Kenniscentrum voor fietsbeleid

Standpunt Fietsberaad over turborotondes

Fietsberaad
2008
plaatje

Standpunt van het Fietsberaad over CROW-aanbeveling 257 over Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor reactie CROW.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In de vergadering van 5 juni 2008 heeft het Fietsberaad uitgebreid gediscussieerd over de aanbevelingen in CROW-publicatie 257 over turborotondes. Aanleiding was de bezorgdheid van enkele leden over de consequenties voor de veiligheid en het comfort van fietsers. Ook uit het werkveld van gemeentelijke verkeerskundigen en adviesbureaus had het Fietsberaad bezorgde reacties ontvangen.
De discussie heeft geresulteerd in een standpunt van het Fietsberaad over de CROWpublicatie  en een advies van het Fietsberaad aan wegbeheerders om de CROWaanbeveling op een aantal punten niet toe te passen.

Het Fietsberaad vraagt het CROW om de aanbevelingen voor turborotondes zo aan te passen dat ze voldoen aan de uitgangspunten voor fietsers die gehanteerd zijn in CROWpublicatie 126 Eenheid in rotondes.
Het Fietsberaad adviseert wegbeheerders om:

  • Bij gelijkvloerse fietsoversteken maximaal twee rijstroken op de toerit aan de leggen en maximaal één rijstrook op de afrit.
  • De aanwezigheid van fietsers en voetgangers te betrekken bij de keuze van de kruispunt- of rotondevorm.
  • Binnen de kom fietsers (en voetgangers) op alle typen rotondes met gelijkvloerse oversteken in de voorrang te houden.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008
In een nieuwe CROW-publicatie over turborotondes komt ook de positie van de fietser aan de orde. En dan met name de vraag of en wanneer fietsers in danwel uit de voorrang meelopen.
Presentatie
Notitie
2008
Reactie van het CROW op het standpunt van het Fietsberaad over de publicatie Turborotondes. Zie tabblad 'gerelateerde items' voor standpunt Fietsberaad.
Artikel
Otto van Boggelen , Fietsverkeer nr. 20
2008
De CROW-publicatie 257 Turborotondes pakt ongunstig uit voor de fietser, vindt het Fietsdberaad. De wachttijden nemen toe, er ontstaat voor fietsers onduidelijkheid over manoeuvres van automobilisten en de kans op afdekongevallen neemt toe. Het Fietsberaad wil dat CROW de aanbevelingen aanpast ten gunste van de fietsers.
Artikel
Theo Zeegers , Fietsersbond
2008
Onlangs verscheen publicatie 257 ‘Turborotondes’ van de CROW. Op deze publicatie is de nodige kritiek geuit, onder andere door het Fietsberaad. Eén van de kritiekpunten was dat een analyse van de oversteekbaarheid van turborotondes voor fietsers ontbrak. Die omissie probeer ik hier alsnog in te vullen.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer nr. 18
2008
A new CROW publication on turbo roundabouts also discusses the position of cyclists. In particular the issue whether and when cyclists should have the right of way or not.
Cees Wildervanck (de Paauwen PenProducten)
17-10-2008 @ 16:19

Of ze nu autorijden of fietsen: turborotondes worden een ramp voor oudere weggebruikers. Die kunnen niet zo snel zo'n complexe situatie overzien en zo ver vooruitkijken. Zeker gezien de komende vergrijzing ben ik verbijsterd over hoe weinig daarmee in de verkeerswereld rekening wordt gehouden. Wat vinden ouderen bv van Shared Space? Durven ze zo'n plein nog wel oversteken of blijven ze thuis?

De turborotonde lijkt alleen geschikt voor jonge haastige automobilisten.

Het is weer de oude klacht: jonge valide mannen ontwerpen uitsluitend voor jonge valide mannen!

Marc Beek (BeeWise)
20-10-2008 @ 14:33

Niet alleen turbo rotondes, maar ook ´gewone´ tweebaans rotondes zijn voor fietsers lastiger over te steken en onveilig. Hierover moet al meer onderzoekgegevens (waaronder een dodelijk ongeval van een 19 jarig meisje in Harderwijk op 19 september j.l. ) te vinden zijn dan voor de turbo rotondes. Maar ja, in een samenleving waarbij de doorstroomsnelheid van het autoverkeer boven dat van de veiligheid van fietsers gaat is het lastig bewijs aan te voeren. Sterkte Fietsberaad!

Jan van der Horst (Fietsersbond)
20-10-2008 @ 14:37

Erg jammer dat het CROW zo onheus en oncollegiaal reageert op de terechte kritiek van het Fietsberaad.. Want juist binnen de bebouwde kom zou het toch normaal moeten zijn dat bij ontmoetingen fiets/lopen - auto de hoofdeisen voor het fietsen en lopen zwaarder wegen dan die van een filevrije afwikkeling van autoverkeer. Waar mogen fietsers en voetgangers dan nog wel snel, veilig en comfortabel verkeren? Op de maan?

Gerrit Bekkernens (Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs)
05-11-2008 @ 12:18

Een turborotonde wordt primair aangelegd om capaciteitswinst te behalen voor het autoverkeer. Het toepassen van twee afritstroken hierbij is essentieel. De afvoercapaciteit is immers van groot belang. Met de toepassing van twee rijstroken is een turborotonde per definitie onveiliger voor fietsverkeer dan een enkelstrooks rotonde, los van de vraag of de fietsers in of uit de voorrang zitten. Immers, de oversteeklengte wordt groter en de kans op afdekking van de tweede rijstrook eveneens. Daarom is het potentiële conflict tussen autoverkeer en fietsverkeer bij een turborotonde groter. Reden voor overheden om in die gevallen het fietsverkeer ongelijkvloers of via andere routes af te wikkelen. De huidige discussie maakt eens te meer duidelijk dat de turborotonde een keerzijde heeft, de keerzijde van haar eigen succes: een toenemende verkeeronveiligheid. Waren het eerst vooral de autobestuurders zelf die moeilijkheden ondervonden bij het passeren van een turborotonde, nu komen de fietsers in de gevarenzone, letterlijk en figuurlijk. Ook wordt hiermee weer eens duidelijk wat de gevaren zijn van een rotonde-standaard. Iedere situatie is anders, dus blind copiëren is uit den boze, zeker wanneer er fietsers bij betrokken zijn. Met moet zich ernstig de vraag stellen of toepassing van een standaard turborotonde in een (binnen)stedelijke omgeving met veel fietsverkeer wel zo slim is..........

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: