor de elektrische fiets
2008
Naast wandelstokken, looprekjes en rolstoelen beginnen thuiszorgwinkels nu ook elektrische fietsen aan te bieden.
Kansen voor de elektrische fiets
Kees Bakker , Fietsersbond - VogelVrije Fietser
2009
De elektrische fiets is een verkoopsucces. Veel fietsers zijn dol op het extra duwtje in de rug. Maar wanneer heb je precies trapondersteuning nodig? Waar moet je op letten als je een elektrische fiets koopt? En kun je ook je vertrouwde rijwiel ombouwen tot een elektrische fiets? TestKees zocht het allemaal uit.
Kansen voor de elektrische fiets
Ton Daggers , Evarim
2009
Presentatie van Ton Daggers over het Europese project ' Electric Vehicle Awareness Raising Initiative for Municipalities (EVARIM) ' op de bijeenkomst Kansen voor de Elektrische fiets op 29 januari 2009.
Kansen voor de elektrische fiets
Jaap Valkema , Gemeente Groningen
2008
Presentatie: Jaap Valkema van de gemeente Groningen vertelt over de rode lopers die de gemeente op trottoirs voor winkels neerlegt om deze vrij te houden voor voetgangers. En over aanvullende maatregelen om het parkeren van fietsen te regelen.
Fietsparkeren en de kwaliteit van de openbare ruimte
Sacha Hansen , Gemeente Amsterdam
2008
Sacha Hansen van het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, legt uit hoe de fietsparkeervakken werken die het stadsdeel op verschillende plekken in de binnenstad op straat als proef heeft aangebracht. En hoe dit past in hun fietsparkeerbeleid.
Fietsparkeren en de kwaliteit van de openbare ruimte
Dick de Korte (stadsgewest Haaglanden)
2008
Presentatie van Dick de Korte op de themabijeenkomst over Fietsbeleid in de stadsregio's op 13 november 2008.
Fietsbeleid in de stadsregio s
Menno van de Woude (dS+V)
2008
Presentatie van Menno van de Woude op de themabijeenkomst over fietsbeleid in de stadsregio's.
Fietsbeleid in de stadsregio s
Martijn Sargentini , Stadsregio Amsterdam
2008
Presentatie van Martijn Sargentini op themabijeenkomst over Fietsbeleid in de stadsregio's op 13 november 2008.
Fietsbeleid in de stadsregio s
2008
Notitie met beleidsregels die de Stadsregio Amsterdam hanteert voor het bepalen van subsidies voor fietsenstallingen.
Fietsbeleid in de stadsregio s
André de Wilde , Derks Stedebouw
2008
Presentatie over de stedenbouwkundige structuur van Houten, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst over de invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
Stefan Gall , atelier Quadrat
2008
Presentatie over de stedenbouwkundige structuur van Veldhuizen, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst over de invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid.
De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
Hans Nijland , Planbureau voor de Leefomgeving
2008
Presentatie over fietsen en gezondheid, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst "De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid."
De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
Hans Nijland , Planbureau voor de Leefomgeving
2008
Presentatie over het fietsgebruik in Houten en Veldhuizen, gehouden op de Fietsberaadbijeenkomst "De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid."
De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
2008
De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid
2008
Excursie Houten 2008
Willem Bosch , Gemeente Zwolle
2008
Presentatie met hoofdlijnen fietsbeleid Zwolle en toelichting op fietsprojecten die tijdens de excursie aan de orde komen.
Excursie Zwolle
Dirk de Baan , Royal Haskoning
2008
24 mb
Fietsers en drukke rotondes
2008
12 mb
Fietsers en drukke rotondes
Peter Kroeze , Ligtermoet en Partners
2008
Analyse van enkele oplossingen voor ‘fietsers op drukke rotondes’, anders dan de steeds vaker toegepaste turborotonde. Concrete oplossingen zoals gerealiseerd in Maastricht, Harderwijk en Utrecht worden in deze presentatie (voor een Fietsberaad-bijeenkomst, mei 2007) beoordeeld, op basis van feitenmateriaal over ontwerp en ongevallen.
Fietsers en drukke rotondes
Henry Wolf , Grontmij
2008
12 mb
Fietsers en drukke rotondes
John Boender (CROW)
2008
7 mb
Fietsers en drukke rotondes
2008
Fietsers en drukke rotondes
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008
In een nieuwe CROW-publicatie over turborotondes komt ook de positie van de fietser aan de orde. En dan met name de vraag of en wanneer fietsers in danwel uit de voorrang meelopen.
Fietsers en drukke rotondes
Tonnie Roelofs (Grontmij)
2008
Grontmij onderzocht 5 cases van barrierewerking voor fietsers bij aanleg of herontwerp van verkeersaders buiten de kom (vijf N-wegen). Zowel plan/inhoud als proces (wijzigingen van plannen) zijn bestudeerd.
Voorkomen van barrieres voor fietsers
Otto van Boggelen (Fietsberaad)
2008
Met agenda, afbeeldingen bij verhaal Jaap Schipper (prov. Overijssel) en discussiepunten.
Voorkomen van barrieres voor fietsers
Eric Nijland (Landelijk Fietsplatform) , Fietsberaad
2008
Voorkomen van barrieres voor fietsers
Karel van Vuuren, Apeldoorn
2007
Marketing-instrumenten voor het fietsbeleid
Thijs van Duijn (Emotion Kommunikatie)
2007
Marketing-instrumenten voor het fietsbeleid
Wim Mulder en Oscar Martijn (gemeente Apeldoorn) , Gemeente Apeldoorn
2007
Apeldoornse fiets-ambtenaren leren van marketing-activiteiten in Odense: reisverslag en veel foto's.
Marketing-instrumenten voor het fietsbeleid
Berto Fijn van Draat
2007
Marketing-instrumenten voor het fietsbeleid
Hans Godefrooij (DTV)
2007
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
Chris Pit (Provincie Gelderland)
2007
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
Christian Wielenga en Greet Kluwer (provincie Friesland)
2007
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
Peter van Hoek (provincie Overijssel) en Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
2007
Powerpointpresentatie tbv themabijeenkomst Fietsberaad over parallelwegen op 20-9-2007.
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
2007
Powerpoint tbv themabijeenkomst Fietsberaad op 20-9-2007
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
2008
Presentatie parallelwegen Friesland als powerpoint 95.
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
Karin Broer , Fietsverkeer
2007
Artikel gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen Houten Centrum en Houten Vinex en concludeert dat het gaat om een geslaagde poging om oude verkeerskundige principes te verpakken in moderne stedenbouw.
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
André de Wilde (Derks Stedenbouw)
2007
De kern: een perifere ontsluitingsstructuur voor de auto biedt meer mogelijkheden voor een hoogwaardige groenstructuur met een goed verblijfsklimaat.
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
Goudappel Coffeng
2007
Routekaartje van de Fietsberaad-excursie naar Houten-Vinex op 28 juni 2007 
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
Toon van der Horst (Goudappel Coffeng)
2007
Ook in Houten-Vinex is de fietsstructuur de ruggegraat van de stedenbouwkundige structuur.
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
Margareth Raijmakers (gemeente Houten) en Herbert Tiemens (gemeente Houten)
2007
Een projectmatige aanpak met een brede vertegenwoordiging uit alle (ontwerp)-disciplines heeft bijgedragen aan het succes van Houten-Vinex. Daarnaast aandacht voor de verkeerskundige voor- en nadelen van de Houtense aanpak.
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
Truus Hortsen
2007
Truus Hortsen, gemeenteambtanaar in Amersfoort, hield een inleiding over de strikte handhaving van fietsparkeerverboden.
Handhaving en beheer fietsparkeren
Peter Mondeel
2007
Peter Mondeel, gemeenteambtenaar in Middelburg, hield een inleiding over integrale en planmatige aanpak.
Handhaving en beheer fietsparkeren
Marlies van Lijden, Arjan Bos
2007
Inleidingen van Marlies van Lijden, Parkeerbedrijf gemeente Utrecht, en Arjan Bos, manager bewaakte stallingen van de gemeente Groningen, over handhaving en beheer fietsparkeren.
Handhaving en beheer fietsparkeren
Peter Jorritsma en Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
Peter Jorritsma (Onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) en Otto van Boggelen (coördinator Fietsberaad) schetsten een beeld van het mobiliteitsgedrag van allochtonen op basis statistische analyses van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Fietsbeleid voor allochtonen: wel of niet
Spyros Markadonakis , Fietsberaad
2007
Spyros Markadonakis (senior onderzoeker bij Foquz) vertelde over de mogelijkheden van de inzet van marketinginstrumenten om allochtonen meer op de fiets te krijgen.
Fietsbeleid voor allochtonen: wel of niet
Angela Kloof , Fietsberaad
2007
Angela Kloof (Landelijk Steunpunt Fiets) vertelde over praktijkvoorbeelden van fietslessen voor allochtonen.
Fietsbeleid voor allochtonen: wel of niet
Arjen Jaarsma, Jasja van der Zijde
2007
Presentatie van Arjen Jaarsma (Balancia Consultancy) en Jasja van der Zijde (Sama Advies) over het project 'Biking to School is Cool', fietsbeleid voor jongeren en allochtonen.
Fietsbeleid voor allochtonen: wel of niet
Henk Tromp
2006
Henk Tromp, adviseur bij Goudappel Coffeng, vertelde over de gehanteerde methoden en de resultaten van de netwerkanalyses waarbij zij in diverse provincies en kaderwetgebieden betrokken waren.
De fiets in netwerkanalyses
Karsten ten Heggeler
2006
Karsten ten Heggeler, beleidsadviseur mobiliteit en projectleider netwerkanalyse bij de Regio Twente, vertelde over de netwerkeffecten van een fietssnelweg die Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal verbindt.
De fiets in netwerkanalyses
Peter Smit
2006
Peter Smit, hoofd planstudies bij Rijkswaterstaat Utrecht en projectleider van de netwerkanalyse, vertelde over de gekozen aanpak en de uitkomsten in Utrecht.
De fiets in netwerkanalyses
Ben van Westing
2006
De directeur van NS Fiets, Ben van Westing, legde uit waarom het nieuwe concept van de gemeente Zutphen in meer gemeenten met een stationsstalling navolging kan gaan krijgen.
Gratis bewaakt stallen bij NS-stations
Kees Luesink
2006
De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zutphen, Kees Luesink, vertelde hoe de eerste gratis bewaakte NS-stationsstalling in Zutphen er is gekomen.
Gratis bewaakt stallen bij NS-stations
2004
In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan fietsparkeersystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Fietsparkeur.
Gratis bewaakt stallen bij NS-stations
Cor van der Klaauw
2006
Cor van der Klaauw, gemeente Groningen, presenteerde de resultaten van een recentelijk uitgevoerd onderzoek naar het stallingsgedrag van fietsers in Groningen.
Fietsparkeren in stadscentra
Ewoud Vink
2006
Ewoud Vink, verkeersambtenaar gemeente Veghel, vertelde over de aanpak, over de resultaten, over de ervaringen, over wat in de praktijk (nog) wel werkt en wat niet (meer).
Fietsparkeren in stadscentra
Leo de Jong
2006
Leo de Jong, verkeersambtenaar gemeente Waalwijk, vertelde over de aanpak, over de resultaten, over de ervaringen, over wat in de praktijk (nog) wel werkt en wat niet (meer).
Fietsparkeren in stadscentra
Mirjam van Oers
2006
Mirjam van Oers, verkeersambtenaar gemeente Delft, vertelde over de aanpak, over de resultaten, over de ervaringen, over wat in de praktijk (nog) wel werkt en wat niet (meer).
Fietsparkeren in stadscentra
2004
In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan fietsparkeersystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Fietsparkeur.
Fietsparkeren in stadscentra
Hillie Talens
2006
Hillie Talens, de CROW-projectleider, legde de structuur van de Ontwerpwijzer, de opbouw van de hoofdstukken en de filosofie achter de keuzeschema's en voorzieningenbladen uit.
De nieuwe CROW-Ontwerpwijzer Fietsverkeer
Peter Kroeze
2006
De auteur van de Ontwerpwijzer, Peter Kroeze van Ligtermoet & Partners, zoomde in op de nieuwe kennis die is vervat in de kernhoofdstukken over het ontwerpen van netwerken, wegvakken en kruispunten.
De nieuwe CROW-Ontwerpwijzer Fietsverkeer
Jos Hendriks
2006
Jos Hendriks van de gemeente Nijmegen vertelde hoe er in zijn gemeente wordt omgegaan met schadeclaims.
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Maya Spetter
2006
Maya Spetter, letselschadeadvocaat bij SAP Advocaten, reageerde op de presentatie van Rianka Rijnhout.
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Rianka Rijnhout
2006
Rianka Rijnhout, Universteit Utrecht, presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de theorie en de praktijk van de afwikkeling van schadeclaims door gemeenten en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Liesbeth Trip
2006
Liesbeth Trip, beleidsmedewerker fietsverkeer, vertelde over het fietsbeleid van Tilburg en de rol van luchtkwaliteit hierbij.
Fietsbeleid en luchtkwaliteit
Liesbeth Trip, Casper Rupert
2006
Casper Rupert, projectleider luchtkwaliteitsplan van de gemeente Tilburg, en Liesbeth Trip, beleidsmedewerker fietsverkeer, legden uit wat Tilburg concreet van plan is ter verbetering van de luchtkwaliteit en wat dat betekent voor het Tilburgse fietsbeleid.
Fietsbeleid en luchtkwaliteit
Louis Eggen
2006
Louis Eggen, hoofd verkeer van de gemeente Den Haag, vertelde over de maatregelen die zijn gemeente treft om enkele belangrijke knelpunten op te lossen en wat die betekenen voor het fietsverkeer.
Fietsbeleid en luchtkwaliteit
Jacob Groenendijk
2005
Jacob Groenendijk van KOAC/WMD verzorgde een inleiding over feiten en mythen over verhardingskeuze. 
Verhardingen van fietspaden
Judith Westerink
2005
Judith Westerink van BTL Bomendienst verzorgde een inleiding over fietspaden en boomwortels.
Verhardingen van fietspaden
Martijn te Lintelo
2005
Martijn te Lintelo, senior-verkeerskundige van de gemeente Nijmegen, verzorgde een inleiding over de verbetering van de verhardingskwaliteit van het fietsnetwerk van Nijmegen.
Verhardingen van fietspaden
Dick Buursink
2005
Presentatie van Dick Buursink, voorzitter van het Fietsberaad en voormalig verkeerswethouder in Enschede, over het beïnvloeden van de politieke agenda.
De fiets op de politieke agenda
Geert Rutten
2005
Geert Rutten, verkeersambtenaar in de gemeente Roermond, verzorgde een inleiding over de fiets in Roermond.
De fiets op de politieke agenda
Otto van de Berg
2005
Otto van de Berg, verkeersambtenaar in de gemeente Haarlem, verzorgde een inleiding over de fiets op de politieke agenda in Haarlem.
De fiets op de politieke agenda
Dick Buursink
2005
Presentatie van Dick Buursink, voorzitter van het Fietsberaad en voormalig verkeerswethouder in Enschede, over het beïnvloeden van de politieke agenda.
De fiets op de politieke agenda
Bert van Mourik
2005
Bert van Mourik, NS Stations verzorgde een presentatie over de verdeling van verantwoordelijkheden in het stationsgebied. (met foto's)
Fietsparkeren bij stations
Bert van Mourik
2005
Bert van Mourik, NS Stations verzorgde een presentatie over de verdeling van verantwoordelijkheden in het stationsgebied. (zonder foto's)
Fietsparkeren bij stations
Henk van Zeijl
2005
Henk van Zeijl, Goudappel Coffeng, verzorgde een presentatie over fietsparkeervoorzieningen bij Leiden CS.
Fietsparkeren bij stations
Koos Louwerse
2005
Koos Louwerse, Fietsberaad, hield een presentatie over juridische aspecten van opruimacties bij stations.
Fietsparkeren bij stations
Ronald Jorna
2005
Ronald Jorna, Diepens en Okkema verzorgde een presentatie over compacte automatische fietsenstallingen.
Fietsparkeren bij stations
2003
Groen Licht Verkeersadviezen onderzocht de ontwikkeling van de aantallen geparkeerde fietsen bij negen grotere NS-stations. Het volledige rapport.
Fietsparkeren bij stations
2004
In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan fietsparkeersystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Fietsparkeur.
Fietsparkeren bij stations
Otto van Boggelen
2007
Presentatie van Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, over een drietal publicaties van het Fietsberaad in 2007: - Nr 12: Ontwikkelingen in voor- en natransport trein - Nr 13: Tips voor de handhaving en het beheer - Nr 14: Vier stations nader onderzocht
Fietsparkeren bij stations
Cor van der Klaauw
2005
Cor van der Klaauw vertelde waarom Groningen koos voor (bijna) gratis bewaakt stallen, hoe men daarvoor de handen op elkaar kreeg, wat de resultaten zijn en of men ermee doorgaat of niet.
Gratis bewaakt stallen
Leo Smolders
2005
Leo Smolders vertelde waarom Veenendaal koos voor (bijna) gratis bewaakt stallen, hoe men daarvoor de handen op elkaar kreeg, wat de resultaten zijn en of men ermee doorgaat of niet.
Gratis bewaakt stallen
Rutger Ekhart
2005
Rutger Ekhart vertelde waarom Zwolle koos voor (bijna) gratis bewaakt stallen, hoe men daarvoor de handen op elkaar kreeg, wat de resultaten zijn en of men ermee doorgaat of niet.
Gratis bewaakt stallen
Wim Mulder
2005
Wim Mulder vertelde waarom Apeldoorn koos voor (bijna) gratis bewaakt stallen, hoe men daarvoor de handen op elkaar kreeg, wat de resultaten zijn en of men ermee doorgaat of niet.
Gratis bewaakt stallen
2004
In dit document zijn de eisen vastgelegd waaraan fietsparkeersystemen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Fietsparkeur.
Gratis bewaakt stallen
Otto van Boggelen (Goudappel Coffeng)
2004
Presentatie voor een themabijeenkomst over fietsvriendelijke oplossingen voor kruispunten binnen de bebouwde kom.
Fietsvoorzieningen op kruispunten bibeko
Jan Perdok (MuConsult, Amersfoort) & Dirk Ligtermoet (Ligtermoet Partners, Gouda) , Fietsberaad
2004
Rapport over de monitoring van fietsgebruik en dan vooral de mogelijkheden om dit op een goedkope en toch zinvolle manier te doen.
Monitoring van lokaal fietsbeleid
Ben Boersma, Sieneke van Alteren , Fietsberaad
2004
Groningen is voor veel andere steden in binnen- en buitenland een voorbeeld wat betreft fietsklimaat en fietsgebruik. Hoe komt het dat beide daar zulke hoge ogen gooien? Het antwoord draait om drie sleutelwoorden: beleid, samenhang en continuïteit.
Ruimtelijk beleid en (fiets)verkeersbeleid stad Groningen
Chris School
2004
Chris School van de gemeente Zaltbommel verzorgde een inleiding over fietsers in het buitengebied.
Fietsers op plattelandswegen
Kees Slabbekoorn
2004
Kees Slabbekoorn van het waterschap Zeeuwse Eilanden verzorgde een inleiding over fietsen op Zeeuwse plattelandswegen.
Fietsers op plattelandswegen
Fietsberaad
2004
Programma van de bijeenkomst Fietsstraten en hoofdfietsroutes.
Fietsstraten en hoofdfietsroutes
2004
Fietsstraten zijn vaak goede aandachttrekkers, maar het blijven de krenten in de pap van infrastructurele fietsvoorzieningen. Die pap betreft vrijwel alle wegen en straten, zeker binnen de bebouwde kom. Fietsers komen nu eenmaal overal. Investeringen voor vlot en veilig fietsgebruik zijn doorgaans het meest effectief op hoofdfietsroutes. Fietsstraten kunnen daarvan deel uitmaken. Dit artikel levert een onderbouwde positiebepaling, om over te discussiëren.
Fietsstraten en hoofdfietsroutes
2004
De infrastructuur voor het fietsverkeer bepaalt in sterke mate hoe aantrekkelijk het fietsen in een stad of dorp is. De vormgeving en inrichting van de infrastructuur bepalen grotendeels waar fietsers vlot en comfortabel kunnen doorrijden, of en waar ze de straat moeten delen met veel of weinig autoverkeer, hoe snel die auto’s rijden en wat eraan wordt gedaan om wederzijdse hinder en conflicten te beperken. Voor het lokale fietsklimaat is de keuze van het type fietsvoorziening, vaak per straat, dan ook cruciaal. De bestaande hulpmiddelen om die keuze te maken zijn toe aan actualisering en mogen wel wat meer richting geven. Een voorstel daartoe is voorbereid en staat nu ter discussie.
Fietsstraten en hoofdfietsroutes
Erik Jongenotter, Martijn Akkerman , Fietsberaad
2003
Erik Jongenotter van Witteveen+Bos, het bureau dat een verkennende studie van het Fietsberaad naar de fietsvriendelijkheid van verkeersregelingen uitvoerde, presenteerde tijdens de bijeenkomst de belangrijkste conclusies.
Fietsvriendelijke verkeersregeling
Ton van Grinsven, Erik van Holten , Fietsberaad
2003
Ton van Grinsven van de gemeente Delft en Erik van Holten van de gemeente Tilburg hielden inleidingen over het beleid en de praktijk van verkeersregelingen in hun gemeente.
Fietsvriendelijke verkeersregeling
2003
Witteveen+Bos heeft de fietsvriendelijkheid van 24 verkeersregelinstallaties in zes steden onderzocht. Het volledige rapport.
Fietsvriendelijke verkeersregeling
2003
Wachten hoort bij verkeerslichten, maar het moet niet te lang duren. Voor fietsers markeert een cyclustijd van 90 seconden de grens tussen een goede en een slechte verkeersregelinstallatie (VRI). Gemeenten die voor fietsvriendelijker VRI’s willen kiezen, kunnen daarmee het beste beginnen tijdens de ontwerpfase van een wijk, route of kruispunt.
Fietsvriendelijke verkeersregeling
Marc Hulleman , Fietsberaad
2003
Marc Hulleman van de gemeente Breda vertelde over het waarom, wat en hoe van de interlokale fietsverbinding tussen Breda en Etten-Leur.
Hoogwaardige interlokale fietsverbindingen
Wim Salomons, Dirk-Jan Steenbruggen , Fietsberaad
2003
Wim Salomons van de gemeente Enschede en Dirk-Jan Steenbruggen van de gemeente Hengelo vertelden over de gerealiseerde interlokale fietsverbinding tussen hun gemeenten.
Hoogwaardige interlokale fietsverbindingen
2004
Traditioneel is het fietsbeleid in Nederland primair gericht op verplaatsingen tot 7,5 km. Hoewel het fietsgebruik op die afstanden al hoog is, valt daar nog steeds de meeste winst te boeken. Toch is het zinvol ook aan de langere, vaak interlokale verplaatsingen per fiets aandacht te besteden. Dit artikel zet enkele cijfers, feiten en ervaringen op een rij.
Hoogwaardige interlokale fietsverbindingen
Cobus van der Stel, Rian Jans , Fietsberaad
2003
Cobus van der Stel van de gemeente Arnhem en Rian Jans van de gemeente Nijmegen belichtten hoe in hun gemeenten wordt omgegaan met fietsers en fietsen in voetgangersgebieden.
Fietsers en voetgangersgebieden
Kees Rotteveel, Jan van Tol , Fietsberaad
2003
Kees Rotteveel, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Leiden, en Jan van Tol, juridisch medewerker Verkeer bij de gemeente Maastricht, presenteerden de ervaringen van hun gemeenten met foutief geparkeerde fietsen en fietswrakken.
De effectiviteit van opruimacties bij stations
Fietsberaad
2003
De effectiviteit van opruimacties bij stations
2003
Regionale coordinatie van fietsbeleid
Fietsberaad
2002
Rapportage bijeenkomst over fietsroutenetwerken voor ambtenaren van provincies en kaderwetgebieden, 14 november 2006.
Fietsroutenetwerken