Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 11a. Het fietsgebruik van allochtonen nader belicht

Fietsberaad
2006
plaatje

Nadere analyse op het materiaal van de allochtonen-studie van SCP, specifiek gericht op aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt ook een papieren exemplaar bestellen door hier te klikken.

In het project Autonome ontwikkelingen onderzoekt het Fietsberaad wat de gevolgen zijn van een aantal min of meer autonome ontwikkelingen op het fietsgebruik en hoe decentrale overheden hierop moeten of kunnen reageren. De toename van het aantal (niet-westerse)allochtonen is één van die autonome ontwikkelingen. Deze publicatie is het eerste resultaat van dit project.
Allochtonen in Nederland gebruiken gemiddeld aanzienlijk minder vaak de fiets dan
autochtonen. Marokkanen en Turken doen dat nog minder dan Antillianen en Surinamers. Er zijn geen aanwijzingen dat allochtonen meer zullen gaan fietsen als zij hun maatschappelijke situatie verbeteren. Verbetering van hun sociaal-economische situatie leidt naar verwachting vooral tot minder verplaatsingen te voet en een hoger autogebruik. Als allochtonen wegtrekken uit de grote steden (G4) is wel een stijging van hun fietsgebruik te verwachten.
Stimulering van het fietsgebruik onder allochtonen kan op korte termijn vooral bijdragen aan hun maatschappelijke ontplooiing en gezondheid. Dit geldt vooral voor Turken en
Marokkanen. Een hoger fietsgebruik onder allochtonen heeft op korte termijn relatief weinig effect op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de steden, omdat het autogebruik onder
deze bevolkingsgroep relatief laag is. Om aanknopingspunten voor het beleid op te sporen, is in de publicatie bekeken wat de samenhang is tussen het fietsgebruik van allochtonen en een aantal kenmerken zoals leeftijd, etnische achtergrond, mate van integratie en het verkeersbeleid.

Artikel
Aafke Verbeek , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 7-8.
2007
Waarom fietsen Marokkanen minder dan andere Nederlanders? 25 interviews met beleidsmakers, sleutelpersonen en Marokkaanse jongeren en ouderen in een afstudeeronderzoek.
Artikel
Otto van Boggelen - Fietsberaad , Fietsverkeer nr 15, feb. 2007, pag 4-5.
2007
Allochtonen fietsen beduidend minder dan autochtonen. Welk effect op het fietsgebruik heeft dat in de toekomst en hoe zou het fietsbeleid daarop kunnen worden afgesteld?
Rapport
Paul van Beek, Jasper Hoogeland en Karijn Kats (Goudappel Coffeng) en Karin Broer (free-lance , Fietsberaad
2007
In deze publicatie wordt in beeld gebracht op welke manier overheden het fietsgebruik onder allochtonen stimuleren. Tevens suggesties voor nieuwe maatregelen. 
Rapport
Paul van Beek, Jasper Hoogeland en Karijn Kats (Goudappel Coffeng) en Karin Broer (free-lance , Fietsberaad
2007
This publication provides a survey of various attempts by authorities to promote bicycle use among ethnic minorities. Suggestions for new measures are provided as well.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: