Kenniscentrum voor fietsbeleid

Verklaringsmodel voor fietsgebruik

Research voor Beleid , Fietsberaad
2006

Het rapport waarin de opbouw van het Verklaringsmodel wordt onderbouwd; het model dat met 11 factoren in sterke mate verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten verklaart. [Research voor Beleid - 2006]

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

In opdracht van het Fietsberaad heeft Research voor Beleid onderzoek gedaan naar de verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten. Dit had tot doel een verklaringsmodel te ontwikkelen voor het fietsgebruik met een zo sterk mogelijke verklaringskracht. Dit model dient ook beleidsmatig relevant te zijn, in de zin dat het gebruikt kan worden om de invloed van beleid op het fietsgebruik vast te stellen. 
Van de fiets- en verkeersbeleidsfactoren blijken de autokosten van significant belang te zijn; hoe hoger de kosten van parkeren, hoe groter het fietsaandeel. Verder is het aandeel Bus, Tram en Metro verplaatsingen sterk van invloed evenals de reistijdverhouding fiets-auto.

Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2003
Een uitgebreid historisch onderzoek naar de trend in fietsgebruik in acht steden wijst in de verklaring vooral op langetermijneffecten van beleidskeuzen.
Artikel
2005
Een vergelijking tussen de 40 grootste steden: zijn de verschillen in fietsgebruik verklaarbaar? Voor een groot deel blijken we in Nederland de kennis te hebben om de aanzienlijke verschillen kwantitatief te duiden.
Rapport
E.P.J.M. Hessels, B.P. Peters, W.J. de Kruijfr en O. van Boggelen , Goudappel Coffeng
2004
Systematische analyse van specifieke kansen en belemmeringen voor fietsgebruik in Brabantse steden; input voor een nieuwe PVVP.
Rapport
Erik Feenstra - RU Groningen/AVV , AVV
1993
Stage-onderzoek naar de invloed van ruimtelijke verschillen tussen Groningen en Maastricht op het fietsgebruik.
Artikel
Otto van Boggelen (Fietsersbond) , Ketting, Fietsersbond
2000
Arikel over de eerste analyses van de meetresultaten uit de Fietsbalans. Toont verbanden aan tussen fietsbeleid, kenmerken bevolking en fietsgebruik.
Rapport
Erik Feenstra - RU Groningen/AVV , AVV
1993
Work placement study into the influence of spatial differences between Groningen and Maastricht on bicycle use.
Artikel
2005
A comparison among the 40 largest cities: can the differences in bicycle use be explained? To a large extent the Netherlands turns out to possess the knowledge to quantitatively indicate the considerable differences.
Artikel
Otto van Boggelen (Fietsersbond) , Ketting, Fietsersbond
2000
Article reviewing the first analyses of the Fietsbalans data demonstrates relations between bicycle policy, population characteristics and bicycle use.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: