Kenniscentrum voor fietsbeleid

De risico’s van vrachtwagens

Otto van Boggelen , Fietsberaad
2007
plaatje

Notitie met cijfermatige analyses van de veiligheidsrisico’s van vrachtauto’s voor fietsers.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

 De belangrijkste conclusies zijn:

  • De veiligheidsrisico’s van een gemiddelde vrachtauto voor fietsers zijn de afgelopen twee decennia trendmatig gedaald. Dit is vergelijkbaar met de algemene verbetering van de verkeersveiligheid.
  • Rond de invoering van dodehoekspiegel in 2003 zijn de risico’s van vrachtauto’s abrupt extra sterk gedaald. Dat geldt niet alleen voor de typische dodehoekongevallen, maar ook voor andere vrachtwagen-fietsongevallen. De sterke daling is echter tijdelijk. Dit bevestigt de SWOV-conclusie dat de daling vooral het gevolg is van de extra publiciteit rond de invoering van de dodehoekspiegel, waardoor chauffeurs en fietsers alerter zijn.
  • Een gemiddelde vrachtauto op een 50-km-weg is minder vaak betrokken bij fietsongevallen dan andere motorvoertuigen. Het letsel is bij een aanrijding door een vrachtauto echter veel ernstiger. Vrachtwagens zijn gemiddeld ruim 7,5 keer zo vaak bij dodelijke fietsongevallen betrokken als andere motorvoertuigen. De ernstige afloop heeft waarschijnlijk alles te maken met de massa van de vrachtauto’s, maar ook de vorm van vrachtautocabines is van belang. Bij een aanrijding met een vrachtauto komen fietsers vaak onder de wielen terecht. Bij een aanrijding door een personenauto belandt de fietser daarentegen vaak op de motorkap.
  • Vrachtauto’s zijn het gevaarlijkst voor oudere fietsers. Vanwege hun kwetsbaarheid zijn de gevolgen van een aanrijding voor oudere fietsers sowieso ernstiger, ook wanneer het een personenauto betreft. Bij vrachtauto’s is de kans op fataal letsel echter nog eens twee keer zo groot.
  • Opvallend zijn de relatief grote risico’s van vrachtauto’s voor kinderen. Een vrachtauto is voor jonge fietsers ruim 26 keer zo gevaarlijk als een doorsnee motorvoertuig. In de afgelopen 10 jaar kwamen er 13 jonge fietsers om het leven als gevolg van een aanrijding door een personenauto, motor of bestelwagen en maar liefst 26 kinderen door een aanrijding met een vrachtwagen of bus. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met het feit dat kinderen kleiner zijn en daardoor vaker in de dode hoek zitten.
  • Over het algemeen vergroten rotondes de verkeerveiligheid. De risico’s van vrachtauto’s op rotondes blijven echter relatief groot. Als het om dodelijke ongevallen gaat, is een vrachtauto op een rotonde 17 keer zo gevaarlijk voor fietsers als andere motorvoertuigen. Ter vergelijking: op een doorsnee kruispunt is een vrachtwagen ruim 7,5 keer zo gevaarlijk
Rapport
C.C. Schoon - SWOV , SWOV, rapport 2003-33
2004
Analyse van ongevallen van het type fietser/autofront.
Rapport
C.C. Schoon - SWOV , SWOV, rapport R-2006-2
2006
Analyse van ongevallen tussen rechtsaf slaande vrachtwagens en fietsers.
Rapport
E. van Hassel, R. de Lange (TNO) , TNO en Fietsersbond
2007
Report of computer simulations of cyclist to car accidents and possible measures tot make auto fronts less dangerous.
Rapport
C.C. Schoon - SWOV , SWOV, report 2003-33
2004
Cyclist – car front collisions; factors that influence occurrence and injury severity.
Stefan Langeveld (Baluw)
02-06-2011 @ 10:07

Het berekenen van relatieve risico's en dergelijke levert weinig op qua inzicht in oorzaken.
“Uit diverse onderzoeken is wel gebleken dat rotondes over het algemeen aanzienlijk veiliger zijn dan andere kruispuntvormen”. Er zijn nog te weinig rotondes (bibeko) om dat te stellen. Volgens mij gaan rotondes en fietsverkeer niet samen, o.m door het (meer dan begrijpelijke) tegen-de-richting-in fietsen dat het voordeel van rotondes teniet doet. De notitie merkt wel op dat het zichtprobleem groter wordt door de vele bochten. Veel rotondes in steden staan hoog in de black spot lijst. Ik ben bang dat het geloof in rotondes ook hardnekkig zal blijven.
Het feit dat dode-hoek ongevallen vaak bij stoplichten gebeuren ontbreekt. Die moeten een kruispunt toch veiliger maken, of niet ? Lees daarom mijn analyse op baluw

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: