Kenniscentrum voor fietsbeleid

Fietsberaadpublicatie 4. De fietsvriendelijkheid van verkeersregelinstallaties; Verkennend onderzoek op 24 kruispunten met verkeerslichten in 6 provinciehoofdsteden

Fietsberaad
2003
plaatje

Witteveen+Bos heeft de fietsvriendelijkheid van 24 verkeersregelinstallaties in zes steden onderzocht. Het volledige rapport.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

U kunt ook een papieren exemplaar bestellen door hier te klikken.

In deze publicatie wordt ingegaan op een aantal technische aspecten van verkeerslichtenregelingen en op mogelijke oorzaken van wachten, lang wachten of zelfs onnodig lang wachten bij verkeerslichten. Tevens zijn er een serie conclusies en aanbevelingen.
Met meer aandacht voor hun verkeersregelinstallaties kunnen gemeenten op vele manieren winst boeken bij de afwikkeling van verkeersstromen. Dat geldt zeker ook voor de afwikkeling van het fietsverkeer. Minder oponthoud voor fietsers bij VRI’s is geen kwestie van ‘snufjes’ en ‘speeltjes’, maar van erkenning van de waarde en de vele mogelijkheden
van VRI-beleid. Dat VRI-beleid moet passen bij het overige verkeersbeleid en ervan uitgaan dat fietsers en voetgangers gelijkwaardig zijn aan automobilisten en openbaarvervoergebruikers en evenzeer hechten aan een vlotte doorstroming en comfort. Daar valt grote winst te boeken.

Artikel
2003
Op basis van onderzoek en opinies van praktijkmensen: zes aandachtspunten voor het fietsvriendelijk regelen van verkeerslichten.
Artikel
Erik Jongenotter en Martijn Akkerman , Fietsverkeer
2003
Empirisch onderzoek op 24 kruispunten met verkeerslichten in zes steden: in welke mate en waarom moeten fietsers wachten?
Artikel
Erik Jongenotter en Martijn Akkerman , Fietsverkeer
2003
Empirical research at 24 traffic light controlled junctions in six towns: how long and why do cyclists have to wait?
Artikel
2003
On the basis of research and opinions in the field: six points of particular interest for bicycle-friendly adjustment of traffic lights.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: