Kenniscentrum voor fietsbeleid

De fiets in HBO-opleidingen

Ineke Spapé en Simon Buwalda (SOAB) , Fietsberaad
2008

In opdracht van het Fietsberaad onderzocht SOAB hoe de aandacht voor de fiets in het HBO-onderwijs vergroot kan worden.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Het Fietsberaad wil graag investeren in fietskennis envaardigheden om toekomstige professionals in aanraking te laten komen met de fiets als oplossing voor verschillende
vraagstukken.
In dit kader heeft SOAB in opdracht van het Fietsberaad een onderzoek verricht naar de positie van de fiets binnen de HBOopleidingen rondom relevante aspecten als beleid, onderzoek en ontwerpvaardigheden. Daarnaast zijn de behoeften en wensen van de HBO-opleidingen geïnventariseerd ten aanzien van het opnemen van fietskennis en -vaardigheden in het cursusaanbod.

Proces
Voor dit onderzoek zijn telefonische interviews afgenomen onder 15 HBO-opleidingen die meer of minder raakvlakken hebben met de fiets. De volgende opleidingen zijn benaderd: Verkeerskunde, Civiele techniek, RO/Planologie en (Steden)Bouwkunde. Daarnaast is, ter vergelijk, een aantal losse opleidingen ondervraagd die minder raakvlakken hebben.
Na de telefonische interviews zijn werksessie gehouden met een selecte groep om dieper in te gaan op de behoeften en wensen van de HBO-opleidingen.

Resultaten inventarisatie 

Uit de inventarisaties blijkt dat de fiets verschillende posities inneemt in het HBO-onderwijs. De positie is gerelateerd aan specifieke opleidingsgroepen. Zo hebben de Verkeerskundeopleidingen meer interesse in fietsonderwijs dan Bouwkundeopleidingen,
omdat de fiets dichter bij verkeerskunde staat.
Op basis van de bevindingen van de inventarisatie en inbreng vanuit de werksessies heeft SOAB een conceptueel model ontwikkeld (zie hoofdstuk 5.1), om de inhoud van de wensen en behoeften te structureren. Vanuit het conceptueel model is het mogelijk om de fietscompetenties onder te brengen, die vanuit de interviews en de werksessies naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een top 10 gemaakt van de belangrijkste fietsonderwerpen, waarvan studenten weet moeten hebben.
In de werksessies zijn twee ‘fietsstandaarden’ (zie figuur 5.2 en 5.3.) samengesteld. Eén (fietsstandaard-Basis) voor de basiskennis over de fiets en één Fietsstandaard-Plus voor een meer integrale en diepgaandere fietskennis en –vaardigheden.
In de fietsstandaarden zijn de top 10 fietsonderwerpen verwerkt.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: