Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 10. Asfalt als fietspadverharding: gewenst en mogelijk

Fietsberaad
2006
plaatje

Korte aanbeveling over de mogelijkheden om fietspaden te asfalteren, zoals fietsers wensen: vaak geuite bezwaren blijken niet of zelden terecht.

U kunt ook een papieren exemplaar bestellen door hier te klikken.

Asfalt of tegels? Voor fietsers is het antwoord helder: zij geven de voorkeur aan het comfort van asfalt. Veel gemeenten en provincies kiezen daarom consequent voor asfalt. Voor een aantal wegbeheerders is die keus echter niet zo eenduidig. Zij zien toch een aantal onoverkomelijke bezwaren tegen het asfalteren van fietspaden. Aanlegkosten, kabels, gasleidingen en boomwortels zijn de bezwaren die het meest genoemd worden.
Meestal onterecht, bleek tijdens een themabijeenkomst van het Fietsberaad met experts op het gebied van wegenbouw en boomwortels. Fietsberaad zette kort en krachtig op
een rij waarom in bijna alle gevallen zonder bezwaar asfalt toegepast kan worden. In deze publicatie worden de veelgenoemde bezwaren stuk voor stuk behandeld.

Vier bezwaren die aan bod komen (die meestal ten onrechte worden genoemd):
1. Asfalt is veel duurder dan tegels en klinkers.
2. Asfalt boven kabels en leidingen is lastig bij onderhoudswerkzaamheden en valt moeilijk te herstellen, waardoor de beheerkosten hoog zijn.
3. Boven gasleidingen mag helemaal geen asfalt komen.
4. Asfalt is gevoelig voor boomwortelschade. Omgekeerd veroorzaakt asfalt schade aan bomen, omdat de wortelgroei wordt geremd en er onvoldoende water en lucht is voor de wortels.

Rapport
2002
Een uitgebreide samenvatting van het rapport van KOAC-WMD over de verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels.
Rapport
2002
A detailed summary of the KOAC-WMD report about the choice of paving for bicycle connections: asphalt, concrete or paving slabs.
Nieuws
2008
Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe het wegdek boven telecommunicatiekabels wordt uitgevoerd. Dat concludeert de Fietsersbond na bestudering van de nieuwe Telecommunicatiewet die vorig jaar in werking trad. Het Gemeentelijk Platform Kabel & Leidingen bevestigt desgevraagd dat de nieuwe Telecommunicatiewet de belangen van gemeenten en telecombedrijven evenwichtiger heeft verdeeld.
Nieuws
2008
Het omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost ongeveer € 250,- per strekkende meter, uitgaande van een gemiddelde breedte van 2,5 m. Dat heeft de gemeente Den Haag becijferd. De gemeente wil op de doorgaande fietsroutes tegels zoveel mogelijk vervangen door rood asfalt.
URL
2011
Methode om een wortelwerend folie aan te brengen, dat beschadiging van asfaltfietspaden door boomwortels helpt voorkomen.
M. (Marco) Cruijssen (Gemeente Vught)
07-12-2010 @ 11:35

Hierbij wil ik uw advies vragen over asfalt-fietspad naast weg van betonstraatstenen of andere open bestrating.

In Vught willen we kijken of en hoe we asfalt-fietspaden naast wegen van open bestrating kunnen realiseren. Ervaring leert dat er nogal eens kieren en andere zaken optreden bij het naast elkaar leggen van deze bestratingen. Graag willen we weten hoe we dit het best kunnen realiseren zonder verzakkings / zettings of andere problemen te krijgen. Vught heeft goede zandgrond in de meeste delen, op sommige plekken zijn er wat storende lagen. De problemen zitten hem vooral vaak bij de overgang, de banden e.d. Graag uw advies. Ikzelf ben groot voorstander van asfalt, maar het moet natuurlijk geen onderhoudsdrama worden.

07-12-2010 @ 11:40

Nu is onze civieltechnische kennis ook maar beperkt, dus wil ik je in elk geval doorverwijzen naar een volgend loket namelijk onze collega's van het CROW: http://www.crow.nl/Helpdesk

Misschien kan het volgende je alvast wat op weg helpen:

Op de fietsstraat in Oss wordt eveneens een combinatie van asfalt en elementenverharding gebruikt. Op dia 4 is in detail uitgetekend hoe deze voeg eruit ziet.

Ander voorbeeld is de van Humboldtstraat in Utrecht. Zie bovenstaande publicatie over asfalt, pagina 8. Of zie deze link naar Google-streetview. Hier is een opsluitband gebruikt tussen asfalt en klinkers.

We hopen dat je hier mee verder kunt.

13-12-2010 @ 15:10

Uit eigen ervaring weet ik dat de gemeente Raalte langs de Mettingenlaan een jaar of 10 geleden asfalt naast open heeft gecombineerd, dit ligt er nog steeds uitstekend bij.

Ria Glas (Fietsersbond)
04-01-2011 @ 10:57

Geachte heer Cruijssen,

Op de Herenstraat in Nieuwegein ligt al zeker 20 jaar een asfaltfietsstrook naast een klinkerverharding voor auto's. fietst prima en ligt er nog steeds prachtig bij. (zie street view)

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: