Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 2. Verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels?

Fietsberaad
2002
plaatje

Een uitgebreide samenvatting van het rapport van KOAC-WMD over de verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):


U kunt ook een papieren exemplaar bestellen door hier te klikken.

De keuze van de verhardingssoort is van grote invloed op het comfort voor fietsers. Fietsers vinden gesloten verhardingen prettiger en comfortabeler. Bij de keuze van de verharding heeft de wegontwerper/-beheerder echter behalve met de voorkeur van de gebruiker, ook met tal van andere aspecten te maken. Een belangrijke rol spelen natuurlijk de kosten van aanleg, beheer en onderhoud.
Instanties zoals het Fietsberaad en de Fietsersbond hebben de indruk dat een keuze voor een vlakke, comfortabele verharding soms wordt geblokkeerd door (oneigenlijk of overdreven gebruik van) argumenten als ‘schade door boomwortels’ en ‘bereikbaarheid van kabels en leidingen’.
Deze publicatie geeft de bevindingen weer van een onderzoek door KOAC-WMD, instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek in Apeldoorn, naar in hoeverre er mogelijkheden zijn om vaker asfalt toe te passen waar nu nog voor tegels wordt gekozen.

Artikel
2002
Jacob Groenendijk van KOAC-WMD geeft een toelichting op zijn rapport over verhardingskeuzen.
Artikel
2002
Tllburg, Veenendaal en de provincie Groningen: verhardingskeuzen in de praktijk.
Rapport
2006
Korte aanbeveling over de mogelijkheden om fietspaden te asfalteren, zoals fietsers wensen: vaak geuite bezwaren blijken niet of zelden terecht.
Brochure
Fietsersbond vzw (Vlaanderen) , Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse overheid
2007
Elf voorbeelden van goede verhardingskeuzes in Vlaanderen.
Rapport
2006
Brief recommendation about the possibilities of paving bicycle paths, as cyclists would prefer: objections often expressed are not or rarely justified.
Rapport
2006
Brief recommendation about the possibilities of asphalting bicycle paths, as cyclists want: frequently expressed objections are not, or rarely, justified.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: